Minit mesyuarat permuafakatan Prasekolah 2018 ke 2

Minit mesyuarat permuafakatan Prasekolah 2018 kali kedua

1
Minit Mesyuarat Permuafakatan Ibu, bapa/ penjaga Murid
Prasekolah Bil.2/ 2018
Tarikh : 10 Oktober 2018
Masa : Jam 1135
Tempat : Prasekolah Sk Krait
Kehadiran : Sila Rujuk Lampiran.
Agenda :
1. Ucapan Alu-aluan Pengerusi.
2. Pengesahan Minit Mesyuarat Yang lalu.
3. Perkara-perkara Berbangkit (maklum balas minit mesyuarat yang lepas).
4. Pembentangan Kertas Kerja/ Isu/ Laporan.
4.1 Lawatan Prasekolah.
4.2 Sukaneka Prasekolah.
4.3 Konvokesyen Prasekolah.
4.4 Jamuan Akhir Tahun.
4.5 Sambutan Hari Jadi Ke-2 Prasekolah.
4.6 Permohonan Kemasukan Prasekolah Sesi2019 & Surat Berjaya.
4.7 Sesi Fotografi
5. Hal-hal Lain.
6. Penutup.
1. Ucapan Alu-aluan Pengerusi.
 Oleh kerana Pengerusi pemuafakatan ibu bapa/ penjaga murid
prasekolah Guru Besar, En. Tony tidak dapat hadir ke mesyuarat,
Penolong Kanan I, En Garlin telah mengganti guru besar
menghadiri dan memberi perngucapan beliau pada mesyuarat
tersebut.
 Beliau mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan
kedatangan semua ibu bapa/ penjaga murid prasekolah sesi 2018.
 Beliau turut meminta semua yang hadir ke mesyuarat menulis
nama & tandatangan di atas kertas borang kehadiran yang telah
diedarkan.
2
2. PengesahanMinit Mesyuaratyang Lalu.
 Pembantu Pengurusan Murid Cik Joyce telah diarahkan mengedar
minit mesyuarat yang lalu kepada semua ibu bapa/ penjaga dan
pengesahan minit mesyuarat tersebut telah dibuat bersama-sama
dengan Penolong Kanan I, Guru Prasekolah, Pembantu Pengurusan
Murid dan ibu bapa/penjaga Prasekolah sesi 2018.
 Penolong Kanan I dan Guru Prasekolah memberi nasihat supaya
menitik beratkan isu-isu dan penyataan yang telah dibuat pada
minit mesyuarat yang lalu.
3. Perkara-perkara Berbangkit/(Maklum balas minit mesyuarat yang
lepas).
 Guru Prasekolah telah membentangkan minit mesyuarat yang lalu
dan telah mendapat maklum balas yang baik daripada ibu bapa/
penjaga.
 Semua ibu bapa/ penjaga saling melakukan perbincangan dengan
teliti terhadap perkara-perkara yang berbangkit.
 Dengan itu, semua pihak ibu bapa/ penjaga telah mendapat
jawapan yang memuaskan daripada guru prasekolah dan semua
perbincangan telah dilakukan dengan lancar, tegas dan teliti.
4. PembentanganKertas Kerja/ Isu/ Laporan.
 Minit mesyuarat permuafakatan ibu bapa/ penjaga murid
prasekolah telah dibentangkan, dilaporkan dan dikepilkan bersama-
sama dengan sesipergambaran pada mesyuarat permuafakatan
tersebut.
4.1 BacaanAwal.
Guru Prasekolah memberitahu bahawa beliau melakukan
bacaan awal pagi bersama-sama murid-murid mengenai
Smarter Phonic (Bahasa Inggeris) yang terbaru.
Aktiviti Bacaan Awal Pagi bersama-sama murid
Prasekolah Sk Krait telah bermula sejak bulan Januari
dan dibantu Oleh PPM Prasekolah.
Beliau turut memberitahu beliau juga melakukan bacaan
awal pagi mengenai subjek mata pelajaran Bahasa
Malaysia.
Beliau mengatakan bahawa pengamalan ini perlu terus
kekal dari zaman ke zaman persekolahan di masa
hadapan nanti.
3
4.2 PenilaianSmarter Phonics.
Guru Prasekolah menerangkan bahawa Penilaian Smarter
Phonics sudah dinilai pada awal tahun ni iaitu padabulan
Mac.
Beliau mengatakan bahawa murid-murid berumur 6
tahun sahaja dinilai dan buku Smarter Phonics yang
dinilai adalah menggunakan Smarter Phonics Book one
hingga Book six.
Murid-murid dikehendaki membaca 6 buah buku
Smarter Phonics setiap hari dan Guru Prasekolah turut
menggalakkan amalan tersebut diamalkan setiap hari.
Amalan ini akan dipraktikkan sehingga hujung tahun
nanti.
Guru Prasekolah juga memberitahu bahawa murid-murid
berumur 5 tahun tidak perlu dinilai dalam Smarter
Phonics Bahasa Inggeris.
4.3 Sambutan Hari Jadi Kali Pertama dan Kali Ke-2 2018.
Sambutan ini dibuat untuk meraikan hari jadi pelajar
Prasekolah Sk Krait yang berumur 5 dan 6 yang lahir
pada bulan Januari hingga Jun (sambutan hari jadi ke-1)
dan yang lahir pada bulan Julai hingga Disember
(sambutan hari jadi ke-2).
Jamuan dan goodies akan diberikan kepada murid-murid
semasa sambutan kedua-dua hari jadi untuk tahun 2018.
Jamuan kanak-kanak dengan penyediaan kek hari jadi,
air kotak dan makanan tengahari yang berkhasiat akan
disediakan untuk sambutan hari jadi yang pertama.
Goodies juga akan diberikan kepada murid-murid dan
masih lagi dalam perancangan Guru Prasekolah untuk
membeli goodies tersebut.
Cadangan goodies adalah air kotak, biskut, makanan
berkhasiat, kotak pensel, pensel, pemadam, pembaris dan
lain-lain.
