Publicidad

Millorar expressio escrita amb suports digitals

21 de Apr de 2020
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Millorar expressio escrita amb suports digitals(20)

Publicidad

Millorar expressio escrita amb suports digitals

 1. Millorem l’expressió escrita amb eines digitals Joaquín Fonoll jfonoll@xtec.cat http://jfonoll.cat @jfonoll Assessor en Tecnologia per la Inclusió Educativa i la diversitat digital Associació Catalana de Telemàtica Educativa http://acte.ccat
 2. https://sites.google.com/site/ies201x1/home https://sites.google.com/view/forvid/home https://www.upf.edu/es/web/daniel_cassany https://www.youtube.com/user/TheDanielcassany
 3. K-Pop Pop Korea Una barcelonesa de 22 años, graduada en Traducción e Interpretación, con catalán y español como lenguas primeras e inglés y alemán
 4. aprenentatge informal en línia
 5. Sevilla, 30-3-06Consejos para enseñar a escribir 5 Consejos para enseñar a escribir daniel.cassany@upf.edu http://www.upf.es/dtf/personal/danielcass/index.htm www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.htm
 6. –¿Qué debería tener en la mente un maestro a la hora de enseñar a escribir? –Cuatro elementos: que leer y escribir es uno de los aprendizajes básicos, que esa acción significa comprender y construir significados, que la ortografía no es esencial en este asunto y que leer y escribir debe realizarse en el aula. …… - Qué tiene que saber y qué tiene que saber hacer un individuo cualquiera para ser un buen escritor? –Varias cosas: tener conciencia de a quién escribes, buscar ideas, organizarlas y utilizar las palabras adecuadas en función del contexto en que te estás moviendo https://www.upf.edu/documents/2853238/0/Financiero03.pdf/a014b8a7-287c-426a-9c5c-dd90769f1254 Según la investigación reciente, explica Cassany, la escritura no es sólo un producto sino un proceso que se va: desarrollando en la mente del escritor. Se requiere reflexión, memoria y creatividad; no basta con dominar las formas gramaticales. –¿Cree que las computadoras favorezcan la escritura? –Se ha descubierto que tendemos a escribir mejor con los ordenadores. Las tareas más mecánicas se facilitan mucho. Muy probablemente acabemos escribiendo con poco papel y más pantalla. Escribir ha dejado de ser algo mágico y misterioso: Cassany El Financiero Distrito Federal, México, Viernes 29 de agosto de 2003
 7. Sevilla, 30-3-06Consejos para enseñar a escribir 7 Decálogo de la escritura [1] 1. El aprendiz escribe en clase. 2. Se escribe cooperativamente: en pareja, trío, grupo. 3. Se habla de lo que se escribe. 4. Se lee y comenta lo que se escribe. 5. El aprendiz toma decisiones de lo que escribe. 6. El aprendiz usa materiales y recursos. 7. El docente escribe en el aula. 8. Queda prohibido tirar o destruir borradores. 9. Se escriben géneros que interesan al aprendiz. 10. Usamos el ordenador para escribir. Cassany, D. "Decálogo didáctico de la enseñanza de la composición" Glosas didácticas, 4. Revista on line de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 2001 https://www.academia.edu/2976114/Decalogo_didactico_de_la_ensenanza_de_la_composicion
 8. Sevilla, 30-3-06Consejos para enseñar a escribir 8 Conclusiones • Escribir es: ▪ una actividad sociocultural (no solo algo gramatical o psicológico), ▪ una tarea social (no individual), ▪ un proceso (no solo un producto), ▪ una práctica electrónica (no solo analógica). • Se aprende a escribir: ▪ escribiendo en el aula con el docente, ▪ escribiendo y corrigiendo con los compañeros, ▪ escribiendo textos auténticos.
 9. https://es.scribd.com/doc/92820785/Leer-y-escribir-en-linea#download http://psico.fcep.urv.es/ut ilitats/nim/index.php http://www.talp.upc.edu/ https://www.upf.edu/es/web/iula
 10. El processador de text. ❑ Facilita re-escriure un text (integrar l’error en el procés educatiu) ❑Permet estratègies “manipulatives” i d’assaig i error en la construcció d’un text ❑ Noves funcionalitats del text escrit ❑Requereix realitzar tots els processos simultàniament ❑Escriure en ordinador permet separar les diverses tasques i concentrar-se cada vegada en una diferent Escriptura manuscrita. ❑Pocés lent. Requereix habilitat motriu i esforç físic ❑Pocs suports
