Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Escriure textos expositius
Escriure textos expositius
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 88 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

Similares a Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències (20)

Anuncio

Más de jdomen44 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències

 1. 1. Llengua a les Ciències Jordi Domènech-Casal INS Marta Estrada (Granollers) jdomen44@xtec.cat | @jdomenechca https://blogcienciesnaturals.wordpress.com https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/
 2. 2. Projectes Interdisciplinaris. ABP a les Ciències. Estudis de Cas. ABP a les Ciències. Controvèrsies. Llengua i Ciència. Laboratoris Virtuals.
 3. 3. “Has de pensar, abans de parlar” “Has de pensar, abans d’escriure” Escriure i parlar són maneres D’ubicar el pensament en un discurs Són maneres de pensar “Has d’escriure i parlar, per pensar”
 4. 4. Reconstruïm un text
 5. 5. Conèixer i identificar el gènere. Conèixer els apartats estàndard. Paràgrafs i frase i paraules a mitges. Numeració taules i figures. Tall del paper. El contingut.
 6. 6. Materials formació Màster de Secundària curs 15-16, UAB.
 7. 7. 1.Perquè les tipologies textuals s’associen a habilitats cognitives Què volem dir quan demanem que “Expliquin”? Materials formació Màster de Secundària curs 15-16, UAB.
 8. 8. DESCRIPCIÓ NARRACIÓ EXPOSICIÓ ARGUMENTACIÓ INSTRUCCIÓ Anàlisi de gràfics, taules, estadístiques, resultats d’un article, imatges de microscopi... Material i mètodes, reconstrucció d’un procés geològic, cicle cel·lular... Introducció d’un pòster, , enciclopèdia, conferència, article científic... Conclusions d’una recerca, assaig, seminari de laboratori, debat sòcio-científic... Protocol de laboratori, instruccions de muntatge, instruccions anti- terratrèmols... Font:AraEscric SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 9. 9. Els connectors ajuden a establir relacions complexes Neus Sanmartí Materials formació Màster de Secundària curs 15-16, UAB.
 10. 10. Connectors gramaticals http://www.scribd.com/doc/217242206/Connectors-Linguistics SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 11. 11. TEXT PARÀGRAFS FRASES SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 12. 12. SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 13. 13. SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 14. 14. Estructura S’organitza en tres parts: − Introducció: presenta el tema , els objectius i les hipòtesis. − Material i mètodes − Resultats − Conclusions Esquemes d’organització de la informació Problema – solució Causalitat Descripció Comparació Seqüència Gramàtica: morfologia sintaxi lèxic Lèxic concret i específic. Frases compostes: oracions subordinades causals, consecutives i finals. Connectors: − Conjuncions causals, consecutives, finals, adversatives... (ja que, però, perquè, per això, de manera que...). − Locucions (en primer lloc, aleshores, en conclusió...). L’article científic SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 15. 15. DESCRIPCIÓ NARRACIÓ EXPOSICIÓ ARGUMENTACIÓ INSTRUCCIÓ Anàlisi de gràfics, taules, estadístiques, resultats d’un article, imatges de microscopi... Material i mètodes, reconstrucció d’un procés geològic, cicle cel·lular... Introducció d’un pòster, , enciclopèdia, conferència, article científic... Conclusions d’una recerca, assaig, seminari de laboratori, debat sòcio-científic... Protocol de laboratori, instruccions de muntatge, instruccions anti- terratrèmols... Font:AraEscric SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 16. 16. • Gèneres Lingüístics i Rituals Discursius • Bastides • Treball específic d’Habilitats Cognitivolingüístiques
 17. 17. Audiència MitjàFinalitat Comunicar, convèncer, aplicar... Comunitat científica, lectors d’un diari, estudiants... Revista de divulgació Llibre de text Pàgina web ... SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 18. 18. Descriure Explicar Justificar
