Publicidad

Els submarins i jo (gemma colás)

jfmperela
16 de May de 2013
Publicidad

Els submarins i jo (gemma colás)

 1. • Què és? • Per a què serveix? • Qui ho va inventar? • Parts d’un submarí • Material • Com funcionen? • Com es submergeix? • Primer submarí • Primer submarí militar • Classes • Submarins nuclears • Gràfic segona guerra mundial
 2. • El submarí és un tipus especial de nau capaç de navegar sota l'aigua a més de la superfície, gràcies a un sistema de flotabilitat variable.
 3. • Els submarins són molt útils des del punt de vista militar per ser difícils de detectar i destruir quan naveguen a gran profunditat.
 4. • El primer submarí va ser construït el 1620 per Cornelius Jacobszoon Drebbel, propulsat per rems. Passats gairebé 250 anys van apareixer els submarins de tracció mecànica.
 5. MÉS INFO
 6. • Els militars es fabricaven principalment en acer, ara s'empren materials compostos, alumini, etc. Alguns d’aquets materials absorbeixen els senyals dels sonars acústics o de ràdio. • Tots els altres estan fets en acer, policarbonat i altres materials molt comuns.
 7. • Els submarins es regeixen pel principi d'Arquímedes. Es submergeixen o suren en l'aigua segons augmenti o disminueixi el seu pes, però el volum no s’altera.
 8. • La primera nau submarina desenvolupada amb èxit vaser construïda a Anglaterra el 1620. Va ser un vaixell de rems fet de fusta cobert de cuir i es va anomenar Plongeur.
 9. • ‘La Tortuga’. Tenia forma d'ou i només transportava a una persona. Va ser inventat a la dècada de 1771 per l'enginyer nord-americà David Bushnell.
 10. CLASSES Militars Submergibles Batisferes Batiscafs Civils
 11. • La innovació més revolucionària en quan a submarins va arribar amb la utilització de l'energia nuclear en la propulsió. El primer submarí nuclear, el Nautilus, es va inaugurar el 1954.
 12. 0 50 100 150 200 250 1940 1941 1942 1943 1944 Nombre de submarins enfonçats
Publicidad