Projecte d'innovació educativa
   BIBLIOTECA ESCOLAR
   DOGC núm. 4876
   4 de maig 2007
PUNTEDU        ...
PUNTEDU
IES SERRALLARGA
BLANES
      BENVINGUTS !
Presentació de l’IES SERRALLARGA
curs 2008/09
Biblioteca en marxa


Dades del centre
Nom del centre: IES Serrallarga
Codi del centre: 17005662

Titularitat: Centre públ...
• Potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com un espai de recursos
 • Dinamitzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en...
Pla de Millora 2006/2009
•FONAMENTS DEL PLA DE MILLORA
           Oportunitats
               ...
Documents de centre vinculats
   amb el PUNTEDU
 PEC projecte educatiu de centre

 Pla de Millora

 Projecte Lingü...
OBJECTIUS 2006/2009


 Objectiu 1      Objectiu 2      Objectiu 3      Objectiu 4         Objecti...
OBJECTIUS 2006/2009               curs 2007/08
ACTIVITATS PREVISTES EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS
1. Activitats integració en el currículum
 Activitats previstes         Indicadors               Si...
6. Comptar amb un professorat responsable i amb formació específica
 Activitats              Indicadors   ...
ORGANITZACIÓ de la BIBLIOTECA
Elements documentals i recursos humans de la BibliotecaREGLAMENT DE RÈGIM        Professors de vigilància de
I...
SERVEI DE BIBLIOTECA
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
L’institut ofereix als seus alumnes i professors el servei de biblioteca: l...
Professors de vigilància de la sala de lectura: (13.00h a 15.00h)
Tasques realitzades pels professors de vigilància de la ...
Horari                 La reserva de la biblioteca per activitats curriculars caldrà fer-la per la intran...
ACTIVITATS a(mb) la BIBLIOTECA
2007/2009
La lectura a l’ESO: l’aventura de llegir

Lectura a classe
Dramatitzar
Recitar textos
Tria del llibre que més t’agrada...
Equip de redacció 1r trimestre

Yerai Castillo, Adnana Ciurilá, Alicia
González, Sara Mayor, Cristina
Cañas, Ana María Jim...
•Què es pot fer a la Biblioteca?
quot;Em dic Alexander Mayer, vaig a 1r d'ESO grup D. Sempre vaig a la Biblioteca, a l'hor...
Les llibretes
Els nois i noies de qualsevol institut fa anotacions a classe que després
passa a la llibreta de la matèria....
Puntedu IES Serrallarga
Puntedu IES Serrallarga
Puntedu IES Serrallarga
Puntedu IES Serrallarga
Puntedu IES Serrallarga
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Puntedu IES Serrallarga

4.778 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Puntedu IES Serrallarga

