Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lerarencongres 2016 Onlinegeletterdheid integreren bij Nederlands

414 visualizaciones

Publicado el

Workshop Lerarencongres Onderwijscoöperatie 7/10/2016
Onlinegeletterdheid integreren bij Nederlands

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Lerarencongres 2016 Onlinegeletterdheid integreren bij Nederlands

 1. 1. Onlinegeletterdheid integreren bij Nederlands Jeroen Clemens / Ymkje Visser Pilot Piter Jelles/ !mpulse Leeuwarden jeroenclemens.nl
 2. 2. geletterdheid
 3. 3. onlinegeletterdheid
 4. 4. Digital natives
 5. 5. Kinderen moeten leren hoe ze computers en internet het best kunnen gebruiken en hoe ze informatie opzoeken en beoordelen. 
 Anders dan vaak gedacht, kunnen veel kinderen dat niet, ook al zijn ze vanaf hun geboorte vertrouwd met tablets. Volkskrant, 19 sept. 2015 Aleid Truijens
 6. 6. Onlinegeletterdheid • Locate ( zoeken en kiezen) • Evaluate (beoordelen / kritisch lezen bronnen ) • Gericht lezen en antwoorden verzamelen • Synthesize (samenvoegen van info eigen tekst) • Communicate: delen van uitkomsten • Nieuwe vaardigheden • Additionele vaardigheden • Uitbreiden definitie en onderwijs geletterdheid
 7. 7. Diataal (Haquebord) ORCA Nederlands (Clemens)
 8. 8. stand van zaken • Eindtermen/ Kerndoelen nog niet aangepast
 • Methoden/ lesmateriaal niet aangepast 
 • Leraren in beweging: docentontwikkelteams, workshops http://jeroenclemens.nl
 • Overheid neemt onlinegeletterdheid serieus
 9. 9. taalvaardigheid: nederlands Ook kritisch teksten lezen en bespreken
 en leren omgaan met het steeds grotere aantal informatiebronnen verdienen meer aandacht. Digitale teksten en beelden komen steeds vaker in de plaats van papieren tekstvormen en ook daar moeten leerlingen vaardig mee kunnen omgaan. Een digitale tekst lees en schrijf je anders dan een tekst op papier en om via filmpjes informatie te kunnen verwerven moet je begrijpend kunnen kijken en luisteren. Informatievaardigheden Door de digitalisering van bronnen (…) kan iedereen wereldwijd snel informatie publiceren en vinden. (…) is het belangrijk dat leerlingen kunnen beoordelen of informatie betrouwbaar is. Om een leven lang te kunnen leren, is het essentieel informatie beredeneerd te kunnen selecteren en te gebruiken en grote hoeveelheden data te kunnen beheren en verwerken.
 10. 10. wij, leraren, doen het zelf bottum up samen/ power of the crowd systematisch zelf gekozen hulp
 11. 11. Samen onderzoeken en ontwikkelen: een voorbeeld !mpulse Piter Jelles Leeuwarden LIO Ymkje Visser / docent Aljosja van der Baan schooljaar 2015-16 experiment- en controleklassen Jaar 1 HV onderzoek Ymkje Visser > scriptie
 12. 12. Aanpak/ Design 1. docentontwikkelteam 2. voor- en natoets onlinegeletterdheid 3. lessen ontwerpen en geven 4. logboek bijhouden 5. resultaat bepalen & reflectie
 13. 13. Ymkje Visser Week 1 Ik heb de toetsen van de leerlingen die deze af hadden nagekeken. Het valt me op dat de leerlingen de vraagstelling al erg lastig vonden (antwoorden als: “ik snap het niet” of een stuk gekopieerde tekst bij een vraag naar URL). Bij de lessen die we gaan ontwerpen is het daarom misschien goed om ook aandacht te besteden aan het goed lezen van vragen. Het nakijken ging prima, maar de resultaten vallen wel erg tegen.
 14. 14. Test Onlinegeletterdheid • Bewerking ORCA van Don Leu c.s. Online Research (Reading) and Comprehension Assessment 
 • Nederlandse bewerking: programmeurs leerlingen
 • Versie is nu flexibel: kan op maat worden gemaakt • Nog meer uittesten wenselijk
 15. 15. Mijn naam is mevrouw Torres, ik ben een docent op deze school. Mevrouw Kira Marin is de rector. De schooldirectie weet niet of zij energiedrankjes wil toestaan op school, maar wil eerst meer weten over het gebruik van energiedrankjes op school. We hebben jou nodig! We vragen jou om onderzoek te doen met de volgende vragen: (1) (Hoe) hebben energiedrankjes invloed op de gezondheid en (2) moeten wij energiedrankjes wel toestaan op school. Aan het einde van deze test maak je een rapport en stuur je een advies aan de school. testitem: Communiceren
