Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Stulecie

Dzień Niepodległości

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Stulecie

 1. 1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
 2. 2. Rok wcześniej  Przygotowania do obchodów 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęliśmy rok wcześniej.  We wrześniu 2017 roku nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie „Szkoła Młodych Patriotów” realizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.  W ramach projektu mieliśmy do wykonania szereg działań, które zostały zaplanowane i podzielone między różnych nauczycieli.
 3. 3. Nr Treść zadania Kto realizuje W jakim terminie Forma sprawozdania 1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. A.Drożyńska + koło historyczne X 2017 Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości A.Drożyńska A. Kulpa II 2018 Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. A.Drożyńska + koło historyczne XI 2017 Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm” A.Drożyńska + koło historyczne XI 2017 Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej M.Paśko III 2018 Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych B.Stefański XI 2017 Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. A.Drożyńska + koło historyczne XII 2017 Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych K.Marciniak I 2018 Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Harmonogram działań dla realizacji konkursu „Szkoła młodych patriotów” w roku szkolnym 2017-18
 4. 4. Apel z okazji 99.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  10 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji 99.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Podczas tego apelu p. Agnieszka Drożyńska przedstawiła projekt „Szkoła Młodych Patriotów” oraz ogłosiła początek przygotowań do obchodów 100.rocznicy odzyskania niepodległości.  Apel przygotowało koło historyczne gimnazjum.
 5. 5. Uroczysty apel
 6. 6. Konkurs piosenki patriotycznej  Po apelu odbył się konkurs piosenki patriotycznej. Każda klasa pod kierunkiem p. B. Stefańskiego przygotowała jedną pieśń, którą zaprezentowała pozostałym uczniom.  Przed wykonaniem każdej z piosenek odczytana została informacja o jej pochodzeniu, okolicznościach powstania i autorach.  Piosenki są ogólnie znane, więc publiczność również chętnie włączyła się do śpiewu.
 7. 7. Konkurs pieśni patriotycznych
 8. 8. Konkurs plastyczny dla klas 1-3 SP  Najmłodsi uczniowie również włączyli się w przygotowania do obchodów stulecia biorąc udział w konkursie plastycznym „Polskie symbole narodowe” zorganizowanym przez p. Annę Zarębę.  Prace konkursowe utworzyły wystawę, którą mogli podziwiać uczniowie i rodzice na korytarzu szkolnym.
 9. 9. Wystawa prac konkursowych
 10. 10. Laureaci konkursu
 11. 11. Ankieta na temat postaw patriotycznych  Od końca listopada uczniowie z koła historycznego rozpoczęli realizację zadania przeprowadzenia ankiety wśród uczniów i mieszkańców na temat postaw patriotycznych.  Samodzielnie układali pytania, możliwe odpowiedzi, podzielili się zadaniami i po przeprowadzeniu ankiet – podliczyli ich wyniki.
 12. 12. Cele ankiety  Celem ankiety było uzyskanie wiedzy na temat postaw patriotycznych dzieci, młodzieży i dorosłych w naszym środowisku.  Cel ten realizowały pytania 1-3, które wymagały deklaracji, czy jesteś patriotą i sprawdzały, na ile pozytywna odpowiedź na to pytanie pokrywa się z podstawową wiedzą na temat symboli Polski i mniej znanych świąt narodowych.
 13. 13. Pytania ankietowe 1-3 PYTANIAANKIETOWE: 1. Czy uważasz, że jesteś patriotą? TAK/NIE 2. Zaznacz właściwy symbol Polski: 3. Połącz nazwę święta narodowego z jego datą. Święto Wojska Polskiego Święto Żołnierzy Wyklętych Święto Flagi 2 maja 15 sierpnia 1 marca 1 maja
 14. 14. Badanie postaw patriotycznych  Kolejne pytania ankiety, od 4 do 6, dotyczyły postaw patriotycznych wskazanych lub niewskazanych dla prawdziwego miłośnika Polski i naszego regionu (miejscowości).  Ostatnie pytanie dotyczyło postawy, jaką przyjąłby respondent w przypadku wybuchu wojny. Było ono trudne do wypełnienia, zwłaszcza dla najmłodszych uczniów, lecz dało bardzo ciekawy obraz postaw patriotycznych.