 1. 1. Projecte d'innovació educativa BIBLIOTECA ESCOLAR DOGC núm. 4876 4 de maig 2007 PUNTEDU IES SERRALLARGA BLANES
 2. 2. PUNTEDU IES SERRALLARGA BLANES BENVINGUTS !
 3. 3. Presentació de l’IES SERRALLARGA curs 2008/09
 4. 4. Biblioteca en marxa Dades del centre Nom del centre: IES Serrallarga Codi del centre: 17005662 Titularitat: Centre públic del Departament d'Educació Adreça: c. Joan Benejam, 1 17300 BLANES GIRONA Telèfon: 972331005 Adreça electrònica: iesserrallarga@xtec.cat Nom de les persones responsables del projecte Curs 07/08 i 08/09 Juan Rincón Casado Lourdes Domènech Cases Salvador Pont Adreça electrònica: jrincon@xtec.cat ldomenec@xtec.cat Bloc del projecte: http://www.xtec.cat/~jrincon/bibliotecaenmarxa/index.htm Bloc de la revista: http://revistaserrallarga.blogspot.com/
 5. 5. • Potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com un espai de recursos • Dinamitzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars • Promoure l’hàbit lector i el gust per la lectura • Incentivar el seu ús per a tota la comunitat educativa • Relacionar la biblioteca escolar amb les biblioteques públiques i els plans d’entorn • Organització de la biblioteca escolar “puntedu” com espai de coneixement i d’aprenentatge • Activitats de dinamització de la lectura • Activitats de cerca, tractament i ús de la informació • Activitats per a la comunitat educativa • Col·laboració amb el CRP, la biblioteca pública i els plans d’entorn • Dotació econòmica de 2000 € per a l’adquisició de fons per a la biblioteca segons les necessitats del centre. • Recursos informàtics • Programa ePèrgam per a l’organització i gestió de la biblioteca • Participació en el seminari “El gust per la lectura” • Centres de Recursos Pedagògics com a dinamitzadors de les biblioteques escolars “puntedu”
 6. 6. Pla de Millora 2006/2009 •FONAMENTS DEL PLA DE MILLORA Oportunitats Millorar la capacitat comprensiva i lectora dels alumnes consolidant i millorant els plans de lectura. FACTORS EXTERNS Continuar amb les lectures no obligatòries per potenciar el gust per la lectura. Accés a internet des de punts fixos i inalàmbrics per poder accedir a tots els recursos que la xarxa posa a la nostra disposició. Manca de mitjans humans: dedicació horari i planificació estratègica. Amenaces Escassetat de mitjans materials (fons bibliogràfics, elements de suport videogràfics i reproductors i elements informàtics). Utilització perversa d’Internet i de les noves TIC (només intervencions en fotologs, messenger, jocs online... ) Punts Forts Espai agradable, bon ambient de treball i amb accés a les TIC. FACTORS EXTERNS Espai amb videoprojector, recursos en diferents suports (discos, pel·lícules, bibliogràfics...) Elaborar el protocol d’utilització d’espai de la biblioteca per activitats curriculars per evitar la monopolització d’espai per una matèria. Punts febles Elaborar un pla d’incorporació de les TIC a diferents àrees curriculars. Informatitzar el fons bibliogràfic i el servei de préstec amb la catalogació dels fons de la biblioteca amb l’epèrgam. Realitzar d’un pla de formació del professor per incidir en un aprofitament dels recursos Web 2.0 (aula virtual, blocs...) Obrir la biblioteca com espai col·laboratiu amb l’entorn, altres centres i institucions
 7. 7. Documents de centre vinculats amb el PUNTEDU PEC projecte educatiu de centre Pla de Millora Projecte Lingüístic de Centre Pla anual de centre Pla de Formació de Centre Reglament de Règim Intern
 8. 8. OBJECTIUS 2006/2009 Objectiu 1 Objectiu 2 Objectiu 3 Objectiu 4 Objectiu 5 • Implementar un • Millorar els fons • Potenciar el • Dissenyar activitats • Implantar un pla de procediment bibliogràfics i la obertes a l’entorn: formació del gust per la famílies, societat... i professorat per d’assignació seva lectura i el pla de altres institucions incorporar les TICs d’espai Biblioteca informatització a les matèries i definir les lectura del (cursos aula virtual, prioritats en les centre utilització de reserves. blocs...) Coordinador Coordinador CAP ESTUDIS Departaments PUNTEDU CLAUSTRE PUNTEDU AMPA AMPA
 9. 9. OBJECTIUS 2006/2009 curs 2007/08 ACTIVITATS PREVISTES EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS
