Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

4. MIGRASYON.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 61 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

4. MIGRASYON.pptx

 1. 1. ISANG MAKALIPUNANG ARAW BAITANG 10 Inihanda ni: Josie Cabe
 2. 2. PAMPROSESONGTANONG: PAGGANYAK: AWIT-SURI! 1. Tungkol saaan ang awiting napakinggan? 2. Ano ang mga dahilan na binnaggit sa awitin ng pandarayuhan ng mga ibang manggagawa? 3. Ano ang koneksyon ng awitin sa salitang migrasyon?
 3. 3. MIGRASYON
 4. 4. LEARNING TARGETS  Nasusuri ang dahilan at epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon
 5. 5. MIGRASYON TUMUTUKOY SA PROSESONG PAG- ALIS O PAGLIPAT MULA SA ISANG LUGAR O TERITORYONG POLITIKAL PATUNGO SA IBA PA MAGING ITO MAN AY PANSAMANTALA O PERMANENTE
 6. 6. MAHALAGANG TANONG: ANO ANG MGA DAHILAN KUNGBAKIT MARAMINGPILIPINOANGNANGINGIBANG POOK?
 7. 7. ● #APHUG #Migration #HumanGeoWhy Do People Migrate?! (Push & Pull Factors: AP Human Geo) ● https://www.youtube.com/watch?v=4QrUegs-kUs&t=130s
 8. 8. MGA SANHI O DAHILAN NG MIGRASYON PUSH FACTORS PULL FACTORS
 9. 9. DAHILAN NG MIGRASYON HANAPBUHAY NA MAKAPAGBIBIGAY NG MALAKING KITA NA INAASAHANG MAGHAHATID NG MASAGANANG PAMUMUHAY PAGHAHANAPNGLIGTAS NA TIRAHAN PANGHIHIKAYAT NG MGA KAPAMILYA O KAMAG-ANAK NA MATAGAL NANG NANINIRAHAN SAIBANG BANSA PAG-AARAL O PAGKUHA NGMGA TEKNIKAL NA KAALAMAN PARTIKULAR SAMGA BANSANG INDUSTRIYALISADO
 10. 10. #APHG #APHUG #APHG2 Different Types of Forced & Voluntary Migration [AP Human Geography Unit 2 Topic 11] (2.11) https://www.youtube.com/watch?v=p4ddOH4LvJE
 11. 11. 01 02 URI NG MIGRASYON BATAY SA DISTANSYA INTERNATIONAL MIGRATION INTERNAL MIGRATION  Interregional Migration  Intraregional Migration
 12. 12. Sa pag-aaral ng migrasyon partikular ng international migration ay mahalagang maunawaan ang ilang termino o salitang madalas gamitin sa disiplinang ito.
 13. 13. Migrant Stocks vs. Migrant Flows https://www.youtube.com/watch?v=j_HggcYTswk
 14. 14. Mga datos at impormasyon na nailahad tungkol sa naging pandarayuhan ng mga manggagawa sa buong mundo.  Tinatayang 232 milyong katao ang nandarayuhan sa buong mundo sa kabuuang 3.1 porsiyento ng populasyon sa buong mundo.  Ang 48 porsiyento ng mga imigrante ay kababaihan na halos dumarami pa para maghanapbuhay.
 15. 15. Mga datos at impormasyon na nailahad tungkol sa naging pandarayuhan ng mga manggagawa sa buong mundo. Ang 48 porsiyento ng mga imigrante ay kababaihan na halos dumarami pa para maghanapbuhay. Karamihan ng mga nandarayuhan ay maghanap ng trabaho. Mahigit pa sa 90 porsiyento ay mga manggagawa kasama ang kanilang mga pamilya. Noong taong 2013, nagmula sa Asya ang pinaka malaking bilang ng mga imigrante na lumabas ng kanilang bansa.
 16. 16. Top 10 Destinations/Countries of Overseas Filipinos (2013) 02 Suriin natin ang talahanayan at sagutin ang mga kasunod na tanong.
