POLIS 2 Ci è ncies socials, geograf ia i història Segon curs
Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV) 05 Orígens i expansió ...
Els habitants del planeta 4. La din àmica de la població: les migracions 3. La din àmica desigual de la població mundial 2...
Introducci ó <ul><li>La població és el conjunt de persones que habiten un territori. </li></ul><ul><li>La demografia é...
1. Els habitants del planeta i la seva distribuci ó <ul><li>1.1. Distribució de la població </li></ul><ul><li>• Densitat...
1.1. Distribució de la població <ul><li>La població de la Terra segueix augmentant. Els habitants del planeta estan repar...
Densitat de població al món 13
1.2. Factors de distribució de la població <ul><li>Els factors principals que condicionen la distribució de la població ...
2. Evoluci ó de la població mundial <ul><li>2.1. Evolució de la població als països rics </li></ul><ul><li>2.2. Evolució ...
2.1. Evolució de la població als països rics <ul><li>Fase de llarga estabilitat demogràfica. Des de temps antics i fins a...
2.2. Evolució de la població als països pobres <ul><li>Fase de llarga estabilitat demogràfica. Aquesta fase perdura fins ...
3. La din àmica desigual de la població mundial <ul><li>3.1. Desacceleració del creixement de la població </li></ul><ul><...
3.1. Desacceleració del creixement de la població <ul><li>El creixement de la població mundial avui és més petit a causa d...
3.2. La població als països rics <ul><li>La característica general de la dinàmica de població dels països rics és el seu...
3.3. La població als països pobres <ul><li>La característica general de la dinàmica de la població dels països pobres és...
4. La din àmica de la població: les migracions <ul><li>4.1. El saldo migratori i les conseqüències que té </li></ul><ul>...
4.1. El saldo migratori i les conseqüències que té <ul><li>El saldo migratori és el resultat de restar el nombre d’immig...
4.2. Les migracions avui <ul><li>Els principals fluxos migratoris estan causats per la manca de feina i procedeixen de: ...
Les migracions avui 13
5. La poblaci ó i la feina <ul><li>5.1. La població activa </li></ul><ul><li>5.2. Els sectors productius i la desigualtat...
5.1. La població activa <ul><li>Per conèixer el grau de desenvolupament d’un país és important conèixer la situació de la...
5.2. Els sectors productius i la desigualtat entre països <ul><li>La població activa per sectors productius permet conè...
5.3. Els problemes de l’atur <ul><li>Les causes principals de la desocupació als països desenvolupats són: la mecanitzac...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