 10. 10. 1. Activitats integració en el currículum Activitats previstes Indicadors Situació al centre Credit variables: Matèria optativa ESO Revista escolar: LA PUÇA Impartits Matèria optativa ESO CV: Els joves europeus (veure: document 1: bloc la Puça i Escrits a(mb) classe) Veure document 2 Activitats curriculars Utilització de la biblioteca: nombre (reserves biblioteca) d’hores lectives impartides 2. Trobar informació en diferents suports 3. Tenir un fons seleccionat i actualitzat 4. Tenir un catàleg Activitats Indicadors Situació al centre 1r i 2n trimestre: Formació d’epergam del professor responsable del Informatització dels fons projecte. Llibres entrats a l’Epèrgam documental 3r trimestre: Donats d’alta l’epèrgam2 No iniciada la informatització del fons per manca de dotació informàtica. Trasllat de l’espai de la biblioteca (empaquetat) Dotació econòmica: pressupost i Justificació despeses Adquisició de nous llibres del fons bibliogràfic (còmics, novel·les i obres de distribució divulgació científica) Servei de préstec i obertura de la Horari d’atenció al públic Veure document 3 sala de lectura El bloc de la biblioteca
 11. 11. 6. Comptar amb un professorat responsable i amb formació específica Activitats Indicadors Situació al centre Formació del professorat Departament d'Eduació Un professor format en activitats de dinamització de la biblioteca i el programari Epèrgam 7. Impulsar un pla de lectura del centre Activitats Indicadors Situació al centre Inclusió al currículum (PCC) i hores Pla de lectura i pla de llengua Memòria del pla de lectura i pla de llengua d’utilització de la biblioteca (veure document 4) 8. Proporcionar recursos al currículum Activitats Indicadors Situació al centre Curs de moodle Cursos de l’aula virtual Implantació de l’aula virtual al centre WebQuest Cursos de l’aula virtual (http://phobos.xtec.cat/iesserrallarga/moodle) Internet a l'aula Utilització de la biblioteca Veure document 2 9. Col·laborar amb l'entorn Activitats Indicadors Situació al centre Tasques realitzades pels alumnes des Treball cooperatiu Els fòrum dels cursos de l’aula virtual del centre de l’aula virtual (http://phobos.xtec.cat/iesserrallarga/moodle) Veure el bloc de la biblioteca en: Treballs de dinamització Un bloc de la biblioteca (http://phobos.xtec.cat/jrincon/blocbiblioteca) O des de l’espai blocs.xtec.cat: (http://blocs.xtec.cat/blocserrallarga) 10. Establir mecanismes de cooperació amb de Blanes i altres centres Activitats Indicadors Situació al centre Servei de préstec conjunt Nombre de llibres tramitats Aquest objectiu no s’ha pogut assolir. Només s’ha fet una reunió conjunta de la Biblioteca Comarcal de la Selva i els centre amb biblioteques Punt-edu de Propostes d’adquisició Nombre de peticions de propostes Blanes i Lloret de Mar i no s’ha programat activitats conjuntes. Cooperació amb altres centres Nombre d’activitats conjuntes
 12. 12. ORGANITZACIÓ de la BIBLIOTECA
 13. 13. Elements documentals i recursos humans de la Biblioteca REGLAMENT DE RÈGIM Professors de vigilància de INTERN biblioteca (11.30h a 12.00h) SERVEI DE BIBLIOTECA PCC Professors de vigilància de la Projecte curricular de Centre sala de lectura (13.00h a 15.00h) SERVEI DE BIBLIOTECA NORMES d’utilització de la sala Professor tutor tècnic de de lectura biblioteca –coordinació- Suport del personal de l’AMPA en el servei de biblioteca
 14. 14. SERVEI DE BIBLIOTECA REGLAMENT DE RÈGIM INTERN L’institut ofereix als seus alumnes i professors el servei de biblioteca: l’ús de la sala de lectura i el servei de préstec dels fons bibliogràfics del centre. La biblioteca del centre és un lloc d’estudi i de treball que serà portada per un professor/a tutor tècnic de biblioteca i supervisada pel cap d’estudis. El centre dedicarà hores de vigilància de professors a la biblioteca. El professor de vigilància de biblioteca, durant els patis, també farà el servei de préstec. La resta d’hores, el professor farà vigilància de la sala de lectura. Les tasques i responsabilitats dels professors encarregats de la biblioteca seran les següents: Professors de vigilància de biblioteca:(11.30h a 12.00h) Tasques realitzades pels professors de vigilància de la biblioteca: Mantenir-hi l’ordre durant el període d’atenció als alumnes Mantenir l’ordre a la sala de lectura. Recordar als alumnes que no s’hi pot menjar ni beure i que han de deixar les cadires al seu lloc. Realitzar el control del servei de préstec durant el seu horari de permanència. Obriran una fitxa a l’alumne que demani un llibre, tot indicant el nom, el curs, títol del llibre prestat i data de lliurament. Quan l’alumne retorni el llibre, anotarà la data de devolució en la mateixa fitxa. Registrar i arxivar els llibres de nova adquisició. Anotaran en el llibre de registre les dades bibliogràfiques del material nou. Tenir cura del material dipositat a la biblioteca. Controlar les claus dels armaris. Vigilar que els alumnes no facin malbé el material de con-sulta. Comprovar que els llibres estiguin arxivats en el seu lloc. Controlar l’ús dels’ordinadors de la biblioteca. Vigilar que els alumnes facin un ús adequat de l’ordinador Professors