Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Llegir avui

6.196 visualizaciones

Publicado el

Llegir avui

 1. 1. L L E G I R A V U I
 2. 2. <ul><li>LA SOCIETAT </li></ul><ul><li>LA LECTURA DIGITAL: EL TEXT MULTIMODAL </li></ul><ul><li>LLEGIR I ESCRIURE: A INTERNET </li></ul><ul><li>PANTALLES DIDÀCTIQUES </li></ul>LLEGIR AVUI
 3. 3. 1. LA SOCIETAT
 4. 4. Test d’edat d’en Genís Roca Llengua, Internet, Comunicació…
 5. 5. L’Escletxa digital Econòmica, social, idiomàtica, de gènere, generacional, cognitiva...
 6. 6. Les Xarxes Socials i la web 2.0 http://educat.xtec.cat
 7. 7. 2. LA LECTURA DIGITAL: EL TEXT MULTIMODAL
 8. 8. El “text tradicional” <ul><li>Cinc processos complementaris i simultanis implicats en el fet lector ( THÉRIEN, G. ) : </li></ul><ul><li>NEUROFISIOLÒGIC: identificació i memorització de signes. </li></ul><ul><li>COGNITIU: comprensió de l’abstracció. </li></ul><ul><li>AFECTIU: emocions per a la identificació. </li></ul><ul><li>ARGUMENTATIU: discurs i postura ideològica. </li></ul><ul><li>CULTURAL I SOCIAL: context de cada lector. </li></ul>“ Paradigma de Gutenberg”
 9. 9. La Imatge “ Sempre m’ha fascinat el significat en francès antic del verb “escrire”, que tant significa “dibuixar” o “pintar” como “traçar lletres”, o sigui, “escriure”. L. BORRÀS (2010)
 10. 10. L’Audiovisual <ul><li>La lectura de missatges ha de tenir presents les dimensions audiovisuals </li></ul><ul><li>(FERRÉS, J.): </li></ul><ul><li>ESTÈTICA: criteri artístic, literari. </li></ul><ul><li>LLENGUATGE: domini de la narració. </li></ul><ul><li>IDEOLOGIA I VALORS: consciència de la transmissió. </li></ul><ul><li>PROCESSOS DE RECEPCIÓ I INTERACCIÓ: recepció dels missatges </li></ul><ul><li>i sistemes de medició. </li></ul><ul><li>PROCESSOS DE PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ: organització i funcionament. </li></ul><ul><li>TECNOLOGIA: utilització audiovisual. </li></ul>
 11. 11. El “text multimodal” <ul><li>“ Paradigma de Zuckerberg” </li></ul><ul><li>És complexe i combina: </li></ul><ul><ul><li>llenguatge verbal </li></ul></ul><ul><ul><li>iconogràfic </li></ul></ul><ul><ul><li>interactivitat </li></ul></ul><ul><ul><li>audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>hipertextual </li></ul></ul><ul><ul><li>digital </li></ul></ul><ul><ul><li>social </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 12. 12. Llegir avui és + <ul><li>La valoració final de l’adequació, autoria, veracitat i qualitat d’un missatge l’ha de fer l’usuari </li></ul><ul><li>Complexe </li></ul><ul><li>Interessant </li></ul><ul><li>Discontinu </li></ul><ul><li>Profunditat </li></ul><ul><li>Concentració </li></ul><ul><li>Esforç </li></ul><ul><li>Contrast </li></ul><ul><li>Fonts </li></ul><ul><li>Formats </li></ul><ul><li>Hipertext </li></ul><ul><li>Criteri </li></ul><ul><li>Personalitzat </li></ul><ul><li>Implícits </li></ul><ul><li>Recomanacions </li></ul><ul><li>Socialitzat </li></ul><ul><li>Biblioteca cronològica digital mundial de la UNESCO http://www.wdl.org </li></ul><ul><li>Mapa literari català http://mapaliterari.cat </li></ul><ul><li>Mapa mundial de diaris i publicacions http://newspapermap.com </li></ul><ul><li>Llibres classificats per autors, títols i llengües http://www.manybooks.net </li></ul><ul><li>Base de dades bibliogràfica de totes les Universitats www.cbuc.cat </li></ul><ul><li>Generadors de material educatiu </li></ul><ul><li>http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online </li></ul><ul><li>Cool tools for schools http ://cooltoolsforschools.wikispaces.com </li></ul>
