Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 41 Anuncio

Projecte ada

Descargar para leer sin conexión

Comunicació sobre l'aula dinamica d'aprenentatge (ADA) com a eina de transformació metodològica a l'Encontre de Centres d'innovadors d'Ontinyent (Centre Cultural Caixa Ontinyent, 26 de juny de 2018)

Comunicació sobre l'aula dinamica d'aprenentatge (ADA) com a eina de transformació metodològica a l'Encontre de Centres d'innovadors d'Ontinyent (Centre Cultural Caixa Ontinyent, 26 de juny de 2018)

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Projecte ada (20)

Anuncio

Más de Jesús Martínez Vargas (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Projecte ada

 1. 1. ADA AULA DINÀMICA D’APRENENTATGE Encontre de Centres Innovadors Ontinyent, 26 de juny de 2018
 2. 2. EL NOSTRE PROJECTE: ADA Per què naix ADA? El aula ADA sorgeix com una resposta a les situacions educatives canviants en els últims anys, així com a la situació social i cultural dels nostres alumnes. • Vocació del centre per a formar els alumnes • Professors amb llarga experiència docent que veien la necessitat del canvi de metodologia d’aprenentatge • Es pretén millorar la qualitat de l'ensenyament tot adaptant-se a l'heterogeneïtat dels alumnes amb una metodologia participativa basada en projectes
 3. 3. EL NOSTRE PROJECTE: ADA Què volem? Mitjançant el treball a l’aula ADA volem aconseguir que les interacciones dels alumnes s’organitzen adequadament per poder generar un ric entorn d’aprenentatge
 4. 4. EL NOSTRE PROJECTE: ADA En què ens basem? En un moment en què el format de l’escola tradicional deixa de respondre a les necessitats de la societat, sorgeixen noves opcions metodològiques que responen a les necessitats d’una societat multicultural i diversa Aprenentatge Cooperatiu Avaluar per aprendre (aprenentatges significatius) Treball per projectes/treball per tasques Participació activa Intel·ligències múltiples Dinàmiques de grup, convivència, relaxació... Pedagogia de la complexitat, programació multinivell Neurobiologia Competències bàsiques Aprendre a pensar Escola inclusiva , atenció a la diversitat Comunitat d’aprenentatge, formació de professors/es
 5. 5. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA APRENENTATGE COOPERATIU (Juan Carlos Torrego i Andrés Negro. Pere Pujolàs. Germans Johnson) Permet un aprenentatge dins d’un clima de col·laboració i interdependència positiva entre els alumnes AVALUAR PER APRENDRE (aprenentatges significatius) (Neus Sanmartí) Avaluació com a mitjà per a regular els aprenentatges. Identificar les dificultats i els errors i trobar camins per superar-los TREBALL PER PROJECTES - TREBALL PER TASQUES És una metodologia de treball de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir l’aprenentatge competencial dels alumnes L’aprenentatge basat en l’experimentació és clau en l’escola de l’era complexa de la informació i de la incertesa
 6. 6. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA PARTICIPACIÓ ACTIVA Els alumnes estan actius. Pedagogia centrada en els xiquets/tes L’alumne/a treballa de forma dinàmica i motivadora DINÀMIQUES DE GRUP-CONVIVÈNCIA-RELAXACIÓ Permeten cohesionar el grup i reduir els conflictes dins de l’aula
 7. 7. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES (IM) (Howard Gardner) La intel·ligència es desenvolupa al llarg de la vida de les persones de formes molt diverses. Cada alumne/a aprén de forma distinta i totes són igual de valuoses. Cal preparar activitats, materials, propostes de les 8 intel·ligències múltiples.
 8. 8. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 9. 9. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA APRENDRE A PENSAR (Robert Swartz) ‘Aprenentatge basat en el pensament’ que ensenya els estudiants a prendre decisions a partir d’un raonament crític i a pensar de manera creativa i autònoma. Pensar i raonar correctament és un acte social, per això és tant important que en les escoles els estudiants es desenvolupen, compartisquen idees i aprenguen treballant en cooperació. PEDAGOGIA DE LA COMPLEXITAT - PROGRAMACIÓ MULTINIVELL Pedagogia en la qual es treballa per veure com podem tractar amb eficàcia l’heterogeneïtat dins de l’aula
 10. 10. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA NEUROBIOLOGIA Treballar de manera diferent per activar grups de xarxes neuronals. Major activitat neuronal quan: • Un alumne/a realitza una exposició oral. • Un alumne/a explica alguna cosa a un altre alumne/a. • Un alumne/a està content i feliç a classe. •Un alumne/a està motivat, reflexiona sobre el que ha de fer i s’involucra. • Aprendre vivencialment. • Aprendre cooperativament, estar amb altres persones.
