Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Comissió OSI Curs 2010-2011
Comissió OSI Curs 2010-2011
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014

 1. 1. Balanç d’activitats 2012-2013 Actuacions 2013-2014 Curs 2014-2015 Barcelona, 5 de novembre del 2014 Josep M Gallart Vicepresident de la Comissió OSI
 2. 2. Missió Evidenciarentreelseconomistesielsgestorsd’empresalanecessitatdedirigirdesd’unconeixementsuficientelsSistemesd’InformacióilesTecnologiesdelaInformacióilaComunicacióalesorganitzacions,iimpulsaraquellesactuacionsquepermetindonarunsaltqualitatiuenaquestadireccióalnostrecol·lectiuprofessional.
 3. 3. Objectius PosarenvalorelpaperdelesTICalesorganitzacionsambl’objectiudequecontribueixinal'assolimentdelsseusobjectius,ambeficiènciaiqualitatenlagestió. Potenciarelconeixementdelssistemesd’informacióentreeconomistesi/ogestorsd’empresaielsgestors/expertstecnològics. Promourelaincorporació,laformacióil’úsdelesTICenlagestióempresarialiprogramesdocentsalesuniversitatsd’economiaiescolesdenegocis. Donaraconèixerexperiènciesicasosd’èxitrepresentatiusd’organitzaciódesistemesdegestióambl’úsdelesTIC. IntentaraportaropinióeinformacióindependentenversalesTICilagestiódelsSistemesd’Informació. Intercanvideconeixements,organitzaciód’activitatsicreaciód’articlesentreelsmembresicol·laboradorsdelgrup.
 4. 4. Estadístiques d’Activitats (Cursos 2012-13 i 2013-14) Es van organitzar 11 actes/sessions. 8en el darrer curs. Es van publicar 13 posts (de 123) en el blog de la comissió OSI. 11 post en el present curs. Insercions en publicacions: L’informatiu del CEC InfoRASI Difusió de continguts en les xarxes socials: Linkedin(55 membres) Twitter(+500 tweets, 45 seguidors)
 5. 5. Activitat del blog: 10.016 visites
 6. 6. Acords de col·laboració Maig 2014 –Promoció del Conveni de Col·laboració conjuntament amb la Comissió d’Economia de la Salut del Fòrum CIS i el Col·legi d’Economistes. Octubre 2012 -Promoció del Conveni entre l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC), el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) i el Col·legi d’Economistes de Catalunyaper la creació de la Comissió Intercol·legial per la Competitivitat i la Qualitat. Juny 2012 –Col·laboració amb la Comunitat BnTd’EADA
 7. 7. Activitats Curs 2012-2013 Juny 2013 –“Com ser competitius en un entorn de crisi. El model de Gestió de la Qualitat total en el Retail.” (Total QualityManagement. TQM). El cas de DCM Argentona. En el marc del Grup de treball de Qualitat. Maig 2013 –“Reportingfinancer i econòmic en dispositius mòbils.” Maig 2013 –“Aplicació de les TIC a la millora de la productivitat i la gestió de l’empresa.”En el marc del V Congrés ACCID. “Appscorporatives i canvis en els processos de l’empresa. El cas de “ExpenseReductionManager” “La Confecció del reportingempresarial amb Excel e integrat amb solucions ERP” Abril 2013 –“Solucions TIC per a la gestió de projectes I+D+i” Abril 2013 –“Aplicació pràctica de les taules dinàmiques per la millora de la gestió empresarial”. Febrer 2013 –“La reducció de costos en la gestió de la tresoreria. Solucions TIC per la gestió de la tresoreria”.El cas de Hipra. Setembre 2012 –“Com convertir les dades em informació eficaç per l’empresa amb Powerpivotd’Excel”.
 8. 8. Activitats Curs 2013-2014 Maig 2014 -“El Control de Gestió a la Petita i Mitjana Empresa”. Col·laboració en la III Jornada ACCID conjuntament amb la Comissió de Control de Gestió. Maig 2014 -“Com transformar les dades en informació de valor per la presa de decisions. Pautes per visualitzar i explorar la realitat econòmica”. Març 2014 –“Processos ecològics en temps de crisi. Una solució per la gestió de factures de proveïdors”. Octubre 2013 –“Gestió Integral de Riscos. Clau per l’assoliment de la Competitivitat i la continuïtat empresarial.”En el marc de la Comissió Intercol·legial per la Competitivitat del Col·legi d’Economistes i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Octubre 2013 –“Pren el pols al teu despatx: com respondre aquestes preguntes sense cercar entre papers”.
