Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Jeugd & Drugs In Europa

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Jeugd & Drugs In Europa

  1. 2. <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Classificaties </li></ul><ul><li>Trends in drugsgebruik </li></ul><ul><li>mondialisering </li></ul>
  2. 3. <ul><li>Jeugd verbindt zich steeds meer en meer </li></ul><ul><li>Mobiliteit neemt toe  Trends houden niet op aan de grens </li></ul><ul><li>maatschappelijke veranderingen werken door op omstandigheden waarin jongeren opgroeien en ontwikkelen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Winners : hebben sociale en psychologische vaardigheden waarmee ze sterk staan bij veranderingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Losers : het lukt ze niet aan te passen aan de veranderde omstandigheden </li></ul></ul></ul><ul><li>Afnemend welzijn is te wijden aan de veranderingen die adolescenten meemaken in hun overgang. </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Stimulerende middelen (vb: amfetaminen, cocaïne, cafeïne) </li></ul><ul><li>Dempende middelen (vb: cannabis, alcohol) </li></ul><ul><li>Bewustzijnsveranderende middelen (vb: LSD, XTC) </li></ul><ul><li>Gebruik drugs wordt als risicofactor gezien </li></ul><ul><li>Geen hoofdfactor aan te wijzen voor ontstaan of in stand houden van risicogedrag </li></ul><ul><li>WEL : rode draad nl. ‘kwaliteit van relaties’ </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Trends worden in kaart gebracht door anonieme vragenlijsten </li></ul><ul><li>Doordat niet alle landen dit doen is vergelijking praktisch onmogelijk. </li></ul>bovenstaande tabel geeft life-time prevalenties ('Heb je ooit in je leven middel X gebruikt ?') van gebruik van verschillende drugs onder 15- en 16-jarige scholieren, uitgedrukt in percentages van de steekproef.
  5. 6. <ul><li>Vrouwelijke (problematische) gebruikers zijn ruim in de minderheid </li></ul><ul><ul><li>Zowel bij jongeren als volwassenen </li></ul></ul><ul><li>Jongeren gebruiken meer en meer verschillende drugs naast de legale beschikbare middelen. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Alle culturen hebben hun eigen ‘drugs’ </li></ul><ul><ul><li>Medicijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Sacrament </li></ul></ul><ul><ul><li>Voedingsmiddel </li></ul></ul><ul><ul><li>Genotsmiddel </li></ul></ul><ul><li>Zodanig waardevol --> betaal- en ruilmiddel </li></ul><ul><li>In vele landen wordt preventie van drugsgebruik als aanmoediging gezien. </li></ul><ul><li>Demand reduction : sociale gezondheidsbeleid waarin verschillende strategieën worden gebruikt om de vraag naar drugs te verminderen. </li></ul><ul><li>Harm reduction : verminderen van schade voor de gebruikers en diens onmiddellijke omgeving </li></ul>
  7. 8. <ul><li>Illegaal karakter van drugs draagt bij aan een sociale deviantie voor de druggebruikende jongeren, voor wie sensatie en kick aantrekkelijk zijn. </li></ul><ul><li>De jeugd van tegenwoordig is tenslotte niet van gisteren … </li></ul>

×