Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning

940 visualizaciones

Publicado el

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland heeft in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar het herontwerpen van leerpraktijken op basis van blended learning. Daarnaast heeft het lectoraat bijgedragen aan het (door middel van blended learning vormgegeven) ontwerp van de Masteropleiding Leren & Innoveren. In de workshop worden aan de hand van voorbeelden van (ontwerp en implementatie) van 'blends' alle aspecten besproken die een rol spelen bij de totstandkoming van een 'optimale blend' in een gegeven context.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning

 1. 1. De optimale blend: blended learning in context Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning (een kwestie van kiezen) Studiedag Blended Learning Vereniging van Hogescholen 25 november 2015 Pieter Swager & Jeroen Bottema lectoraat Teaching, Learning & Technology www.inholland.nl/tlt
 2. 2. • Wat is blended learning? • Ontwerpen van blended learning • Duurzaam implementeren van blended learning Inhoud
 3. 3. Wat is blended learning en wat mixen we eigenlijk? Ter illustratie: dimensies van blended learning en mix van elementen ‘Delivery modes’ campusonderwijs en e-learning; contactonderwijs en on line onderwijs; face-to-face leren en on line leren; e-learning met traditioneel leren; e-learning met andere vormen van onderwijs; face-to-face instruction led training en instructional technology; face-to-face en ICT-ondersteunde activiteiten; face-to-face interactions en technology-mediated interactions. ‘Technology: mixtures of (web based) technologies’ mix of modes of web-based technology; media; technology; soorten leeromgevingen; face-to-face learning systems en distributed learning systems; bronnen/leerinhouden in relatie tot distributiewijze.
 4. 4. ‘Pedagogy: different pedagogical approaches’ Educational theory; pedagogical approaches (e.g., constructivism, behaviourism, cognitivism); didactische strategieën; type leerprocessen; instructional methods/ methods of teaching; leerdoelen; soorten van leren; leerstrategie. ‘Interactions and communication’ face-to-face interactions en technologically-mediated interactions (between students, ‘teachers & learning’ resources); vormen van communicatie.
 5. 5. Definitie Let op! Blended learning vs blended teaching Een definitie: Blended learning is een mix van ICT-ondersteunde en andere leeractiviteiten en interacties op basis van leerdoelen (Swager, 2012) En vele andere definities …
 6. 6. Let op! Blended learning vs blended teaching Een definitie: Blended learning is een mix van ICT-ondersteunde en andere leeractiviteiten en interacties op basis van leerdoelen (Swager, 2012) En vele andere definities … Universeler: bij het toepassen van blended learning gaat het om een beargumenteerde inzet van ICT Definitie
 7. 7. (Her)ontwerpen van leerpraktijken op basis van blended learning → Van instructiegericht naar interactiegericht 1. Bepalen van de context en randvoorwaarden o Wat zijn de beschreven leerdoelen? o Randvoorwaarden, zoals studielast en uren docenten o Contextuele factoren zoals commitment docenten en studenten voor inzet ICT, ICT-vaardigheden betrokken docenten en studenten, te gebruiken leeromgeving en wensen van betrokken docenten 2. Maken van het onderwijskundig ontwerp o Wat zijn de leerdoelen? o Welke leeractiviteiten en toetsing kunnen we vormgeven? o Welke types leerprocessen spelen een rol [instructie, interactie, samenwerking]? o Welke rol kan ICT spelen ter ondersteuning van het leerproces? 3. Vergroten van de kans op succesvolle uitvoering o Afstemming met de doelgroep [studenten]; o Wat is ondersteuningsbehoefte docenten en studenten [vooraf en tijdens uitvoering]?; o Hoe ziet het communicatieplan eruit [opzet, werkwijze, achtergrond] voor adequate uitvoering [uitvoering conform ontwerp]?
