Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
POLIS 2 Ci è ncies socials, geograf ia i història Segon curs
Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV) 05 Orígens i expansió ...
La poblaci ó d’Espanya i la de Catalunya 1. Evoluci ó de la població espanyola 2. Caracter ístiques de la població espanyo...
Introducci ó <ul><li>Espanya és un país poc poblat en comparació amb altres països europeus. Tot i això, durant el segle X...
1. Evoluci ó de la població espanyola <ul><li>1.1. El model de transició demogràfica </li></ul><ul><li>• Evolució de les...
1.1. El model de transició demogràfica <ul><li>A Espanya, el model de transició demogràfica es va iniciar tard respecte ...
Evoluci ó de les taxes de natalitat i mortalitat a Espanya 14
2. Caracter ístiques de la població espanyola <ul><li>2.1. L’esperança de vida </li></ul><ul><li>2.2. Les taxes de natali...
2.1. L’esperança de vida <ul><li>Actualment, Espanya té una de les esperances de vida més altes del món . </li></ul><ul><...
2.2. Les taxes de natalitat i de fecunditat <ul><li>Per mantenir estable la població d’un país, és necessari que una gener...
2.3. La taxa de mortalitat <ul><li>Anteriorment una taxa elevada de mortalitat indicava una forta mortalitat infantil, una...
Creixement vegetatiu per Comunitats Autònomes el 2006 14
3. Distribuci ó de la població al territori <ul><li>3.1. Com es reparteix la població al territori espanyol </li></ul><ul...
3.1. Com es reparteix la població al territori espanyol <ul><li>Espanya té una densitat mitjana de població de 89,3 hab...
Densitat de població de les províncies espanyoles el 2007 14
4. Poblament rural i poblament urbà <ul><li>4.1. El poblament al territori: rural i urbà </li></ul><ul><li>4.2. El poblam...
4.1. El poblament al territori: rural i urbà <ul><li>El poblament és el tipus d’assentament humà que es dóna en un terri...
4.2. El poblament rural <ul><li>El poblament rural pot ser: </li></ul><ul><li>Poblament dispers. La població viu en cas...
4.3. El poblament urbà <ul><li>La característica més remarcable del poblament urbà ha estat el seu enorme creixement com...
Població urbana i població rural per províncies el 2006 14
5. La poblaci ó i la feina <ul><li>5.1. La població activa </li></ul><ul><li>5.2. La incorporació de les dones al món lab...
5.1. La població activa <ul><li>La població activa comprèn la població adulta que està ocupada, en atur o busca la prim...
5.2. La incorporació de les dones al món laboral <ul><li>La dona, des de fa anys, lluita per la igualtat de drets labora...
6. Espanya, un pa ís d’emigrants en el passat <ul><li>6.1. L’emigració exterior a Amèrica </li></ul><ul><li>6.2. L’emigra...
6.1. L’emigració exterior a Amèrica <ul><li>Els orígens de l’emigració espanyola transoceànica es remunten al descobriment...
6.2. L’emigració exterior a Europa <ul><li>A mitjan segle XX es va produir un important moviment migratori de mà d’obra a...
6.3. L’emigració interior a Espanya <ul><li>L’ emigració interior és la que es fa dintre de les fronteres d’un país. </l...
7. Espanya, un pa ís d’immigrants <ul><li>7.1. La immigració estrangera </li></ul><ul><li>• Població estrangera per Comu...
7.1. La immigració estrangera <ul><li>Els immigrants que arriben avui a Espanya es poden classificar en quatre grans grups...
Poblaci ó estrangera per Comunitats Autònomes el 2006 14
7.2. Factors positius de la immigració <ul><li>La immigració té una sèrie de factors positius per a Espanya: </li></ul><u...
7.3. La societat espanyola i la immigració <ul><li>L’arribada d’un gran volum de població immigrant desperta sentiments di...
8. La poblaci ó de Catalunya <ul><li>8.1. Característiques de la població catalana </li></ul><ul><li>• Densitat de pobl...
8.1. Característiques de la població catalana <ul><li>Les característiques de la població catalana són: </li></ul><ul><li>...
