POLIS 2 Ci è ncies socials, geograf ia i història Segon curs
Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV) 05 Orígens i expansió ...
Les societats humanes 4. La societat espanyola i la societat catalana 3. La societat europea 2. Evoluci ó de la societat h...
Introducci ó <ul><li>Les societats humanes es caracteritzen per la seva notable diversitat . </li></ul><ul><li>Aquesta ...
1. Organitzaci ó de la societat humana <ul><li>1.1. L’organització social </li></ul><ul><li>1.2. La diversitat social </...
1.1. L’organització social <ul><li>L’ organització d’una societat és una qüestió complexa perquè hi intervenen moltes var...
1.2. La diversitat social <ul><li>La diversitat ens parla de les diferències que podem identificar en els individus o en...
1.3. Desigualtats i conflictes <ul><li>En una societat diversa es produeixen situacions de conflicte quan sorgeix la de...
1.4. Evitar conflictes i desigualtats. Construir la diversitat <ul><li>Els països amb governs democràtics tendeixen a as...
2. Evoluci ó de la societat humana <ul><li>2.1. Les societats tradicionals </li></ul><ul><li>2.2. Les societats modernes ...
2.1. Les societats tradicionals <ul><li>Les societats tradicionals es corresponen amb les formes d’organització política...
2.2. Les societats modernes <ul><li>Les característiques principals són: </li></ul><ul><li>Pas d’una economia basada en l’...
2.3. Les societats postmodernes <ul><li>Les característiques fonamentals són: </li></ul><ul><li>Gran expansió del sector ...
3. La societat europea <ul><li>3.1. Una societat del benestar </li></ul><ul><li>• Índex de desenvolupament humà en els p...
3.1. Una societat del benestar <ul><li>El nivell de vida dels ciutadans europeus ha registrat una millora notable des qu...
Índex de desenvolupament humà als països de la Unió Europea 16
3.2. La riquesa de la diversitat <ul><li>La UE és una de les regions del món més pròsperes i riques. </li></ul><ul><li>P...
4. La societat espanyola i la societat catalana <ul><li>4.1. Canvis a la societat espanyola </li></ul><ul><li>4.2. Canvis...
4.1. Canvis a la societat espanyola <ul><li>Fins a finals de la dècada de 1950, l’ economia i l’ organització  social d’...
4.2. Canvis de l’estructura familiar i laboral <ul><li>La incorporació de la dona al món laboral remunerat ha estat un f...
4.3. Un nivell de benestar social elevat <ul><li>El benestar social està relacionat amb els factors següents: </li></ul><u...
4.4. La societat catalana <ul><li>Catalunya té un nivell de benestar social dels més alts d’entre totes les comunitats a...
5. Immigraci ó i diversitat cultural <ul><li>5.1. Immigració mundial </li></ul><ul><li>5.2. La cultura i la diversitat cu...
5.1. Immigració mundial <ul><li>L’origen d’una bona part de la immigració mundial procedeix dels països menys desenvolu...
5.2. La cultura i la diversitat cultural <ul><li>La cultura és un conjunt de costums , de coneixements i de formes d...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