Ibu bapa/ penjaga tidak perlu menyertai sambutan hari
jadi pertama yang diadakan padabulan Mei. Oleh kerana
kemungkinan besar jamuan akhir tahun akan diadakan,
dengan itu ibu bapa/ penjaga dijemput menyertai
gabungan sambutan akhir tahun bersama-sama dengan
sambutan hari jadi ke-2.
4
Sambutan hari jadi yang pertama dan kedua akan
diraikan di kelas prasekolah.
4.4 Sukaneka Prasekolah2018.
Sukaneka Prasekolah akan dijalankan pada bulan
September dan tarikh tetap belum ditetapkan. Tarikh
tetap akan diberitahu melalui memo daripada pihak
prasekolah.
Guru Prasekolah memberitahu bahawa semua ibu bapa/
penjaga wajib menyertai aktiviti Sukaneka Prasekolah
2018.
Penubuhan Ahli Jawatankuasa Sukaneka Prasekolah
2018 akan ditunda kepada mesyuarat kali ke-2 tahun
2018.
Ibu bapa/ penjaga telah bersetuju bahawa perbincangan
dan perancangan mengenai acara Sukaneka Prasekolah
2018 murid akan diserahkan kepada Guru Prasekolah
dan PPM.
4.5 ProgramMembaca Bersama Ibu Bapa di Rumah.
Guru Prasekolah sentiasa mengajar murid-murid
membaca melalui nyanyian yang diajar di dalam
pembelajaran dan pengajaran Prasekolah setiap hari. Ini
telah membolehkan murid-murid menghafal Matematik,
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan senang dan
mudah difahami.
Guru Prasekolah menggalakkan ibu bapa/ penjaga
membeli buku-buku cerita, buku kerja dan lain-lain serta
membaca bersama anak masing-masing di rumah. Beliau
turut menegaskan bahawa adalah penting sikap membaca
menjadi rutin dan ia sepatutnya bermula dari membaca di
rumah.
Ini adalah untuk meningkatkan ilmu membaca di
kalangan murid-murid dan ia harus dipupuk sejak
bersekolah di prasekolah supaya ia boleh menepati
standard pendidikan prasekolah zaman kini.
Guru Prasekolah memberitahu bahawa pelajar berumur 5
tahun dan 6 tahun digalakkan menyertainya.
5
4.6 BelajarMenulis Nama Sendiri di Rumah.
Guru Prasekolah menggalakkan bahawa murid-murid
yang berumur 5 tahun belajar berlatih menulis nama
sendiri sekurang-kurangnya 2 kali sehari.
Guru Prasekolah menyarankan bahawa latihan menulis
nama sendiri di rumah harus diberikan dari di rumah juga
supaya pemprosesanpembelajaran dan pengajaran boleh
berjalan dengan lancar.
4.7 PermohonanKemasukkanPrasekolahSesi2019.
Guru Prasekolah menjelaskan bahawa memo iklan telah
dipamerkan di kawasan sekolah apabila borang sudah
siap dicetak pada 15 Mac 2018.
Bagi permohonan yang baru, ibu bapa/ penjaga
dikehendaki memberi 5 keping gambar berukuran
passportanak jagaan kepada pihak Prasekolah semasa
pendaftaran.
Borang pendaftaran sebanyak 25 set telah selesai habis
diedarkan bagi sesi 2019.
Sekiranya ada sebarang pertanyaan, ibu bapa/penjaga
boleh berjumpa dengan Cikgu Shirley dan Cik Joyce di
Prasekolah Sk Krait.
4.8 PeneranganWang Sumbangan RM 5 Sebulan.
Guru Prasekolah telah mengedarkan dokumen sokongan
iaitu penyata akaun mengenai duit yang telah diterima
dan dibelanjakan oleh murid-murid, ibu bapa/ penjaga
dan Guru Prasekolah.
Guru Prasekolah juga memberi keterangan mengenai
duit sumbangan RM 5 daripada penyata yang disediakan
dan diedarkan.
Kutipan duit sumbangan sebanyak RM 5 sebulan adalah
digunakan untuk keceriaan kelas, alat tulis serta kek hari
jadi murid prasekolah tahun 2018.
Duit tersebut turut digunakan untuk sambutan hari jadi
pertama (Bulan Mei) dan hari jadi ke-2 (bulan
November).
Sambutan hari jadi pertama akan diadakan padahujung
bulan Mei dan memo akan diberitahu oleh pihak
prasekolah kepada ibu bapa/ penjaga.
6
Sekiranya ada pertanyaan mengenai duit sumbangan ibu
bapa/penjaga boleh berjumpa atau bertanya kepada Guru
Prasekolah.
4.9 LawatanSambil Belajar.
Lawatan sambil belajar akan dijalankan pada bulan
Oktober tahun 2018 dan tarikh tetap akan diberitahu
melalui memo kepada ibu bapa/ penjaga.
Cadangan tempat adalah:
(1)Kampung Budaya Sarawak.
(2)Damai Central
(3)Perpustakaan Negeri Sarawak
(4)Taman Orkid.
Setiap murid bersama seorang ibu bapa/ penjaga sahaja
dibenarkan menyertai lawatan bagi mengawal serta
menjaga pergerakkan anak-anak mereka.
4.10 Gotong-royong Prasekolah.
Selepas perbincangan yang teliti dan menyeluruh, ibu
bapa/ penjaga bertugas dengan membahagikan mereka
kepada tiga kumpulan dan tugasan akan dibuat sebanyak
enam kali dalam bulan Mei, Julai, Ogos, September,
Oktober dan November.
Hari yang dipilih untuk datang menjalankan tugasan
adalah pada hari Khamis pada Jam 0800 hingga Jam
1100 pagi.
Tugasan yang perlu dilakukan adalah seperti mencuci
longkang, menanam bunga, mencuci lantai, mengelap
tingkap dan mencuci tandas.
Penyediaan makanan tengahari untuk gotong-royong
prasekolah akan disediakan oleh ibu bapa/ penjaga yang
terpilih dan memasak masakan semasa gotong-royong
dijalankan.