 15. 15. klasa 3 4 5 6 7 II gimn. III gimn. suma Ilość ankiet 46 48 23 42 28 28 29 244 płeć K 28 30 13 19 14 16 18 138 M 18 25 10 21 14 12 12 112 wiek 9-12 lat 33 34 17 29 8 0 0 121 13-16 lat 1 0 0 1 16 21 23 62 17-30 lat 0 0 1 2 0 0 2 5 31-50 lat 7 8 2 16 0 5 3 41 51 i więcej 1 2 2 3 0 2 0 10 wykształcenie uczeń 37 33 12 30 28 20 25 185 podstawowe 0 0 3 0 0 0 0 3 średnie 5 10 0 7 0 4 1 27 wyższe 3 3 2 4 0 3 2 17 Podsumowanie ankiet - metryczka
 16. 16. Wyniki ankiet  Ankiety zostały wypełnione w sumie przez 244 osoby, w tym 138 płci żeńskiej i 112 płci męskiej.  Największą grupą ankietowanych osób byli uczniowie naszej szkoły (185 ankiet), pozostali respondenci to osoby najbliższe ich środowisku, pełnoletnie, najczęściej z wykształceniem średnim.
 17. 17. Wyniki ankiet  Zdecydowana większość ankietowanych uważa siebie za patriotów (74%), niemal wszyscy (oprócz jednej osoby) prawidłowo wskazali orła białego w koronie jako symbol Polski spośród trzech proponowanych ilustracji.  Nieco gorzej wypadło sprawdzenie znajomości mniej popularnych świąt narodowych; jedynie 28% ankietowanych potrafiła prawidłowo wskazać ich terminy wśród proponowanych (pytanie 3).
 18. 18. Wyniki ankiet  Pytanie 4 zawierało ocenę zachowań właściwych patriocie polskiemu i w większości nie budziło większych kontrowersji. Ankietowani zdecydowanie stwierdzili, że prawdziwy patriota powinien:  Nie mieć flagi wywieszonej przed domem przez cały rok 77%  Szanować prezydenta Polski, nawet jeśli go nie lubi 83%  Nie bić kibiców drużyny przeciwnej Polsce 85%  Uczciwie płacić podatki 79%  Nie przeklinać 74%  Brać udział w wyborach 73%  Nie łamać prawa 86%  Kontrowersje wzbudziło pytanie o to, czy prawdziwy patriota powinien mieszkać w Polsce. Zdania były podzielone niemal równo: 136 osób było na tak, 103 na nie.
 19. 19. Wyniki ankiet  Ankietowani w większości określili się jako patrioci lokalni, stwierdzając, że lubią swoją miejscowość (79,5%) i biorą aktywny udział w życiu lokalnym (61%).  Ten sielski obrazek zakłóciły nieco odpowiedzi na trzecie z tej serii pytań: czy chciałbyś zostać w swojej miejscowości do końca życia? – pozytywnie odpowiedziało zaledwie 51% ankietowanych, czyli zdania znów były podzielone niemal równo na połowy.
 20. 20. Wyniki ankiet  Bardzo ciekawe były odpowiedzi na pytanie 6: Jak zachowałbyś się, gdyby wybuchła wojna?  Najwięcej osób ankietowanych zadeklarowało, że starałoby się zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie – 43%.  Walczyć na różne sposoby w miarę swoich możliwości jest gotowych 34% osób.  Po 10% osób ankietowanych próbowałoby się dogadać z wrogiem lub uciekać z kraju.
 21. 21. Kodeks postaw patriotycznych  Na podstawie wyników ankiet uczestnicy koła historycznego kl. 7 opracowali „Kodeks postaw patriotycznych”.  Aby lepiej przekazać treści w nim zawarte, wykorzystali formę plakatu.  Kilka plakatów z treścią Kodeksu zostało rozwieszonych na korytarzach szkolnych, by każdy mógł się z nimi zapoznać.
 22. 22. Konkurs plastyczny na temat odzyskania niepodległości przez Polskę  W styczniu 2018 r. ogłoszony został konkurs plastyczny na temat odzyskania niepodległości przez Polskę dla uczniów klas 4-7 oraz gimnazjum.  Organizatorami konkursu były p. A. Kulpa i p. A. Drożyńska.  Laureaci konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, zaś ich prace zostały zawieszone na ścianie obok pokoju nauczycielskiego.
 23. 23. Nagrodzona praca
 24. 24. Laureatki konkursu z nauczycielką historii
 25. 25. Debata na temat patriotyzmu  Uczniowie koła historycznego klasy III gimnazjum przygotowali debatę na temat patriotyzmu.  Składała się ona z kilku części, łącząc w sobie formę debaty klasycznej i oksfordzkiej. Dzięki temu była urozmaicona i wzbudziła spore zainteresowanie wśród uczniów, nawet najmłodszych.
 26. 26. Przygotowania do debaty
 27. 27. Debata  Debata odbyła się zgodnie z planem w dniu 26 kwietnia jako forma obchodów uroczystości Święta Konstytucji.  Mimo trudnych treści, jakie zawierała, wzbudziła ogromne zainteresowanie nawet wśród najmłodszych uczniów.  Dynamiczna forma debaty, śmiałe wygłaszanie swoich poglądów, ciekawe porównania i spontaniczne uwagi bardzo podobały się uczniom, którzy żywo reagowali na przedstawiane treści.
