Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Processing workshop intro

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Processing workshop intro

 1. 1. Processing.org: Programovanie a digitálne umenie, Arduino
 2. 2. Úvod <ul><li>Processing.org </li><ul><li>Otvorené prostredie pre digitálnych umelcov
 3. 3. Vzniklo v r. 2001 na MIT (Media Lab)
 4. 4. GNU GPL, knižnice (core.jar) pod GNU LGPL
 5. 5. Založené na Jave
 6. 6. Množstvo knižníc (priamo pre Processing alebo pre jazyk Java) </li></ul><li>Arduino.cc </li><ul><li>Podobné prostredie pre programovanie HW </li></ul></ul>
 7. 7. Processing.org <ul><li>Prostredie </li><ul><li>Používajú aj iné projekty (napr. Arduino) </li></ul><li>Jazyk
 8. 8. Runtime </li><ul><li>Možnosť exportu do Java Appletov </li><ul><li>(a teda vloženie na web stránku) </li></ul><li>Možnosť použitia aj v iných Java aplikáciách (keď sa z prototypu stáva aplikácia) </li><ul><li>(pre pokročilých) </li></ul></ul></ul>
 9. 9. ,,Zjednodušená” Java <ul><li>Netreba poznať triedy (ale ak ich chcete, idú použiť)
 10. 10. Netreba sa starať o výnimky
 11. 11. Exportovateľné do Java Appletov a publikovateľné na webe
 12. 12. Portabilné prostredie, stabilné API
 13. 13. Netreba sa učiť nový jazyk
 14. 14. Znalosti sú priamo použiteľné pri robení Java programov </li></ul>
 15. 15. Minimalizmus <ul><li>Myšlienka sketchu (náčrtu) </li><ul><li>Maliar svoj nápad nakreslí na zdrap papiera
 16. 16. Programátor keď dostane nápad, mal by ho začať realizovať, nie rozmýšľať, ako načíta konfiguračný súbor, ako vytvorí hlavné okno </li></ul><li>Začať sa dá s dvomi metódami (procedúrami): setup() a draw() </li></ul>
 17. 18. Komunita <ul><li>Veľmi živá komunita
 18. 19. Niekoľko kníh
 19. 20. openprocessing.org
 20. 21. processing.org/exhibition
 21. 22. processing.org/learn </li><ul><li>Podrobná referenčná dokumentácia </li></ul><li>Fóra
 22. 23. Knižnice </li></ul>
 23. 24. Použiteľnosť <ul><li>2D a 3D grafika
 24. 25. Audio
 25. 26. Video
 26. 27. Komunikácia so zariadeniami (Arduino)
 27. 28. Sieť
 28. 29. Súbory </li></ul>
 29. 30. Arduino <ul><li>Otvorený HW </li><ul><li>Môžete si postaviť
 30. 31. Kúpiť kit a zletovať
 31. 32. Kúpiť postavené (aj u nás) </li></ul><li>Prostredie pre programovanie tohto HW
 32. 33. Množstvo rozšírení </li><ul><li>Bluetooth
 33. 34. Ethernet
 34. 35. Wifi
 35. 36. Senzory </li></ul></ul>
 36. 37. Podobné projekty <ul><li>Založené na processingu </li><ul><li>Processing.js
 37. 38. Arduino </li></ul><li>Iné prostredia pre dig. umelcov </li><ul><li>Pure Data
 38. 39. OpenFrameworks
 39. 40. Lily
 40. 41. Field </li></ul></ul>
 41. 42. Poďme na to! Úvod pre neprogramátorov <ul><li>Ľudia, ktorí zvládajú cykly, premenné, metódy a podmienky => začnite sa pozerať do príkladov (keyword: openprocessing)
 42. 43. Program je “recept”, ktorý sa vykonáva. Je to textový súbor, v ktorom sú napísané postupnosti úkonov. </li></ul>
 43. 46. Metódy (procedúry, funkcie) <ul><li>Pre zjednodušenie v tejto fáze: </li><ul><li>Pomenované miesta, odkiaľ sa vykonávajú inštrukcie receptu
 44. 47. Špeciálna metóda setup(), ktorá sa zavolá raz pri spustení
 45. 48. Špeciálna metóda draw(), ktorá sa zavolá vždy, keď je treba znova prekresliť obrazovku. Kód v draw() sa teda za normálnych okolností volá stále dookola