 19. 19. Dissenyant experiments amb sentit Llavors, això voldria dir... En conclouria que... No sabria què vol dir. Perquè... Donat que... Ja que... https://app.box.com/s/cj8hxduzzs83xi50fl71
 20. 20. Projecte C3: Escrivint articles científics al laboratori Resultats Com veiem al gràfic 1…, es poden distingir.... Comparativament,....és més gran/intens/suau.....que.. Hi ha / No hi ha diferència entre... Discussió i Conclusions Si/quan…, llavors/per tant…perquè/ja que… Com que…això significa que….donat que…
 21. 21. https://app.box.com/s/dzxuoaa5y243tbypufyx/1/121080733/964041057/1
 22. 22. •Si/quan…, llavors/per tant…perquè/ja que… •Com que…això significa que….donat que… •Els nostres resultats ens indiquen/demostren que la hipòtesi és certa/falsa, perquè… •Els nostres resultats indiquen també que…perquè com que...llavors,… En una Primera Fase de l'experiment hem… Posteriorment, en una Segona Fase, hem… En darrer lloc, la Tercera Fase ha consistit en… Per detectar/ determinar hem fet servir un..... Hem fet diversos tractaments, que descrivim a continuació… Tractament A : les mostres han estat escalfades/cobertes/submergides/ Tractament B: les mostres han estat escalfades/cobertes/submergides/… Projecte C3: Pósters i congressos científics escolars
 23. 23. Congressos científics escolars
 24. 24. Seminaris de laboratori Pràctiques mudes
 25. 25. https://app.box.com/s/tp2zb4eghtlps5zwzacnk35sfjy5k6yi/1/1175 2959621/98523837484/1 • Iniciadors de frase • Connectors gramaticals
 26. 26. https://app.box.com/s/dzxuoaa5y243tbypufyx/1/121080733/964041057/1
 27. 27. MODEL PRODUCTEEXEMPLE Un model científic, per a la creació de coneixement... ...i d’estratègies lectores Anàlisi de models Elaboració de bases d’orientació, rúbriques... Aplicació del model SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 28. 28. Materials formació Màster de Secundària curs 15-16, UAB.
 29. 29. Elaborem i millorem una argumentació Cal beure aigua envasada? Fer servir mòbils és dolent per al benestar?
 30. 30. Projecte C3: Taller específic: estructura text argumentatiu https://app.box.com/s/a76pycwvgmb6wtiiov72
 31. 31. “ La ciència és una manera de llegir el món Els textos són també fenòmens que cal llegir científicament
 32. 32. Una manera de pensar Una manera de comunicar 1.Per ensenyar a pensar científicament
 33. 33. Un ecòleg Una geòloga Un pintor Una poeta Com Ho descriuria? Patró lingüístic i Patró temàtic
 34. 34. Socials: Revolució, crisi, etapa CCNN: Fase, metamorfosi, període Matemàtiques: Simetria, límit, punt d’inflexió La idea de canvi i continuïtat en diferents matèries Els conceptes estructurants actuen de pont entre diverses àrees SIAL: Servei d’Acollida i Immersió Lingüística, Departament d’Ensenyament
 35. 35. • Llegir en conflicte, indagar els textos • Formular preguntes • Lectura Crítica • Competència Informacional
 36. 36. TIPUS, LONGITUD, COMPLEXITAT, SUPORT CONEIXEMENT DEL TEMA , FLUÏDESA LECTORA, CAPACITAT PER RELACIONAR LES DIFERENTS IDEES CONTINGUDES EN EL TEXT OBJECTIUS DE LA LECTURA, DIFICULTAT DE L’ACTIVITAT, POSSIBILITATS DE TREBALL POSTERIOR ACTIVITAT LECTOR TEXT
 37. 37. 1. UN BAT I UNA PILOTA COSTEN 1.10 € EN TOTAL. EL BAT COSTA 1.00 € MÉS QUE LA PILOTA. QUANT COSTalapilota?_____cèntims. 2. SI 5 MÀQUINES TRIGUEN 5 MINUTS A FABRICAR 5 peces, quan trigaran 100 màquines a fer 100 peces? _____ minuts. 3. En un llac, hi ha una zona amb fulles de lliri. Cada dia, la zona coberta de fulles es dobla. Si triga 48 dies a recobrir el llac sencer, quant trigarà a recobrir-ne la meitat? _____ dies . #ActivacióLecturaProfunda #Interlanguaging 1. Un bat i una pilota costen 1.10 € en total. El bat costa 1.00 € més que la pilota. Quant costa la pilota? _____ cèntims. 2. Si 5 màquines triguen 5 minuts a fabricar 5 peces, quan trigaran 100 màquines a fer 100 peces? _____ minuts. 3. En un llac, hi ha una zona amb fulles de lliri. Cada dia, la zona coberta de fulles es dobla. Si triga 48 dies a recobrir el llac sencer, quant trigarà a recobrir- ne la meitat? _____ dies.