5.
6. Konvokesyen.
 Guru Prasekolah memberitahu bahawa baju jubah (berwarna hijau)
sudah disediakan oleh pihak Prasekolah dan dibenarkan untuk
digunakan semasa Anugerah Pelajar Cemerlang (APC) tahun 2018.
 Sesi foto akan dibuat oleh pihak Kedai Apollo Serian yang akan
datang melakukan fotografi pada akhir tahun.
7
 Konvokesyen akan diadakan pada bulan November ( dalam dua
minggu terakhir PdP ) iaitu sebelum cuti penggal akhir.
 Tarikh akan diberitahu melalui memo selepas berbincang dengan
Guru Besar, Guru Prasekolah dan PPM.
7. Hal-hal lain.
 Guru Prasekolah memberitahu ibu bapa/ penjaga prasekolah sesi
2018 bahawa sekiranya ada sebarang pertanyaan mengenai semua
agenda di atas dan hal-hal berkaitan Prasekolah kalian bolehlah
datang ke prasekolah berjumpa dengan Guru Prasekolah Cikgu
Shirley dan PPM Cik Joyce.
8. Penutup.
 Puan Shirley mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa/
penjaga yang datang atas kerjasama yang telah diberikan dalam
melicinkan perjalanan mesyuarat. Beliau berharap agar ibu bapa/
penjaga bersikap komited dan kerjasama dalam setiap aktiviti yang
telah dirancang.
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.30 tengahari hingga ke tarikh yang akan
dimaklumkan kemudian.
Disediakan oleh, Disahkan oleh,
…………………………….. ………………………………………
(CIK JOYCE ROBERT) (EN. TONY ANAK KUMUNDAN)
Pembantu Pengurusan Murid, Guru Besar,
Sk Krait, Serian, Sk Krait, Serian,
Sarawak. Sarawak.

Recomendados

Kertas kerja sambutan hari lahir 2020 por
Kertas kerja sambutan hari lahir 2020Kertas kerja sambutan hari lahir 2020
Kertas kerja sambutan hari lahir 2020ariv792002
8.8K vistas7 diapositivas
KERTAS KERJA SUKAN PRASEKOLAH 2022.docx por
KERTAS KERJA SUKAN PRASEKOLAH 2022.docxKERTAS KERJA SUKAN PRASEKOLAH 2022.docx
KERTAS KERJA SUKAN PRASEKOLAH 2022.docxNIZAHABINTIMURIMoe1
2.3K vistas4 diapositivas
MINIT MESYUARAT PRASEK 2021.docx por
MINIT MESYUARAT PRASEK 2021.docxMINIT MESYUARAT PRASEK 2021.docx
MINIT MESYUARAT PRASEK 2021.docxakmalskpksakmal
383 vistas4 diapositivas
Laporan bantuan awal persekolahan ypj johor berkebajikan 2021 por
Laporan bantuan awal persekolahan ypj johor berkebajikan 2021Laporan bantuan awal persekolahan ypj johor berkebajikan 2021
Laporan bantuan awal persekolahan ypj johor berkebajikan 2021Don Baharudin
303 vistas3 diapositivas
Surat mohon sumbangan pibg por
Surat mohon sumbangan pibgSurat mohon sumbangan pibg
Surat mohon sumbangan pibgNur Aida Ahmad Nazeri
6K vistas2 diapositivas
Kertas kerja hari kanak kanak por
Kertas kerja hari kanak kanakKertas kerja hari kanak kanak
Kertas kerja hari kanak kanakThenn Arasi
12.9K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sijil penghargaan penceramah por
Sijil penghargaan penceramahSijil penghargaan penceramah
Sijil penghargaan penceramahNajihah Nazri
39.2K vistas4 diapositivas
Contoh rpi por
Contoh rpiContoh rpi
Contoh rpiAinaa Latif
22.1K vistas7 diapositivas
kertas kerja konvokesyen 2022.docx por
kertas kerja konvokesyen 2022.docxkertas kerja konvokesyen 2022.docx
kertas kerja konvokesyen 2022.docxUthayaJaya2
2K vistas5 diapositivas
BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) por
BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)
BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)Joyce Robert
3.4K vistas8 diapositivas
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN por
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANKERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANfaizah osman
12.1K vistas5 diapositivas
Perancangan aktiviti panitia RBT por
Perancangan aktiviti panitia RBTPerancangan aktiviti panitia RBT
Perancangan aktiviti panitia RBTchooeinsan
3.4K vistas18 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Sijil penghargaan penceramah por Najihah Nazri
Sijil penghargaan penceramahSijil penghargaan penceramah
Sijil penghargaan penceramah
Najihah Nazri39.2K vistas
Contoh rpi por Ainaa Latif
Contoh rpiContoh rpi
Contoh rpi
Ainaa Latif22.1K vistas
kertas kerja konvokesyen 2022.docx por UthayaJaya2
kertas kerja konvokesyen 2022.docxkertas kerja konvokesyen 2022.docx
kertas kerja konvokesyen 2022.docx
UthayaJaya22K vistas
BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) por Joyce Robert
BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)
BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)
Joyce Robert3.4K vistas
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN por faizah osman
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAANKERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
KERTAS KERJA BULAN KEMERDEKAAN
faizah osman12.1K vistas
Perancangan aktiviti panitia RBT por chooeinsan
Perancangan aktiviti panitia RBTPerancangan aktiviti panitia RBT
Perancangan aktiviti panitia RBT
chooeinsan3.4K vistas
Format borang permohonan lawatan terbaharu por Razak Hisamudin
Format borang permohonan lawatan terbaharuFormat borang permohonan lawatan terbaharu
Format borang permohonan lawatan terbaharu
Razak Hisamudin12.3K vistas
Kertas kerja perkhemahan ppki por Mazihas Sahizam
Kertas kerja perkhemahan ppkiKertas kerja perkhemahan ppki
Kertas kerja perkhemahan ppki
Mazihas Sahizam1.5K vistas
KERTAS KERJA HARI LAHIR PRASEKOLAH 2022 .doc por meis izz