 13. 13. Intel·ligències Múltiples <ul><li>Interdisciplinar, formats, llengües, identitat… </li></ul><ul><li>Diferents tipus d’intel·ligència: </li></ul><ul><ul><li>Lingüística </li></ul></ul><ul><ul><li>Lògica-matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Corporal </li></ul></ul><ul><ul><li>Espacial </li></ul></ul><ul><ul><li>Intrapersonal </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpersonal </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturalista </li></ul></ul><ul><ul><li>Musical </li></ul></ul>
 14. 14. 3. LLEGIR I ESCRIURE: A INTERNET
 15. 15. Lectura de text i imatge <ul><li>Significat, interpretació, coherència, continuïtat espai i temps, identitat, valors, imitació, còmics… </li></ul>
 16. 16. Tractament de la imatge <ul><li>L’objecte que més m’estimo </li></ul><ul><li>http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=B3A7FF744FDAE6335C1AF08B02BFFE84 </li></ul>
 17. 17. Construcció compartida <ul><li>http://eduwiki.cat </li></ul>
 18. 18. Narració compartida <ul><li>http://youtu.be/NgZSNTCZPQA </li></ul>
 19. 19. Geolocalització literària <ul><li>Ruta literària 2.0, reelaboració </li></ul>
 20. 20. Biblioteca Escolar <ul><li>Recomancacions de lectures, audicions, pel·lícules… </li></ul>
 21. 21. Reporters joves <ul><li>http://www.324.cat/kioskjove </li></ul>
 22. 22. Estructura Comunicativa simple <ul><li>“ La lectura fa a l’home complet, la conversa el fa àgil, l’escriure el fa precís.” Francis Bacon </li></ul>INPUT - PROCESS - OUTPUT Llegir - imaginar - escriure Plantejament - nus - desenllaç Cerca (plantejar-localitzar-recuperar) tractament (analitzar-interpretar-manipular) comunicació (crear-aplicar-compartir)
 23. 23. Direccionalitat de la comunicació <ul><li>Del paradigma de Gutenberg al de Zuckerberg </li></ul>A.Diacrònic B.Sincrònic C.Ambdós 1 3 2
 24. 24. Gèneres digitals? <ul><li>xat, correu, fòrum, web, bloc, wiki, xarxa... </li></ul>“ La xarxa ha creat gèneres nous (...) i n’ha reformulat de vells (...), ha trencat l’hegemonia que tenia l’estàndard escrit (...) i ha desenvolupat programes i recursos tecnològics per ajudar a llegir i escriure (...)”. D. CASSANY.
 25. 25. El tractament de la informació <ul><li>Decret 142/2007 de 26 de juny (DOGC núm. 4915 de 29.6.2007) Generalitat de Catalunya. </li></ul>“ l a competència en el tractament de la informació incorpora diferents habilitats, que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió , tot usant distints suports , incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Per això és una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les àrees curriculars. No hi ha un tractament de la informació al marge dels continguts específics de les àrees i, per contra, el desenvolupament realitzat en una àrea pot ser transferit a les altres, si el professorat fa activitats explícites de transferència. També cal tenir present que hi ha factors personals (estils d'aprenentatge) i socioculturals que poden determinar la manera d'accedir i processar la informació i que, per tant, el professorat haurà de ser sensible a la diversitat de maneres de fer amb què es pot trobar .”
