Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Poskytování poradenství a spolupráce s konzultanty — Na volné noze 2016

640 visualizaciones

Publicado el

Dvouhodinová prezentace o poslání, povinnostech, etice, způsobu práce a kvalitách konzultanta alias poradce, kterou jsem přednesl na prosincovém think-tanku Navolné noze, více informací na http://navolnenoze.cz/o-nas/think-tank/

Publicado en: Marketing
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Poskytování poradenství a spolupráce s konzultanty — Na volné noze 2016

 1. 1. Poskytování poradenství 
 a spolupráce s konzultanty
 2. 2. Moje cesta
 3. 3. Moje cesta na volnou nohu ◆ Příprava ◆ Definice poradenství ◆ Komunikace ven ◆ Zpětná vazba ◆ Druhá příprava ◆ Skok! ◆ … ◆ Zpětná vazba ◆ Příprava
 4. 4. Kdo je poradce
 5. 5. Kdo je poradce ◆ Poradce či konzultant — má vliv na další osoby ◆ Nemá moc k uskutečnění změn, které navrhuje ◆ Poskytuje doporučení tomu, kdo má možnost volby ◆ Odpovědnost za realizaci doporučení nese klient
 6. 6. Proč se lidé obrací na poradce? ◆ Důvěra v mimořádné znalosti a dovednosti poradce ◆ Potřeba dočasné intenzivní pomoci — klient nestíhá ◆ Potřeba nestranného stanoviska odjinud ◆ Ospravedlnění rozhodnutí řídících pracovníků — alibi ◆ Očekávané poučení z poradenství — učení, vzdělávání ◆ Očekávaný přínos — zlepšení dosahovaných výsledků ◆ Zvědavost ◆ Nejistota
 7. 7. Cílem je dosáhnout změny
 8. 8. #PodnikamZmeny
 9. 9. Efekt změn ◆ Organizační změny ◆ Osvojení nové dovednosti ◆ Pochopení něčeho ◆ Získání hodnoty využitelné v podnikání ◆ Nezávislý pohled
 10. 10. Fáze poradenství 1. Vstup
 11. 11. Vstup ◆ První kontakty s klientem ◆ Předběžná diagnóza problému ◆ Plánování projektu ◆ Návrh projektu klientovi ◆ Poradenská smlouva
 12. 12. Fáze poradenství 2. Diagnóza
 13. 13. Diagnóza ◆ Zjišťování fakt ◆ Analýza a syntéza fakt ◆ Podrobné zkoumání problému
 14. 14. Fáze poradenství 3. Plánování
 15. 15. Plánování ◆ Vypracování návrhů řešení ◆ Hodnocení alternativ ◆ Předložení návrhu klientovi ◆ Plánování pro realizaci
 16. 16. Fáze poradenství 4. Realizace
 17. 17. Realizace ◆ Pomoc při realizaci ◆ Úprava návrhů ◆ Školení
 18. 18. Fáze poradenství 5. Ukončení
 19. 19. Ukončení ◆ Vyhodnocení ◆ Závěrečná zpráva ◆ Vypořádání závazků ◆ Plány následných aktivit ◆ Odchod a nebo zpět na začátek
 20. 20. Kvalifikace
 21. 21. Kvalifikace poradce — profesní ◆ Je schopný vést poradenské setkání, tj. navázat kontakt, dojednat podmínky a zakázku (rozlišit kontrolu a pomoc), realizovat zakázku (dokáže vést poradenský rozhovor), provést závěrečnou intervenci ◆ Ovládá práci s klientovým tématem, klientovým prožíváním a jeho aktuální situací, procesem rozhovorů, se svými paralelně běžícími myšlenkami a pocity ◆ Dokáže zhodnotit přínos své poradenské práce ◆ Zvládá obtížné situace v poradenské práci ◆ Je si vědom hranic konzultační poradenské práce ◆ Je schopen sebereflexe a supervize své práce
 22. 22. Kvalifikace poradce — osobní ◆ Je důvěryhodný a s informacemi nakládá diskrétně ◆ Dodržuje a respektuje etické hodnoty ◆ Celkové výsledky jsou mu přednější než vlastní zviditelnění ◆ Kontroluje svoje emoce ◆ Je schopen zvládnout konflikt ◆ Vítá iniciativu a podporuje zainteresovanost ostatních ◆ Je inspirující a aktivně řídí motivaci ◆ Je moderátorem procesů ◆ Vyznačuje se trpělivostí, jedná a mluví rozvážně ◆ Pěstuje vztah s klientem — nezávislost a objektivnost ◆ Pečuje o sebe, dále se vzdělává a rozvíjí
 23. 23. No, trvá to! Stát se dobrým poradcem je otázkou dlouhodobé práce poradce na všech třech dovednostech ◆ odborných ◆ interpersonálních ◆ poradenských
 24. 24. problém → žádost → objednávka → zakázka
 25. 25. Cesta k zakázce ◆ Problém — negativně hodnocená zkušenost s potřebou změny ◆ Žádost — problém formulovaný ve vztahu ke změně u sebe nebo u druhého ◆ Objednávka — formulace užitečného cíle, jehož chce klient dosáhnout ve spolupráci s pracovníkem a to bez ohledu na jeho či společné možnosti ◆ Zakázka — společně zformulovaný cíl spolupráce