 17. 17. Migrasyon: Perspektibo at Pananaw Hindi na bago ang migrasyon o pandarayuhan. Simula pa lamang ng pagsibol ng kabihasnan ay malimit na ang pagdayo ng tao tungo sa mga lugar na magbibigay sa kaniya ng pangangailangan maging ito man ay sa usaping pangkabuhayan (ekonomiko), seguridad (politikal) o maging personal.
 18. 18. MAHALAGANG TANONG: Mayroon ka bang kamag-anak o kakilala na nangibang bansa bilang isang manggagawa? Sila ba ay maituturing na specialists, entrepreneur o manual laborers?
 19. 19. 1. Globalisasyon ng migrasyon 2. Mabilisang paglaki ng migrasyon 3. Pagkakaiba-iba ng uri ng migrasyon PANGKALAHATAN G OBSERBASYON
 20. 20. 4. Pagturing sa migrasyon bilang isyung politikal 5. Paglaganap ng ‘migration transition’ 7. Peminisasyon ng migrasyon PANGKALAHATAN G OBSERBASYON
 21. 21. Ano nga ba ang implikasyon ng Peminisasyon ng Migrasyon? IMPLIKASYON NG PEMINISASYON NG MIGRASYON
 22. 22. Epekto ng pangingibang bansa ng mga Pilipino sa ekonomiya ng bansa https://www.youtube.com/watch?v=qCjem33cxEM&t=10s
 23. 23. TO BE CONTINUED…
 24. 24. MAYBE YOU NEED FOUR COLUMNS SATURN Saturn is a gas giant and has several rings MARS VENUS Venus is the second planet from the Sun Despite being red, Mars is a cold place JUPITER It’s the biggest planet in the Solar System
 25. 25. MAYBE YOU NEED FOUR COLUMNS SATURN Saturn is a gas giant and has several rings MARS VENUS Venus is the second planet from the Sun Despite being red, Mars is a cold place JUPITER It’s the biggest planet in the Solar System
 26. 26. TABLE OF CONTENTS ABOUT US You can describe the topic of the section here CONTENT PLAN You can describe the topic of the section here ABOUT US You can describe the topic of the section here ABOUT US You can describe the topic of the section here 01 02 03 04
 27. 27. 01 02 TYPES OF CIVIL AVIATION MERCURY JUPITER It’s the closest planet to the Sun and the smallest in the Solar System Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the entire Solar System
 28. 28. THE SLIDE TITLE GOES HERE! Do you know what helps you make your point clear? Lists like this one: ● They’re simple ● You can organize your ideas clearly ● You’ll never forget to buy milk! And the most important thing: the audience won’t miss the point of your presentation
 29. 29. 01 NAME OF THE SECTION You can enter a subtitle here in case you need it
 30. 30. WHOA! So many airplanes and flights!
 31. 31. 01 02 TYPES OF CIVIL AVIATION MERCURY JUPITER It’s the closest planet to the Sun and the smallest in the Solar System Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the entire Solar System
 32. 32. CIVIL AVIATION AUTHORITIES MERCURY It’s the closest planet to the Sun and the smallest in the Solar System VENUS Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun MARS Despite being red, Mars is actually a cold place. It’s full of iron oxide dust
 33. 33. Freight-only flights Private aviation & exhibitions Passenger & freight flights 65% 35% 85% HOW MANY PLANES OF EACH TYPE TAKE OFF EACH YEAR?