Densitat de població de Catalunya 14
8.2. El fet migratori a Catalunya <ul><li>Pel que fa a la immigració a Catalunya, cal destacar-ne els aspectes següents: <...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

3e. població d'espanya i catalunya

3.682 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

3e. població d'espanya i catalunya

 1. 1. POLIS 2 Ci è ncies socials, geograf ia i història Segon curs
 2. 2. Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV) 05 Orígens i expansió de la Corona de Castella 06 07 L’Islam i Al-Andalus 01 L’Europa feudal 02 La ciutat medieval 03 Els orígens de Catalunya 04 Els grans descobriments geogr àfics 09 L’Imperi dels Habsburg 10 El segle del Barroc 11 Catalunya dins la Monarquia Hispànica (s. XVI-XVII) 12 Els habitants del planeta 13 La poblaci ó d’Espanya i la de Catalunya 14 La ciutat i el món urbà 15 Renaixement i Reforma La monarqu ia autoritària: els Reis Catòlics 08 Les societats humanes 16
 3. 3. La poblaci ó d’Espanya i la de Catalunya 1. Evoluci ó de la població espanyola 2. Caracter ístiques de la població espanyola 3. Distribuci ó de la població al territori 4. Poblament rural i poblament urbà 5. La poblaci ó i la feina 14 6. Espanya, un pa ís d’emigrants en el passat 7. Espanya, un pa ís d’immigrants 8. La poblaci ó de Catalunya
 4. 4. Introducci ó <ul><li>Espanya és un país poc poblat en comparació amb altres països europeus. Tot i això, durant el segle XX i fins als nostres dies ha patit un gran creixement de la població. </li></ul><ul><li>Els trets que caracteritzen la recent evolució de la població espanyola són: un descens de la natalitat, una elevada esperança de vida, l’augment de la població i l’arribada d’una immigració massiva. </li></ul>14
 5. 5. 1. Evoluci ó de la població espanyola <ul><li>1.1. El model de transició demogràfica </li></ul><ul><li>• Evolució de les taxes de natalitat i mortalitat a Espanya ( il·lustració ) </li></ul>14
 6. 6. 1.1. El model de transició demogràfica <ul><li>A Espanya, el model de transició demogràfica es va iniciar tard respecte a altres països europeus, però el procés respon a les mateixes raons: </li></ul><ul><li>Fins a principis del segle XX es va donar una fase d’ estabilitat demogràfica . </li></ul><ul><li>Ja en ple segle XX la mortalitat va començar a minvar de forma continuada. </li></ul><ul><li>A partir de 1975, la taxa de natalitat va davallar de forma espectacular. </li></ul><ul><li>Avui Espanya compta amb moltíssima població estrangera . </li></ul>14
 7. 7. Evoluci ó de les taxes de natalitat i mortalitat a Espanya 14
 8. 8. 2. Caracter ístiques de la població espanyola <ul><li>2.1. L’esperança de vida </li></ul><ul><li>2.2. Les taxes de natalitat i de fecunditat </li></ul><ul><li>2.3. La taxa de mortalitat </li></ul><ul><li>• Creixement vegetatiu per Comunitats Autònomes el 2006 ( mapa ) </li></ul>14
 9. 9. 2.1. L’esperança de vida <ul><li>Actualment, Espanya té una de les esperances de vida més altes del món . </li></ul><ul><li>No obstant, es dóna un procés d’envelliment de la població, ja que hi ha una natalitat baixa. Aquest fet planteja dos problemes: </li></ul><ul><li>Crear els serveis necessaris per atendre com cal les persones grans. </li></ul><ul><li>Assegurar que les persones jubilades poden rebre pensions dignes . </li></ul>14
 10. 10. 2.2. Les taxes de natalitat i de fecunditat <ul><li>Per mantenir estable la població d’un país, és necessari que una generació sigui rellevada per la següent amb el mateix nombre de persones. </li></ul><ul><li>Per aconseguir un reemplaçament generacional cal una mitjana de 2,1 fills per dona en edat fèrtil. </li></ul><ul><li>A Espanya, des de 1981, la fecunditat ha estat inferior al nivell de reemplaçament. </li></ul><ul><li>Però l’arribada a Espanya de molts immigrants i l’augment de l’esperança de vida han ocasionat un augment notable de la població. </li></ul>14
 11. 11. 2.3. La taxa de mortalitat <ul><li>Anteriorment una taxa elevada de mortalitat indicava una forta mortalitat infantil, una alimentació insuficient i escassa atenció sanitària. </li></ul><ul><li>Avui els països rics tenen taxes una mica més altes de mortalitat a causa del nombre elevat de població gran. </li></ul>14