 26. 26. Typy poradenských zásahů ◆ Chirurgie — komplexní problém s rizikem: klient hledá expertizu, ale bez vlastní účasti ◆ Psychoterapie — komplexní problém: klient se chce zapojit, potřebuje radu, ale chce být konzultován ◆ Ošetřování — obvyklý rutinní problém: klient hledá podporu a pomoc ◆ Lékárna — jednoznačný rutinní problém: klient nepotřebuje konzultaci, ale chce se problému rychle a levně zbavit
 27. 27. Role poradce ◆ Expert ◆ Další pár rukou ◆ Spolupracující partner
 28. 28. Poradenské zásahy
 29. 29. Hlavní techniky poradenských zásahů ◆ Vyhledání a poskytnutí informací ◆ Provedení úkolu místo klienta ◆ Dodání systémů a metodik ◆ Předvedení práce a školení ◆ Diagnóza situace klienta ◆ Pokyn klientovi, co má udělat ◆ Předložení alternativ s doporučením ◆ Předložení alternativ bez doporučení ◆ Kladení otázek s cílem stimulovat přemýšlení a činnost ◆ Pozorování procesů v organizaci a poskytování zpětné vazby ◆ Úloha zpovědníka a osobního rádce ◆ Morální podpora
 30. 30. Charakteristiky problému ◆ Podstata nebo identita problému ◆ Místo — kde se problém vyskytuje, fyzicky či „papírově“ ◆ „Vlastnictví“ problému a vědomí jeho existence ◆ Důležitost ◆ Časová perspektiva — naléhavost, opakování, dřívější řešení… ◆ Příčiny — faktory a síly, které vedly ke vzniku problému ◆ Vlivy — síly, které mohou usnadnit = zdroje nebo naopak bránit = překážky vyřešení problému, vztahy k jiným problémům ◆ Představy o možných řešeních — spontánní řešení ◆ Přínosy, které lze očekávat od řešení — kvantitativní a kvalitativní
 31. 31. Chyby při identifikaci problému ◆ Symptomy zaměníme za problémy ◆ Máme apriorní názory na příčiny problému ◆ Příčiny identifikujeme z mocenské pozice ◆ Nerozlišujeme mezi příčinou a následkem ◆ Nedokončíme diagnózu problému ◆ Neprozkoumáme různé aspekty problému ◆ Nezjistíme, jak je problém viděn na různých úrovních
 32. 32. Klient
 33. 33. Nejčastější obavy klientů ◆ Cítí nejistotu ◆ Podstupují osobní riziko ◆ Bývají netrpěliví ◆ Mají starosti ◆ Odkrývají všechny karty ◆ Cítí se jako ignoranti ◆ Jsou skeptičtí ◆ Jsou podezřívaví ◆ Cítí se neschopní
 34. 34. Zapojení klienta ◆ Definice výchozího problému ◆ Rozhodnutí, zda v poradenském procesu pokračovat ◆ Na co se zaměřit? ◆ Kdo se bude na projektu podílet? ◆ Volba metody ◆ Sběr informací ◆ Výběr nejdůležitějších dat ◆ Shrnutí informací ◆ Analýza dat ◆ Závěrečná prezentace a zpětná vazba ◆ Formulace doporučení ◆ Rozhodnutí o dalších krocích
 35. 35. Odpor klienta ◆ Schopnost rozpoznat, kdy se jedná o odpor ◆ Pohlížet na odpor jako na přirozený proces a signál toho, že postupujete správným směrem ◆ Nebrat si vyjádřený odpor osobně ani jako útok na svou kompetenci ◆ Podpořit klienta, aby odpor vyjádřil přímo 1. Zachyťte signály odporu 2. Pojmenujte odpor 3. Mlčte a umožněte klientovi zareagovat
 36. 36. Poradce
 37. 37. Kontraktování ◆ Hodinová nebo projektová odměna ◆ Krátkodobé nebo dlouhodobé zakázky / spolupráce ◆ Počet aktivních zakázek a jejich velikost ◆ Různé úrovně cen podle typu klientů ◆ Míra detailu práce ◆ Kalkulace výsledné ceny ◆ Zálohové platby ◆ Právní ochrana — smlouvy, NDA, etc
 38. 38. Reflexe vlastní činnosti ◆ Nelžu sám sobě — pokud pracuji, tak vím, že pracuji; pokud se fákám, nenamlouvám si, že pracuji ◆ Vím, co právě v danou chvíli dělám — a proč to dělám a s jakým záměrem ◆ Vnímám, zda to, co dělám, je někomu užitečné Sebereflexe je základní zpětnou vazbou pro každého, kdo chce úspěšně komunikovat se svým okolím.
 39. 39. Poradce působí na dvou úrovních ◆ Věcná podstata problému — kognitivní aspekt diskuze mezi poradcem a klientem ◆ Vztah konzultanta a klienta — pocitová úroveň Vztahové stránce poradenského procesu je potřeba věnovat stejně velkou péči jako úrovni věcné.
 40. 40. Poradenská etika a etiketa ◆ Poskytování pravdivých informací o poradci — profesionální schopnosti poradce, reference, specializace ◆ Plná objektivita a nestrannost — pozor by si poradce měl dát zvláště u dlouhodobých projektů ◆ Informovanost o jiných příjmech poradce v souvislosti s projektem — provize či slevy od třetích stran, atp. ◆ Předcházení konfliktů zájmů — např. práce pro konkurenci ◆ Účtování přiměřeného honoráře ◆ Absolutní respekt k důvěrnosti informací
 41. 41. www.jirka.ch@JirkaCh

×