Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Unitat1 La Poblacio Mundial
Unitat1 La Poblacio Mundial
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 45 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a 01 poblacio 1 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

01 poblacio 1

 1. 1. Tema 1. La població Mundial (apartats 1-5) 1. La distribució desigual dels habitants del planeta 2. Càlculs de població 3. L’evolució de la població mundial 4. Situació actual de la població mundial 5. El futur de la població Aquest material et serà útil per a treballar els continguts de la unitat. Utilitza els enllaços que es faciliten per ampliar i complimentar la informació presentada. No imprimeixis el document sencer. Treballa'l a través de la pantalla o bé selecciona aquelles parts que creguis bàsiques per poder estudiar. Valora l'estalvi econòmic i mediambiental de la teva acció.
 2. 2. • Our story in 2 minutes • http://manneli.com/movies/Nature/Our%20Story%20In%202%20Minutes.2 DEMOGRAFIA És la ciència que estudia la població. Què estudien els demògrafs i com ho expressen: - com evolucionen les poblacions en el transcurs del temps ( gràfics... ). - com canvia el nombre d’habitants d’un lloc i la seva estructura ( piràmides de població... ). - com es distribueixen geogràficament les persones ( mapes... ). - com són la natalitat, la mortalitat, l’emigració i la immigració ( fórmules... )
 3. 3. Apartat 1. La distribució desigual dels habitants del planeta 3
 4. 4. Mapa interactiu densitat de població mundial http://www.educaplus.org/geografia/mun_dens ipoblacion.html 4
 5. 5. Els factors principals que condicionen la distribució de la població són: 7
 6. 6. • Mapa interactiu de la distribució de la població: • http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1087&pagina=2&est=0 • Població Mundial (2009) Font: Banc Mundial http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/POP.pdf
 7. 7. Apartat 2. Càlculs de població • La taxa de natalitat i mortalitat • Creixement Vegetatiu o Natural • Taxa de Creixement Vegetatiu • La Piràmide de població
 8. 8. L'esperança de vida : és el terme mitjà d'anys que un home o una dona d'un país determinat que neixen el mateix any, viuran si la mortalitat es manté fixa per a cada grup d'edat en el futur. L'esperança de vida és un mesurament de la qualitat de vida d'un país Notícia 3/24 (29-10-2007) http://www.3cat24.cat/noticia/225411/altres/Lesperanca-de-vida-a-Espanya-ja-supera-els-80-anys
 9. 9. El mapa mostra l’esperança de vida de tots els països del món: més de 75 anys en els més desenvolupats, i menys de 55 en els menys desenvolupats. 12
 10. 10. 13 L'esperança de vida de la població catalana és una de les més altes del món,degut en part, dels èxits de la medicina en el camp de la cura dels nadons i dels infants i en malalties de tipus infecciós i parasitari. Institut d’Estadística de Catalunya http://www.idescat.cat/ Dades esperança de vida Idescat http://www.idescat.cat/dequavi/Dequavi?TC=444&V0=2&V1=1
 11. 11. 14 La variació de la població depèn de dos components: •Moviment natural: Naixements i defuncions. •Moviment migratori: Les immigracions i les emigracions.
 12. 12.  NATALITAT: Nombre de naixements en un lloc durant un any.  Per comparar dades de llocs diferents fem servir la fórmula de la Taxa de Natalitat: 15 Fórmula taxa de natalitat Núm. de naixements x 1000 TN= = naixements ‰ Població total • En demografia es considera: – Taxa de natalitat baixa á15‰ – Taxa de natalitat moderada 15‰-30‰ – Taxa de natalitat alta ñ30‰
 13. 13. 16  MORTALITAT: Nombre de defuncions en un lloc durant un any.  Per comparar dades de llocs diferents fem servir la fórmula de la Taxa de Mortalitat: Núm. de defuncions x 1000 TM= = defuncions ‰ Població total Taxa de mortalitat
 14. 14.  CREIXEMENT NATURAL d’una població és el resultat de restar las defuncions del número de naixements i s’expressa amb la fórmula següent: 17 CN= Naixements - Defuncions  Per comparar dades de llocs diferents fem servir la Taxa de Creixement Natural o vegetatiu: TCN= TN – TM = ‰ TMI = ( Defuncions de menors d'un any / Nombre de nascuts vius ) x 1000
 15. 15. 19
 16. 16. Menys del 40% de la seva població total son joves i menys del 12% són vells. Es produeix una reducció progressiva del nombre de joves. 21  Piràmides de població: Més del 40% de la seva població total té menys de 15 anys. Més del 40% de la seva població total té menys de 15 anys. Població envellida en decreixement. Nombre important de persones de Més de 65 anys. Població envellida en decreixement. Nombre important de persones de Més de 65 anys.
 17. 17. Apartat 3. L’evolució de la població mundial Des de l’inici de la humanitat fins el segle XVIII Creixement molt lent A partir del XVIII Creixement sostingut Segle XIX Es duplica la població mundial 1800 600.000.000 hab. 1900 1.500.000.000 hab. 1950-2000 Es triplica la població mundial 1950 2.300.000.000 hab. 2000 6.100.000.000 hab.
 18. 18. Data Habitants al món 6000 aC 10.000.000 Segle I 300.000.000 Segle XVII 550.000.000 1900 1.600.000.000 1950 2.300.000.000 2000 6.300.000.000
