Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Panghalip
Panghalip
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 50 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Nominal, Pang-uri (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Nominal, Pang-uri

 1. 1. Nominal at Ang Pagpapalawak Nito Pang-uri at Ang Pagpapalawak Nito
 2. 2. Nominal at Ang Pagpapalawak Nito
 3. 3. Nominal? Nangangahulugangpangngalanoanumangsalitang pangngalan. Pangngalan? -sa ingles “noun” -mgasalitangtumutukoysa ngalanng tao, bagay, pook, hayop at mga pangyayari.
 4. 4. Uri ng Pangngalan Pantangi Pambalana
 5. 5. Uri ng Pangngalan •Pantangi -pangngalangtumutukoysa tiyak at tangingngalanngtao, bagay, lugar, hayop, gawainat pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malakingtitik. Dimple Samsung Marikina NHA Logan
 6. 6. •Pambalana - balana o pangkaraniwangngalanngmga bagay, tao, pook, hayop at pangyayari. Ito ay pangkalahatan,walang tinutukoy na tiyako tangi. puno bansa lalaki mesa buhok Uri ng Pangngalan
 7. 7. Uri ng Pangngalan ayon sa konsepto Tahas Basal
 8. 8. Uri ng Pangngalan ayon sa konsepto •Tahas - mga pangkaraniwangpangngalangnakikita,nahahawakan, naririnigat naaamoy. pansit pantalon bulaklak karne gitara
 9. 9. •Basal - mga pangngalangnadarama,naiisip, nagugunita o napapangarap. pag-ibig kahirapan katapatan pagkakaisa lungkot Uri ng Pangngalan ayon sa konsepto
 10. 10. Kasarian ng Pangngalan Panlalaki Di-tiyak Pambabae Walang kasarian
 11. 11. Kasarian ng Pangngalan •Panlalaki - tumutukoysa taoo hayop na lalaki. ginoo pari tatay hari barako
 12. 12. •Pambabae - tumutukoysa taoo hayop na babae. libay madre reyna binibini inahin Kasarian ng Pangngalan
 13. 13. •Di-tiyak - maaaring tumutukoysa lalaki o babae man. pulis kabayo magkaibigan guro magulang Kasarian ng Pangngalan
 14. 14. •Walangkasarian - tumutukoysa mga bagay, pook, pangyayari, at iba pang walangkasarian. papel telepono sapatos panukat libro Kasarian ng Pangngalan
 15. 15. Kailanan ng Pangngalan Isahan Maramihan Dalawahan
 16. 16. Kailanan ng Pangngalan •Isahan - tumutukoysa isangtao, bagay, hayop o lugar lamang.Maaaring may SI, ANG, KAY sa unahan. kay Tutoy Ang bata Si Nena
 17. 17. •Dalawahan - tumutukoysa dalawangtao, bagay, hayop o lugar. magkapatid magkaibigan magkasintahan Kailanan ng Pangngalan
 18. 18. •Maramihan - tumutukoysa higitsa dalawang tao, bagay, hayop o lugar. Maaring may SINA, ANG MGA, NG MGA, KINA sa unahan. KinaLeah,Jobert at Calvin magkakagrupo sila Kailanan ng Pangngalan
 19. 19. Gamit ng Pangngalan Layon ng Pang-ukol Simuno KaganapangPansimuno PangngalangPamuno Layon ng Pandiwa Pantawag
 20. 20. Gamit ng Pangngalan •Simuno - ang pangngalangpinag-uusapansa pangungusap. Si Jona ay masipag na mag-aaral. Ang bata ay masayang naglalaro.
 21. 21. •Pantawag -ipinantatawagsa pangungusap. Rosie, wag mong kalimutanang iyongbaon. Anak, mag-aral ka na ngiyong leksyon. Gamit ng Pangngalan
 22. 22. •Kaganapang Pansimuno - itoay nasa bahagingpanaguriat ginagamitsa pagpapakilala ngsimuno.May AY sa unahan. Ang magkapatiday mga estudyante ng Colegio Sto. Domingo. Si G. Reyes ay tagapayo ngPresidente. Gamit ng Pangngalan
 23. 23. •PangngalangPamuno - ginagamitna tulongupanghigitnamabigyang-diinang simuno.Ito ay bahagipa rin ngsimuno. Sina Raymeeat Raymond, mga kaibiganko, ay mapagkakatiwalaan. Si Raquel, angkapatid ko, ay nasa Espanya. Gamit ng Pangngalan
 24. 24. •Layon ng Pandiwa - ginagamitna layon ngsalitangkilos sa pangungusap.May NG o NG MGA sa unahan. Naglinisngkwarto si ate kanina. Naglutong turon si nanaypara sa meryenda. Gamit ng Pangngalan
 25. 25. •Layon ng Pang-ukol - ginagamitna layon ngpang-ukolsa pangungusap.May salitangSA sa unahan. Mula sa Mayor ang tulongnanatanggapnangaming baranggay. Para sa magkakapatidang pasalubongng tatay. Gamit ng Pangngalan
 26. 26. Kaukulan ng Pangngalan Palayon Palagyo Paari
 27. 27. Kaukulan ng Pangngalan •Palagyo - kungang pangngalanay ginagamitnaSimuno,Pantawag, KaganapangPansimuno,PangngalangPamuno Ang panahonngayon ay pabagu-bago. Ama at Ina, salamatpo sa pagpapa-aral sa amin.