 16. 16. Zoek met de zoekmachine naar een nieuwsartikel genaamd: "Zijn energiedrankjes schadelijk?". Je moet hiervoor de zoekmachine die je links ziet staan gebruiken. Klik op jouw gekozen bron zodat die open gaat. Zoek het adres van de gevonden site en plak of typ die in het vakje hieronder. testitem: Zoeken en kiezen
 17. 17. testitem: gericht lezen/ begrijpen Vat de belangrijkste informatie over energiedrankje en gezondheid van de website 2 samen. 
 Gebruik je eigen woorden. 
 Je kan eerst het notitieblok gebruiken voor aantekeningen.
 18. 18. Je hebt nu gekeken naar twee bronnen. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd van BEIDE websites. Voeg, zo nodig, belangrijke details toe van beide websites. Gebruik je eigen woorden. Gebruik je aantekeningen in het notitieblok. Vul je antwoord beneden in. Testitem: Samenvoegen / Synthese
 19. 19. Lesvoorbeelden en conclusies Piter Jells !mpulse Ymkje Visser
 20. 20. Lessenserie 6 lessen Les 1: informatie zoeken op internet
 Les 2: informatie kiezen van internet
 Les 3: digitale bronnen beoordelen op betrouwbaarheid Les 4: digitale bronnen beoordelen op bruikbaarheid
 Les 5: bruikbare en betrouwbare informatie van internet selecteren, gericht lezen en omzetten in eigen woorden
 Les 6: samenvoegen van informatie tot een geheel
 21. 21. (1) Zoekvaardigheden Lesdoelen: 1. De leerlingen kunnen gebruik maken van zoekmachines op het internet. 
 2. De leerlingen kunnen door middel van het gebruik van trefwoorden websites met informatie 
 over een onderwerp vinden.
 22. 22. (2a) Evalueren/ Kritisch lezen Beoordelen betrouwbaarheid Lesdoelen: 1. De leerling kan uitleggen wat het betekent dat een bron betrouwbaar is. 
 2. De leerling kan uitleggen waarom het belangrijk is om betrouwbare bronnen te gebruiken bij 
 het opzoeken van informatie op internet. 
 3. De leerling weet hoe hij/zij kan zien of een bron al dan niet betrouwbaar is. 
 4. De leerling kan gevonden bronnen beoordelen op betrouwbaarheid
 23. 23. • eigen naam googelen • reflecteren/ klassengesprek. • oefenen met de website www.webdetective.nl en de checklist • toepassen van checklist op aantal gevonden websites Uitwerking 2a
 24. 24. (2b) Evalueren/ Kritisch lezen Beoordelen Bruikbaarheid Lesdoelen: 1. De leerling kan uitleggen wat het betekent dat een bron bruikbaar is. 2. De leerling kan uitleggen waarom het belangrijk is om bruikbare bronnen te gebruiken bij opzoeken informatie op internet. 3. De leerling weet hoe hij/zij kan zien of een bron al dan niet bruikbaar is. 4. De leerling kan gevonden bronnen beoordelen op bruikbaarheid.
 25. 25. Uitwerking 2b • individueel mindmap ‘betrouwbare informatie’ • check in duos / twee duos • bruikbare site zoeken en checklist toepassen • delen met de klas
 26. 26. Conclusie Er kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de lessenserie een positief effect heeft gehad. Beide groepen scoren bij de tweede meting beter, maar bij de testgroep is een grotere stijging in de resultaten zichtbaar. Als er wordt gekeken naar individuele leerlingen is bij de testgroep meer ontwikkeling zichtbaar dan bij de controlegroep.
 27. 27. Aanbevelingen • uitvoeren vervolgonderzoek. Een grotere onderzoekspopulatie vergroot de betrouwbaarheid van de conclusie • online geletterdheid integreren in het curriculum van de school. • niet alleen de taak van de docent Nederlands, maar er moet vakoverstijgend aandacht aan worden besteed. • aanbevolen hier lesmateriaal voor te ontwikkelen en hierbij gebruik te maken van reeds bestaand materiaal.
 28. 28. Onlinegeletterdheid • verplicht onderdeel Nederlands. • geïntegreerd bij alle vakken/ 
 geen apart vak
 • niet wachten op schoolboeken, zelf aan de slag • samen werken / Power of the crowd.
 29. 29. Bedankt http://jeroenclemens.nl contact@jeroenclemens.nl @jeroencl

×