Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

TÜKETİCİLER PAZARININ ÖZELLİKLERİ.pptx

 1. TÜKETİCİLER PAZARININ ÖZELLİKLERİ ÜRETIM YÖNETIM VE PAZARLAMA - TOKAT GAZIOMANPAŞA ÜNIVERSİTESİ Jeri Oktari Jeri Oktari Jeri Oktari
 2. PAZAR KAVRAMI Pazar kavramı çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin, malların satıldığı sergi yerleri pazar olarak adlandırılır. "Dar bir bölge ürünlerinin alıcı ve satıcıların bir araya getiren alışveriş yeri", "belirli bir mala olan talep" pazar kavramının karşılıkları olarak kullanılmaktadır. Pazar; belirli bir mala ihtiyacı, malı satın almak için parası ve para sını harcamaya istekli kişiler ve örgütler topluluğudur
 3. PAZAR KAVRAMI Örneğın: Çeşitli yiyecek ve giyecek maddesi satın alanlar, evde kullanılmak üzere mutfak eşyası alanlar vb. Kişisel ve ailesel ihtiyacı karşılamak üzere mamul ve hizmet satın alan tüketicilerin oluşturduğu pazardır. TÜKETİCİLER PAZARI
 4. PAZAR KAVRAMI Mal ya da hizmet üretmek veya satmak üzere satın alma davranışı gösteren kişi ve kurumların oluşturduğu pazarlar örgütsel pazarlardır. • Endüstriyel kullanıcılar mal ve hizmet üretmek üzere satın alma eyle mini yerine getiren alıcılar dir. • Aracılar pazarı, üreticiden tüketici veya kullanıcıya mal ve hizmeti ulaştırma eylemine katılan işletmelerin oluşturduğu pazarlardır. • Devlet pazarı ise, kamu kurumlarının oluşturduğu pazarlardır ÖRGÜTSEL PAZARLAR
 5. 1. TÜKETICI DAVRANIŞINI ETKILEYEN FAKTÖRLER 2. TÜKETİCİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞI 3. TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ TÜKETİCİLER PAZARININ ÖZELLİKLERİ
 6. 1. KÜLTÜREL FAKTÖRLER 2. SOSYAL FAKTÖRLER 1. TÜKETİC DAVRANIŞINI ETKILEYEN FAKTÖRLER 3. KİŞİSEL FAKTÖRLER 4. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER
 7. KÜLTÜREL FAKTÖRLER Kültür insan ihtiyaç ve isteklerini belirleyen en önemli faktördür. Çünkü satın alma davranışı üzerindeki kültürel etkiler şehirden şehre ve ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. • Alt Kültür Toplumun, bölgesel, dinsel, coğrafi kriterlere göre gösterdiği farklılıklar alt kültürü oluşturur. Örneğin, Türkiye'nin güney ve güneydoğusundaki kimi illerde biber acısının diğer illerden daha fazla sevilmesi, yemeklerin acili hazirlanmasi ve sunulmasi sonucunu doğurmaktadır. • Sosyal Sınıf "Bir sosyal sınıf veya sosyal katman, toplumda başkaları tarafından görüldüğü gibi, esit sosyal duruma sahip olan insanlar kümesidir. Sosyal sınıfı belirleyen Özellikler şunlardır: (1) Aynı gelir, (2) Aynı yaşam koşulları, (3) Ayni yasam davranisi, (4) Aynı yaşam görüşü. Sosyal sınıf sadece gelir düzeyi ile tanimlanmaktadir. Tüketicilerin meslekleri, eğitim düzeyleri, ikamet ettikleri yerler de sosyal sınıf. Örneğin, aynı mesleğe sahip olan tüketiciler ayn model araba kullanmayı, ayni spor hizmetinden yararlanmayı tercih edebilirler • Kültür