 26. 26. Alfabetitzacions <ul><li>&quot;L'escola ha d'ensenyar a llegir i escriure no només el codi escrit, sinó tots els codis que influeixen en els nens i nenes.“ Marta Mata </li></ul><ul><li>- Focalitzant en l’anàlisi de missatges i de significats: </li></ul><ul><li>Alfabetització informacional (information literacy) </li></ul><ul><li>Alfabetització visual (visual literacy) </li></ul><ul><li>Alfabetització mediàtica (media literacy) </li></ul><ul><li>- Interrelacionades amb els usos més instrumentals: </li></ul><ul><li>Alfabetització informàtica (computer literacy) </li></ul><ul><li>Alfabetització tecnològica (technology literacy) </li></ul><ul><li>Alfabetització en xarxa (network literacy) </li></ul><ul><li>- Utilitzant visions més globalitzadores: </li></ul><ul><li>Alfabetització múltiple (multiliteracy) </li></ul><ul><li>Noves alfabetitzacions (new literacies) </li></ul><ul><li>Alfabetització digital crítica (digital literacy review) </li></ul>
 27. 27. Competència Digital Crítica &quot;Cap tècnica de comunicació aporta la comprensió. La comunicació no comporta comprensió.&quot; Edgar Morin
 28. 28. Informe PISA OCDE - ERA 2009 I (Electronic Reading Assessment, o Evaluación de la Lectura de Textos Electrónicos) <ul><li>http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/informe-espanol-pisa-era-2009.pdf?documentId=0901e72b80d24b47 </li></ul>
 29. 29. Informe PISA OCDE - ERA 2009 II (Electronic Reading Assessment, o Evaluación de la Lectura de Textos Electrónicos) <ul><li>http://estudiantes.leer.es/wp-content/pisa/index2.html </li></ul><ul><li>Cau el mite dels nadius digitals. </li></ul><ul><li>Importància del context sòcioeconòmic. </li></ul><ul><li>Baix ús de l’ordinador a les classes de llengua. </li></ul><ul><li>Mitjana prova OCDE: a casa 95% té PC, 90% té Internet. </li></ul><ul><li>Ús domèstic molt alt o molt baix, pitjor rendiment. </li></ul>
 30. 30. 4. PANTALLES DIDÀCTIQUES
 31. 31. Pantalles <ul><li>E-book, tauleta, anunci, cotxe, mòbil, PDI, portàtil… </li></ul><ul><li>numèriques </li></ul><ul><li>icòniques </li></ul><ul><li>textuals </li></ul><ul><li>interactuar </li></ul><ul><li>audiovisuals </li></ul><ul><li>socials </li></ul>
 32. 32. Tauleta <ul><li>Projecte Dedos de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez </li></ul><ul><li>http://www.citafgsr.org/educacion/dedos </li></ul>2. Alícia al país de les meravelles http :// youtu.be /gew68Qj5kxw 1. A Magazine Is an iPad That Does Not Work http://youtu.be/aXV-yaFmQNk 3. Alphabet Tracing iPad Kids App http ://youtu.be/6krGGSpanFo 3 experiències lectores:
 33. 33. Els nous Mitjans I La Realitat Augmentada “sobreposa”
 34. 34. Els nous Mitjans II Els Codis QR enllacen “offline”amb “online”
 35. 35. Bibliografia <ul><li>BORRÀS, L. (2010): “Nuevos lectores, nuevos modos de lectura en la era digital” </li></ul><ul><li>en MONTESA, S. “Literatura e internet”. AEDILE. Pàgs 41-66. </li></ul><ul><li>CASSANY, D. (2011): En_línia. Llegir i escriure a la xarxa . Barcelona. Editorial Graó. </li></ul><ul><li>FERRÉS, J. (2011): Competencia Mediática. ITE. Ministerio de Educación. </li></ul><ul><li>JUBANY, J. (2008): “Significats nous i maneres noves d’aprendre a llegir i escriure”. </li></ul><ul><li>Articles. Didàctica de la llengua i la literatura. Núm. 44. Pàgs 86-94. </li></ul><ul><li>NOGUEROL, A. (2007): Tècniques d'aprenentatge i estudi: aprendre a l'escola. Barcelona. </li></ul><ul><li>Editorial Graó. </li></ul><ul><li>PRAT, A.; VILA, N. (2000). “Las habilidades de lectura y escritura: un antes y un después”. </li></ul><ul><li>Textos de didáctica de la lengua y la literatura. Núm. 24. Pàgs. 47-58. </li></ul><ul><li>THÉRIEN, G. (1990): Pour une sémiothique de la lecture. Paris. Protée, núm. 2-3. </li></ul>
 36. 36. Moltes gràcies ! ! ! [email_address] Desconeixem més coses de les que coneixem. Així som capaços de seguir gaudint el plaer d'aprendre.

×