 19. 19. • Què és un model demogràfic? És un model que analitza el comportament d’una població a partir de l’evolució que segueixen les taxes de natalitat i mortalitat. Com que no tots els països tenen el mateix grau de desenvolupament econòmic, social i cultural, els règims demogràfics són diferents : Països rics Països desenvolupats MODEL DEMOGRÀFIC dels Països desenvolupats Països pobres / rics Països en vies de desenvolupament MODEL DEMOGRÀFIC DELS Països EN VIES DE desenvolupament Països pobres Països subdesenvolupats MODEL DEMOGRÀFIC DELS Països SUBdesenvolupat s
 20. 20. 26
 21. 21. 28
 22. 22. 29  La Transició demogràfica
 23. 23. Règim antic i llarga estabilitat demogràfica (des de l’inici de la humanitat fins el segle XVIII) • Natalitat i mortalitat molt elevades (40-50 ‰) • Creixement vegetatiu molt baix • Causes: – Alta mortalitat infantil – Grans oscil·lacions de la mortalitat • Fams • Epidèmies • Guerres • Catàstrofes naturals
 24. 24. Transició o revolució demogràfica (segles XVIII - inicis XX) • Descens de la mortalitat • Mitjans segle XVIII Revolució agrícola + Revolució Industrial Þ canvis importants Þ ¯ mortalitat • Revolució agrícola Þ Augment de la producció d’aliments (difussió de nous conreus com la patata, farratges pel bestiar i utilització d’adobs Þ Desapareixen les grans fams • Progressos en la higiene Þ descens de l’alta mortalitat : – Ús del carbó: habitatges més calents i menys humits (¯tuberculosi) – Ús del sabó i roba de cotó – Recollida d’escombraries a les grans ciutats • Descens de la mortalitat + manteniment de l’alta natalitat Þ augment de la població
 25. 25. Règim Modern (A partir mitjans segle XX) • La mortalitat continua baixant al llarg del segle XX – Avenços de la medicina – Vacunes – Reducció de la mortalitat infantil • Descens progressiu de la natalitat – Noves condicions de vida (pas d’una societat agrària a una societat industrial) – Desig de poder gaudir de nivells de vida i de consum més elevats – Poder assgurar l’educació dels fills – Incorporació de la dona al món laboral – Difussió dels mètodes anticonceptius
 26. 26. Apartat 4. Situació actual de la població mundial Models demogràfics Evolució fins als nostres dies Situació actual Futur Possibilitats Hipòtesis
 27. 27.  Actualment la situació demogràfica varia molt segons el grau de 34 desenvolupament Països subdesenvolupats Països desenvolupats Molts naixements Gran creixement de població Baixa esperança de vida Població jove Alt nivell d’analfabetisme Pocs naixements Baix creixement de la població Alta esperança de vida Envelliment de la població Baix nivell d’analfabetisme
 28. 28. Països desenvolupats • Poc creixement vegetatiu • Taxes de natalitat i fecunditat molt baixes • Causes de la disminució de les taxes de natalitat i fecunditat en els països desenvolupats: – Dificultat per trobar feina estable i ben remunerada – Desig de mantenir un nivell alt de benestar i consum – L’elevat preu de l’habitatge – Difícil conciliació del món laboral i familiar (horaris...) • La incorporació massiva de la dona al món laboral • El canvi que s’ha produït en la consideració dels fills: • antigament (i actualment en països pobres ) els fills eren considerats una font d’ingressos per la família (treballaven) • Envelliment de la població • Alta esperança de vida
 29. 29. • Països subdesenvolupats – alt creixement vegetatiu – Taxes de natalitat i fecunditat altes – Volum elevat de població jove – Esperança de vida més baixa – Consideració dels fills com una possible font d’ingressos (treball, ajut a casa...)
 30. 30. 37 LA POBLACIÓ EN EL MÓN: Les taxes de fecunditat ESPANYA
 31. 31. Apartat 5. El futur de la població Quatre grans interrogants de futur: • Superpoblació • Disponibilitat de recursos del planeta • Envelliment de la població als països desenvolupats • Volum elevat de població jove als països subdesenvolupats
 32. 32. La superpoblació • El concepte de superpoblació fa referència a l’increment de la població és més ràpid que el creixement econòmic. • el 2010 es parla d’uns 6’3 milions d’hab a la terra. • Al 1960-70 els principals estudis demogràfics parlaven de prop de 10 milions d’hab l’any 2020. • • En l’actualitat difícilment s’assolirà aquesta xifra (perque en els països en vies de desenvolupament i en alguns dels subdesenvolupats el creixement de la població s’està frenant). • En l’actualitat (2007) la majoria d’estudis demogràfics situen la població mundial de l’any 2050 propera als 9.000 milions d’habitants.
 33. 33. 40
 34. 34. 41
 35. 35. Segons Malthus: • La població mundial creix exponencialment: – 1, 2, 4, 8, 16, 32 • Els recursos alimentaris creixen aritmèticament: – 1, 2, 3, 4, 5, 6
 36. 36. Envelliment de la població als països desenvolupats Països més desenvolupats: Elevat nivell de benestar, avenços mèdico-sanitaris ßa llargament de l’esperança de vida ß Volum elevat de població envellida (majors de 65 anys) ß Necessitat de serveis necessaris per atendre les persones grans (sobretot serveis sanitaris) Exemples: • els medicaments per pensionistes • geriàtrics • pensions El tema de les pensions: Al 2002 per cada 10 treballadors hi havia 4 jubilats a la Unió Europea Al 2040 per cada 10 treballadors hi haurà 7 jubilats a la Unió Europea
 37. 37. 44 LA POBLACIÓ A ESPANYA: L’envelliment
 38. 38. Volum elevat de població jove als països subdesenvolupats • En els països en vies de desenvolupament i en els subdesenvolupats existeix un volum elevat de població jove ß • Repte: educar i formar aquests joves (d’ells depen l’evolució de la població dels seus països i en bona part del nostre planeta)

