Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tunteita hyödyntävä liiketoiminta

607 visualizaciones

Publicado el

Tunteita hyödyntävä liiketoiminta @SomeTime_2016: Tunteita aidosti hyödyntävä liiketoiminta jää puolitiehen, ellei yrityksellä ole keinoja ymmärtää ja hyödyntää myös negatiivisia tunteita.

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

Tunteita hyödyntävä liiketoiminta

 1. 1. Tunteita  aidos,  hyödyntävä  liiketoiminta  jää   puoli,ehen,  ellei  yrityksellä  ole  keinoja  ymmärtää  ja   hyödyntää  myös  nega,ivisia  tunteita @jjussila #SomeTime2016 @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 2. 2. Kiinnostus työntekijöiden tunteisiin ja itsensä mittaamiseen – miten tukea hyvinvointia ja suorituskykyä? •  Tunteita ei pääse pakoon.Tunteet vaikuttaa tietotyön tuottavuuteen (motivaatio, luovuus, suoriutuminen…) •  Tunneäly (engl. Emotional intelligence, EQ).Tunneälykäs ihminen on itsevarma, joustava, sitkeä, pyrkii kohti tavoitteitaan, sopeutuu helpommin, toipuu stressistä helpommin •  Heikko tunneäly voi olla terveysriski (myös koko työyhteisölle) •  Voisiko negatiivisilla tunteilla olla positiivisia vaikutuksia? @jjussila @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 3. 3. TUNTEIDEN ’TUOTTAVUUSPROSESSI’   TUNTEIDENM I T TA A M I N E N O I V A L L U S   T I E D O S T A M I N E N  H Y Ö D Y N T Ä M I N E N   @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 4. 4. OIVALLUS – negatiiviset tunteet tärkeinä signaaleina •  Joustava, asteittainen ja ulospäin suuntautuva tiedon prosessointitapa – vähemmän vääristyneitä arviota •  Tehostaa muistin tarkkuutta, lisää skeptisyyttä, kannustaa ajattelemaan kriittisemmin ja muodostamaan uusia hyödyllisiä ideoita •  Tylsyys ja syyllisyys voi saada aikaan hyödyllistä käyttäytymistä •  Viha voi antaa energiaa ja hallinnan tunnetta – hyötyä kun ajattelutyö on tehty etukäteen tai ajattelun ei tarvitse olla syvällistä •  Surullinen mieliala tuottaa kohteliaampaa, laadukkaampaa ja argumentoivampaa viestintää •  Lisämotivaatiota ja parempaa suoritusta kateudesta •  Negatiivisten tunteiden jakaminen paransi tiimin suoriutumista analyyttisissä tehtävissä sekä edisti perusteellisempien päätösten tekemistä @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 5. 5. TUNTEIDEN MITTAAMINEN KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat Sosiaalinen media   FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Aivojen toiminta Sykkeen vaihtelu   ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvonilmeet Äänensävy Asento Toiminta     @jjussila @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 6. 6. HANKKEISSA TESTATTUJA MITTAREITA Päivittäisten tunnekokemusten seuranta työyhteisössä   Tunneintensiteetin vaihtelun seuraaminen   Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 7. 7. MITÄ TUNNEMITTARIT MITTAA? EPÄMIELLYTTÄVÄ   KORKEA   INTENSITEETTI   MIELLYTTÄVÄ   MATALA   INTENSITEETTI   @jjussila @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 8. 8. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: MOODMETRIC •  Sormus mittasi tunneintensiteettiä melko tarkasti ja auttoi kehittämään tietoisuutta omista tunteista ja käyttäytymisestä, yllättäviä tunnereaktioita •  Tästä huolimatta tunnedatan hyödyllisyys jäi epäselväksi – ei tunnistettu mihin sormusta voisi käyttää •  Ymmärretäänkö emotionaalisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin yhteys? •  Tunneälykkyys & tunnesäätelyprosessit hyvin kehittyneitä ja itsestäänselviä? •  Sormus mittaa vain yhtä ulottuvuutta (kiihtyvyys); ei tee eroa positiivisen ja negatiivisen tunteen välillä •  Tekniset haasteet, linkitettävyys muihin sovelluksiin tai laitteisiin, analytiikan ohjaavuus Myös innostuksesta täytyy palautua! @jjussila @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 9. 9. 0.0   10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0   70.0   80.0   90.0   100.0   FIRSTBEAT vs. MOODMETRIC @HennaSalonius #Nemohanke