3b. els habitants del planeta

1.754 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

3b. els habitants del planeta

 1. 1. POLIS 2 Ci è ncies socials, geograf ia i història Segon curs
 2. 2. Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV) 05 Orígens i expansió de la Corona de Castella 06 07 L’Islam i Al-Andalus 01 L’Europa feudal 02 La ciutat medieval 03 Els orígens de Catalunya 04 Els grans descobriments geogr àfics 09 L’Imperi dels Habsburg 10 El segle del Barroc 11 Catalunya dins la Monarquia Hispànica (s. XVI-XVII) 12 Els habitants del planeta 13 La poblaci ó d’Espanya i la de Catalunya 14 La ciutat i el món urbà 15 Renaixement i Reforma La monarqu ia autoritària: els Reis Catòlics 08 Les societats humanes 16
 3. 3. Els habitants del planeta 4. La din àmica de la població: les migracions 3. La din àmica desigual de la població mundial 2. Evoluci ó de la població mundial 1. Els habitants del planeta i la seva distribuci ó 13 5. La poblaci ó i la feina
 4. 4. Introducci ó <ul><li>La població és el conjunt de persones que habiten un territori. </li></ul><ul><li>La demografia és la ciència que estudia la població. </li></ul><ul><li>S’interessa per conèixer el volum de la població, la seva distribució, la seva dinàmica, la seva estructura per edats i sexe i l’estructura socioprofessional. </li></ul>13
 5. 5. 1. Els habitants del planeta i la seva distribuci ó <ul><li>1.1. Distribució de la població </li></ul><ul><li>• Densitat de població al món ( mapa ) </li></ul><ul><li>1.2. Factors de distribució de la població </li></ul>13
 6. 6. 1.1. Distribució de la població <ul><li>La població de la Terra segueix augmentant. Els habitants del planeta estan repartits de manera molt desigual sobre el territori . </li></ul><ul><li>Per poder comparar el volum d’una població amb el d’una altra és necessari disposar d’una mesura comuna, la densitat de població . </li></ul>13
 7. 7. Densitat de població al món 13
 8. 8. 1.2. Factors de distribució de la població <ul><li>Els factors principals que condicionen la distribució de la població són: </li></ul><ul><li>Factors físics. </li></ul><ul><li>Factors històrics. </li></ul><ul><li>Factors econòmics. </li></ul>13
 9. 9. 2. Evoluci ó de la població mundial <ul><li>2.1. Evolució de la població als països rics </li></ul><ul><li>2.2. Evolució de la població als països pobres </li></ul>13
 10. 10. 2.1. Evolució de la població als països rics <ul><li>Fase de llarga estabilitat demogràfica. Des de temps antics i fins a mitjan segle XVII la població va augmentar molt lentament. </li></ul><ul><li>Fase d’augment de la població o revolució demogràfica. A Europa, a mitjan segle XVIII, en què s’inicià la Revolució Industrial, una sèrie de canvis van fer minvar la mortalitat. </li></ul><ul><li>Fase de descens de la natalitat. Els avenços de la medicina, l’ús de vacunes i la lluita contra la mortalitat infantil van donar uns resultats molt notables. </li></ul>13
 11. 11. 2.2. Evolució de la població als països pobres <ul><li>Fase de llarga estabilitat demogràfica. Aquesta fase perdura fins ben entrat el segle XX. Es caracteritza per una natalitat i una mortalitat molt elevades. </li></ul><ul><li>Fase de descens de la mortalitat. A finals del segle XX els països més pobres van patir un notable descens de la mortalitat, gràcies als mitjans i als medicaments facilitats pels països rics. </li></ul>13
 12. 12. 3. La din àmica desigual de la població mundial <ul><li>3.1. Desacceleració del creixement de la població </li></ul><ul><li>3.2. La població als països rics </li></ul><ul><li>3.3. La població als països pobres </li></ul>13
 13. 13. 3.1. Desacceleració del creixement de la població <ul><li>El creixement de la població mundial avui és més petit a causa de la desacceleració general de la natalitat i a de catastròfica situació de l’Àfrica subsahariana, amb guerres i malalties. </li></ul><ul><li>A més, la taxa de fecunditat ha disminuït a escala global. </li></ul><ul><li>Encara que la característica general de la dinàmica actual de la població mundial és el descens de la natalitat , existeixen diferències notables entre països rics i pobres . </li></ul>13
 14. 14. 3.2. La població als països rics <ul><li>La característica general de la dinàmica de població dels països rics és el seu procés d’ envelliment . Les causes són: </li></ul><ul><li>La disminució de la taxa de natalitat provocada pel descens de la fecunditat . </li></ul><ul><li>Una esperança de vida més alta. </li></ul>13
 15. 15. 3.3. La població als països pobres <ul><li>La característica general de la dinàmica de la població dels països pobres és l’elevada taxa de natalitat: </li></ul><ul><li>La població és jove i hi ha moltes persones en edat de tenir fills. </li></ul><ul><li>L’ augment de la població implica la necessitat de disposar de més aliments, hospitals, escoles, etc. </li></ul><ul><li>Als països on no hi ha pensions de vellesa, ni serveis socials de sanitat, els fills sempre han representat una riquesa per a la família: assegurança per a la vellesa. </li></ul>13
 16. 16. 4. La din àmica de la població: les migracions <ul><li>4.1. El saldo migratori i les conseqüències que té </li></ul><ul><li>4.2. Les migracions avui </li></ul><ul><li>• Les migracions avui ( mapa ) </li></ul>13
 17. 17. 4.1. El saldo migratori i les conseqüències que té <ul><li>El saldo migratori és el resultat de restar el nombre d’immigrants del nombre d’emigrants, i pot ser negatiu o positiu. </li></ul><ul><li>Saldo migratori negatiu. Un país el té quan perd població. </li></ul><ul><li>Saldo migratori positiu. El té quan guanya població. </li></ul>13
 18. 18. 4.2. Les migracions avui <ul><li>Els principals fluxos migratoris estan causats per la manca de feina i procedeixen de: </li></ul><ul><li>Territoris molt poblats del sud-est d’Àsia. </li></ul><ul><li>Emigració procedent d’Àfrica. </li></ul><ul><li>Procedent dels països de l’est d’Europa. </li></ul>13
 19. 19. Les migracions avui 13
 20. 20. 5. La poblaci ó i la feina <ul><li>5.1. La població activa </li></ul><ul><li>5.2. Els sectors productius i la desigualtat entre països </li></ul><ul><li>5.3. El problema de l’atur </li></ul>13
 21. 21. 5.1. La població activa <ul><li>Per conèixer el grau de desenvolupament d’un país és important conèixer la situació de la seva població respecte a la feina. Per això hem de tenir en compte: </li></ul><ul><li>La població activa és la població que treballa o que vol treballar encara que no tingui feina. </li></ul><ul><li>La població no activa la formen els infants, els jubilats, les persones discapacitades per treballar... </li></ul>13
 22. 22. 5.2. Els sectors productius i la desigualtat entre països <ul><li>La població activa per sectors productius permet conèixer el grau de desenvolupament econòmic d’un país: </li></ul><ul><li>Als països rics el percentatge de població activa al sector primari és molt baix, perquè les feines estan molt mecanitzades i es produeix molt amb poca mà d’obra. </li></ul><ul><li>Als països pobres més de la meitat de la població activa treballa al sector primari, ja que la manca d’aliments és un dels problemes prioritaris. </li></ul>13
 23. 23. 5.3. Els problemes de l’atur <ul><li>Les causes principals de la desocupació als països desenvolupats són: la mecanització i la informatització de moltes tasques, amb la reducció consegüent de llocs de treball. </li></ul><ul><li>La incorporació de la dona al treball remunerat augmenta la demanda d’ocupació. </li></ul><ul><li>Als països pobres, el problema de l’ atur i la manca de feina és habitual. </li></ul><ul><li>Allà la població activa treballa essencialment a l’agricultura, però el creixement de la població és molt ràpid i no hi ha terres per a tots o les existents no estan disponibles per conrear-les. </li></ul>13

×