3d. les societats humanes

1.144 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

3d. les societats humanes

 1. 1. POLIS 2 Ci è ncies socials, geograf ia i història Segon curs
 2. 2. Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV) 05 Orígens i expansió de la Corona de Castella 06 07 L’Islam i Al-Andalus 01 L’Europa feudal 02 La ciutat medieval 03 Els orígens de Catalunya 04 Els grans descobriments geogr àfics 09 L’Imperi dels Habsburg 10 El segle del Barroc 11 Catalunya dins la Monarquia Hispànica (s. XVI-XVII) 12 Els habitants del planeta 13 La poblaci ó d’Espanya i la de Catalunya 14 La ciutat i el món urbà 15 Renaixement i Reforma Les societats humanes 16 La monarqu ia autoritària: els Reis Catòlics 08
 3. 3. Les societats humanes 4. La societat espanyola i la societat catalana 3. La societat europea 2. Evoluci ó de la societat humana 1. Organitzaci ó de la societat humana 16 5. Immigraci ó i diversitat cultural
 4. 4. Introducci ó <ul><li>Les societats humanes es caracteritzen per la seva notable diversitat . </li></ul><ul><li>Aquesta diversitat té el seu origen en factors històrics, polítics, econòmics, culturals i religiosos, que han fet que les regions del planeta evolucionin de formes variades. </li></ul><ul><li>Aquesta evolució no ha seguit el mateix ritme a tot arreu. En algunes zones es dóna un nivell de progrés econòmic i de transformació social diferent a altres. </li></ul>16
 5. 5. 1. Organitzaci ó de la societat humana <ul><li>1.1. L’organització social </li></ul><ul><li>1.2. La diversitat social </li></ul><ul><li>1.3. Desigualtats i conflictes </li></ul><ul><li>1.4. Evitar conflictes i desigualtats. Construir la diversitat </li></ul>16
 6. 6. 1.1. L’organització social <ul><li>L’ organització d’una societat és una qüestió complexa perquè hi intervenen moltes variables: </li></ul><ul><li>L’ economia , és a dir, la forma en què s’organitza la producció. </li></ul><ul><li>La cultura , que inclou elements com el llenguatge, l’art i la religió. </li></ul><ul><li>La tecnologia . </li></ul><ul><li>Els valors , com la forma de govern i de propietat, l’estratificació social, la família, etc. </li></ul>16
 7. 7. 1.2. La diversitat social <ul><li>La diversitat ens parla de les diferències que podem identificar en els individus o en els grups de persones tenint en compte les seves característiques, orígens i estils de vida. </li></ul>16
 8. 8. 1.3. Desigualtats i conflictes <ul><li>En una societat diversa es produeixen situacions de conflicte quan sorgeix la desigualtat . </li></ul><ul><li>És a dir, quan dins d’un grup social es discrimina algú per la seva ètnia, religió, etc., i no se li concedeixen els mateixos drets ni oportunitats que als altres. </li></ul>16
 9. 9. 1.4. Evitar conflictes i desigualtats. Construir la diversitat <ul><li>Els països amb governs democràtics tendeixen a assegurar la igualtat de drets per a tots. </li></ul><ul><li>A molts països desenvolupats del món occidental ha progressat l’ estat del benestar . </li></ul><ul><li>L’Estat construeix equipaments i infraestructures en benefici de tota la població i administra els serveis públics que pertanyen a tots per igual. </li></ul><ul><li>Les persones tenen accés lliure, universal i equitatiu a l’ensenyament, la sanitat, els mitjans de transport, etc. </li></ul>16
 10. 10. 2. Evoluci ó de la societat humana <ul><li>2.1. Les societats tradicionals </li></ul><ul><li>2.2. Les societats modernes </li></ul><ul><li>2.3. Les societats postmodernes </li></ul>16
 11. 11. 2.1. Les societats tradicionals <ul><li>Les societats tradicionals es corresponen amb les formes d’organització política, econòmica i cultural que existien abans de la Revolució Industrial i del desenvolupament del capitalisme. </li></ul><ul><li>Es caracteritzen per: </li></ul><ul><li>Una economia basada en les activitats agrícoles i ramaderes. </li></ul><ul><li>És una societat de caràcter essencialment rural . </li></ul><ul><li>La forma de poder és personalista i autoritària . </li></ul><ul><li>Els comportaments i mentalitats acostumen a ser molt estables. </li></ul><ul><li>La comunicació entre els pobles i les persones és molt limitada. </li></ul>16
 12. 12. 2.2. Les societats modernes <ul><li>Les característiques principals són: </li></ul><ul><li>Pas d’una economia basada en l’agricultura i la ramaderia a una economia industrial . </li></ul><ul><li>Part de la població abandona el camp i emigra a les ciutats a la recerca de feina a les fàbriques. </li></ul><ul><li>La burgesia es consolida com a classe dominant. </li></ul><ul><li>S’estableix l’Estat de dret. </li></ul><ul><li>Els treballadors reivindiquen millores a les seves condicions laborals i de vida a través del moviment obrer i els sindicats . </li></ul>16
 13. 13. 2.3. Les societats postmodernes <ul><li>Les característiques fonamentals són: </li></ul><ul><li>Gran expansió del sector serveis en comparació amb el sector industrial. </li></ul><ul><li>És una societat plenament urbana . </li></ul><ul><li>El poder de la societat està a mans de qui posseeix més coneixement . </li></ul><ul><li>La identitat de les persones es construeix al pertànyer a una comunitat de tipus cultural. </li></ul><ul><li>Les formes de vida estan fonamentades en el consum . </li></ul><ul><li>Gran augment i difusió de les tecnologies de la informació . </li></ul>16
