Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Sectors economics
Sectors economics
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 46 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Sectors EconòMics (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Sectors EconòMics

 1. 1. Sector primari Agricultura Ramaderia Pesca Explotació forestal
 2. 3. Condicionants físics de les activitats agràries: <ul><li>El clima </li></ul><ul><li>El relleu (planes, valls, zones montanyoses…) </li></ul><ul><li>El sòl </li></ul>
 3. 4. Agricultura
 4. 5. Sistemes de conreu <ul><li>Policonreu i monoconreu </li></ul><ul><li>Agricultura intensiva i extensiva </li></ul><ul><li>Regadiu i secà </li></ul>
 5. 6. Policultiu o policonreu <ul><li>Aquest sistema agrícola es basat en el cultiu simultani de diverses espècies vegetals. </li></ul><ul><li>Sistema en el qual dos o més espècies de vegetals es planten amb suficient proximitat d'espai per a donar com resultat una competència inter-específica o complementació. </li></ul>
 6. 8. Monocultiu Sistema de cultiu que dedica totes les parcel.les d´una explotació agraria o totes les explotacions d´una regió a un únic cultiu. Ex: Els tarongers a València.
 7. 9. Agricultura de secà <ul><li>És l'agricultura que és pràctica en terrenys que per les seves condicions atmosfèriques no necessiten suport adicional d'aigua </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Monoconreu de blat de moro </li></ul>
 9. 11. Agricultura de regadiu <ul><ul><li>Es aquella agricultura que rep aigua d'aportacions hidriques o de l'aigua de la pluja. L'agricultura de regadiu permet una agricultura intensiva, d'alts rendiments tot i presentar diversos problemes com l'ús de tècniques inadequades, la sobreexplotació de l'aigua, etc. A Espanya aquesta agricultura a augmentat al llarg del s.XX gràcies, sobretot, a l'actuació estatal. Ex: Les àrees d'Espanya amb major pes de regadiu són el litoral mediterrani, les valls de l'Ebre i del Duero </li></ul></ul>
 10. 13. L’agricultura en l’actualitat <ul><li>Agricultura de subsistència </li></ul><ul><li>Agricultura de mercat </li></ul>
 11. 14. Agricultura de subsistència <ul><li>Orientada a produir tot el que és necessari per a la supervivència </li></ul><ul><li>Productes per a l’ autoconsum </li></ul><ul><li>Tècniques de conreu molt rudimentàries </li></ul><ul><li>Productivitat molt baixa </li></ul>
 12. 16. Agricultura de mercat <ul><li>Cerca l’excedent (productes sobrants) per tal de poder-los vendre </li></ul><ul><li>Apareix en les societats indrustrials (a partir de la Revol. Industrial s.XVIII) </li></ul>
 13. 17. Característiques principals de l’agricultura de mercat <ul><li>Mecanització del camp </li></ul><ul><li>Ràpida comercialització dels productes </li></ul><ul><li>Especialització de la producció agrària (en un o uns quants productes) </li></ul>
 14. 18. Alguns exemples d’agricultura de mercat <ul><li>Agricultura mediterrània (cereals, vinya olivera…) </li></ul><ul><li>Agricultura de plantacions (café, te, cacau, sucre…) </li></ul><ul><li>Hivernacles </li></ul><ul><li>(…) </li></ul>
 15. 21. Ramaderia
 16. 22. Ramaderia intensiva <ul><li>Es practica en explotacions molt especialitzades (instal·lacions, maquinaria…) </li></ul><ul><li>Objectius: obtenir carn i llet principalment </li></ul>
 17. 23. Ramaderia extensiva <ul><li>El bestiar pastura en grans extensions de terra i s’alimenta de manera natural </li></ul><ul><li>Es practica en llocs de la Terra on hi ha extenses zones de pastures </li></ul><ul><li>Ex: Argentina, EUA, Austràlia… </li></ul>
 18. 25. Pesca http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23562&p_ex=pesca
 19. 26. <ul><li>Pesca tradicional o costanera </li></ul><ul><li>Pesca industrial o d’altura </li></ul>
 20. 30. Piscifactoria <ul><li>Instal.lació dedicada a la cría industrial de peixos. Es crien peixos i mariscs amb la finalitat de dirigir i fomentar la seva reproducció i el seu creixement. </li></ul><ul><li>Depenent de si es dediquen a la cria de peixos d'aigua dolça o marina distingim entre piscifactoríes continentals o marines. Ex: Empreses com Pescanova comptem amb piscifactoríes per proveïr-se i poder elaborar els seus productes. </li></ul>
 21. 32. Piscifactoria Les (Vall d’Aran)
 22. 35. Sector secundari
 23. 36. Sector secundari Industria mineria Producció d’energia construcció
 24. 37. El sector secundari inclou <ul><li>Activitats que transformen les primeres matèries en productes </li></ul><ul><ul><li>Elaborats (preparats per al consum) </li></ul></ul><ul><ul><li>Semielaborats (destinats a nous processos de transformació) </li></ul></ul>
 25. 38. Fonts d’energia <ul><li>Renovables </li></ul><ul><li>No Renovables </li></ul>http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21558&p_ex=energies
 26. 39. Classificació de les indústries <ul><li>Indústria pesant (de béns de producció) </li></ul><ul><li>Indústria lleugera (de béns d’ús i de consum) </li></ul>
 27. 40. Indústria pesant <ul><li>Siderúrgia </li></ul><ul><li>Metal·lúrgia </li></ul><ul><li>Química de base (petroquímica) </li></ul><ul><li>Ciment </li></ul><ul><li>Indústries mecàniques </li></ul><ul><li>Materials de construcció </li></ul>
 28. 41. Indústria lleugera <ul><li>Proporciona béns de consum directe </li></ul><ul><ul><li>Automòbil </li></ul></ul><ul><ul><li>Alimentària </li></ul></ul><ul><ul><li>Química lleugera (farmacèutica, cosmètica…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Electrónica </li></ul></ul><ul><ul><li>Téxtil </li></ul></ul>
 29. 45. Serctor terciari Sector terciari Transports Comerç Serveis (sanitari, educatius…) Turisme
 30. 46. <ul><li>és el sector econòmic que ocupa totes les activitats considerades com un servei </li></ul><ul><li>activitats que no produeixen béns materials de forma directa, sinó que són béns no transformats però que satisfan una necessitat de la població </li></ul><ul><li>Exemples: el comerç, el transport, la sanitat, l’educació, el turisme, la restauració, etc. </li></ul><ul><li>En els països desenvolupats és el sector que crea més llocs de treball perquè tenen una economia terciaritzada. </li></ul><ul><li>A Espanya més d’un 60% de la població activa pertany a aquest sector. </li></ul>

×