 8. 8. (Her)ontwerpen van leerpraktijken op basis van blended learning → Van instructiegericht naar interactiegericht 1. Bepalen van de context en randvoorwaarden o Wat zijn de beschreven leerdoelen? o Randvoorwaarden, zoals studielast en uren docenten o Contextuele factoren zoals commitment docenten en studenten voor inzet ICT, ICT-vaardigheden betrokken docenten en studenten, te gebruiken leeromgeving en wensen van betrokken docenten 2. Maken van het onderwijskundig ontwerp o Wat zijn de leerdoelen? o Welke leeractiviteiten en toetsing kunnen we vormgeven? o Welke types leerprocessen spelen een rol [instructie, interactie, samenwerking]? o Welke rol kan ICT spelen ter ondersteuning van het leerproces? 3. Vergroten van de kans op succesvolle uitvoering o Afstemming met de doelgroep [studenten]; o Wat is ondersteuningsbehoefte docenten en studenten [vooraf en tijdens uitvoering]?; o Hoe ziet het communicatieplan eruit [opzet, werkwijze, achtergrond] voor adequate uitvoering [uitvoering conform ontwerp]? Als u kijkt naar uw organisatie, welk aspect (van de 3) zou dan volgens u MEER aandacht behoeven?
 9. 9. • Betekenisvolle interacties zijn belangrijk: ze leiden tot dieper begrip en betekenisvol leerresultaat; ze kunnen tevens misconcepties voorkomen (Laurillard, 2008) • Feedback is een belangrijk onderdeel van interacties (Brown & Voltz, 2005; Laurillard, 2008) • ICT kan de interacties gericht ondersteunen. Uitgangspunten bij het (her)ontwerpen van leerpraktijken op basis van blended learning
 10. 10. Stap 1. Docentactiviteiten De docent moet vooraf nadenken op welke wijze hij een leeromgeving voor discussie over leerdoelen en verschillende concepties vorm kan geven. Kernvragen: • Op welke wijze kan worden ingespeeld op de leerbehoeften van de student: van welke concepties, misconcepties, simplificaties of standaardfouten is sprake en welke kernconcepten zijn moeilijk voor studenten? • Op welke wijze kunnen docent en studenten het ‘eens worden’ over de te bereiken leerdoelen? Aparte 'Module’ Interactie en feedback: stappenplan met kernvragen (verkorte versie)
 11. 11. Stap 2. Studentactiviteiten De docent moet een antwoord krijgen op de vraag welke interacties de leeractiviteiten van de studenten kunnen ondersteunen voor een succesvol leerproces. Kernvragen: • Welke interacties (docent-student, student-student, student- leeromgeving) kunnen worden vormgegeven om inzicht te krijgen in de structuur van het kennisdomein, voor het toepassen van de kennis in de praktijk en voor het bespreken van concepties? • Op welk moment zijn deze interacties het meest adequaat? • Op welke wijze kan ICT de gewenste interacties ondersteunen?
 12. 12. Stap 3. Feedback als onderdeel van interactie: randvoorwaarden De docent moet voordat feedbackactiviteiten worden vormgegeven bepalen wat de randvoorwaarden zijn. Kernvragen: • Wat is beschikbare tijd voor het geven van feedback door docent en student? • Hoe kan feedback-geven als leeractiviteit in lijn worden gebracht met de toetsing van de leereenheid? • Of : Op welke wijze kunnen studenten worden ‘beloond of gemotiveerd’ voor (deelname aan) feedbackactiviteiten? • Of: Hoe kan deelname ‘onontkoombaar ‘ gemaakt worden?
 13. 13. Stap 4. Keuzemomenten feedbackacties (Wanneer?) Kernvraag: • Op welke momenten kunnen de feedbackacties het leerproces ondersteunen? Stap 5. Keuze feedbackacties (Welke?) Kernvraag: • Wie geeft aan wie feedback: docent-student (feedback en meta- feedback) en/of student-student (peerfeedback)?
 14. 14. Stap 6. Uitwerking: ICT-ondersteund en niet-ICT-ondersteund (Hoe?) Kernvragen: • Welke keuzes kunnen worden gemaakt op basis van de volgende aspecten: a) aanbodgestuurd of vraaggericht; b) synchroon of asynchroon; c) op persoon of groep gericht; d) face-to-face of online; e) directe of uitgestelde feedback; f) noodzakelijke en beschikbare ICT-tools; Stap 7. Ondersteuningsplan docent en studenten Kernvragen: • Hoe ziet het ondersteuningsplan eruit: hoe kunnen docent en studenten zo optimaal mogelijk worden ondersteund bij de uitvoering van de vormgegeven interacties en feedbackactiviteiten?
