Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Phone security

 1. Bezpečnosť mobilných aplikácií (iPhone) Juraj Bednár [email_address]
 2. Čo je počítač?
 3. Malware
 4. ...
 5. Obrázky, kód
 6. Ukradnutie zariadenia
 7. Autentifikácia (namiesto SMS autentifikácie)
 8. Možnosť “jailbreaknúť” a nainštalovať iný SW
 9. Je to zložité, častokrát sa stratia dáta
 10. Malá pridaná hodnota “point releasov” pre väčšinu užívateľov
 11. Veľa inštalácií rovnakého systému – známe prostredie
 12. Viac interakcie s užívateľom, ale tiež veľmi nízka viditeľnosť “do systému”
 13. Uložená v SQLite3 databáze
 14. Backup je možné obnoviť len na rovnakom kuse zariadenia (pri reklamácii výmenou zariadenia to nie je možné)
 15. Ak má útočník prístup do userlandu telefónu, vie si samozrejme vyžiadať dešifrovanie akéhokoľvek ciphertextu
 16. Backupy sú od tohto momentu šifrované (telefónom) na tento symetrický kľúč
 17. Radšej nech sa užívateľ reautentifikuje alebo musí začať “from scratch”, ako riskovať únik citlivých informácií.
 18. Server by mal pri akomkoľvek podozrení odmietnuť ďalšie požiadavky a žiadať reautentifikáciu alebo novú výmenu kľúčov
 19. Ak je aplikácia pre viacero mobilných platforiem, efektivita sa prudko znižuje
 20. Užívateľ nevidí systémové informácie, nemá shell
 21. Štandardný UNIX prístup
 22. Telefón obsahuje väčšinou veľmi citlivé informácie
 23. Možnosť online debugovania cez gdb (krokovanie, čítanie pamäte)
 24. Možnosť odchytávania sieťovej prevádzky (tcpdump)
 25. Možnosť odchytenia kľúčov (client-side certifikát pre SSL nepomôže, overovanie server-side SSL možné podvrhnúť a malware vie spraviť man in the middle)
 26. Developer účet vie tlačiť nové verzie
 27. Užívatelia málokedy upgradujú OS, aplikácie upgradujú častejšie
 28. Martin Mocko (assembler guru)
Publicidad