 34. 34. MANUFACTURERS JUPITER It’s the biggest planet in the Solar System SATURN Saturn is a gas giant and has several rings MARS Despite being red, Mars is a cold place
 35. 35. MAYBE YOU NEED FOUR COLUMNS SATURN Saturn is a gas giant and has several rings MARS VENUS Venus is the second planet from the Sun Despite being red, Mars is a cold place JUPITER It’s the biggest planet in the Solar System
 36. 36. 03 02 VENUS Despite being red, Mars is a cold place POPULAR MODELS MARS Venus is the second planet from the Sun JUPITER It’s the biggest planet in the Solar System 01
 37. 37. NAME OF THE SECTION 02 You can enter a subtitle here in case you need it
 38. 38. “This is a quote, words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired.” —SOMEONE FAMOUS
 39. 39. SOME CHARACTERISTICS Jupiter Jupiter is the biggest planet in the Solar System Mars Despite being red, Mars is a cold place, not hot Venus is the second planet from the Sun Mars is actually a very cold place VENUS MARS Neptune Neptune is the farthest planet from the Sun It’s the closest planet to the Sun MERCURY
 40. 40. It’s the closest planet to the Sun and the smallest in the Solar System WHAT SETS US APART? MERCURY VENUS Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun
 41. 41. OUR TEAM JENNA DOE You can talk a bit about this person here JOHN JAMES You can talk a bit about this person here DAN JONES You can talk a bit about this person here
 42. 42. AWESOME WORDS
 43. 43. Jupiter is the biggest planet of them all DAHILAN O SANHI NG MIGRASYON It’s the closest planet to the Sun Venus is the second planet from the Sun It’s composed of hydrogen and helium Mars is actually a very cold place It’s the farthest planet from the Sun 1. VENUS JUPITER SATURN MARS NEPTUNE
 44. 44. Big numbers catch your audience’s attention 150,000
 45. 45. Images reveal large amounts of data, so remember: use an image instead of a long text. Your audience will appreciate it A PICTURE ALWAYS REINFORCES THE CONCEPT
 46. 46. You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image” DESKTOP SOFTWARE
 47. 47. WEBSITE FOR PHONES You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image”
 48. 48. You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image” TABLET APP
 49. 49. Freight-only flights Recreational flights AIR TRAFFIC Passenger & freight flights 8% 26% 66%
 50. 50. THIS IS A TABLE MERCURY VENUS EARTH MARS JUPITER 1.25 2.33 5.4 0.75 SATURN 721 274 640 88 NEPTUNE 121 726 853 500
 51. 51. THIS IS A GRAPH JUPITER Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here Jupiter is the biggest planet of them all VENUS Venus is the second planet from the Sun SATURN Saturn is a gas giant and has several rings
 52. 52. JUPITER Jupiter is the biggest planet of them all 1993 2004 2015 2021 MERCURY It’s the closest planet to the Sun JUPITER It’s the biggest planet in the Solar System MARS Despite being red, Mars is a cold place SATURN Saturn is a gas giant and has several rings HISTORY OF AVIATION
 53. 53. THIS IS AN INFOGRAPHIC 65% Mercury is the smallest planet 35% Venus has a beautiful name Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more information, please click here
 54. 54. 03 You can enter a subtitle here in case you need it NAME OF THE SECTION
 55. 55. 30 31 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 6 30 19 26 MERCURY VENUS MARS JUPITER SATURN THIS IS A CALENDAR
 56. 56. “Venus is the second planet from the Sun” —BRADLEY DAWSON “Despite being red, Mars is actually a cold place” —MARIA LEBLANC WHAT DO THEY SAY ABOUT US?
 57. 57. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik Do you have any questions? youremail@freepik.com +91 620 421 88 yourcompany.com THANKS Please keep this slide for attribution
 58. 58. ALTERNATIVE RESOURCES Here’s an assortment of alternative resources whose style fits that of this template VECTORS ● Flat travel background ● Flat vintage promotional travel poster ● Flat travel background ● Flat vintage promotional travel poster ● Flat vintage travel poster
 59. 59. RESOURCES Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites: VECTORS ● Sky wallpaper for video conferencing ● Retro travel poster flat design ● Closed airport and rescheduling the vacation ● Travel landing page isometric style ● Sky - background for video conferencing ● Flat vintage promotional travel poster ● Travel banners with plane and train ● Travelling poster window of a plane PHOTOS ● Close up hand holding small plane ● Hand holding small plane close up

×