 11. 11. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA ESCOLA INCLUSIVA - ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’educació inclusiva és un procés que ofereix a tots els xiquets i xiquetes, sense distinció pel que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membres de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula. Stainback (2001)
 12. 12. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA GAMMIFICACIÓ És una tècnica d'aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l'àmbit educatiu i professional amb la finalitat d'aconseguir millors resultats, ja siga per absorbir millor alguns coneixements, millorar alguna habilitat, o bé recompensar accions concretes, entre molts altres objectius.
 13. 13. EN QUÈ ENS BASEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA COMUNITAT D’APRENENTATGE - FORMACIÓ DE PROFESSORS/ES La col·laboració docent és una manera d’aprendre junts reflexionant, analitzant i investigant sobre pràctiques i metodologies i, a més, contribuir a l’aprenenatge de l’alumnat MEMÒRIA – EXÀMENS - TREBALL INDIVIDUAL. Innovar no és arrasar amb tot el que hem fet anteriorment. Els exàmens són instruments que serveixen per a qualificar. Tanmateix podem enfocar aquests tipus de proves de forma distinta: proves tipus tests o un examen d’un tema puntual per recordar allò més significatiu del que s’ha estudiat, realça l’aprenentatge profund més significativament que no el fet de repetir apunts o fragments d’un text prèviament subratllat (Neuroeducación en el aula, Jesús C. Guillén, 2017).
 14. 14. ÀMBIT CIENTÍFICO- TECNOLÒGIC Matemàtiques TecnologiaBiologia EL NOSTRE PROJECTE: ADA Com treballem? PER ÀMBITS: l’aula ADA del nostre centre treballa amb els alumnes d’una forma dinàmica mitjançant la diferenciació de dos àmbits, en el quals les matèries es relacionen ÀMBIT SOCIO- LINGÜÍSTIC Socials CastellàValencià
 15. 15. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA APRENENTATGE COOPERATIU: Treball amb els companys d’un mateix grup
 16. 16. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA APRENENTATGE ACTIU: El propi alumnat és un dels millors recursos perquè es produïsca l’aprenentatge. Els alumnes treballen a classe i intercanvien informació entre ells. És important que es plantegen preguntes durant les tasques d’aprenentatge que els permeta explicar-se i reflexionar sobre el que fan, no sols que escolten: són maneres d’implicar-se en l’aprenentatge i de fomentar la metacognició
 17. 17. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA ELS PROFESSORS/RES TREBALLEN JUNTS: Els professors treballen conjuntament per a preparar les classes. Els professors reben formació per experts en noves metodologies Motivació nova per als professors/res. Treballen compartint la seua experiència docent.
 18. 18. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA 3 hores Castellà 3 hores Valencià 3 hores Socials PER GRUPS 4 hores Matemàtique s 3 hores Biologia 2 hores Tecnologi a PER ÀMBITS 9 hores Sociolingüístic 9 hores Cientifictecnològic 1 prof e 1 prof e 1 prof e 3 profes 2 prof e 1 prof e 1 prof e 4 profes Profes PT Profes Reforç TREBALLEM PER ÀMBITS
 19. 19. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA COMPARTIM ELS OBJETIUS I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS AMB ELS ALUMNES : Aprenentatges més significatius si els alumnes saben el que han de fer
 20. 20. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA TREBALLEM / AVALUEM PER RÚBRIQUES L’ús de les rúbriques fomenta l’autoavaluació i coavaluació
 21. 21. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA EXÀMENS / TREBALL INDIVIDUAL: Fabricio Ballarini (2015): “Aprenc, aleshores memoritze, i existisc”. Cal dotar de sentit i significat l’aprenentatge. Per això cal despertar la curiositat a través de la novetat i tenir en compte els coneixements previs de l’alumnat (experiències passades o amb un valor emocional) per tal de millorar la memòria i l’aprenentatge
 22. 22. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA. EMOCIONS Socialització del grup. Reducció dels conflictes. Tots els alumnes junts. Conviure amb alumnes diferents. Respectar les diferències. Aprendre a ser tolerants.
 23. 23. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA TREBALLEM PER COMPETÈNCIES I SEGUINT EL CURRÍCULUM Matemàtiques Biologia Tecnologia • Continguts a estudiar • Fraccions • Operacions bàsiques amb fraccions: suma, resta, multiplicació, divisió. • Unitats de mesura a la cuina • Proporcionalitat i % • Continguts a estudiar • Roques i minerals la nostra cuina • Els 5 regnes i les cèl·lules a la nostra cuina • Els vegetals i les plantes a la nostra cuina • Els vertebrats a la nostra cuina • Continguts a estudiar • Normes de seguretat e higiene a la nostra cuina • Materials d’ús tècnic a la nostra cuina: fusta i materials de construcció • Disseny i construcció d’un prototip amb mecanismes i electricitat.