 14. 14. 3. La societat europea <ul><li>3.1. Una societat del benestar </li></ul><ul><li>• Índex de desenvolupament humà en els països de la Unió Europea ( mapa ) </li></ul><ul><li>3.2. La riquesa de la diversitat </li></ul>16
 15. 15. 3.1. Una societat del benestar <ul><li>El nivell de vida dels ciutadans europeus ha registrat una millora notable des que es va fundar la Comunitat Econòmica Europea el 1957. </li></ul><ul><li>La Unió Europea és una gran potència econòmica i un referent en relació amb l’ organització social i política . </li></ul><ul><li>Per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans al seu lloc de treball, la UE ha establert requisits mínims molt exigents que han d’aplicar-se obligatòriament. </li></ul><ul><li>La UE també exerceix una influència decisiva per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. </li></ul>16
 16. 16. Índex de desenvolupament humà als països de la Unió Europea 16
 17. 17. 3.2. La riquesa de la diversitat <ul><li>La UE és una de les regions del món més pròsperes i riques. </li></ul><ul><li>Per això també és un lloc atractiu per a moltes persones d’altres llocs del món que busquen millors condicions de vida, de feina i de benestar. </li></ul><ul><li>A Europa, l’Estat de dret, la democràcia, el pluralisme de partits, el respecte i la tolerància són uns factors que poden assegurar la convivència entre tots els ciutadans. </li></ul>16
 18. 18. 4. La societat espanyola i la societat catalana <ul><li>4.1. Canvis a la societat espanyola </li></ul><ul><li>4.2. Canvis de l’estructura familiar i laboral </li></ul><ul><li>4.3. Un nivell de benestar social elevat </li></ul><ul><li>4.4. La societat catalana </li></ul>16
 19. 19. 4.1. Canvis a la societat espanyola <ul><li>Fins a finals de la dècada de 1950, l’ economia i l’ organització social d’Espanya encara estaven basades en les activitats agrícoles i ramaderes . </li></ul><ul><li>A principis de la dècada de 1960 va començar un període d’ industrialització que va conduir Espanya a un procés de modernització . </li></ul><ul><li>A l’actualitat, Espanya és un exemple de societat postindustrial , ja que en ella predomina el sector serveis . </li></ul><ul><li>Es va observar una transformació de les mentalitats i els comportaments que han passat a ser essencialment urbans. </li></ul>16
 20. 20. 4.2. Canvis de l’estructura familiar i laboral <ul><li>La incorporació de la dona al món laboral remunerat ha estat un factor important de desenvolupament econòmic i ha suposat un canvi en l’organització familiar i social. </li></ul><ul><li>A la societat espanyola actual, juntament amb la família extensa tradicional s’han generalitzat les famílies nuclears , les monoparentals o les integrades per persones que viuen soles . </li></ul>16
 21. 21. 4.3. Un nivell de benestar social elevat <ul><li>El benestar social està relacionat amb els factors següents: </li></ul><ul><li>El creixement econòmic. </li></ul><ul><li>La qualitat de vida. </li></ul><ul><li>El nivell assistencial. </li></ul>16
 22. 22. 4.4. La societat catalana <ul><li>Catalunya té un nivell de benestar social dels més alts d’entre totes les comunitats autònomes i molt per damunt de la mitjana espanyola. </li></ul><ul><li>Les formes de vida dels catalans són plenament urbanes. Barcelona és una gran metròpoli cosmopolita d’abast internacional que exerceix la influència sobre tot el territori català. </li></ul><ul><li>A Catalunya hi ha moltes associacions ciutadanes i un gran nombre d’institucions culturals ; alhora, el país atreu inversions d’empreses de tota mena gràcies al nivell de professionalització, tecnificació i creativitat. </li></ul><ul><li>Es dóna una gran diversificació social i un multiculturalisme molt positius. </li></ul>16
 23. 23. 5. Immigraci ó i diversitat cultural <ul><li>5.1. Immigració mundial </li></ul><ul><li>5.2. La cultura i la diversitat cultural </li></ul>16
 24. 24. 5.1. Immigració mundial <ul><li>L’origen d’una bona part de la immigració mundial procedeix dels països menys desenvolupats . </li></ul><ul><li>Aquests immigrants tenen dificultats per trobar feina i quan ho aconsegueixen, sovint són feines poc estables, dures i mal pagades. </li></ul><ul><li>Les poques possibilitats econòmiques d’aquests immigrants fan que l’accés a una vivenda digna sigui dificultós. </li></ul>16
 25. 25. 5.2. La cultura i la diversitat cultural <ul><li>La cultura és un conjunt de costums , de coneixements i de formes de vida que un grup de persones considera com a propi i l’identifica d’altres grups. </li></ul><ul><li>La cultura és una cosa individual i personal. </li></ul><ul><li>La cultura és també una cosa col·lectiva i plural. </li></ul><ul><li>Cadascun d’aquests elements crea una comunitat cultural d’interessos en què ens podem veure identificats. </li></ul>16

×