Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

0013a pautes comentari narratològic

 1. COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS LA PROSA NARRATIVA
 2. PAUTES PER A ELABORAR UN COMENTARI Eix de producció Context històric Autor La forma del text Estructura externa Estructura interna El contingut del text Resum del text Temps i espai narratiu Veus narratives Personatges 3 2 1
 3. EIX DE PRODUCCIÓ CONTEXT HISTÒRIC  Quin any va ser escrit el text? Quin segle?  Quin era el sistema social de l'època?  Quins van ser els esdeveniments més importants?  Quin moviment literari es cultivava? AUTOR  Qui és l'autor de l'obra?  Fes-ne una breu biografia.  Quines són les seves obres més importants?
 4. CONCEPTES LA HISTÒRIA I LA TRAMA  Història: conjunt de fets que explica la narració ordenats cronològicament.  Trama: estructura en què l'autor decideix explicar la història. Trama lineal o contínua: té un plantejament, un nus i un desenllaç ordenats cronològicament. Trama no lineal o discontínua: trenca l'orde lineal del temps mitjançant analepsi (retrospecció) i prolepsi (anticipació)
 5. LA FORMA DEL TEXT ESTRUCTURA EXTERNA ESTRUCTURA INTERNA  Plantejament Quina és la situació inicial de la trama?  Nus: Quins són els fets principals del desenvolupament de la història?  Desenllaç Com es resol la narració? Com és el seu final, obert o tancat? NOVEL·LES CONTES O FRAGMENTS Quantes pàgines té? Quants paràgrafs té? Quants capítols té?
 6. EL CONTINGUT DEL TEXT RESUM ARGUMENTAL  Quins són els fets principals de la trama?  Quin és el tema principal? TEMPS I ESPAI NARRATIU TEMPS  Intern: Quant temps dura l'acció narrada? Com es presenta a la trama? (analepsi i prolepsi).  Extern o històric: en quina època es desenvolupa la novel·la? ESPAI  Quin és l'espai físic en què es desenvolupen les accions?
 7. EL CONTINGUT DEL TEXT LES VEUS NARRATIVES DIÈGESI: Història INTRA: Dins → el narrador analitza els successos al mateix temps que passen EXTRA: Fora → el narrador analitza els successos després que hagin passat HOMO: Igual → el narrador és un personatge HETERO: Diferent →el narrador no és un personatge RECORDA: INTRA/EXTRADIEGÈTIC: depenent del nivell de redacció de la història HOMO/HETERODIEGÈTIC: depenent de la presència del narrador a la història
 8. EL CONTINGUT DEL TEXT LES VEUS NARRATIVES  De quin tipus és el narrador de la història? AUTOR REAL AUTOR IMPLÍCIT NARRADOR NARRATARI LECTOR ÍMPICIT LECTOR REAL GENETTE Successos analitzats des de l'interior Successos analitzats des de l'exterior Narrador present (personatge) Intrahomodiegètic o narrador actor protagonista (autodiegètic) o secundari. Extrahomodiegètic o narrador actor observador Narrador absent (no és personatge) Intraheterodiegètic o narrador historiador omniscient. Extraheterodiegètic o narrador historiador observador
 9. EL CONTINGUT DEL TEXT LES VEUS NARRATIVES: ACTIVITAT 1 Mai no som infinitament lluny d'aquells qui odiem. Per la mateixa raó, doncs, podríem creure que mai no serem absolutament a prop d'aquells qui estimem. Quan em vaig embarcar ja coneixia aquest principi atroç. Però hi ha veritats que mereixen la nostra atenció, i n'hi ha d'altres amb les quals no ens convenen els diàlegs. Albert Sánchez Pinyol. La pell freda
 10. EL CONTINGUT DEL TEXT LES VEUS NARRATIVES: ACTIVITAT 2 Tan alterat estava que, una vegada a la seva posada, es va tancar a la seva cambra i no va voler sortir ni per dinar, pretextant que li feia mal el cap. Diafebus, però, que s'havia adonat de la impressió que l'extraordinària bellesa de Carmesina havia causat en l'ànim del seu cosí, va entrar a l'habitació i li va dir afablement: - Tirant, què et passa? Tirant no va respondre, però després es va girar d'esquena – ja que de vergonya no gosava mirar Diafebus – i va dir, només: - Jo estimo. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch
 11. EL CONTINGUT DEL TEXT LES VEUS NARRATIVES: ACTIVITAT 3 Els banyistes s'arremolinaren al voltant. Era el cos d'un home mig enterrat dins l'arena, que els nins havien trobat poc abans. Duia un vestit blau marí, corbata de seda, camisa ratllada. Un lliri de platja marcit li penjava del trau de la solapa. No presentava senyals de violència però un filet de sang, un regalim de sang coagulada, li sortia dels llavis. El seu rostre, ulls clucs, era tranquil... Carme Riera “Paisatge marí per un assassinat” dins Te deix, amor, la mar com a penyora
 12. EL CONTINGUT DEL TEXT PERSONATGES  Com són els personatges depenent de la seva complexitat? (plans o rodons)  Com són depenent dels canvis que experimenten durant el relat? (variables o invariables)  I depenent de la seva funció? (principals o secundaris)  Fes una classificació dels personatges principals (protagonista o antagonista) i dels personatges secundaris (col·laboradors o decoratius)
 13. Clau dels exercicis ACTIVITAT 1: el narrador és intradiegètic homodiegètic perquè és personatge i explica els fets des de l’interior de la història. A més, podem especificar una mica més i dir que és autodiegètic perquè el narrador també és el protagonista. Tradicionalment, narrador intern actor protagonista. ACTIVITAT 2: el narrador és intradiegètic perquè narra el fets des de l’interior i, a més, és heterodiegètic perquè no és un personatge. Tradicionalment, narrador extern historiador omniscient ACTIVITAT 3: el narrador és extradiegètic i heterodiegètic ja que ni és un personatge ni narra els fets des de l’interior del relat. Tradicionalment, narrador extern historiador observador.
 14. Bibliografia ETL - Elements de narratologia (doc. Professor) DD.AA., Poètica de la Narració, Ed. Empúries (“Les Naus d’Empúries/ Brúixola”, 2), Barcelona, 1985. SOLER, Isabel et alii, Les línies del text (Introducció a les tècniques narratives), Ed. Empúries (“Les Naus d’Empúries/ Brúixola”, 3), Barcelona, 1989.
Publicidad