Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

De Toekomst van Werk & Generatie Y; YACHT Trainees Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

1.610 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empleo
  • Sé el primero en comentar

De Toekomst van Werk & Generatie Y; YACHT Trainees Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

  1. 1. YA C H T aRa"°W"VTRA| NEES Welkom in de veranderende wereld van werk - Nieuwiaarsbiieenkomst 1 1 februari 2016 - TOEKOMSTPERSPECTIEF FUTURE PROOF PROFESSIONALS m b>5°°-°°d°l. "B°2/3 BREDE SKILLS anen ver WI nen J & BREED INZETBAAR Meer Flexibiliteit M 8. mobiliteit Meer generaties E 8. culturen op de werkvloer W Meer hoger opgeleiden STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING - BOLLENMODEL U. l OZ <ZE‘. fl (<53: n_U u_1U. l I-10. DU) ‘Toekomstig straks nodig 9'6"‘, ‘Wachtkamer’ ‘Most wanted’ nu aanwezi. nu nodig ‘Zorgenkindjes' ‘Tijdelijke krachten’ 'Huidige kern’ ‘Key players’ Ziin uw huidige werknemers ook straks nodig? GENERATIES Dun‘ mmir p-_u'‘()nn . Ivl llzml 't*l‘I{<*n lmm VI‘ ‘«‘l t. (‘'(‘l1(‘l1 lntvn la-'<~n Hech: waarde aan wijsneid & ervaring EIHSICIH GeneraIieY L3»i-moraine X BalJ‘_, 'l)r»(_»vriL-'5‘ Veteranen r. - . i "L! HUN BEHOEFTES 0 hard werken 9 carriers bepaald door werkgever 9 loyameit BABYBOOMERS 0 baanzekerheid Q huisje — boompje — beestje 0 niet lullen maar poetsen Q Succes is een keuze GENERATIE X Q mijn werkgever (en auto) leveren mij status 9 pr-imaire arbeidsvoorwaar-den (€) 6 werk - privé balans 0 vriiheid - flexibiliteit - ontwikkeling - afwisseling 0 vemieuwing - uitdaging - clynamiek — samenwerken 9 sturing op output in plaats van input 0 doen waar ze goed in zijn 9 waarde toevoegen in werk en aan wereld GENERATIE Y Q manier-en vinden om hiérarchie te doorbreken 0 dat (net)werk en leven door elkaar lopen 0 niet voor rest van leven werken bij 1 werkgever 9 werken voor bedrijven met C. R.U. S.1-L factor T Cool - real - unique - selftid. - happy IS GENERATIE Y. . of nieuwoqierig? oppoitunietiech. .. of ambitieuo? orwooropelbaar. .. of openminded? of qedreven? lui. .. of efliciénl? tijdrovend. .. of zelfrejledief? wiepelturig. .. ofjlexibel? brulaal. .. of hiiérarchindx onqevoeliq? oocial of connected? complex. .. ofruimdenkend? recalcitrant. .. of dapper? andero. ... ‘? ‘OT futureproofl RONDE TAFEL GESPREKKEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT "Baanzekerheid bestaat over 5 iaar niet meer" 0 Van baanzekerheid naar werkzekerheid 0 Wat vroeger specialisme was (Excel) = basiskennis van nu “ Bliivende behoefte aan contact 8 interactie Q Mensen ziin slechte robots, social skills worden key 9 Tech know how + People skills = Toekomst proof Verandering + aanpassingsvermogen ziin noodzakeliik en = zorgen voor "nieuwe" werkzekerheid t Iessr TALENTONTWIKKELING GENERATIE Y "Generatie X moet leren loslaten 8 Generatie Y moet leren werken" “ Generaties die naast elkaar werken zorgt voor spanningsveld 0 Gen Y niet voorbereid op werken door studie (70% ontevreden) “ Ontwikkelen is goed, maar moet uiteindeliik wel € opleveren Q Verbinding maken door kruisbestuiving en gezamenliik doel 9 Gen Y ruimte geven + sturen op hoe waarde toe te voegen Q Generaties inzicht geven in 8 lnzetten op natuurliike kracht EMPLOYER BRANDING "Generatie Y is steeds minder statusgevoelig" . Lastig om Gen Y en oudere professionals beiden aan te spreken 0 lnterne en Externe branding ziin niet op elkaar afgestemd 0 Minder statusgevoelig maar veel invloed van ouders + omgeving Q Vriiheid, ontwikkeling 8 authenticiteit van belang 9 Cultuur heeft grote impact (manager + steer)-)| nhousedag etc. 9 lnzetten van huidige Gen Y medewerkers als ambassadeurs 3."‘"° A <C’- , , t as “_. .""“ um? ‘ 5"’ um‘. y; ." «MW ah (3 mgvmcv b°3‘d’M gklhm‘ — $g%/ V ‘N @ ‘“‘, V§# DEELNEMENDE TALENTPARTNERS tempo-team ' EURONEXT 1 lIr': ‘e‘_s°“ T #. M"' gHAN5_'. .— .3 E” O v“% , le€1?: INéc”@ % ‘Q g ‘fig , .. nu“ . g9 ac-t°*@ ABN°AMRO Clearin I-9-‘= "5E'Plan (Q) thyssenkrupp ' 9 —_, x Eflifiéififfsfifiiittt Luzafllclillege H T wr randstad WW G5'@J delta Iloyd ' ABNNVIRO 5-_Eneco DE YACHT TRAINEES a Randstad company ~ G WWW. YACHT. NL/ TRAINEES Jong talent in uw organisatie aan de slag als Trainee? sioukie. de. vries@yacht. n| / O20 — 301 3100

×