Caràcters poligènics en l’espècie humana

2.512 visualizaciones

Publicado el

BIOLOGIA 4t ESO

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.512
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
362
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Caràcters poligènics en l’espècie humana

 1. 1. CARÀCTERS POLIGÈNICS EN L’ESPÈCIE HUMANA T.3 HERÈNCIA I TRANSMISSIÓJOAQUIMA DE VEDRUNA DE CARÀCTERSJOAN MARTÍN PÉREZBIOLOGIA 4t ESO BJULIÁN DE LA FUENTE21/03/2012
 2. 2. ÍNDEX ELS CARÀCTER POLIGÈNICS RECOLLIDA GENERAL DE DADES DADES GENERALS COLOR DELS CABELLS FORMA DE LA LÍNIA FRONTAL DELS CABELLS REMOLÍ OCCIPITAL DELS CABELLS COLOR DELS ULLS LÒBUL DE L’ORELLA CLOTET AL MENTÓ CLOTET A LA GALTA CARGOLAMENT LONITUDINAL DE LA LLENGUA FORMA D’ENCREUAR ELS BRAÇOS I LES CAMES POLZE EXTENSIBLE PÈL A LA SEGONA FALANGE DELS DITS
 3. 3. 1. ELS CARÀCTERS POLIGÈNICS Lespècie humana és un material difícil d’estudiar per a la genètica per la gran diversitat, per la llargada del període de gestació, pel nombre reduït de descendents, per l’elevat interval de temps entre generacions i per la impossibilitat, per raons ètiques, de fer encreuaments experimentals. Quan un caràcter depèn de l’acció de dos o més gens, diem que és poligènic. Els trets que manifesten els gens poligènics no es poden observar analitzant arbres genealògics, ni estudiant els cromosomes directament, sinó que s’han d’analitzar estadísticament.
 4. 4. 0 5 10 20 25 30 15 castany negre ros recta Punta dreta esquerra Marró clar Marró fosc Blau enganxat solt present absent present absent pot No pot dret esquerra dret esquerra pot No pot 2. RECOLLIDA GENERAL DE DADES present absent
 5. 5. 3. DADES GENERALS Com hem pogut observar en aquest gràfic de barres es mostren els diferents caràcters poligènics analitzats, i podem observar gràficament els resultats, d’una manera clara i entenedora. Els diferents caràcters estudiats son:  Color dels cabells  Forma de la línia frontal dels cabells  Remoli occipital dels cabells  Color dels ulls  Lòbul de l’orella  Clotet de la barbeta  Clotet a la galta  Cargolament longitudinal de la llengua  Manera d’encreuar braços i cames  Polze extensible  Pèl a la segona falange dels dits de les mans
 6. 6. 4. COLOR DELS CABELLS 0% 13% 50% CASTANY NEGRE 37% ROS PÈL-ROIG Aquest caràcter ofereix molta variabilitat i a més esta condicionat per la subjectivitat de l’observador. A la mostra observada trobem que un 50%, es a dir quinze persones tenen el color del cabell castany. Laltre color bastant nombrós es el negre. En contrast amb el ros el qual només representa un 13% (4 persones). Per una altre banda trobem zero persones amb el color de cabell pel-roig, es el menys comú. Aquest resultats es deuen a que el color ros i pèl-roig depenen dal·lels recessius. Mentre que el negre i el castany depenen dal·lels dominants, i per tant s’expressa més comunament.
 7. 7. 5. FORMA DE LA LÍNIA FRONTAL DELSCABELLS Hi ha persones que 25 tenen la línia 20 frontal del cabell 15 21 recta i unes altres 10 9 la tenen en forma 5 de 0 RECTA PIC DE VIUDA punta, lanomenad a punta de cabellEn la mostra trobem un 70% amb la punta del cabellrecta, per tant podem determinar que en aquest cas elcaràcter dominant es la línia frontal del cabell recta. Elcaràcter recessiu seria el pic de vídua o punta de cabell elqual nomes representa un 30% de la mostra.
 8. 8. 6. REMOLÍ OCCIPITAL DELS CABELLS Aquí es 18 distingeix entre 16 els individus que 14 tenen el remolí 12 dels cabells 10 18 cap a la dreta 8 12 (en sentit de les 6 agulles del 4 rellotge) o cap 2 a l’esquerra. 0 A LA DRETA A LESQUERRE Com podem observar aquest caràcter es troba molt repartit, només hi ha un 10% de diferencia entre el costat dret i l’esquerre. Encara que podem dir que domina una mica més el remolí cap a la dreta.