 46. 49. Setup: Príprava zariadení na výrobu pizze (rúra, vybratie riadu, ...). Draw: Robím pizzu. Keď dorobím, robím ďalšiu... </li></ul></ul>
 47. 50. Premenné <ul><li>Pomenované pamäťové miesta, v Processingu majú vždy typ.
 48. 51. int i; // vytvorím pamäťové miesto, celé číslo
 49. 52. i=2; // vložím do tohto miesta číslo 2
 50. 53. i=i*4; // vložím do tohto miesta to, čo je v mieste
 51. 54. // i prenásobené štyrmi </li></ul>
 52. 55. Spojenie metód a premenných (jednoduché) <ul><li>Pomocou metód môžeme robiť rôzne užitočné veci, napríklad kresliť alebo písať na obrazovku. Je to to, čo mnohí nazývajú “príkazmi”. Nakresli! Zmaž obrazovku! ... </li></ul>
 53. 56. Príklad
 54. 57. Súradnice <ul><li>Máme okno 300 x 300
 55. 58. Ľavý horný roh je 0 (X), 0 (Y)
 56. 59. Pravý horný roh je 299 (X), 0(Y)
 57. 60. Pravý dolný roh je 299 (X), 299(Y) </li></ul>
 58. 61. Podmienky <ul><li>Ak => tak / inak
 59. 62. if ( (i % 2) == 0) { </li><ul><ul><li>textColor(0); </li></ul></ul></ul>} else { textColor(255); }
 60. 64. Cykly <ul><li>10x zopakuj
 61. 65. Prejdi všetky nádoby na vajíčka a z každej vyber dva kusy
 62. 66. for (int i = 0; // Pred prvým vykonaním
 63. 67. i < 3; // Môžem vykonať krok?
 64. 68. i++) { // Čo po vykonaní kroku?
 65. 69. println(i);
 66. 70. } </li></ul>
 67. 71. Skúste naprogramovať hodinky <ul><li>rect(x, y, šírka, výška)
 68. 72. height
 69. 73. width
 70. 74. hour(), minute(), second()
 71. 75. fill(0) výplň čiernou (nulová svetlosť)
 72. 76. background(255) biele pozadie (najvyššia svetlosť)
 73. 77. size(400, 400) </li></ul>
 74. 78. Ďalší program -- súradnice <ul><li>Skúste naprogramovať sketch, ktorý pri každom prekreslení zvolí náhodný bod a napíše naň jeho súradnice
 75. 79. text(“[“ + x + “,” + y + “]”)
 76. 80. random(max) vráti číslo od 0 po max (ale okrem max)
 77. 81. (int) random(max) vráti iba celé číslo od 0 po max </li></ul>
 78. 82. Ďalší program -- krúžky <ul><li>Skúste naprogramovať sketch, ktorý pri každom prekreslení zvolí náhodný bod a nakreslí naň krúžok náhodnej veľkosti (prípadne dorobte pôvodný sketch aj so súradnicami) a dajte rôzne farby
 79. 83. ellipse(x, y, šírka, výška) </li></ul>
 80. 84. Ďalší program – pohyb za myšou <ul><li>Skúste naprogramovať sketch, ktorý bude pohybovať krúžkom po obrazovke za myšou
 81. 85. mouseX – súradnica X myši
 82. 86. mouseY – súradnica Y myši </li></ul>
 83. 87. Ďalší program -- pohyb <ul><li>Skúste naprogramovať sketch, ktorý bude náhodne pohybovať krúžkom po obrazovke </li></ul>
 84. 88. Ďalší program -- kvietky <ul><li>Skúste naprogramovať sketch, ktorý po kliku na dané miesto nakreslí kvietok
 85. 89. void mouseClicked() {
 86. 90. }
 87. 91. Spraviť metódu na kvietky
 88. 92. void nakresliKvietok(int x, int y) {
 89. 93. // v x, y sú súradnice, kam chceme nakresliť
 90. 94. // kvietok
 91. 95. } </li></ul>
 92. 96. Pre Java gurus <ul><li>Sketch je vlastne potomok triedy PApplet
 93. 97. Zabalenie do class {} vyrieši prostredie pred kompiláciou (s tým, že importy nechá mimo)
 94. 98. Všetky ostatné naše triedy sú inner classes
 95. 99. Všetky metódy sú vlastne metódami PApplet , preto ich magicky vidíme </li></ul>
 96. 100. Poďme programovať :) <ul><li>http://processing.org/learning/basics/
 97. 101. http://processing.org/reference/ </li></ul>

×