 28. 28. W trakcie debaty
 29. 29. Podsumowanie  Przygotowanie i przeprowadzenie debaty to rzadko realizowana forma pracy, pracochłonna, lecz dająca uczniom duże możliwości własnej inicjatywy i zmuszająca ich do pracy twórczej.  Dlatego uczniowie, którzy przygotowywali debatę, podjęli się tego zadania trochę niepewnie, lecz w końcu nadali jej własny kształt i treść.  Forma debaty sprawdziła się wobec wszystkich grup wiekowych, wzbudziła zainteresowanie nawet u najmłodszych, mimo trudnego tematu.  Wniosek: było warto podjąć ten wysiłek.
 30. 30. Konkurs historyczny  Po debacie uczniowie z koła historycznego przeprowadzili konkurs historyczny i wiedzy o Polsce wśród uczniów klas młodszych (1-7 SP).  Pytania były oczywiście dostosowane do możliwości i wiedzy danej grupy wiekowej, czasami typowe (Jaka jest największa rzeka w Polsce?), czasami zaskakujące (Jakie zwierzątko hoduje Jarosław Kaczyński?).
 31. 31. Organizatorzy konkursu
 32. 32. Rywalizacja uczniów klas 4-6
 33. 33. Wyniki konkursu  Uczestnicy konkursu otrzymali brawa, dyplomy i słodkie upominki. Miejsca pierwsze w każdej grupie wiekowej zajęli przedstawiciele klas:  Klasy 1-3 SP: Mateusz z klasy 3a  Klasy 4-6 SP: Olek z klasy 6a  Klasy 7 i gimnazjum: Lena z klasy 7.
 34. 34. Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie widowni
 35. 35. Uroczystości w Zespole Szkół w Karolewie  W marcu uczniowie z koła historycznego klasy III gimnazjum wraz z panią dyrektor oraz nauczycielką historii wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych przez sąsiadującą z nami szkołę w Karolewie.  Uroczystości upamiętniały 100.lecie odzyskania niepodległości, 37.lecie strajków Solidarności rolniczej w Bydgoszczy oraz 6. rocznicę utworzenia Izby Pamięci w tej szkole.
 36. 36. Wycieczka do Bydgoszczy  W marcu 2018 r. uczniowie klasy 6a wzięli udział w wycieczce do Bydgoszczy, gdzie zwiedzili mało znane Muzeum Kanału Bydgoskiego.  Dowiedzieli się o historii Bydgoszczy w okresie rozbiorów, zmianach w zabudowie miejskiej i sposobach prowadzenia handlu w XIX wieku.
 37. 37. Konkurs recytatorski  W kwietniu 2018 r. uczniowie klas 5. i 6. wzięli udział w konkursie recytatorskim prozy patriotycznej.  Konkurs został zorganizowany przez p. M. Paśko, która wysoko oceniła umiejętności recytatorskie uczniów biorących w nim udział.
 38. 38. Ostatnie przygotowania do występu
 39. 39. Recytowane teksty  Uczniowie przedstawili fragmenty następujących dzieł:  „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza  „Latarnik” Henryka Sienkiewicza  „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego  „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego
 40. 40. Laureatki konkursu recytatorskiego
 41. 41. Konkurs literacki  Uczniowie klasy III gimnazjum wzięli udział w konkursie literackim na temat „Małe ojczyzny w literaturze” przeprowadzonym przez p. K. Marciniak.  Temat nie był łatwy i przysporzył uczniom sporo problemów, lecz nagrodzone najlepsze prace reprezentowały bardzo interesujące przemyślenia i wysoki poziom literacki.
 42. 42. Realizacja zadania  Najtrudniejszą częścią zadania było wyszukanie odpowiedniej literatury, na której powinni oprzeć się uczniowie podczas pisania pracy.  Podstawę stanowiły dzieła: „Mały Książę”, „Na dom w Czarnolesie”, „Syzyfowe prace”, „Nad Niemnem”.  Z tematem zmierzyło się 21 uczniów. Prace były pisane w szkole, aby nikt nie miał wątpliwości, że są całkowicie samodzielne.
 43. 43. Prace uczniów
 44. 44. Spotkanie z gawędziarką  Okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja wyjątkowo w tym szczególnym roku przedstawiła uczniom pani Małgorzata – gawędziarka z Bydgoszczy.  Wysłuchały jej dwie grupy uczniów (starsi i młodsi) oraz nauczyciele opiekujący się klasami, wszyscy z równym zainteresowaniem.  Gawęda była ilustrowana wyświetlanymi na tablicy portretami opisywanych osób, obrazami i mapami odpowiednio dobranymi do treści.
