Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

11.887 visualizaciones

Publicado el

Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

Publicado en: Educación
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

 1. 1. Modyul 14: Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay Inihanda ni: Bb. Jo Marie Nel C. Garcia
 2. 2. Tamang Pagpapasya • Mahalagang sigurado ang tao sa landas na kaniyang tinatahak. Ito ang susi na makatutulong sa kaniyang na makamit ang kaniyang layunin sa buhay. • Ang tamang pagpapasya ay mahalaga sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. Kaya sa tuwing nagpapasya, kinakailangang pag-isipan ito nang makailang ulit upang maging sigurado at hindi maligaw. Ito ay dapat na makabubuti sa sarili, sa kapuwa at sa lipunan. • Kailangan ng tao ng gabay sa pagpapasya upang hindi siya magkamali; nang sa gayon, magkaroon ng tamang direksiyon sa pagkamit ng mga layunin.
 3. 3. Personal na Misyon sa Buhay • Ito ay katulad ng isang personal na Kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito ay magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. Isang magandang paraan ito upang higit mong makilala ang iyong sarili at kung saan ka patutungo. Nagsisilbi itong simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong mga layunin sa buhay. Hindi madali ang paglikha nito, dahil nangangailangan ito ng panahon, inspirasyon at pagbabalik-tanaw.
 4. 4. Covey: “Begin with the End in Mind” • Ayon kay S. Covey sa kaniyang aklat na Seven Habits of Highly Effective People, nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip ang isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Mahalagang kilalanin mong mabuti ang iyong sarili at suriin ang iyong katangian, pagpapahalaga at layunin. Mag-isip ng nais mong mangyari sa hinaharap at magpasya sa direksiyon na iyong tatahakin sa iyong buhay upang matiyak na ang bawat hakbang ay patungo sa mabuti at tamang direksiyon. Ayon din kay Covey, ang paggawa ng personal na misyon ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay.
 5. 5. Sa paglikha ng PPMB, isaalang-alang ang mga sumusunod: 1. Suriin ang iyong ugali at katangian. - Ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka, paano ka naapektuhan ng mundo na iyong ginagalawan, ano ang mahalaga sa iyo at paano ka kumikilos para sa iyong gagawin na pagpapasya. 2. Tukuyin ang pinahahalagahan. - Kailangang maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga. Ang iyong mga pinahahalagahan ang magiging pundasyon mo sa pagbuo ng personal na misyon sa buhay. 3. Tipunin ang mga impormasyon.
 6. 6. “All of us are creators of our own destiny” Ayon kay S. Covey, nagkakaroon ng kapangyarihan ang misyon natin sa buhay kung ito ay: 1. Mayroong koneksyon sa kaloob-looban ng sarili upang mailabas ang kahulugan niya bilang isang tao. 2. Nagagamit at naibabahagi nang tama at mabuti at may kahusayan ang sarili bilang natatanging nilikha. 3. Nagagampanan nang may balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho, komunidad at sa iba pang dapat gampanan. 4. Isinulat upang magsilbing inspirasyon, hindi upang ipagyabang sa iba.
 7. 7. Misyon/Bokasyon • Ang misyon ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kaniya tungo sa kaganapan. • Ang bokasyon ay galing sa salitang Latin na “vocatio”, ibig sabihin ay “calling” o tawag. • Mas kawili-wili ang paggawa para sa tao, mas lalo siyang nasisiyahan sapagkat nagagamit niya ang kaniyang mga talento at hilig sa kaniyang ginagawa. Hindi niya nararamdaman ang pagkabagot. Propesyon • Trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. Ito ang resulta ng kaniyang pinag-aralan o matagal ng ginagawa at naging eksperto na siya dito. • Ito ay maaaring gusto niya o hindi ngunit kailangan niyang gawin sapagkat ito ang pinagkukunan niya ng kaniyang ikabubuhay. • At dahil sa ikabubuhay lamang nakatuon ng kaniyang paggawa hindi siya nagkakaroon ng ganap na kasiyahan.
 8. 8. Mula sa misyon, mararamdaman ang tunay na kaligayahan Wika nga ni Fr. Jerry Orbos: ang pangunahing sangkap para sa tunay na kaligayahan ng tao ay magkaroon ng misyon. Aniya, ang misyon ay hindi lamang para kumita ng pera, maging mayaman o maging kilala o tanyag. Ang tunay na misyon ay ang MAGLINGKOD. Ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ang magbibigay sa tao ng tunay na kaligayahan.

×