Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

El verb. el futur imperfet d'indicatiu actiu

  1. E L V E R B . E L F U T U R I M P E R F E T D ’ I N D I C AT I U A C T I U LLENGUA LLATINA
  2. Els verbs de la primera i de la segona conjugació fan aquest temps verbal mitjançant el morfema de temps –b-, -bi-, -bu- entre l’arrel i les desinències personals: ama + b + o ama + bi + s ama + bu + nt arrel o tema morfema de temps desinència temporal Els verbs de la tercera, de la tercera mixta i de la quarta conjugació fan el futur imperfet afegint el morfema de temps –a-, -e- entre l’arrel i les desinències personals: reg + a + m reg + e + s arrel o tema morfema de temps desinència temporal
  3. El paradigma del futur imperfet d’indicatiu és:
  4. EL FUTUR IMPERFET D’INDICATIU DEL VERB SUM
  5. 1. Analitza morfològicament les següents formes verbals i tradueix-les: vitabunt videbitis stabunt timebo appelabimus eritis teges diligent rumpent 2. Completa la taula fent els canvis necessaris a les oracions: Present Imperfet Futur Capio vexillum. Apprehendebas anserem. Elephantum capit. Coquus cenam coquet. Labor tempus consumit. Caesarem petebamus.
  6. 3. Tradueix aquestes oracions: Senes semper laudabunt tempora praeterita. Ad oram insulae venient undae, sed statuam deae non tangent. Industria et diligentia multa pericula vitabitis. Propter vellum incolae ex oppidis fugient. Non semper sedulus discipulus bonus magister erit.
Publicidad