 12. 12. Creixement vegetatiu per Comunitats Autònomes el 2006 14
 13. 13. 3. Distribuci ó de la població al territori <ul><li>3.1. Com es reparteix la població al territori espanyol </li></ul><ul><li>• Densitat de població de les províncies espanyoles el 2007 ( mapa ) </li></ul>14
 14. 14. 3.1. Com es reparteix la població al territori espanyol <ul><li>Espanya té una densitat mitjana de població de 89,3 hab./km 2 , xifra inferior a la mitjana de la Unió Europea. </li></ul><ul><li>La distribució de la població al territori es reparteix de forma desigual : </li></ul><ul><li>Les zones més densament poblades es troben a la perifèria peninsular o a prop d’aquest sector. </li></ul><ul><li>Les zones menys densament poblades es troben a l’interior de la Península. </li></ul>14
 15. 15. Densitat de població de les províncies espanyoles el 2007 14
 16. 16. 4. Poblament rural i poblament urbà <ul><li>4.1. El poblament al territori: rural i urbà </li></ul><ul><li>4.2. El poblament rural </li></ul><ul><li>4.3. El poblament urbà </li></ul><ul><li>• Població urbana i població rural per províncies el 2006 ( mapa ) </li></ul>14
 17. 17. 4.1. El poblament al territori: rural i urbà <ul><li>El poblament és el tipus d’assentament humà que es dóna en un territori, i pot ser rural o urbà . </li></ul><ul><li>Tradicionalment aquesta distinció entre poblament rural i urbà s’ha dut a terme a partir de considerar: </li></ul><ul><li>Nombre d’habitants del municipi. Segons la població dels municipis es distingeixen municipis rurals, semiurbans i urbans. </li></ul><ul><li>Activitat econòmica predominant al municipi. </li></ul>14
 18. 18. 4.2. El poblament rural <ul><li>El poblament rural pot ser: </li></ul><ul><li>Poblament dispers. La població viu en cases aïllades o en petites caseries o grups de cases. </li></ul><ul><li>Poblament concentrat. La població s’agrupa en pobles, propis de les terres de secà, on les feines del camp són estacionals i no requereixen una atenció diària. </li></ul>14
 19. 19. 4.3. El poblament urbà <ul><li>La característica més remarcable del poblament urbà ha estat el seu enorme creixement com a resultat d’una forta emigració del camp a la ciutat. </li></ul><ul><li>A Espanya predomina el tipus de poblament en ciutats mitjanes i en ciutats grans. </li></ul>14
 20. 20. Població urbana i població rural per províncies el 2006 14
 21. 21. 5. La poblaci ó i la feina <ul><li>5.1. La població activa </li></ul><ul><li>5.2. La incorporació de les dones al món laboral </li></ul>14
 22. 22. 5.1. La població activa <ul><li>La població activa comprèn la població adulta que està ocupada, en atur o busca la primera ocupació. </li></ul><ul><li>Població activa ocupada. Es distribueix entre els tres sectors econòmics tradicionals: sector primari, secundari i terciari. </li></ul><ul><li>Població activa en atur. A Espanya s’han registrat taxes s’atur molt elevades perquè la creació d’ocupació no ha estat paral·lela a la demanda de llocs de treball. </li></ul>14
 23. 23. 5.2. La incorporació de les dones al món laboral <ul><li>La dona, des de fa anys, lluita per la igualtat de drets laborals, socials i polítics. </li></ul><ul><li>La legislació espanyola contempla aquesta igualtat, però a la pràctica, a vegades, les dones encara se senten discriminades . </li></ul><ul><li>En canviar la consideració i la situació de la dona a la societat actual també canvia el paper de la dona a la família. Moltes tasques es comparteixen amb els homes. </li></ul><ul><li>Els drets i la llibertat de la dona no han estat acceptats fàcilment per persones intolerants, per això se segueixen lamentant actes de violència de gènere . </li></ul>14
 24. 24. 6. Espanya, un pa ís d’emigrants en el passat <ul><li>6.1. L’emigració exterior a Amèrica </li></ul><ul><li>6.2. L’emigració exterior a Europa </li></ul><ul><li>6.3. L’emigració interior a Espanya </li></ul>14
