Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Matematik
Matematik
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Matematika

 1. 1. Punë me projekt Matematika
 2. 2. Gjeometria Historia • Me kalimin e shekujve gjeometria është bërë një kompleks studimesh dhe kërkimesh shumë të gjëra dhe shumë të pasura. Koha se kur ka "lindur" gjeometria si shkencë sipas Euklidit është [[shekulli III|shekulli i III-të].Kontribute në gjeometri kanë dhënë edhe matematikanët Arkimedi dhe Apolloni i Perges. Në Egjipt rreth lumit Nil pas vërshimeve zhdukeshin kufijtë e parcelave dhe për këtë arsye njeriu u detyrua që ti rindante prapë ato dhe për këto duheshin njohje të disa rregullave të cilat të përmbledhura e morën emrin gjeometri. • Në shekullin e XVI-të gjeometria merr karakter algjebrik, që përgatiste rrugën për në gjeometrinë analitike e shtruar nga Fermat dhe Cartesiusi (Descartesi). Një ndarje e studimit të gjeometrisë sipas degëve të ndryshme ndodh në shekullin e XIX-të. Në këtë periudhë bëjnë pjesë Gaspard Monge, Edouard Poncelet, Chasles, Steiner, Plücker, Staudt të tjerë si Grassmann, Jacobi, Cayley e Sylvester zhvillojnë gjeometrinë hiperspaciale. Gaussi dhe Riemanni praktikojnë gjeometrinë diferenciale. • • Gjeometriaështë degë e matematikës që i studjon figurat e rrafshit dhe hapësirës dhe relacionet në mes tyre. Fjala gjeometri vjen nga greqishtja dhe ka kuptimin "matje e tokës" këtë fjalë e krijoi Herodoti. • Gjeometria elementare • Gjeometria aritmetika • dhe Gjeometria shkollore
 3. 3. Disa trupa Gjeometrike jane:
 4. 4. Kubi
 5. 5. Kuboidi
 6. 6. Piramida
 7. 7. prizmi
 8. 8. Koni
 9. 9. Cilindri
 10. 10. Sfera
 11. 11. Gjeometria ne plan
 12. 12. Perimetri i shumëkëndëshave • Paralelogrami Drejtkëndëshi • P=2(b=d) P=2(b=h) • Katrori • P=4a
 13. 13. Syprina e shumëkëndëshave • Paralelogrami Drejtkëndëshi • S=bxh S=bxh Katrori • S=a2
 14. 14. Teoria e probabilitetit • Historia • Teoria e probabilitetit i ka rrënjët në analizën e lojrave të fatit përpjekjet e para në këtë drejtim i kanë bërë Gerolamo Cardano në shekullin XVI pastaj Pierre de Fermat dhe Blaise Pascal në shekullin XVII. • Në fillimet e saj teoria e gjasës kryesisht kishte karakter diskret dhe kombinatorik. Teoria moderne e gjasës u themelua nga matematikani i shquar rus Andrey Nikolaevich Kolmogorov. Kolmogorovi e vendosi në baza të forta teorinë e probabilitetit sepse ai formuloi një sistem aksiomash në vitin 1933. • Teoriae probabilitetitështë degë e matematikës e cila studion fenomenet e rastësishme . Koncepte themelore të teorisë së probabilitetit janë ndryshorja e rastësishme, proçeset stohastike dhe ngjarjet e rastësishme: Për shembull hedhja e një kubi për lojë të numëruar me pika në secilën nga gjashtë faqet e tij është një ngjarje e rastësishme. Nëse hedhja e kubit përsëritet një numër të madh herësh do të shohim se këto ngjarje do të plotësojnë një rregullshmëri të caktuar statistikore të cilat mund të studiohen dhe të parashikohen. Teorema të rëndësishme në teorinë e probabilitetit janë "Ligji i numrave të mëdhenj"" dhe "Teorema qëndrore kufitare". • Teoria e probabilitetit është bazë matematikore e statistikës, ajo ka zbatim të madh në analizën kuantitative të bashkësive të cilat përmbajnë një numër të madh të dhënash, metodat e saj kanë mundësuar zbulimin e fenomeneve fizike në nivelin e atomit që i përshkruan mekanika kuantike.
 15. 15. Përkufizimi i probabilitetit Përkufizimi klasik • Probabiliteti i një ngjarjeje të rastësishme është herësi i numrit të ngjarjeve të favorshme dhe numrit të përgjithshëm të paraqitjeve të asaj ngjarje me supozim se të gjitha ngjarjet e mundshme kanë gjasë të njëjtë të paraqitjes në fushën elementare të ngjarjeve. • Për shembull ngjarja "Paraqitja e një numri çift pikash gjatë hedhjes së kubit", probabiliteti i kësaj ngjarje është dhënë me , sepse vetëm tre nga gjashtë faqet e kubit kanë numër çift pikash. Përkufizimi modern • Le të jetë dhënë bashkësia të cilën e quajmë Fushë elementaree ngjarjeve, e cila i përmban të gjitha ngjarjet e mundshëm gjatë realizimit të një eksperimenti, këtë bashkësi e shënojmë me . Supozojmë se çdo element nga , ka një ,,probabilitet,, të caktuar të paraqitjes dhe i plotëson vetitë : • funksioni i probabilitetit f(x) është një numër real i cili ndodhet ndërmjet 0 dhe 1 për vlera të x nga Ω, dhe shuma e të gjitha f(x) për të gjitha x nga Ω është e barabartë me 1. Ngjarje e rastësishme quhet çdo nën bashkësi nga . • Probabiliteti i ngjarjes është numri • Probabiliteti i ngjarjes së sigurte është 1, dhe probabiliteti i ngjarjes se pamundshme është 0.
 16. 16. Algjebra • Algjebra studion strukturat algjebrike (Grupet, Unazat, Trupat, Hapsirat vektoriale, etj.).Me ndihmën e saj bëhet zgjidhja e Ekuacioneve dhe sistemeve të Ekuacioneve. Në algjebren lineare shqyrtohenMatricat dhe Detirm inantet. Në teorinë e Galois-it, bëhet shqyrtimi i problemeve gjeometrike në mënyrë algjebrike. Numrat • Numrat jane: • Numratnatyror : Prej 1 deri (Infinit/Pafund) • Numrate plotë • Numratiracional • Numratpozitiv : Numrat me te medhenj se 0 • Numrat negativ: Numrat me te vegjel se 0 • Numratreal • Numrate përafërt (aproksiomativ)
 17. 17. PUNOI: XHENSILA QYRA Faleminderi t

×