Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Co je to datova novinarina

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Co je to datova novinarina (16)

Más de Josef Šlerka (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Co je to datova novinarina

 1. 1. Co je to datová novinařina 9. 5. 2022 Brno Josef Šlerka, investigace.cz a SNM FF UK
 2. 2. Obsah Co je novinařina Wikipedia DIKW Andrew Flowers Data mining
 3. 3. Smysl novinařiny Žurnalistika je definovatelná tím, jakou roli hrají zprávy v životě lidí. Smyslem žurnalistiky je poskytnout občanům informace, které potřebují k tomu, aby co nejlépe rozhodovali o svém životě, svých komunitách, společnostech a vládách. Žurnalistika je vědomé, systematické uplatňování disciplíny ověřování, která vytváří „funkční pravdu“, na rozdíl od něčeho, co je pouze zajímavé nebo informativní.
 4. 4. Smysl novinařiny První povinností žurnalistiky je pravda Její hlavní povinnosti je věrnost občanům. Její základní disciplínou je ověřování Novináři si musí zachovat nezávislost na těch, o nichž informují Jejich práce má sloužit jako nezávislá kontrola moci
 5. 5. Smysl novinařiny Média mají poskytovat prostor pro veřejnou kritiku a hledání kompromisu Snažit se referovat o významných věcech Informace v médiích mají být co nejvíc komplexní a přiměřené Novináři musí mít možnost vykonávat své povolání s ohledem na své svědomí
 6. 6. Wikipedia Data journalism is a type of journalism reflecting the increased role that numerical data is used in the production and distribution of information in the digital era. It reflects the increased interaction between content producers (journalist) and several other fields such as design, computer science and statistics. From the point of view of journalists, it represents "an overlapping set of competencies drawn from disparate fields".
 7. 7. Data journalism Andrew Flowers: Empirical social science on deadline. Story leads, data follows. Use rigorous but interpretable methods. Be accurate. Be fast. Be transparent. The Six Types of Journalism Stories: 1. Novelty. 2. Outliiers. 3. Archetype. 4. Trend. 5. Debunking. 6. Forecast.
 8. 8. Data journalism Data mining s deadlinem? https://distill.pub/2020/communicating-with- interactive-articles/
 9. 9. Anscombe's quartet
 10. 10. Je to složitější… Pandora papers a spol.
 11. 11. Co to teda je Soubor rigorózních metod pomáhající novinářům v tom, aby přinášeli lidem ověřené informace v takové podobě a přesnosti, aby se sami mohli lépe rozhodnout. Metody sami jsou umožněny rozvojem počítačové vědy a digitálních médií. Datová novinařina není žánr, ale soubor praktik.
 12. 12. Děkuji za pozornost @josefslerka

×