 9. 9. Participació i col·laboracions Curs 2013 –2014 Abril 2014: Esmorzar col·loqui sobre “Les TIC com a motor d’Innovació i Transformació”.En el marc de la col·laboració amb el grup BnTd’EADA Alumni. Març 2014: “XII Jornada del Fòrum Catalunya Informació i Salut (CIS) –Big Data a Salut”. En el marc de la col·laboració amb el Fòrum CIS. Març 2014:Event“ExecutiveMeeting” 2014 –Lideratge d’alt rendiment.En el marc de la col·laboració amb el grup BnTd’EADA Alumni. Curs 2012 –2013 Març 2013: Event“ExecutiveMeeting” 2013 –Emprenedoria.En el marc de la col·laboració amb el grup BnTd’EADA Alumni. Març 2013 –“Transformandoel negocio desdela mobilidad. Casos prácticos”. En el marc de la col·laboració amb el grup BnTd’EADA Alumni. Febrer 2013: “Empreses Tecnològiques. Obrin la caixa de pandora”.El cas de RIM (Blackberry). En el marc de la col·laboració amb el grup BnTd’EADA Alumni. Juny 2012: “El cloudcomputing. Reptes u oportunitats per les empreses.” En el marc de la col·laboració amb el grup BnTd’EADA Alumni.
 10. 10. Participació i col·laboracions Aula de Formació i Suport a l’emprenedoria El professional i l’empresa 2.0 •Màrqueting online •Web versus blog. Creació i manteniment d’un blog. •Gestió de la reputació online. E- productivitat •GoogleApps •Eines gratuïtes per la gestió empresarial •Com fer presentacions més eficaces •L’entorn 2.0 Suport a la gestió empresarial •Portar l’empresa al núvol. Beneficis i riscos •Externalització dels serveis TIC. •Contractes de serveis TIC.
 11. 11. Articles Juny 2013. Informatiu de l’economista –“Solucions de Tresoreria. CashManagement”. Març 2012. InfoRASI “La Gestiónde la Informacióncomo estratègia de crecimiento”. La problemàtica de la Gestió documental als despatxos professionals Visualitzar l’economia a través de les dades. Big Data Farem intel•ligents les dades?
 12. 12. Programa d’Activitats Previstes Despatxos professionals Setembre 2014 –“La gestió documental i l’entorn de col·laboració un enfoc al despatx professional” “Solucions BI per despatxos professionals. Com aportar valor afegit als nostres clients amb el nostre dia a dia” “ERP per despatxos professionals, particularitats i fets diferenciadors envers a una PIME” PIMES “Solucions de Reporting per la PIME” “Millors pràctiques en la implementació d’eines de BI” “Tendències i estratègies d’ecommerce”
 13. 13. Programa d’Activitats Previstes Les TIC i la Salut “Les TIC, inversió o despesa?”, activitat conjunta amb la Comissió d’economia de la Salut i el Fòrum CIS. “La Tecnologia BI aplicada a l’àmbit de la salut. BI Health.” Models de Gestió TIC L’externalització de les TIC. Les TIC al núvol. Metodologies per l'estudi del ROI en projectes tecnològics. La Gestió de les TIC Models de Contractació de serveis TIC. L’Auditor de sistemes d’informació El peritatge informàtic
 14. 14. Altres iniciatives programades Promociódereunionsinternesperdinamitzarlaparticipaciódelsseusmembresiaconseguiradhesionsperl’organitzaciód’activitatsenelsàmbitsd’influènciadelaComissió. Recull d’articles professionals dels col·laboradors de la Comissió. Com les TIC poden ajudar a reduir els costos de les organitzacions. Bústia: osi@coleconomistes.cat
 15. 15. Balanç d’activitats 2012-2013 Actuacions 2013-2014 Curs 2014-2015 Barcelona, 5 de novembre del 2014 Josep M Gallart Vicepresident de la Comissió OSI

×