Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ส่วนประกอบต่างๆ

410 visualizaciones

Publicado el

ส่วนประกอบต่างๆ word2010

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

ส่วนประกอบต่างๆ

  1. 1. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 1 ส่วนประกอบต่างๆ ของ Word 2010 โดยทั่วไปเมื่อเราเรียกใช้งาน Word 2010 ขึ้นมา เราจะพบกับส่วนประกอบต่างๆดังนี้ A. แถบเครื่องมือด่วน เป็นปุ่มคาสั่งที่เรียกใช้งานบ่อย B. แท็บแฟ้ม ทาหน้าที่รวบรวมคาสั่งสาคัญเพื่อจัดการกับไฟล์ Word 2010 C. ไตเติลบาร์ แสดงชื่อเอกสาร D. ริบบอน ประกอบไปด้วยแท็บต่างๆ ซึ่งภายในแท็บประกอบไปด้วยคาสั่งต่างๆฟังก์ชันการทางานที่ วางเป็นแถว และมีแถบเครื่องมือย่อยให้ผู้เลือกใช้เลือกเครื่องมือต่างๆตามความเหมาะสมกับรูปแบบ งานที่กาลังทาอยู่ E. เคอร์เซอร์ เป็นตัวบอกตาแหน่งในการพิมพ์ข้อความ หรือแทรกรูปภาพ F. หน้าต่างเอกสาร เป็นพื้นที่สาหรับพิมพ์ข้อความ แทรกรูปภาพหรือตาราง G. ย่อ-ขยายหน้าเอกสาร ใช้ย่อ/ขยายหน้าเอกสารตามความต้องการ A B C DE F G

×