Notas del editor

 • Fase 1: Antiguo Régimen demográfico
  En el primer estadio -típico de las sociedades preindustriales- las tasas de natalidad y de mortalidad son muy altas, por lo cual el crecimiento natural de la población es muy lento e, incluso, inexistente.
  Este estadio es el que ha caracterizado la historia de la humanidad desde sus orígenes hasta el siglo XVIII (ver la gráfica 2). A modo de ejemplo: en la edad media y la edad Moderna las tasas de natalidad y mortalidad se situaban cerca del 40‰ o 50‰, es decir, nacían muchos niños pero, al mismo tiempo, moría mucha gente (a causa de los conflictos bélicos, crisis, epidemias...). El resultado de todo es que el número de habitantes del planeta se incrementaba pero de forma muy lenta. RESUMEN:C.V. estable.No se producen apenas variaciones.
  Fase 2: Comienzo de la Transición [editar]
  Es propio de países en vías de desarrollo. Los índices de mortalidad bajan de forma repentina gracias a las mejoras en las técnicas agrícolas (que aumentan los rendimientos), las mejoras tecnológicas, los avances en medicina y alfabetización ... Estos cambios contribuyen decisivamente a alargar la esperanza de vida de las personas y a reducir la mortalidad.
  Por el contrario, en este segundo estadio las tasas de natalidad se mantienen muy altas, razón por la cual se produce un desequilibrio que se traduce en un incremento muy importante de la población.
  RESUMEN: descenso T.M., aumento T.N., C.V. muy desequilibrado.
  Fase 3: Final de la transición [editar]
  Los índices de natalidad inician un importante bajón motivado por diferentes motivos: el acceso a la contracepción, la incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral, el acceso al estado del bienestar, el proceso de urbanización, la sustitución de la agricultura de subsistencia por la agricultura de mercado, junto con otros cambios sociales.
  La tasa de mortalidad continúa la tendencia bajista iniciada ya en el estadio 2 y, por esta razón, el crecimiento demográfico en esta tercera fase continúa siendo relativamente alto.
  RESUMEN: descenso de la T.N., bajos indices de mortandad.
  Fase 4: Régimen demográfico moderno [editar]
  Este último estadio es típico de las sociedades postindustriales y se caracteriza porque la tasa de mortalidad "toca fondo" y la de natalidad se iguala; consiguientemente, el crecimiento natural de la población vuelve a estancarse.
  RESUMEN: vuelta a la fase 1, esta vez con indices mucho menores.Estancamiento C.V.
  ¿Hacia una fase 5? [editar]
  Si bien el modelo original de Transición Demográfica descrito por Warren Thompson presenta sólo cuatro estadios o etapas, actualmente está sobradamente aceptada la irrupción de una quinta fase en la cual el crecimiento de la población no está estancado sino que, incluso, se registra un crecimiento natural de la población negativo, dado que las tasas de natalidad son tan bajas que caen por debajo de las tasas de mortalidad, como está sucediendo en países como Alemania o Italia.
  La transición demográfica hoy [editar]
  El cuadro de abajo permite captar la evolución de la transición demográfica en nuestros días. Así, se han escogido 20 estados -con las tasas de natalidad y mortalidad correspondientes en el 2005- que ponen de manifiesto los diferentes ritmos existentes a la hora de completar las 5 fases del proceso.
  Hay que señalar, sin embargo, que en la actualidad no hay ningún país que se encuentre todavía en la fase 1 porque, afortunadamente, las tasas de mortalidad próximas al 40 o 50‰ hace décadas que no se registran.
 • Aquestes tendències de la població a nivell mundial poden variar a causa dels moviments migratoris

×