KERTAS KERJA HARI LAHIR PRASEKOLAH 2022 .docKERTAS KERJA HARI LAHIR PRASEKOLAH 2022 .doc
KERTAS KERJA HARI LAHIR PRASEKOLAH 2022 .doc
meis izz1.4K vistas
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu por Eja Jaafar
Program intervensi panitia matematik sk kuala matuProgram intervensi panitia matematik sk kuala matu
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu
Eja Jaafar27.8K vistas
Minit mesyuarat hem bil 1 2021 por Uzie Midin
Minit mesyuarat hem bil 1 2021Minit mesyuarat hem bil 1 2021
Minit mesyuarat hem bil 1 2021
Uzie Midin955 vistas
339872720 contoh-sinopsis-buku-untuk-ladap por FATIHAH IBRAHIM
339872720 contoh-sinopsis-buku-untuk-ladap339872720 contoh-sinopsis-buku-untuk-ladap
339872720 contoh-sinopsis-buku-untuk-ladap
FATIHAH IBRAHIM28.7K vistas
Rph bahasa inggeris por marshiza
Rph bahasa inggerisRph bahasa inggeris
Rph bahasa inggeris
marshiza32.7K vistas
Prosedur gantung dan buang sekolah mengikut peraturan 4 dan 8 peraturan por jamaludinomar
Prosedur gantung dan buang sekolah mengikut peraturan 4 dan 8 peraturanProsedur gantung dan buang sekolah mengikut peraturan 4 dan 8 peraturan
Prosedur gantung dan buang sekolah mengikut peraturan 4 dan 8 peraturan
jamaludinomar8.9K vistas
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah por Norhayati Ismail
Protokol Majlis Rasmi Di SekolahProtokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Norhayati Ismail241.8K vistas
PELAN INTERVENSI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PANITIA sejarah.docx por SHAZATULMURNIBTMOHDY
PELAN INTERVENSI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PANITIA sejarah.docxPELAN INTERVENSI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PANITIA sejarah.docx
PELAN INTERVENSI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PANITIA sejarah.docx
SHAZATULMURNIBTMOHDY2.9K vistas

Similar a Minit mesyuarat permuafakatan Prasekolah 2018 ke 2

Minit mesyuarat ahli jawatankuasa pibg sesi 2015 (1) por
Minit mesyuarat ahli jawatankuasa pibg sesi 2015 (1)Minit mesyuarat ahli jawatankuasa pibg sesi 2015 (1)
Minit mesyuarat ahli jawatankuasa pibg sesi 2015 (1)Nurul Izyanti
18.5K vistas7 diapositivas
FORMAT-MINIT-MESYUARAT 3.doc por
FORMAT-MINIT-MESYUARAT 3.docFORMAT-MINIT-MESYUARAT 3.doc
FORMAT-MINIT-MESYUARAT 3.docIkmalBong1
114 vistas3 diapositivas
Minit mesyuarat jawatankuasa pibg smk juasseh kali pertama sesi 20162017 por
Minit mesyuarat jawatankuasa pibg smk juasseh kali pertama sesi 20162017Minit mesyuarat jawatankuasa pibg smk juasseh kali pertama sesi 20162017
Minit mesyuarat jawatankuasa pibg smk juasseh kali pertama sesi 20162017hasnol esham
1.2K vistas8 diapositivas
Minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan murid prasekolah tahun 2018 por
Minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan murid prasekolah tahun 2018Minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan murid prasekolah tahun 2018
Minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan murid prasekolah tahun 2018Joyce Robert
2.8K vistas3 diapositivas
Kertas kerja program linus por
Kertas kerja program linusKertas kerja program linus
Kertas kerja program linusNurzulaikha Zaharuddin
10.1K vistas6 diapositivas
Minit mesyuarat agung pibg kali ke 40sktbyn por
Minit mesyuarat agung pibg kali ke 40sktbynMinit mesyuarat agung pibg kali ke 40sktbyn
Minit mesyuarat agung pibg kali ke 40sktbynSiti Watini Jajuli
6.8K vistas8 diapositivas

Similar a Minit mesyuarat permuafakatan Prasekolah 2018 ke 2(20)

Minit mesyuarat ahli jawatankuasa pibg sesi 2015 (1) por Nurul Izyanti
Minit mesyuarat ahli jawatankuasa pibg sesi 2015 (1)Minit mesyuarat ahli jawatankuasa pibg sesi 2015 (1)
Minit mesyuarat ahli jawatankuasa pibg sesi 2015 (1)
Nurul Izyanti18.5K vistas
FORMAT-MINIT-MESYUARAT 3.doc por IkmalBong1
FORMAT-MINIT-MESYUARAT 3.docFORMAT-MINIT-MESYUARAT 3.doc
FORMAT-MINIT-MESYUARAT 3.doc
IkmalBong1114 vistas
Minit mesyuarat jawatankuasa pibg smk juasseh kali pertama sesi 20162017 por hasnol esham
Minit mesyuarat jawatankuasa pibg smk juasseh kali pertama sesi 20162017Minit mesyuarat jawatankuasa pibg smk juasseh kali pertama sesi 20162017
Minit mesyuarat jawatankuasa pibg smk juasseh kali pertama sesi 20162017
hasnol esham1.2K vistas
Minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan murid prasekolah tahun 2018 por Joyce Robert
Minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan murid prasekolah tahun 2018Minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan murid prasekolah tahun 2018
Minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan murid prasekolah tahun 2018
Joyce Robert2.8K vistas
Minit mesyuarat agung pibg kali ke 40sktbyn por Siti Watini Jajuli
Minit mesyuarat agung pibg kali ke 40sktbynMinit mesyuarat agung pibg kali ke 40sktbyn
Minit mesyuarat agung pibg kali ke 40sktbyn
Siti Watini Jajuli6.8K vistas
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2015 por Fakhriah siti
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2015PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2015
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2015
Fakhriah siti35.1K vistas
Dokumentasi perjumpaan ibu bapa por kalthom6
Dokumentasi perjumpaan ibu bapaDokumentasi perjumpaan ibu bapa
Dokumentasi perjumpaan ibu bapa