 15. 15. Voorbeeld: masteropleiding Leren & Innoveren Leerprocessen • Zelfstudie • Leren in interactie met expert • Samenwerkend leren
 16. 16. • Procesgang duurzame implementatie? • Rol van de pionier Het duurzaam implementeren van blended learning
 17. 17. nieuw initiatief emergent practice shared practice implementatie good practice ‘benchmark’ procesgang bij duurzame implementatie
 18. 18. nieuw initiatief emergent practice shared practice implementatie good practice ‘benchmark’ procesgang bij duurzame implementatie Heeft u voorbeelden hoe binnen uw organisatie een good practice zich ontwikkelde tot een shared practice? Zo ja, welke factoren hebben hiertoe bijgedragen?
 19. 19. factoren bij succesvolle implementatie • aanwezigheid van initiatiefnemers [pioniers] en volgers • transformationeel leiderschap met een visie op inzet ict • team gericht op samenwerkend leren [feedbackcultuur] • specifieke kenmerken van de innovatieve ict-toepassing
 20. 20. factoren gespecificeerd Kenmerken van de pionier • Mate waarin de pionier erkend wordt als expert en rolmodel • Mate waarin de pionier visie en ervaringen deelt met collega‘s • Mate waarin de pionier gericht is op samenwerkend leren in de praktijk Kenmerken van het leiderschap • Mate waarin de leidinggevende stuurt op professionalisering • Mate waarin de leidinggevende voorstander is van ICT in onderwijs • Mate waarin de leidinggevende scholing en training faciliteert Kenmerken van collega’s en team • Mate waarin het team bereid is mee te gaan in veranderingen • Mate waarin het team open staat voor de inzet van ICT in het onderwijs • Mate waarin er in het team samenwerkend wordt geleerd Kenmerken van de ICT-toepassing • Mate waarin de ICT-toepassing aansluit bij de 'concerns' van het team • Mate waarin de ICT-toepassing als gebruiksvriendelijk kan worden betiteld • Mate waarin de ICT-toepassing kan worden aangepast een individuele wensen
 21. 21. factoren gespecificeerd Kenmerken van de pionier • Mate waarin de pionier erkend wordt als expert en rolmodel • Mate waarin de pionier visie en ervaringen deelt met collega‘s • Mate waarin de pionier gericht is op samenwerkend leren in de praktijk Kenmerken van het leiderschap • Mate waarin de leidinggevende stuurt op professionalisering • Mate waarin de leidinggevende voorstander is van ICT in onderwijs • Mate waarin de leidinggevende scholing en training faciliteert Kenmerken van collega’s en team • Mate waarin het team bereid is mee te gaan in veranderingen • Mate waarin het team open staat voor de inzet van ICT in het onderwijs • Mate waarin er in het team samenwerkend wordt geleerd Kenmerken van de ICT-toepassing • Mate waarin de ICT-toepassing aansluit bij de 'concerns' van het team • Mate waarin de ICT-toepassing als gebruiksvriendelijk kan worden betiteld • Mate waarin de ICT-toepassing kan worden aangepast een individuele wensen
 22. 22. factoren gespecificeerd Kenmerken van de pionier • Mate waarin de pionier erkend wordt als expert en rolmodel • Mate waarin de pionier visie en ervaringen deelt met collega‘s • Mate waarin de pionier gericht is op samenwerkend leren in de praktijk Kenmerken van het leiderschap • Mate waarin de leidinggevende stuurt op professionalisering • Mate waarin de leidinggevende voorstander is van ICT in onderwijs • Mate waarin de leidinggevende scholing en training faciliteert Kenmerken van collega’s en team • Mate waarin het team bereid is mee te gaan in veranderingen • Mate waarin het team open staat voor de inzet van ICT in het onderwijs • Mate waarin er in het team samenwerkend wordt geleerd Kenmerken van de ICT-toepassing • Mate waarin de ICT-toepassing aansluit bij de 'concerns' van het team • Mate waarin de ICT-toepassing als gebruiksvriendelijk kan worden betiteld • Mate waarin de ICT-toepassing kan worden aangepast een individuele wensen