 38. 38. Textos discontinus
 39. 39. Observació Interpretació i Construcció del Model Hipòtesis, Prediccions
 40. 40. Literals: el que diu el text Inferencials: el que el text no diu, però puc deduir pel context o models associats. Avaluatives: plantegen la versemblança o certesa (Anàlisi Epistèmic) De Judici: plantegen l’interès o conveniència (Ciutadania) AnàlisiCrític
 41. 41. Dinàmica Proposar una pregunta de cada tipus Literal Inferencial Avaluativa De Judici i valorar-ne la utilitat: -Per a la comprensió del text. -Per a la comprensió dels models científics implicats.
 42. 42. LLEGIR CRÍTICAMENT ÉS LLEGIR EN ELS TRES NIVELLS Llegir les línies (comprensió literal del text) Llegir entre línies (allò que es dedueix, les inferències) Llegir darrere les línies (la intenció, el punt de vista de l’autor, la ideologia...) D. Cassany, 2006 SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 43. 43. Literacitat científica i lectura. Àngels Prat, Conxita Márquez, Anna Marbà. Temps d’educació, 34, 67-82. Test CRITIC Test CRÍTIC
 44. 44. Farró et al (2015). b) Tarjetas de Falacias, (Calamars Gegants, 2017).
 45. 45. - Fa referència a la cerca d’informació digital, especialment a Internet. - Es parteix del supòsit que els alumnes ja coneixen els cercadors convencionals i són capaços de fer-hi cerques bàsiques. - Cal que els estudiants capturin i seleccionin la informació amb criteris de rellevància, fiabilitat i credibilitat. - Cal citar les fonts i refusar les apropiacions indegudes i els plagis. Els han d’ajudar a recórrer aquest camí SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 46. 46. https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/ Blasco, Calderón, Durban (2010) Posseir competència informacional és saber quan i per què necessiteu informació, on trobar-la, i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la d’una manera ètica (CILIP, 2004). SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 47. 47. https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/model-2- fases/4-sequeenciacio Proposta de seqüència d’acompanyament No deixem els alumnes a mar obert! Cerca Validació Aspectes ètics SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 48. 48. 1. Modalitats de cerca al web Ex: webquestes, caceres del tresor, geoquestes, etc. Cerca guiada Cerca lliure pautada - Per iniciar en cerques al web amb alumnat inexpert. - S’exploren recursos prèviament seleccionats: les fonts d’informació han estat filtrades abans. - L’alumnat s’hi adreça directament per seleccionar la informació que se li demana i necessita. - Les fonts d’informació al web i l’estratègia de cerca no han estat acotades prèviament. - Els alumnes s’hi adrecen directament però seguint pautes clares i coneixements específics que els ajuden a desenvolupar criteris de selecció propis. - És la més idònia per desenvolupar la competència informacional als ensenyaments obligatoris. Cerca autònoma: sense guiatge del docent o bé amb orientacions sense precisar. Per exemple, la que fa un alumne de treball de SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 49. 49. Necessitat d’informació concreta Necessitat d’informació genèrica Necessitat d’informació especialitzada http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be2/modul_2/tema_1. Localitzar dades puntuals en fonts d’informació genèriques o especialitzades (segons el nivell dels alumnes). Assolir una idea general d’un tema a partir de webs genèrics. Aprofundir en un tema específic a partir de qualsevol font d’informació primària i consultes a fonts secundàries sempre que calgui combinar informació de caràcter divulgatiu amb altra de més especialitzada. SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 50. 50. - A partir de la consulta al web de l’IDESCAT extreure dades de l’ús de l’ordinador i del correu electrònic a la comarca. - Comparar-les amb les de la comarca que ens limita pel sud. SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 51. 51. http://wedigital.in/wp-content/uploads/2014/02/slide04.jpg Els han d’ajudar a recórrer aquest camí 1. Realitzar cerques bàsiques i seleccionar informació rellevant considerant diverses fonts i valorant-la críticament. 2. Realitzar cerques avançades, seleccionar informació rellevant obtinguda per diverses fonts i valorar-la críticament. 3. Realitzar cerques avançades i dinàmiques en diversos contextos, valorar críticament la informació rellevant obtinguda per diverses fonts i seleccionar-la, de manera adequada. Gradació que es proposa SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 52. 52. Cerca bàsica Eines bàsiques del portal de “Google” Paraules clau Redefinició d’una cerca Cerca per paraula exacta Cerques avançades Domini, títol i llengua (cerca autònoma) Google acadèmic SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 53. 53. Com evitar-los? Precisant bé la cerca