kalthom62.7K vistas
Contoh Minit mesyuarat kurikulum ke 2 2015 por Shika Nara
Contoh Minit mesyuarat kurikulum ke 2 2015Contoh Minit mesyuarat kurikulum ke 2 2015
Contoh Minit mesyuarat kurikulum ke 2 2015
Shika Nara7K vistas
Kertas kerja AkuJanji UPSR por LadyJ
Kertas kerja AkuJanji UPSR Kertas kerja AkuJanji UPSR
Kertas kerja AkuJanji UPSR
LadyJ 69 vistas
Peraturan tetap sekolah por noli dina
Peraturan tetap sekolahPeraturan tetap sekolah
Peraturan tetap sekolah
noli dina423 vistas
Minit mesyuarat 2 2013 por REEZAN
 Minit mesyuarat 2 2013 Minit mesyuarat 2 2013
Minit mesyuarat 2 2013
REEZAN1.5K vistas
Minit kuri kali pertama 2013 por rosnita wahab
Minit kuri kali pertama 2013Minit kuri kali pertama 2013
Minit kuri kali pertama 2013
rosnita wahab960 vistas
BUKU PROGRAM PIBG 2022.pptx por syakhira husna
BUKU PROGRAM PIBG 2022.pptxBUKU PROGRAM PIBG 2022.pptx
BUKU PROGRAM PIBG 2022.pptx
syakhira husna370 vistas
Minit mesyuarat kurikulum kali kedua 2011 por impianhati
Minit mesyuarat kurikulum kali kedua 2011Minit mesyuarat kurikulum kali kedua 2011
Minit mesyuarat kurikulum kali kedua 2011
impianhati20.9K vistas

Más de Joyce Robert

Laporan pelaksanaan program aktiviti pemakanan pra (JUN 2019) por
Laporan pelaksanaan program aktiviti pemakanan pra (JUN 2019)Laporan pelaksanaan program aktiviti pemakanan pra (JUN 2019)
Laporan pelaksanaan program aktiviti pemakanan pra (JUN 2019)Joyce Robert
3.5K vistas24 diapositivas
aduan kerosakan peralatan di Prasekolah por
aduan kerosakan peralatan di Prasekolahaduan kerosakan peralatan di Prasekolah
aduan kerosakan peralatan di PrasekolahJoyce Robert
1.7K vistas2 diapositivas
Belanjawan bantuan kk prasekolah 2018 por
Belanjawan bantuan kk prasekolah 2018Belanjawan bantuan kk prasekolah 2018
Belanjawan bantuan kk prasekolah 2018Joyce Robert
718 vistas8 diapositivas
Belanjawan bantuan pcg prasekolah 2018 por
Belanjawan bantuan pcg prasekolah 2018 Belanjawan bantuan pcg prasekolah 2018
Belanjawan bantuan pcg prasekolah 2018 Joyce Robert
1K vistas6 diapositivas
Belanjawan bantuan makanan bmp prasekolah 2018 por
Belanjawan bantuan makanan bmp prasekolah 2018Belanjawan bantuan makanan bmp prasekolah 2018
Belanjawan bantuan makanan bmp prasekolah 2018Joyce Robert
1.1K vistas8 diapositivas
Senarai tugasan harian PPM gred N19 por
Senarai tugasan harian PPM gred N19Senarai tugasan harian PPM gred N19
Senarai tugasan harian PPM gred N19Joyce Robert
2.6K vistas3 diapositivas

Más de Joyce Robert(20)

Laporan pelaksanaan program aktiviti pemakanan pra (JUN 2019) por Joyce Robert
Laporan pelaksanaan program aktiviti pemakanan pra (JUN 2019)Laporan pelaksanaan program aktiviti pemakanan pra (JUN 2019)
Laporan pelaksanaan program aktiviti pemakanan pra (JUN 2019)
Joyce Robert3.5K vistas
aduan kerosakan peralatan di Prasekolah por Joyce Robert
aduan kerosakan peralatan di Prasekolahaduan kerosakan peralatan di Prasekolah
aduan kerosakan peralatan di Prasekolah
Joyce Robert1.7K vistas
Belanjawan bantuan kk prasekolah 2018 por Joyce Robert
Belanjawan bantuan kk prasekolah 2018Belanjawan bantuan kk prasekolah 2018
Belanjawan bantuan kk prasekolah 2018
Joyce Robert718 vistas
Belanjawan bantuan pcg prasekolah 2018 por Joyce Robert
Belanjawan bantuan pcg prasekolah 2018 Belanjawan bantuan pcg prasekolah 2018
Belanjawan bantuan pcg prasekolah 2018
Joyce Robert1K vistas
Belanjawan bantuan makanan bmp prasekolah 2018 por Joyce Robert
Belanjawan bantuan makanan bmp prasekolah 2018Belanjawan bantuan makanan bmp prasekolah 2018
Belanjawan bantuan makanan bmp prasekolah 2018
Joyce Robert1.1K vistas
Senarai tugasan harian PPM gred N19 por Joyce Robert
Senarai tugasan harian PPM gred N19Senarai tugasan harian PPM gred N19
Senarai tugasan harian PPM gred N19
Joyce Robert2.6K vistas
Senarai tugasan PPM masa cuti sekolah por Joyce Robert
Senarai tugasan PPM masa cuti sekolahSenarai tugasan PPM masa cuti sekolah
Senarai tugasan PPM masa cuti sekolah
Joyce Robert2.4K vistas
LAPORAN LAWATAN MUHIBAH JAPAN MALAYSIA ASSOCIATION (JMA) KE SK KRAIT SERIAN por Joyce Robert
LAPORAN LAWATAN MUHIBAH JAPAN MALAYSIA ASSOCIATION (JMA) KE SK KRAIT SERIANLAPORAN LAWATAN MUHIBAH JAPAN MALAYSIA ASSOCIATION (JMA) KE SK KRAIT SERIAN
LAPORAN LAWATAN MUHIBAH JAPAN MALAYSIA ASSOCIATION (JMA) KE SK KRAIT SERIAN
Joyce Robert142 vistas
LAPORAN TUGASAN PPM SEMASA CUTI SEKOLAH por Joyce Robert
LAPORAN TUGASAN PPM SEMASA CUTI SEKOLAHLAPORAN TUGASAN PPM SEMASA CUTI SEKOLAH
LAPORAN TUGASAN PPM SEMASA CUTI SEKOLAH
Joyce Robert3.9K vistas
ANJAKAN DAN KEBERHASILAN PELANTAR VLE (VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT) SEKOLAH por Joyce Robert
ANJAKAN DAN KEBERHASILAN PELANTAR VLE (VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT) SEKOLAHANJAKAN DAN KEBERHASILAN PELANTAR VLE (VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT) SEKOLAH
ANJAKAN DAN KEBERHASILAN PELANTAR VLE (VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT) SEKOLAH
Joyce Robert48 vistas
KEPERLUAN AKTIVITI BERMAIN & KEPENTINGANNYA TERHADAP MOTIVASI KANAK-KANAK PRA... por Joyce Robert
KEPERLUAN AKTIVITI BERMAIN & KEPENTINGANNYA TERHADAP MOTIVASI KANAK-KANAK PRA...KEPERLUAN AKTIVITI BERMAIN & KEPENTINGANNYA TERHADAP MOTIVASI KANAK-KANAK PRA...