 28. 28. •Palayon - kungang pangngalanay ginagamitnaLayon ngPandiwaat Layon ngPang-ukol. Magdadala ako ngulambukas. Ang pagsisikap niGemmo ay para sa kanyangmga magulang. Kaukulan ng Pangngalan
 29. 29. •Paari - may dalawang pangngalangmagkasunodatang pangalawang ay nagsasaad ng pagmamay-ari. Ang pagpapatawad niama angsanhingakingpagbabago. Anak niReynaldo si Romel. Kaukulan ng Pangngalan
 30. 30. Pang-uri at Ang Pagpapalawak Nito
 31. 31. -sa ingles “adjective” -naglalarawano nagbibigay turingsa pangngalan Pang-uri?
 32. 32. 3 Uri ng Pang-uri Panlarawan Pantangi Pamilang
 33. 33. Panlarawan -nagpapakilalanghugis,anyo, uri, laki, at kabagayan ng mga pangngalanat panghalip. Maylapi Tambalan Inuulit Payak
 34. 34. Payak -salitangugatnanaglalarawan dumi ganda bilog tamis taas bait
 35. 35. Maylapi - mga salitangnaglalarawanna binubuongsalitang-ugatat panlapi Unlapi Halimbawa /ka-/ kabati, kagalit, kasundo, kasayaw /kay-/ kayganda, kaysaya /ma-/ masaya, mabait, maganda /mala-/ malaanghel, malarosas /maka-/ makabayan, makakalikasan, makatao
 36. 36. Inuulit - binubuo ngmgasalitanginuulit Ganap Di-Ganap sira-sira, matatamis, magaganda,maliliit, masasaya, madudumi, mabibilog
 37. 37. Tambalan - salitangnaglalarawanna binubuo ngdalawang pinagsamangsalita balikbayan bukas-palad balat-sibuyas
 38. 38. Pamilang - nagpapakilala ngbilang o pagkasunud-sunodng pangngalanat panghalip. panunuran palansak pamahagi pahalaga patakaran/kardinal
 39. 39. Panunuran - una,ikalawa,ikatlo.. Si Andong ay ikatlo sa kanilangmagkakapatid.
 40. 40. Pamahagi - kalahati,kapat (1/4).. Isangdosenangitlog angpinabiliniKim.
 41. 41. Patakaran/kardinal - isa, dalawa, tatlo.. Sampungkandidato angtumakbobilang pangulo noong 2010.
 42. 42. Palansak - isa-isa,dala-dalawa, tatlo-tatlo.. Isa-isangnagsidatinganang mga bisita niAbril.
 43. 43. Pahalaga - piso, dalawangpiso, limanglibo, limpak-limpak,libu- libo.. Nanalosiya nglimpak-limpakna salapi.
 44. 44. Pantangi -mgapangngalangpambalana angginagamitupang ilarawan ang pangngalano panghalip. May kaibigan akong lalakingItaliano. Ang mamamayanangPilipino ay masisipag.
 45. 45. Antas ng Pang-uri lantay pasukdol pahambing
 46. 46. Lantay -isangpangngalanopanghaliplamangangnilalarawan Ang presidente ay magaling.
 47. 47. Pahambing - pagkukumparangdalawa o higitpang pangnglano panghalipang ginagawangpahambingna pang-uri.Ito ay nahahatisa dalawa: Magkaibaat Makatulad.Sa paghahambingkalimitangginagamitang mga salitang: "kapwa""magkasing-""kasing-""tulad" "katulad" "mas-kaysa"
 48. 48. Magkaiba Magkatulad Mas mabait ako kaysa saiyo. Kapwasilamagalang. Magkasinghusaysila. Si Josephine ay kasingbait niBertha. Ang kabaitanniJose ay tuladng kay Sandra.
 49. 49. Pasukdol - nagpapahayag ngmatindio di-mapantayangkatangian ng pangngalano panghalip.Kalimitanitongginagamitanngmga salitang: "napaka-","pinaka-", "ubod ng", "walang-kasing"

×