de vigilància de biblioteca:(11.30h a 12.00h) Tasques realitzades pels professors de vigilància de la biblioteca: Mantenir-hi l’ordre durant el període d’atenció als alumnes Mantenir l’ordre a la sala de lectura. Recordar als alumnes que no s’hi pot menjar ni beure i que han de deixar les cadires al seu lloc. Realitzar el control del servei de préstec durant el seu horari de permanència. Obriran una fitxa a l’alumne que demani un llibre, tot indicant el nom, el curs, títol del llibre prestat i data de lliurament. Quan l’alumne retorni el llibre, anotarà la data de devolució en la mateixa fitxa. Registrar i arxivar els llibres de nova adquisició. Anotaran en el llibre de registre les dades bibliogràfiques del material nou. Tenir cura del material dipositat a la biblioteca. Controlar les claus dels armaris. Vigilar que els alumnes no facin malbé el material de con-sulta. Comprovar que els llibres estiguin arxivats en el seu lloc. Controlar l’ús dels’ordinadors de la biblioteca. Vigilar que els alumnes facin un ús adequat de l’ordinador
 15. 15. Professors de vigilància de la sala de lectura: (13.00h a 15.00h) Tasques realitzades pels professors de vigilància de la sala de lectura: 1. Mantenir l’ordre, entre els alumnes. 2. Controlar l’ús dels ordinadors (Els professors de vigilància de la sala de lectura no faran el servei de préstec) Professor tutor tècnic de biblioteca Tasques realitzades pel professor tutor tècnic de biblioteca: 1. Supervisar el funcionament de la biblioteca i coordinar les tasques dels professors de vigilància. 2. Encarregar-se de decidir la correcta distribució i col·locació del material de la biblioteca. 3. Fer les comandes de llibres i material destinats a la biblioteca, amb pressupost del centre (o de l’AMPA). 4. Recollir els suggeriments d’adquisició de materials que facin arribar els alumnes i els professors. 5. Realitzar les mateixes funcions dels professors de vigilància de biblioteca, durant el seu horari de vigilància. El professor tutor de biblioteca elaborarà una memòria al final del curs escolar. Per ampliar l’horari del servei de biblioteca, hi haurà la col·laboració del personal que l’AMPA posa a disposició del centre. Suport del personal de l’AMPA en el servei de biblioteca: 1. Ajudar les professores de vigilància de biblioteca en el servei de préstec. 2. Registrar i arxivar els llibres de nova adquisició. 3. Tenir cura del material dipositat a la biblioteca. 4. Supervisar la utilització dels ordinadors de la biblioteca per part dels alumnes. 5. Ajudar els professors de vigilància de biblioteca a mantenir l’ordre durant l’horari d’atenció als alumnes. Durant el període lectiu, si la biblioteca és utilitzada per algun professor, la responsabilitat dels alumnes serà d’aquest professor. 6. Actualitzar la base de dades informatitzada de la biblioteca. 7. Controlar, durant el seu període de permanència, el servei de préstec.
 16. 16. Horari La reserva de la biblioteca per activitats curriculars caldrà fer-la per la intranet HORARI DE LA BIBLIOTECA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8.30 a 9.30 9.30 a 10.30 10.30 a 11.30 J. Rincón J. Rincón J. Rincón S. Pont S. Pont J. Rincón J. Rincón 11.30 a 12.00 P. Guàrdia P. Guàrdia P. Guàrdia P. Guàrdia P. Guàrdia 12.00 a 13.00 J. Rincón J. Rincón 13.00 a 14.00 AMPASonia AMPASonia AMPASonia 14.00 a 15.00 AMPASonia AMPASonia AMPASonia 15.00 a 15.30 AMPASonia AMPASonia AMPASonia 15.30 a 16.30 16.30 a 17.30 17.30 a 19.00 AMPARocio AMPARocio AMPARocio Servei de préstec i obertura de la sala Activitats curriculars a la Biblioteca
 17. 17. ACTIVITATS a(mb) la BIBLIOTECA 2007/2009
 18. 18. La lectura a l’ESO: l’aventura de llegir Lectura a classe Dramatitzar Recitar textos Tria del llibre que més t’agrada La visita de l’AUTOR
 19. 19. Equip de redacció 1r trimestre Yerai Castillo, Adnana Ciurilá, Alicia González, Sara Mayor, Cristina Cañas, Ana María Jiménez, Anastasiya Mishura, Mikaela Morales, Yenia Quiróz, Alba Redondo Equip de redacció 2n trimestre David Fortes, Susana González, Borja Meléndez, Ignasi Navarro, Pedro Palomino, Omar Pascual, Aitor Pinilla, Montserrat Prado, Dolors Ruiz, Erika Salcedo, Melania Sances, Arantxa Sánchez, Elisabet Sarro, Cristina Urbano
 20. 20. •Què es pot fer a la Biblioteca? quot;Em dic Alexander Mayer, vaig a 1r d'ESO grup D. Sempre vaig a la Biblioteca, a l'hora del pati, i em poso a fer deures o a estudiar, així aprofito el tempsquot; Alexander MAYER,
 21. 21. Les llibretes Els nois i noies de qualsevol institut fa anotacions a classe que després passa a la llibreta de la matèria. Alguns dels nostres alumnes utilitzen l’espai de la biblioteca per aquestes tasques.

×