KEPERLUAN AKTIVITI BERMAIN & KEPENTINGANNYA TERHADAP MOTIVASI KANAK-KANAK PRA...
Joyce Robert141 vistas
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA por Joyce Robert
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARAFALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
Joyce Robert185 vistas
BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) por Joyce Robert
BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP)BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP)
BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP)
Joyce Robert1.4K vistas
BANTUAN GERAN PER KAPITA PRASEKOLAH (PCG) por Joyce Robert
BANTUAN GERAN PER KAPITA PRASEKOLAH (PCG)BANTUAN GERAN PER KAPITA PRASEKOLAH (PCG)
BANTUAN GERAN PER KAPITA PRASEKOLAH (PCG)
Joyce Robert1.2K vistas
LAPORAN AKTIVITI JOM MEMBACA DI KELAS PRASEKOLAH por Joyce Robert
LAPORAN AKTIVITI JOM MEMBACA DI KELAS PRASEKOLAHLAPORAN AKTIVITI JOM MEMBACA DI KELAS PRASEKOLAH
LAPORAN AKTIVITI JOM MEMBACA DI KELAS PRASEKOLAH
Joyce Robert1.2K vistas
LAPORAN AKTIVITI MELIPAT ORIGAMI DI KELAS PRASEKOLAH por Joyce Robert
LAPORAN AKTIVITI MELIPAT ORIGAMI DI KELAS PRASEKOLAHLAPORAN AKTIVITI MELIPAT ORIGAMI DI KELAS PRASEKOLAH
LAPORAN AKTIVITI MELIPAT ORIGAMI DI KELAS PRASEKOLAH
Joyce Robert370 vistas
Laporan Penghayatan Pembangunan Pendidikan Malaysia OLEH PPM JOYCE ROBERT por Joyce Robert
Laporan Penghayatan Pembangunan Pendidikan Malaysia OLEH PPM JOYCE ROBERTLaporan Penghayatan Pembangunan Pendidikan Malaysia OLEH PPM JOYCE ROBERT
Laporan Penghayatan Pembangunan Pendidikan Malaysia OLEH PPM JOYCE ROBERT
Joyce Robert48 vistas
LAPORAN AKTIVITI PENANAMAN POKOK DITAJA OLEH JAPAN MALAYSIA ASSOCIATION por Joyce Robert
LAPORAN AKTIVITI PENANAMAN POKOK DITAJA OLEH JAPAN MALAYSIA ASSOCIATIONLAPORAN AKTIVITI PENANAMAN POKOK DITAJA OLEH JAPAN MALAYSIA ASSOCIATION
LAPORAN AKTIVITI PENANAMAN POKOK DITAJA OLEH JAPAN MALAYSIA ASSOCIATION
Joyce Robert103 vistas
LAPORAN KARNIVAL KID'S ATHLETICS SK KRAIT 2018 por Joyce Robert
LAPORAN KARNIVAL KID'S ATHLETICS SK KRAIT 2018LAPORAN KARNIVAL KID'S ATHLETICS SK KRAIT 2018
LAPORAN KARNIVAL KID'S ATHLETICS SK KRAIT 2018
Joyce Robert371 vistas
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018 por Joyce Robert
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Joyce Robert806 vistas

Minit mesyuarat permuafakatan Prasekolah 2018 ke 2

 • 1. 1 Minit Mesyuarat Permuafakatan Ibu, bapa/ penjaga Murid Prasekolah Bil.2/ 2018 Tarikh : 10 Oktober 2018 Masa : Jam 1135 Tempat : Prasekolah Sk Krait Kehadiran : Sila Rujuk Lampiran. Agenda : 1. Ucapan Alu-aluan Pengerusi. 2. Pengesahan Minit Mesyuarat Yang lalu. 3. Perkara-perkara Berbangkit (maklum balas minit mesyuarat yang lepas). 4. Pembentangan Kertas Kerja/ Isu/ Laporan. 4.1 Lawatan Prasekolah. 4.2 Sukaneka Prasekolah. 4.3 Konvokesyen Prasekolah. 4.4 Jamuan Akhir Tahun. 4.5 Sambutan Hari Jadi Ke-2 Prasekolah. 4.6 Permohonan Kemasukan Prasekolah Sesi2019 & Surat Berjaya. 4.7 Sesi Fotografi 5. Hal-hal Lain. 6. Penutup. 1. Ucapan Alu-aluan Pengerusi.  Oleh kerana Pengerusi pemuafakatan ibu bapa/ penjaga murid prasekolah Guru Besar, En. Tony tidak dapat hadir ke mesyuarat, Penolong Kanan I, En Garlin telah mengganti guru besar menghadiri dan memberi perngucapan beliau pada mesyuarat tersebut.  Beliau mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan semua ibu bapa/ penjaga murid prasekolah sesi 2018.  Beliau turut meminta semua yang hadir ke mesyuarat menulis nama & tandatangan di atas kertas borang kehadiran yang telah diedarkan.