 24. 24. ¿COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA Castellà/Valencià Socials • Continguts a estudiar • Text normatiu • Text instructiu • Categories gramaticals: • Substantius • Adjectius • Verbs • Vocabulari: • Elements de la cuina • Fruites, verdures i vegetals • Morfosintaxi: • Subjecte, predicat i complements • Comprensió lectora i expressió escrita. • Taller poesia • Repàs d’ortografia Tipologies textuals • Continguts a estudiar • Rutes comercials del món • Descobriment d’Amèrica • Rutes comercials a l’Edat Mitjana: • Ruta de les especies • Ruta de la seda • Zones climàtiques del món • Vegetació • Nous aliments d’Amèrica • Orígens dels aliments de la nostra cuina
 25. 25. ¿COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA AUTOREGULACIÓ DE L’EQUIP. QUADERN DE L’EQUIP. Quadern de l’equip amb els rols de cada alumne CÀRREC FUNCIONS Coordinador/a •Anima els membres de l'equip base (EB). •Té molt clar tot allò que el professor demana, les estratègies i les metodologies. •Procura que no es perda el temps. •Controla el to de veu (per tal que els companys i companyes no criden). Portaveu •Transmet a la resta de companys els acords i altres qüestions. •Col·labora amb el secretari/a per entendre la transmissió. •Demana al professor/a si hi ha algun dubte, controla si tothom ho entén. Secretari/ària •Ompli la carpeta de l'EB. •Recorda els compromisos personals i els objectius de l'EB. •Té cura de la carpeta de l'EB. Responsable del material •Guarda el material comú. •Procura que els companys porten sempre el material. •Vigila que tots els companys tinguen el material preparat i en facen bon ús. Neteja i Sostenibilitat •Vetlla perquè els companys mantinguen l'àrea de treball neta i ordenada. En el cas d’agrupament de 4 alumnes aquesta funció passa al coordinador/a.
 26. 26. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA INDEXAR PER AUTOORGANITZAR-SE: Índex individual per cada àmbit de treball i projecte
 27. 27. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA FOMENT DE L’AUTONOMÍA: Saber treballar de forma autònoma, realitzant activitats on no es donen totes les instruccions necessàries per realitzar-les
 28. 28. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA TALLERS. EXPERIMENTS, ACTIVITATS MANIPULATIVES. EXPOSICIONS ORALS
 29. 29. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA GAMMIFICACIÓ
 30. 30. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA ESCOLA INCLUSIVA: • Existència de heterogeneïtat en els alumnes. • La realitat és diversa. • No som una escola que selecciona prèviament el seu alumnat. • Acollir a tots els xiquets/tes independentment de les seues condicions: físiques, intel•lectuals, socials, emocionals, lingüístiques... • Aprendre junts entre alumnes diferents és just i necessari
 31. 31. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA PEDAGOGIA DE LA COMPLEXITAT Estratègies per a millorar l’atenció dins de l’aula: • Personalització de l’ensenyament: programació multinivell, distintes activitats amb un grau de dificultat creixent. Atenció a la diversitat. • Autonomia dels alumnes. Els professors poden dedicar més temps als alumnes que més ho necessiten. • Estructuració cooperativa de l’aprenentatge: els alumnes també ensenyen, no sols els professors/es. Interdependència entre alumnes.
 32. 32. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA REFORÇA ELS CONEIXEMENTS DELS ALUMNES AMB MÉS CAPACITATS I/O AUTONOMIA
 33. 33. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA ACTIVITATS PER APRENDRE A PENSAR
 34. 34. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA TREBALL PER PROJECTES/TREBALL PER TASQUES/APRENENTATGE A PARTIR DE CONTEXTOS REALS MES PROJECTE SETEMBRE OCTUBRE LA FAMÍLIA NOVEMBRE DESEMBRE EL MÓN ANTIC GENER FEBRER EL MÓN ANTIC DRETS HUMANS:MALALA ELS DEPORTS FEBRER MARÇ LA CUINA ABRIL MAIG EL POBLE SOSTENIBILITAT JUNY SOSTENIBILITAT
 35. 35. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA TREBALL PER PROJECTES/TREBALL PER TASQUES/APRENENTATGE A PARTIR DE CONTEXTOS REALS
 36. 36. COM TREBALLEM? EL NOSTRE PROJECTE: ADA OPINIÓ DELS ALUMNES
 37. 37. AVALUACIÓ Avaluació individual Rúbrique s Coavaluació, autoavaluació, heteroavaluació Exàmen s Formulari d’observaci ó Avaluació del treball en equip Deures a casa Treballs EL NOSTRE PROJECTE: ADA Com avaluem?
 38. 38. EL NOSTRE PROJECTE: ADA Rúbriques d’avaluació
 39. 39. EL NOSTRE PROJECTE: ADA Formularis d’observació
 40. 40. EQUIP ADA 2017-18 Àmbit socio-lingüístic: Pepa Alabort, Imma Descals i Amparo Luque Àmbit científic-tecnològic: Begoña Ferrero, Òscar Espí i Romina Vilaplana PT: Cristina González Suport: Josep Company, Cristina Francés, Susana Piera, Majo Sanabre i Ana Villegas Presentació: Begoña Ferrero
 41. 41. MOLTES GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ! jmartinez@iesandreusempere.es @jemarvar @IES_Andreu

×