 45. 45. Pokaz mody historycznej  Koło historyczne klasy 7 również w tym czasie nie próżnowało i przygotowywało według własnego pomysłu pokaz mody historycznej.  Na początku maja 2018 r. uczniowie zaprezentowali swoje stroje młodszym i starszym kolegom: od starożytnego Rzymu aż po II wojnę światową.  Pokaz podobał się wszystkim, zarówno widzom, jak i występującym w roli modeli uczniom.
 46. 46. Prowadzące pokaz: Lena i p. Agnieszka
 47. 47. Widownia była pełna
 48. 48. Wszyscy uczestnicy pokazu w swoich strojach
 49. 49. Pokaz grupy rekonstrukcyjnej  W maju 2018 roku odbył się także pokaz grupy rekonstrukcyjnej Kerin, z którą nasza szkoła współpracuje od kilkunastu lat.  Specjalnością Kerinu są pokazy średniowieczne, lecz tym razem zaprezentowali oni okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę.  Jak zawsze, było ciekawie, uczniowie ubierali stroje z epoki i przedstawiali scenki pod kierunkiem prowadzącego pokaz.
 50. 50. Wystawa pamiątek rodzinnych  Na początku czerwca 2018 roku uczniowie klas 4a i 4b zorganizowali Muzeum pamiątek rodzinnych z okazji Dnia Dziecka.  Przyniesione przez siebie pamiątki samodzielnie opisali i przygotowali ekspozycje, które były oceniane przez zwiedzających – fasolkami wrzucanymi do słoiczka danej grupy.  Wszyscy uczniowie klas czwartych zostali nagrodzeni ocenami i pochwałami nauczycieli.
 51. 51. Konkurs „Polska jest naj”  Na wakacje p. Agnieszka Drożyńska ogłosiła konkurs plastyczny „Polska jest naj”.  Polegał on na przygotowaniu plakatu na temat miejsca turystycznego w Polsce, które uczeń zwiedzał w czasie wakacji.  Plakat musiał zawierać informacje o tej atrakcji turystycznej, ulotkę lub drobną pamiątkę z niej i zdjęcie uczestnika konkursu podczas jej zwiedzania.  Konkurs wygrała Paulina z klasy 7a.
 52. 52. Laureatka konkursu „Polska jest naj”
 53. 53. Wycieczka do Malborka  We wrześniu 2018 roku odbyła się wycieczka historyczna do zamku w Malborku dla uczniów klas 4-8 oraz gimnazjum.  Podzieleni na dwie grupy uczniowie zwiedzili ten ogromny zamek szybkim tempem w trzy godziny, po czym odpoczywali na obiedzie.  Zamek w Malborku zawsze zaskakuje nowościami; tym razem była to informacja przewodnika, że właśnie na nim kręcona jest większość zdjęć do serialu „Korona królów”.
 54. 54. Klasa 7a na tle zamku malborskiego
 55. 55. Świetnie bawił się też opiekun wycieczki, pan Roman.
 56. 56. Kartka na stulecie  Do uroczystych obchodów stulecia odzyskania niepodległości włączyli się także nauczyciele języków obcych.  Uczniowie pod ich kierunkiem wzięli udział w projekcie pt. „I’m proud to be Polish/Ich bin stolz, dass ich Pole bin”.  Polegał on na przygotowaniu w wybranym języku prezentacji multimedialnej na temat cech, z których słynie Polska (legendy, zabytki itp.).  Prócz tego uczniowie wysyłali do innych szkół kartki pocztowe z życzeniami w języku angielskim lub niemieckim z okazji stulecia odzyskania niepodległości.  Kartki otrzymane przez naszą szkołę zostały wyeksponowane na specjalnej wystawie.
 57. 57. Uroczystości z okazji 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  Po roku przygotowań uczniowie wzięli udział w całodziennych uroczystościach w dniu 9 listopada 2018 roku.  Pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców przygotowali flagi, z którymi przemaszerowali ulicami Kotomierza.
 58. 58. Uroczystości z okazji 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  Następnie zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie odbyły się uroczystości, na które złożyły się:  Pieśni patriotyczne  Przedstawienie przygotowane przez koło historyczne  Ogłoszenie wyników konkursu „Polska jest naj”  Konkurs historyczny  Pogadanka na temat niepodległości  Podsumowanie działań z ostatniego roku  Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego o godz. 11.11.
 59. 59. Pełna widownia
 60. 60. Uroczysty apel
 61. 61. Konkurs historyczny
 62. 62. To był rok pełen wrażeń. Dziękujemy za uwagę.

×