 • 2. 2 2. PengesahanMinit Mesyuaratyang Lalu.  Pembantu Pengurusan Murid Cik Joyce telah diarahkan mengedar minit mesyuarat yang lalu kepada semua ibu bapa/ penjaga dan pengesahan minit mesyuarat tersebut telah dibuat bersama-sama dengan Penolong Kanan I, Guru Prasekolah, Pembantu Pengurusan Murid dan ibu bapa/penjaga Prasekolah sesi 2018.  Penolong Kanan I dan Guru Prasekolah memberi nasihat supaya menitik beratkan isu-isu dan penyataan yang telah dibuat pada minit mesyuarat yang lalu. 3. Perkara-perkara Berbangkit/(Maklum balas minit mesyuarat yang lepas).  Guru Prasekolah telah membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan telah mendapat maklum balas yang baik daripada ibu bapa/ penjaga.  Semua ibu bapa/ penjaga saling melakukan perbincangan dengan teliti terhadap perkara-perkara yang berbangkit.  Dengan itu, semua pihak ibu bapa/ penjaga telah mendapat jawapan yang memuaskan daripada guru prasekolah dan semua perbincangan telah dilakukan dengan lancar, tegas dan teliti. 4. PembentanganKertas Kerja/ Isu/ Laporan.  Minit mesyuarat permuafakatan ibu bapa/ penjaga murid prasekolah telah dibentangkan, dilaporkan dan dikepilkan bersama- sama dengan sesipergambaran pada mesyuarat permuafakatan tersebut. 4.1 BacaanAwal. Guru Prasekolah memberitahu bahawa beliau melakukan bacaan awal pagi bersama-sama murid-murid mengenai Smarter Phonic (Bahasa Inggeris) yang terbaru. Aktiviti Bacaan Awal Pagi bersama-sama murid Prasekolah Sk Krait telah bermula sejak bulan Januari dan dibantu Oleh PPM Prasekolah. Beliau turut memberitahu beliau juga melakukan bacaan awal pagi mengenai subjek mata pelajaran Bahasa Malaysia. Beliau mengatakan bahawa pengamalan ini perlu terus kekal dari zaman ke zaman persekolahan di masa hadapan nanti.
 • 3. 3 4.2 PenilaianSmarter Phonics. Guru Prasekolah menerangkan bahawa Penilaian Smarter Phonics sudah dinilai pada awal tahun ni iaitu padabulan Mac. Beliau mengatakan bahawa murid-murid berumur 6 tahun sahaja dinilai dan buku Smarter Phonics yang dinilai adalah menggunakan Smarter Phonics Book one hingga Book six. Murid-murid dikehendaki membaca 6 buah buku Smarter Phonics setiap hari dan Guru Prasekolah turut menggalakkan amalan tersebut diamalkan setiap hari. Amalan ini akan dipraktikkan sehingga hujung tahun nanti. Guru Prasekolah juga memberitahu bahawa murid-murid berumur 5 tahun tidak perlu dinilai dalam Smarter Phonics Bahasa Inggeris. 4.3 Sambutan Hari Jadi Kali Pertama dan Kali Ke-2 2018. Sambutan ini dibuat untuk meraikan hari jadi pelajar Prasekolah Sk Krait yang berumur 5 dan 6 yang lahir pada bulan Januari hingga Jun (sambutan hari jadi ke-1) dan yang lahir pada bulan Julai hingga Disember (sambutan hari jadi ke-2). Jamuan dan goodies akan diberikan kepada murid-murid semasa sambutan kedua-dua hari jadi untuk tahun 2018. Jamuan kanak-kanak dengan penyediaan kek hari jadi, air kotak dan makanan tengahari yang berkhasiat akan disediakan untuk sambutan hari jadi yang pertama. Goodies juga akan diberikan kepada murid-murid dan masih lagi dalam perancangan Guru Prasekolah untuk membeli goodies tersebut. Cadangan goodies adalah air kotak, biskut, makanan berkhasiat, kotak pensel, pensel, pemadam, pembaris dan lain-lain. Ibu bapa/ penjaga tidak perlu menyertai sambutan hari jadi pertama yang diadakan padabulan Mei. Oleh kerana kemungkinan besar jamuan akhir tahun akan diadakan, dengan itu ibu bapa/ penjaga dijemput menyertai gabungan sambutan akhir tahun bersama-sama dengan sambutan hari jadi ke-2.
 • 4. 4 Sambutan hari jadi yang pertama dan kedua akan diraikan di kelas prasekolah. 4.4 Sukaneka Prasekolah2018. Sukaneka Prasekolah akan dijalankan pada bulan September dan tarikh tetap belum ditetapkan. Tarikh tetap akan diberitahu melalui memo daripada pihak prasekolah. Guru Prasekolah memberitahu bahawa semua ibu bapa/ penjaga wajib menyertai aktiviti Sukaneka Prasekolah 2018. Penubuhan Ahli Jawatankuasa Sukaneka Prasekolah 2018 akan ditunda kepada mesyuarat kali ke-2 tahun 2018. Ibu bapa/ penjaga telah bersetuju bahawa perbincangan dan perancangan mengenai acara Sukaneka Prasekolah 2018 murid akan diserahkan kepada Guru Prasekolah dan PPM. 4.5 ProgramMembaca Bersama Ibu Bapa di Rumah. Guru Prasekolah sentiasa mengajar murid-murid membaca melalui nyanyian yang diajar di dalam pembelajaran dan pengajaran Prasekolah setiap hari. Ini telah membolehkan murid-murid menghafal Matematik, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan senang dan mudah difahami. Guru Prasekolah menggalakkan ibu bapa/ penjaga membeli buku-buku cerita, buku kerja dan lain-lain serta membaca bersama anak masing-masing di rumah. Beliau turut menegaskan bahawa adalah penting sikap membaca menjadi rutin dan ia sepatutnya bermula dari membaca di rumah. Ini adalah untuk meningkatkan ilmu membaca di kalangan murid-murid dan ia harus dipupuk sejak bersekolah di prasekolah supaya ia boleh menepati standard pendidikan prasekolah zaman kini. Guru Prasekolah memberitahu bahawa pelajar berumur 5 tahun dan 6 tahun digalakkan menyertainya.