 11. Planificar document (esquemes ` Estils de text (edicio) • Caracteristiques visuals • Característiques estructurals Esquemes (Vista esquema) • Estructura del document • Reordenar paràgrafs Opcions avançades • Indexs automàtics
 12. Estils de text • Estructuren la informació • Donen coherència gràfica • Faciliten la lectura Fulls d’estils: Defineixen els estils de text d’un document. És útil separar els estils de text dels continguts (plantilles) Determinen les característiques tipogràfiques d’un document. Llibre d’estils: Exposen les normes i els criteris d’una publicació o empresa
 13. Fases creatives de la produccio de text Pluja de idees Classificar organizar
 14. http://www.tablondenotas.com Note Board - Tablón de Notas Linoit https://en.linoit.com/en/help/sticky/#26 WhastAppp
 15. Diagrames Organitzadors gràfics https://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_organizer
 16. Representació gràfica del coneixement Mapa de conceptes information visualization toolkit Graphic organizer - Diagrames
 17. https://cmap.ihmc.us/
 18. http://www.toondoo.com/ My Story School eBook Maker Planificació visual Storyborad / guió cinema Apps
 19. http://stripgenerator.com/ http://pixton.com/ct/ http://www.toondoo.com/ Cómics
 20. Textualitzar • Processador de textos • Prestacions avançades • Predicció de paraules • Sinònims i vocabulari per enriquir el text • Col·locacions, dites i corpus textuals • Escriure amb la veu en Chrome i Androide • Suports gramaticals per escriure (correctors gramaticals) La textualització és el procés de producció d'un text. Es refereix a el moment precís en què s'ajunten paraules per produir un sentit global.
 21. L’escriptura manuscrita requereix realitzar tots els processos simultàniament Treballar per fases o etapas Escriure en ordinador permet separar les diverses tasques i concentrar-se cada vegada en una diferent Ideès prévies Textualizació de paraules i frases Revisiò ortogràfica Orgzanizaciò de paràgrafs Donar format al text
 22. Textualitzar amb la veu
 23. Sinònims i vocabulari per enriquir el text Diccionaris sinònims Word Cal tenir-lo instal·lat SHIFT + F7 Sinònims enriqueixen el lèxic, adequen el registre el text https://www.softcatala.org/diccionari-de-sinonims/ Diccionaris sinònims LibreOffice Cal escollir l’idioma CTRL + F7 Clic Dret sobre la paraula
 24. Freqüencia de la paraula http://psico.fcep.urv.cat/utilitats/nim/index_cat.php Sinònims i vocabulari per enriquir el text Permet determinar el target del vocabulari utilitzat. Si son paruels d’us comú, cultes o d’argot
 25. Col·locacions, dites i corpus textuals Col·locacións lèxiques, una combinació freqüent de paraules que han queda fixades a la lengua inspirar confiança afirmació rotunda, crua realitat perdre el temps Triar les paraules i expressions adequades Corpus, conjunt, normalment molt ampli, d'exemples reals d'ús d'una llengua Les dites, frases fetes, o parèmies, són expressions d'ús corrent,compartides en tots els nivells socials i culturals d'una llengua, que tenen un significat i una forma estereotipada. https://ca.wikiquote.org/ https://ctilc.iec.cat/scripts/
 26. Núvol de Paraules Wordcloud Resum automàtic de lèxic d’un text. Pot ajudar abans de la lectura per: • Escollir un text • Conèixer el vocabulari utilitzat Pot ajudar durant la lectura a identificar parts essencials Analitzador semàntic
 27. Copiar i enganxar Configurar per millorar la lectura Que cal fer? http://www.wordle.net/
 28. Revisar corrector ortogràfic i gramatical https://www.softcatala.org/corrector/ https://languagetool.org/ca/
 29. http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php Analitzador sintàctic català
 30. Analitzador sintàctic i altres utilitzat (en castellà) http://www.mystilus.com/Analizador_morfosintactico https://linguakit.com/es/analizador-sintactico
 31. http://live.babelnet.org/ https://babelnet.org/ BabelNet
 32. http://www.app.leximots.cat/cerca Leximots: diccionari oficial de Scrabble en català - Leximots ... leximots.cat
Publicidad