Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Centre d’especialitats - Rúbrica heteroavaluació

130 visualizaciones

Publicado el

Rúbrica d'heteroavaluació del projecte: Centre d'Especialitats

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Centre d’especialitats - Rúbrica heteroavaluació

  1. 1. CENTRE D’ESPECIALITATS – La Font de la Salut – Heteroavaluació CRITERIS BAIX MITJÀ ALT 0 punts 0,5 punts 1 punt 1.- Gramàtica i ortografia Presenta moltes faltes d'ortografia i errors gramaticals. Inclou alguns errors gramaticals i ortogràfics. La gramàtica i l'ortografia són gairebé sempre correctes. 2.- Freqüència en la qual publica Publica extremadament poc. Publica d'1 a 2 articles setmanals. Publica freqüentment (tres o més entrades setmanals) 3.- Quantitat d'hipervincles S'inclouen molt pocs enllaços S'inclouen alguns enllaços en els articles del bloc. S'inclouen un nombre significatiu d'enllaços 4.- Qualitat dels hipervincles Els enllaços no són de fonts fiables i rellevants, i / o no funcionen correctament. Més del cinquanta per cent dels enllaços són de fonts fiables i rellevants, i / o alguns no funcionen correctament. Tots els enllaços són de fonts fiables i rellevants, i funcionen correctament. 5.- Comentaris al seu bloc. Cap comentari al bloc i en els pocs que hi ha, en molt poques ocasions es responen. Hi ha alguns comentaris i generalment respon als comentaris al seu bloc. Hi ha molts comentaris a les entrades del bloc i sempre els respon (als comentaris i preguntes del seu bloc). 6.- Visites Nombre de visites molt baix. Nombre de visites mitjà Nombre de visites alt 7.- Materials visuals i suplementaris No inclou elements visuals com gadgets, aplicacions, vídeos, presentacions, música, etc. Els elements visuals són pobres i no milloren la presentació. Inclou elements visuals com ara taules, il·lustracions gràfiques, vídeos, presentacions, música, i multimèdia i gadgets diversos. 8.- Imatges i la seua qualitat No inclou imatges de qualitat en els seus articles del bloc. I les poques que s'insereix no s'indica la procedència. Les imatges són seleccionades a l'atzar, són de pobra qualitat i poques vegades s'indica la procedència. Les imatges són rellevants al tema del bloc i dels articles, tenen la mida adequada, són de bona qualitat, s'indica la procedència i augmenten el interès del lector. 9.- Drets d'autor No s'indiquen les fonts quan s'inclouen cites. Se citen les fonts. Se citen les fonts de manera adequada.
  2. 2. 10.- Grau de coherència entre el bloc i l’assignatura de classe. Els articles del bloc no fan referència a assumptes relacionats amb el tema tractat. Els articles del bloc fan alguna referència a assumptes que tenen a veure amb el tema a tractar. Els articles del bloc demostren coneixement sobre conceptes de ciències i més concretament del tema a tractar. 11.- Extensió i diversitat dels articles La major part de les vegades els articles són breus (menys d'un paràgraf) i poc variats. Més del cinquanta per cent dels articles tenen dos o més paràgrafs. I hi ha una mica de variació en els tipus d'articles i activitats que en ells es proposen. La major part dels articles tenen dos o més paràgrafs. Hi ha gran varietat de tipus d'articles al bloc, d'activitats, de suggeriments, etc. 12.- Originalitat i Creativitat Són poc o res originals i creatius. Un poc originals i creatius. Són molt originals i creatius. 13.- Qualitat dels articles (resum i estructura) No resumeix, parafraseja o cita articles. Resumeix, parafraseja o cita articles però ho fa de forma poc efectiva. Resumeix, parafraseja o cita articles de forma efectiva. 14.- Interés Els articles no aconsegueixen generar interès, resulten avorrits i repetitius. Perd el focus d'interès en algunes ocasions. Es manté el focus d'interès a través del bloc. 15.- Informació correcta/verídica (x 2) Es proveeix un gran nombre de dades incorrectes. La major part de la informació i dades que es presenten són correctes. Tota la informació que es proveeix és correcta. 16.- Organització i coherència Les idees són difícils de seguir ja que tendeixen a ser incoherents o estan pobrament organitzades. Desenvolupament lògic de les idees. La redacció es caracteritza per la fluïdesa i la cohesió. Desenvolupament lògic de les idees. La redacció es caracteritza per la fluïdesa i la cohesió. 17.- Còpia i enganxa (x 3) Hi ha gran quantitat d'informació en els articles que és producte d'un còpia i enganxa. Gairebé no hi ha res de còpia i enganxa. La informació és original.

×