 10. 10. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: EMOTION TRACKER •  Tunteiden nimeäminen oli helppoa (50 %) •  Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut mielipidettä päivittäisten tunteiden seurannan hyödyllisyydestä •  Kuitenkin 50 % vastaajista raportoi oppineensa tunnistamaan ja ymmärtämään tunteitaan paremmin •  Noin puolet vastaajista suosittelisi tunteiden nimeämistä tietotyöntekijöille (?!) •  Aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa •  Datan omistajuus – henkilökohtaista ja yksityistä tietoa •  Henkilökohtaisen kehittymisen & itsensä kehittämisen tarkoituksiin •  Palveluna työterveyshuollosta? Tunteiden raportoimisen hyöty realisoituu vain, jos yksilöt haluavat vapaaehtoisesti oppia omista tunteistaan ja kehittää tunneälykkyyttään.
 11. 11. MITTAAMISEN ”OPIT” •  Käyttötarkoituksia tunteiden mittaamiselle: self-management, organisaatiosyke –  Uudenlaisia tapoja seurata omaa hyvinvointia ja suorituskykyä reaaliajassa –  Välitön palaute voi olla erittäin motivoivaa – enemmän proaktiivisia toimia oman hyvinvoinnin suhteen? –  Väline kehittää omaa tunneälyä •  Mittausprosessia suunnitellessa huomioitavaa –  Tavoite ja tarkoitus –  Toistumistiheys & mittausjakson pituus –  Datan omistajuus & eettiset kysymykset –  Käytön helppous –  Työntekijän motivaatio ja kiinnostus mittaamista kohtaan @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 12. 12. HYÖDYNTÄMINEN   •  OrganisaaFo  voi  tarjota  työvälineitä  tunteiden  kanssa  työskentelyyn   –  Tietoisuustaitojen  (mindfulness)  harjoiXaminen  esim.  Headspace,  valmennukset   –  MiXarit  ja  sovellukset  tunnedatan  keräämiseen  ja  analysoimiseen   •  Tunteista  puhumisen  kulXuuri     –  PikaviesFnkanavat  esim.  vain  negaFivisille  tunteille   –  Tiimin  kesken  osana  viikkopalaveria   –  TunnemiXauksista  keskustelu   •  Työn  tuunaaminen  &  työpäivän  aikaisen  palautumisen  mahdollistaminen     –  TyöFlat  esim.  rauhallisen  työn  huone,  päiväunihuone   –  Liikunta,  myös  lyhytkestoinen   –  ”Maiseman  vaihtaminen”   –  Henkilökohtainen  työlista  esim.  negaFiviselle  ja  innostuneelle  mielialalle       Ennakoin,:     Mitä  voin  tehdä,  kun  työn  sujumista  estävä  mieliala  tai  tunne  iskee  päälle?   @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 13. 13. Jari Jussila,TkT MaijuVuolle,TkT Henna Salonius, HM Novi tutkimuskeskus – Tiedosta arvoa @Noviresearch www.tut.fi/novi Tampereen teknillinen yliopisto   @MaijuVuolle maiju.vuolle@tut.fi @Henna Salonius henna.salonius@tut.fi K I I T O S! Miltä sinusta TUNTUU nyt? Piirrokset:Aino Ojala ja Mira Kjemo, Kirjasta Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes Icons made by Freepik from www.flaticon.com  @jjussila jari.j.jussila@tut.fi
 14. 14. TUTKIMUSHANKE JA LÄHTEET   NEMO - BusinessValue from Negative Emotions •  #Nemohanke •  http://nemohanke.blogspot.fi/ •  MaijuVuolle, Henna Salonius, Johanna Lintinen & Julia Mäkinen (2015): "Emotion measurement services for knowledge workers", RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services, 20 p.  •  Harri Jalonen, MaijuVuolle ja Laura Heinonen (toim.) Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes – tulossa helmikuussa 2016,Talentum Pro https://www.talentumshop.fi/negatiiviset-tunteet.html

×