 54. 54. Què busquem exactament? Quins condicionants tenim: temps disponible, extensió, nivell d’aprofundiment necessari, resultat final (per a què ho volem?)? On ho buscarem? Com ho buscarem: Quines paraules clau podem utilitzar? Quins indicadors ens diran que la cerca “va bé”? Quins criteris utilitzarem per seleccionar informació? Per evitar Excés de resultats Manca de resultats Resultats inadequats SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 55. 55. No serà el mateix dir... “Busqueu informació sobre la contaminació acústica” Bé, doncs, què ens interessa? 1. Tema triat: “Contaminació acústica” (CA) 2. Concretar-lo més específicament: Volem saber què és la CA, quina n’és la causa principal, quines conseqüències té i també alguna informació de contaminació de ciutats catalanes. 3. Formular-lo en forma de pregunta: “Què és la CA, quines són les seves causes i quines són les conseqüències, com es calcula, qui s’ocupa de mesurar-la, varia en funció del temps atmosfèric i quins nivells n’hem tingut en el darrer any”. 4. Identificar els conceptes més importants “Què és la CA, quines són les seves causes i quines són les conseqüències, com es calcula, qui s’ocupa de mesurar-la, varia en funció del temps atmosfèric i quins nivells n’hem tingut en el darrer any”. 5. Elaborar una llista de preguntes més específiques: - Causes de la CA? - Conseqüències de la CA? - Com es calcula la CA? - Qui mesura la CA? - La CA varia en funció del temps atmosfèric? - La CA es manté estable? - ... SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 56. 56. - Comprovar l’ortografia. - Evitar paraules soles, o molt generalistes. - Canviar els termes de cerca. - Utilitzar paraules clau en altres llengües. - Eliminar les paraules buides (dificulten la feina dels motors de cerca). - Emprar: 1) noms, 2) adjectius i 3) verbs. SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 57. 57. Ofereix possibilitats de limitar o ampliar l'àmbit de cerca i controlar l’ordre dels resultats: - Elecció de la data de publicació i d’actualització - L’idioma... - Selecció del format (l’extensió) dels documents (ppt. /doc. /png: /jpeg, etc.) - Combinació de paraules clau - Situació de les paraules clau - Triar el domini de cerca SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 58. 58. SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 59. 59. http://www.ersilia.org/canvi_climatic/que_es_el_canvi_climatic.htm http://www.xtec.cat/iesolivera/webalum/alumnes/index.html http://www.cambioclimatico.gob.mxl/ 1. Analitzar el domini 2. Navegar per la pàgina d’inici 3. Qui n’és l’autor 2. Validació. Criteris de fiabilitat: On sóc? SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 60. 60. Factors de veracitat i credibilitat 1r 2n 3r 4t Bat Nom del webmaster Adreça física de l’organització i telèfon e-mail de contacte i resposta ràpida Articles amb autories, citacions i referències Possibilitats de cerca interna Enllaços operatius Informació en més d’una llengua Espai d’opinió i de crítica dels usuaris Connexió a webs creïbles Política de privacitat Recomanat per un mitjà de comunicació fiable Recomanat per un amic Domini amb .org / .edu/ .gov A partir de B. J. Fogg (2002) http://credibility.stanford.edu/guidelines/i SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 61. 61. 3. Aspectes ètics: citar les fonts de textos i imatges ? SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 62. 62. http://webquestcat.net/
 63. 63. Llengua a les Ciències“ Lèxic i avaluació
 64. 64. Lèxic / “Anti-lèxic” Crisi: quan les coses (?) canvien de cop Metamorfosi: quan (?) canvia d’una forma a l’altra Simetria: quan hi ha el mateix a un costat que a l’altre. Un concepte és un instrument del pensament; serveix per posar en perspectiva, per articular preguntes, per respondre als problemes. Per això és important evitar les definicions incorrectes, les concepcions errònies i l’ús de fórmules del tipus “és com...” o “és quan...”.