 9. 9. 7. COLOR DELS ULLSIgual que amb el color dels Chart Titlecabells, hi ha diversosfenotips i classificar-losés, de vegades molt BLAUsubjectiu. 13% MARRÓ CLAR 40%En aquest cas igual que MARRÓamb el color dels cabells FOSC 47%trobem que dominen elsmarrons, es a dir, els colorsfoscos. Ja que entre els dosmarrons trobem querepresenten un 87% de lamostra. Mentre que el blaunomés representa un 13%.
 10. 10. 8. LÒBUL DE L’ORELLAEn aquest estudi es distingeixentre individus que tenen ellòbul enganxat al lateral de la 18cara i els que el tenen 16completament solt. 14Llavors al gràfic podem 12observar com el caràcter 10dominant es el lòbul de 17l’orella lliure, encara que 8 13trobem un 43% amb el lòbul 6de lorella enganxat, per tant 4aquest es el caràcter 2recessiu. 0 ADHERIT LLIURE
 11. 11. 9. CLOTET AL MENTÓSon plecs característics quesobretot es posen en 20manifest en somriure. 18 16Desprès d’analitzar les 14dades estadístiques hem 12trobat com dos terceres 10 20parts de la mostra 8presenten el clotet al 6 10mentó, per això podem 4afirmar que aquest es el 2caràcter dominant. 0L’altre terç no presenten el PRESENT ABSENTclotet al mentó, es elcaràcter reccessiu.
 12. 12. 10. CLOTET A LA GALTASon plecs característics quesobretot es posen en manifest ensomriure. 30 25En aquest caràcter trobem unagran diferencia entre les dues 20variables. Ja que un 90% nopresenta el clotet a la 15 27galta, només un 10% el presenta.Llavors podem determinar que 10les no presentar el clotet a la 5galta es el caràcter 3dominant, en aquest exemple es 0veu molt clar. PRESENT ABSENT
 13. 13. 11. CARGOAMENTLONGITUDINAL DE LA LLENGUA 25 20 23 15 10 7 5 0 HI POT NO HI POT Hi ha persones que poden doblegar la llengua en forma d’U i altres que no. Actualment es dubta que sigui un tret determinat genèticament. Al gràfic podem observar con vint i tres dels trenta individus estudiats, poden cargolar la llengua en forma d’U, això representa un 77%. Llavors podem determinar que aquest es el caràcter dominant. Ja que només un 23% no pot, caràcter recessiu.
 14. 14. 13. FORMA D’ENCREUAR ESLBRAÇOS I LES CAMES Es pot classificar els individus segons si posen el braç dret a dalt o a baix, i de la mateixa manera pel que fa a les cames. Als braços trobem que el dominant es posar el braç dret a baix, mentre que a les cames trobem que el dominant es posa la cama dreta a dalt. En el cas dels braços no trobem molta diferencia però a les cames si.
 15. 15. 14. POLZE EXTENSIBLEHi ha persones que podendoblegar la primera falangedel dit polze formant un 20angle que pot arribar als 45 18graus. És curiós que hi ha 16persones que poden 14presentar aquest tret en un 12polze i en l’altre no. Això es 10 19deu a una variació del’expressivitat d’aquest gen. 8 6 11Com podem observar 4normalment la gent no pot 2doblegar el polze, per tant 0diem que amb un 64% es el HI POT NO HI POTcaràcter dominant.
 16. 16. 15. PÈL A LA SEGONA FALANGEDELS DITSPer observar aquest caràctercal fixar-se molt bé. En principihi ha persones que en tenen i 25altres que no. Això noobstant, algunes de les que 20tenen aquest caràcter no el 15presenten perquè els pèls handesaparegut per fregament o 10 22per altres causes.Per tant la majoria de la 5 8població no presenta aquesttret a simple vista, com 0podem observar a la gràfica PRESENT ABSENTun 74% no el presenta, aquestes el caràcter dominant.

×