 25. 25. 6.1. L’emigració exterior a Amèrica <ul><li>Els orígens de l’emigració espanyola transoceànica es remunten al descobriment d’Amèrica, i a l’emigració cap a les colònies. </li></ul><ul><li>A la segona meitat del segle XIX, aquesta emigració es fa massiva, ja que els vaixells de vapor van permetre transportar més persones i realitzar viatges menys arriscats. </li></ul><ul><li>L’emigració a Amèrica va continuar durant la primera meitat del segle XX, fins que aquest flux va disminuir a causa de la gran crisi econòmica de 1929. </li></ul>14
 26. 26. 6.2. L’emigració exterior a Europa <ul><li>A mitjan segle XX es va produir un important moviment migratori de mà d’obra agrària i industrial cap als països rics i industrialitzats d’Europa. </li></ul><ul><li>L’emigració espanyola procedia de totes les regions, però especialment d’Andalusia i Galícia. </li></ul><ul><li>La crisi econòmica de 1973, com a resultat de l’encariment del preu del petroli, va ser el final de l’emigració exterior. </li></ul>14
 27. 27. 6.3. L’emigració interior a Espanya <ul><li>L’ emigració interior és la que es fa dintre de les fronteres d’un país. </li></ul><ul><li>A Espanya l’emigració interior va començar a finals del segle XIX, especialment cap a Catalunya i el País Basc, perquè van ser els primers llocs on va començar el desenvolupament de la indústria. </li></ul><ul><li>L’emigració interior massiva va generar en origen l’ envelliment de la població . </li></ul><ul><li>Mentrestant, les ciutats d’acollida creixien precipitadament i la indústria disposava de mà d’obra barata. </li></ul>14
 28. 28. 7. Espanya, un pa ís d’immigrants <ul><li>7.1. La immigració estrangera </li></ul><ul><li>• Població estrangera per Comunitats Autònomes el 2006 ( mapa ) </li></ul><ul><li>7.2. Factors positius de la immigració </li></ul><ul><li>7.3. La societat espanyola i la immigració </li></ul>14
 29. 29. 7.1. La immigració estrangera <ul><li>Els immigrants que arriben avui a Espanya es poden classificar en quatre grans grups: </li></ul><ul><li>Persones jubilades. </li></ul><ul><li>Professionals d’alt nivell salarial i gent del món artístic i de la cultura. </li></ul><ul><li>Refugiats polítics o persones perseguides per motius ètnics o religiosos. </li></ul><ul><li>Emigrants procedents de països pobres. </li></ul>14
 30. 30. Poblaci ó estrangera per Comunitats Autònomes el 2006 14
 31. 31. 7.2. Factors positius de la immigració <ul><li>La immigració té una sèrie de factors positius per a Espanya: </li></ul><ul><li>Demogràficament, la immigració ha estat el factor decisiu perquè totes les comunitats autònomes registressin un augment de la població en el bienni 2004-2005. </li></ul><ul><li>Les aportacions a la Seguretat Social dels treballadors immigrants contribueixen al pagament de les pensions per jubilació. </li></ul><ul><li>La immigració permet disposar de mà d’obra barata , especialment per a l’agricultura, la restauració i la construcció. </li></ul>14
 32. 32. 7.3. La societat espanyola i la immigració <ul><li>L’arribada d’un gran volum de població immigrant desperta sentiments diversos entre la població que l’acull. </li></ul><ul><li>A Espanya, moltes organitzacions treballen en favor de la interculturalitat . </li></ul>14
 33. 33. 8. La poblaci ó de Catalunya <ul><li>8.1. Característiques de la població catalana </li></ul><ul><li>• Densitat de població de Catalunya ( mapa ) </li></ul><ul><li>8.2. El fet migratori a Catalunya </li></ul>14
 34. 34. 8.1. Característiques de la població catalana <ul><li>Les característiques de la població catalana són: </li></ul><ul><li>Distribució irregular al territori. </li></ul><ul><li>Augment de la natalitat. </li></ul><ul><li>Esperança de vida elevada. </li></ul><ul><li>Arribada d’immigrants. </li></ul>14
 35. 35. Densitat de població de Catalunya 14
 36. 36. 8.2. El fet migratori a Catalunya <ul><li>Pel que fa a la immigració a Catalunya, cal destacar-ne els aspectes següents: </li></ul><ul><li>Quants són. </li></ul><ul><li>D’on vénen. </li></ul><ul><li>On treballen. </li></ul><ul><li>L’impacte demogràfic a Catalunya. </li></ul>14

×