 • 5. 5 4.6 BelajarMenulis Nama Sendiri di Rumah. Guru Prasekolah menggalakkan bahawa murid-murid yang berumur 5 tahun belajar berlatih menulis nama sendiri sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Guru Prasekolah menyarankan bahawa latihan menulis nama sendiri di rumah harus diberikan dari di rumah juga supaya pemprosesanpembelajaran dan pengajaran boleh berjalan dengan lancar. 4.7 PermohonanKemasukkanPrasekolahSesi2019. Guru Prasekolah menjelaskan bahawa memo iklan telah dipamerkan di kawasan sekolah apabila borang sudah siap dicetak pada 15 Mac 2018. Bagi permohonan yang baru, ibu bapa/ penjaga dikehendaki memberi 5 keping gambar berukuran passportanak jagaan kepada pihak Prasekolah semasa pendaftaran. Borang pendaftaran sebanyak 25 set telah selesai habis diedarkan bagi sesi 2019. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, ibu bapa/penjaga boleh berjumpa dengan Cikgu Shirley dan Cik Joyce di Prasekolah Sk Krait. 4.8 PeneranganWang Sumbangan RM 5 Sebulan. Guru Prasekolah telah mengedarkan dokumen sokongan iaitu penyata akaun mengenai duit yang telah diterima dan dibelanjakan oleh murid-murid, ibu bapa/ penjaga dan Guru Prasekolah. Guru Prasekolah juga memberi keterangan mengenai duit sumbangan RM 5 daripada penyata yang disediakan dan diedarkan. Kutipan duit sumbangan sebanyak RM 5 sebulan adalah digunakan untuk keceriaan kelas, alat tulis serta kek hari jadi murid prasekolah tahun 2018. Duit tersebut turut digunakan untuk sambutan hari jadi pertama (Bulan Mei) dan hari jadi ke-2 (bulan November). Sambutan hari jadi pertama akan diadakan padahujung bulan Mei dan memo akan diberitahu oleh pihak prasekolah kepada ibu bapa/ penjaga.
 • 6. 6 Sekiranya ada pertanyaan mengenai duit sumbangan ibu bapa/penjaga boleh berjumpa atau bertanya kepada Guru Prasekolah. 4.9 LawatanSambil Belajar. Lawatan sambil belajar akan dijalankan pada bulan Oktober tahun 2018 dan tarikh tetap akan diberitahu melalui memo kepada ibu bapa/ penjaga. Cadangan tempat adalah: (1)Kampung Budaya Sarawak. (2)Damai Central (3)Perpustakaan Negeri Sarawak (4)Taman Orkid. Setiap murid bersama seorang ibu bapa/ penjaga sahaja dibenarkan menyertai lawatan bagi mengawal serta menjaga pergerakkan anak-anak mereka. 4.10 Gotong-royong Prasekolah. Selepas perbincangan yang teliti dan menyeluruh, ibu bapa/ penjaga bertugas dengan membahagikan mereka kepada tiga kumpulan dan tugasan akan dibuat sebanyak enam kali dalam bulan Mei, Julai, Ogos, September, Oktober dan November. Hari yang dipilih untuk datang menjalankan tugasan adalah pada hari Khamis pada Jam 0800 hingga Jam 1100 pagi. Tugasan yang perlu dilakukan adalah seperti mencuci longkang, menanam bunga, mencuci lantai, mengelap tingkap dan mencuci tandas. Penyediaan makanan tengahari untuk gotong-royong prasekolah akan disediakan oleh ibu bapa/ penjaga yang terpilih dan memasak masakan semasa gotong-royong dijalankan. 5. 6. Konvokesyen.  Guru Prasekolah memberitahu bahawa baju jubah (berwarna hijau) sudah disediakan oleh pihak Prasekolah dan dibenarkan untuk digunakan semasa Anugerah Pelajar Cemerlang (APC) tahun 2018.  Sesi foto akan dibuat oleh pihak Kedai Apollo Serian yang akan datang melakukan fotografi pada akhir tahun.
 • 7. 7  Konvokesyen akan diadakan pada bulan November ( dalam dua minggu terakhir PdP ) iaitu sebelum cuti penggal akhir.  Tarikh akan diberitahu melalui memo selepas berbincang dengan Guru Besar, Guru Prasekolah dan PPM. 7. Hal-hal lain.  Guru Prasekolah memberitahu ibu bapa/ penjaga prasekolah sesi 2018 bahawa sekiranya ada sebarang pertanyaan mengenai semua agenda di atas dan hal-hal berkaitan Prasekolah kalian bolehlah datang ke prasekolah berjumpa dengan Guru Prasekolah Cikgu Shirley dan PPM Cik Joyce. 8. Penutup.  Puan Shirley mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa/ penjaga yang datang atas kerjasama yang telah diberikan dalam melicinkan perjalanan mesyuarat. Beliau berharap agar ibu bapa/ penjaga bersikap komited dan kerjasama dalam setiap aktiviti yang telah dirancang. Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.30 tengahari hingga ke tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Disediakan oleh, Disahkan oleh, …………………………….. ……………………………………… (CIK JOYCE ROBERT) (EN. TONY ANAK KUMUNDAN) Pembantu Pengurusan Murid, Guru Besar, Sk Krait, Serian, Sk Krait, Serian, Sarawak. Sarawak.