 8. SOSYAL FAKTÖRLER kisilerin tutum ve davranislarini doğrudan ya da dolaylı olarak etkiley en gruplardır. Aile, arkadaslar, aynı işyerinde çalışanlar, aynı kulübün ya da aynı derneğin üyeleri gibi. • Aile Alıcı davranışı, aile üyelerinden büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle satıcı, karı koca ve çocukların rolünü ve etkisini bulmaya çalışır. Belirli bir ürünü satın alma kararında kadının etkisi varsa, satıcılar reklamlar ında kadınları hedef almaya çalışacaklardır. • Rol ve Statüler Kişiler, yasamlari boyunca aile, kulüp, dernek vb. Kişiler rollerine ve statülerine uygun mallar ve markalar seçerler. Örneğin, işadamlarının genellikle Mercedes marka otomobil satın almaları ya da cip tipi arabalar kullanmalari bu faktöre bağlanabilir • Danışma Grupları
 9. KİŞİSEL FAKTÖRLER Kişinin, yaşamı boyunca bulunduğu yaş dönemleri itibariyle davranışları farklılık gösterir. Örneğin, 18-20 yaşında bir genç, blue-jean giymeyi, gençliğin dışa yansıması, rahatlık, kolaylık gibi nedenlerle tercih ederken, 23-25 yaşlarında iş hayatına atıldığında blue-jean'i sadece tatil günlerinde giymeyi düşünecek, takım elbise, kravat tercihleri ön plana çıkabilecektir. • Meslek Kişilerin sahip oldukları meslek, satın alma davranışını etkiler. örneğin, büro görevinde çalışan bir eleman, sık iş görüşmeleri yapan bir yönetici, giyimine daha fazla önem verecektir • Ekonomik Özellikler Kişinin sahip olduğu harcanabilir geliri, tasarruf olanaklar, yüklenmiş oldugu kişisel borçlar da ekonomik özellikler olarak satın alma davranışını etkiler. Örneğin, uygun ödeme koşulları sonucu otomobil kredisi kullanarak maaşının önemli bir kısmını kullanan bir tüketici, kredi borcu tamamlanana dek harcamalarını önemli ölçüde kısabilecektir. • Yaş ve Yaşam Dönemi
 10. KİŞİSEL FAKTÖRLER bir kişinin eylemleriyle, ilgilendikleriyle, görüşleriyle açıklanabilen yaşam davranışlardır. Örneğin, bir şirkette üst düzey yönetici konumunda çalışmaya başlaya n bir elemanın, artik markalı giysiler kullanması gerektiğini düşünmesi, buna örnek gösterilebilir. • Kişilik Kişilik kişiden kişiye, zamandan zamana ve yerden yere değişir. Bu nedenle, müşterilerin satın alma davranışlarını büyük ölçüde etkiler. • Yaşam Tarzı
 11. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Tüketici davranışına ilişkin modellerin genelinde öğrenme sürecine yer verilmiştir. Modellerde çeşitli davranışların ortaya çıkabilmesi için tüketicinin belirli bazı konuları araştırmış, değerlemiş, yani öğrenme sürecini yaşamış olduğu kabul edilmektedir. ihtiyacini gidermek amacıyla harekete geçtiginde o mamulü hemen almaz, ancak daha önce o mamulü ya da markayı tanıyorsa duraksamadan satın alabilir; yoksa, öğrenme süreci içinde değerleme zaman alacaktır. • İnanç ve Tutumlar İnanç ve tutumlar çeşitli eylemlerle şekillenip, satın alma davranışına yön verir. inanç, kişinin nesnelerle ve düşüncelerle ilgili tanımlayıcı düşünceleridir. Tutum ise, bireyin bazı nesnelere ve düsúncelere eğilimleri, duygular, değerlemeleri olarak tanimlanabilir". • Öğrenme
 12. 2. TÜKETICININ SATIN ALMA DAVRANIŞI 4. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Tüketicilerin satin alma davranışları, mamulden mamule farklılık gösterir. Örneğin, tüketicinin yiyecek maddesi satın alma davranışı, giyecek ya da bir bilgisayar satın alma davranışı birbirine benzemez. Yiyecek maddeleri belirli alışkanlıklar sonucu daha az çaba harcanarak satın alınır