 23. 23. factoren gespecificeerd Kenmerken van de pionier • Mate waarin de pionier erkend wordt als expert en rolmodel • Mate waarin de pionier visie en ervaringen deelt met collega‘s • Mate waarin de pionier gericht is op samenwerkend leren in de praktijk Kenmerken van het leiderschap • Mate waarin de leidinggevende stuurt op professionalisering • Mate waarin de leidinggevende voorstander is van ICT in onderwijs • Mate waarin de leidinggevende scholing en training faciliteert Kenmerken van collega’s en team • Mate waarin het team bereid is mee te gaan in veranderingen • Mate waarin het team open staat voor de inzet van ICT in het onderwijs • Mate waarin er in het team samenwerkend wordt geleerd Kenmerken van de ICT-toepassing • Mate waarin de ICT-toepassing aansluit bij de 'concerns' van het team • Mate waarin de ICT-toepassing als gebruiksvriendelijk kan worden betiteld • Mate waarin de ICT-toepassing kan worden aangepast een individuele wensen
 24. 24. procesgang bij duurzame implementatie emergent practice pionier good practice vroege volgers management visie leren shared practice latere volgers team leren ict beeldvorming ict eigen effectiviteit
 25. 25. opvallende kenmerken van een pionier • geneigd tot initiatief nemen en werkt vaak ook in vrijetijd • constructivistische visie op onderwijs met inzet ict daarbij • doorgaans zeer ict-vaardig en vertrouwt op eigen kunnen • stuurt eigen professonalisering en benut expertise derden
 26. 26. De Pionier als Bruggenbouwer (Fransen, 2013)
 27. 27. model voor diffusie van innovaties (Rogers, 1995) innovators early adopters laggardsearly majority late majority pionier(s) en vroege volgers 15 % latere volgers en achterblijvers (de achterhoede) 85 % tijd
 28. 28. kenmerk van de voorlopers → ‘willen’ bepalender dan ‘kunnen’ en ‘mogen’ wil kanmag
 29. 29. kenmerk van [latere] volgers → ‘kunnen’ bepalender dan ‘willen’ en ‘mogen’ wil kanmag
 30. 30. • stimuleer visieontwikkeling met betrekking tot inzet van ict • beloon initiatieven en maak ruimte voor delen ervaringen • koppel pionier aan volgers voor ontwikkelen ‘good practice’ • investeer in teamontwikkeling en docentprofessionalisering • kies ict-toepassingen die aansluiten op praktijk en behoefte aandachtspunten voor schoolorganisaties
 31. 31. • Hoe stimuleer je visieontwikkeling met betrekking tot inzet van ict? • Hoe beloon je initiatieven en maak je ruimte voor delen van ervaringen? • Hoe koppel je de pionier aan volgers voor het ontwikkelen van ‘good practice’? • Hoe investeer je in teamontwikkeling en docent- professionalisering? • Hoe kies je ict-toepassingen die aansluiten op praktijk en behoefte? De vraag is natuurlijk: HOE?
 32. 32. • Hoe stimuleer je visieontwikkeling met betrekking tot inzet van ict? • Hoe beloon je initiatieven en maak je ruimte voor delen van ervaringen? • Hoe koppel je de pionier aan volgers voor het ontwikkelen van ‘good practice’? • Hoe investeer je in teamontwikkeling en docent- professionalisering? • Hoe kies je ict-toepassingen die aansluiten op praktijk en behoefte? De vraag is natuurlijk: HOE? Opdracht: In tweetallen - 5 minuten: Kies één van de bovenstaande vragen en probeer een aanzet te geven voor een eerste stap.
 33. 33. Vragen? Voor meer informatie en publicaties: www.inholland.nl/TLT @lectoraatTLT www.youtube.com/lectoraatelearning pieter.swager@inholland.nl jeroen.bottema@inholland.nl

×