 65. 65. SIAL. Servei d’Immersió i Acollida Lingüística. Departament d’Ensenyament.
 66. 66. • Llegir i construir conjuntament el protocol de la pràctica. • Llegir gràfics en altres idiomes per a explicar què hi passa. • Llegir models d’articles científics per a escriure un article científic. • Llegir dibuixant el model que s’explica en paral·lel. • Elaborar conjuntament una rúbrica sobre com ha de ser un pòster científic a partir de la lectura de diferents models. • Llegir factures de llum, codis informàtics, fòrmules d’excel, i fer prediccions usant aquests codis. Lecturaiproducció
 67. 67. Programacióiavaluació
 68. 68. Pactar bastides compartides. Establir quins gèneres discursius es treballen (pòster científic...). Pautar el treball amb tipologies textuals a àrees lingüístiques. Crear un banc de centre de lectures i establir una progressió. Fer llegir als alumnes treballs de recerca com a preparació a l’elaboració del seu. Arribar a acords en expressions com “Descriure”, “Justificar”, ...
 69. 69. Literacitat científica i lectura. Àngels Prat, Conxita Márquez, Anna Marbà. Temps d’educació, 34, 67-82. Márquez, C., Prat, A. (2005). Leer en clase de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 23(3), 431–440. Marbà, A., Márquez, C., Sanmartí, N. (2009).¿Qué implica leer en clase de ciencias? Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 59, 102-111 La oportunidad WebQuest. José Luis Fierro.
 70. 70. Sanmartí, N. (coord). (2003) Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència. Barcelona: Edicions 62. Sardà, A., Sanmartí, N. (2010). Enseñar a argumentar científicamente, un reto de las clases de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 18 (3), 405-422 Escritura de artículos y diseño de experimentos: andamios para escribir, pensar y actuar en el laboratorio. Enseñanza de las Ciencias, número especial. Congreso ENSE Ciencias (2013), 1085-1089. J. Domènech. Secuencias de apertura experimental y escritura de artículos en el laboratorio: un itinerario de mejora de los trabajos prácticos en el laboratorio. Enseñanza de las Ciencias (2013), 31 (3), 249-262. J. Domènech-Casal. Aprenent a escriure i pensar al laboratori. Revista Articles. Didàctica de la Llengua i de la Literatura(2013) 59, 95-100. J. Domènech. Proyecto C3: indagación científica, lengua y contextos en la ESO. Aula de Secundaria (2016), 19, 15-19. J.Domènech-Casal. Propuesta de un marco para la secuenciación didáctica de Controversias Socio- Científicas. Estudio con dos actividades alrededor de la genética. Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, en publicación.
 71. 71. Llengua a les Ciències Jordi Domènech-Casal INS Marta Estrada (Granollers) jdomen44@xtec.cat | @jdomenechca https://blogcienciesnaturals.wordpress.com https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/

×