 13. • Karmasık Satın Alma Davranışı Bu tür satın alma davranışında tüketicinin ilgi düzeyi yüksektir, markalar arasında önemli farklılıklar vardır. Özellikle pahalı, riskli, sık satın alınmayan mallardaki satın alma davranışı karmaşık satın alma davranışının ortaya çıktığı mallardır. Kristal avize, bilgisayar, otomobil gibi. Bu tür satın alma davranışında tüketici mamulle ilgili ayrıntılı bilgi toplar, çoğu kez mamulün teknik özellikleri konusunda bilgi alır, deneyimlerden yararlanarak satın alır. • Uyumsuzluğu Azaltıcı Yönde Satin Alma Davranışı Bu tür satın alma Davranışı, markalar arası önemli bir farkın bulunmadiği, tüketicinin ilgi düzeyinin yüksek olduğu mallarda görülür. Örneğin, tüketici halı satın almaya karar verdiğinde, bilgi toplayarak kararlarındaki uyumsuzluğu azaltmaya çalışır. Mevcut birikimlerini ortaya koyar, yeni inançlar elde eder ve sonunda seçimine iliskin değerlemeyi yapar
 14. • Alışılmıs Satın Alma Davranışı Markalar aras farklılığın az olduğu ve tüketicinin markalarla ilgili bilgi edinmesini n gerekmediği mallarda alışılmış satın alma davranışı söz konusu olur. Mamullerde büyük ölçüde kalite, fiyat vb. farklılıklar bulunmamaktadur. Örneğin tuz, sigara, peynir gibi. • Farklılık Araştırıcı Satın Alma Davranışı Bu tür satın alma davranışı, markalar arası farklılığin yüksek, tüketicinin ilgi düzeyinin ise düşük olduğu mamullerde ortaya çıkar. Örneğin tüketici X marka bisküviyi herhangi bir değerleme yapmaya ihtiyaç duymadan satın alır; daha sonra satın alırken aynı markaya değil, denemek için bir başka markayı da seçebilir
 15. 3. TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ 4. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER 1. Bir ihtiyacın ortaya çıkması 2. Alternatiflerin belirlenmesi 3. Alternatiflerin değerlenmesi 4. Satın alma kararının verilmesi 5. Satin alma sonrasi davranış
 16. • Bir ihtiyacın Ortaya Çıkması Satın alma karar süreci bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlar. Bu ihtiyac, tük eticinin is yapısından kaynaklanabileceği gibi, dış faktörlerden de doğabilir. Örneğin bir reklam mesajıyla söz konusu ihtiyaç uyarılmış olabilir. İhtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte tüketici, tatmin olacaği alternatifleri aramaya başlar. • Alternatiflerin Belirlenmesi Bu aşamada tüketici, ihtiyacını karşılayacak mamul ve markalara ilişkin bilgi toplar. Satış noktalarını, her bir mamul veya markanın özelliklerini, fiyatını, ödeme kosullarını öğrenir • Alternatiflerin Değerlenmesi Tüketici alternatiflerle ilgili topladığı bilgileri inceler, karşılaştır, doğal olarak en uygununu seçer. Bu seçimde sosyolojik ve psikolojik faktörlerin etkisi büyüktür.
 17. • Satın Alma Kararı Alternatifleri değerlendiren tüketici, hangi markayı ve hangi özellikleri taşıyan mamulü satın alaçağına karar verir ve satış noktasına giderek kararını uygulamaya geçirir. Bu noktada ikna edici, bilgilendirici satış taktiklerinin rolü büyük önem taşır. • Satın Alma Sonrası Davranış Satın alınan malların tüketicide olumlu etki yaratamaması, işletme için büyük bir kayıptir. Ortaya çıkan tatminsizliği gidermek için gösterilecek çabalar, tüketicide oluşan olumsuz tutum ve inançlar değiştirmede etkisiz kalabilir
 18. Teşekkürler Jeri Oktari Jeri Oktari
Publicidad