Publicidad

Чотири типи темпераменту

19 de Nov de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Чотири типи темпераменту(20)

Publicidad

Último(20)

Чотири типи темпераменту

 1. Чотири типи темпераменту:Чотири типи темпераменту: шляхи до розуміння людськоїшляхи до розуміння людської особистості.особистості.
 2. Збиратися разом – це початок,Збиратися разом – це початок, Триматися разом – це процес,Триматися разом – це процес, Працювати разом – це успіх.Працювати разом – це успіх. Генрі ФордГенрі Форд..
 3. Главдій Гален, розробив першуГлавдій Гален, розробив першу типологію типів темпераменту і виявивтипологію типів темпераменту і виявив 4 типи темпераменту:4 типи темпераменту: • ХолерикХолерик • СангвінікСангвінік • ФлегматикФлегматик • МеланхолікМеланхолік
 4. За Іваном Павловим:За Іваном Павловим: ТемпераментТемперамент – загальна характеристика– загальна характеристика вищої нервової діяльності, що виражаєвищої нервової діяльності, що виражає основні природні властивості нервовоїосновні природні властивості нервової діяльності.діяльності.
 5. Типи темпераменту:Типи темпераменту: Холерик:Холерик: • Сильний,Сильний, • Неврівноважений,Неврівноважений, • Збудливий,Збудливий, • Рухливий.Рухливий.
 6. Позитивні риси:Позитивні риси: • Активність,Активність, • Енергійність,Енергійність, • Ініціативність.Ініціативність.
 7. Негативні риси:Негативні риси: • Загальна нестриманість,Загальна нестриманість, • Грубість,Грубість, • Різкість,Різкість, • Запальність,Запальність, • Схильність до афектів.Схильність до афектів.
 8. Як краще виховувати холерика:Як краще виховувати холерика: - Уповільнити його темп кружляння по життю;Уповільнити його темп кружляння по життю; - Скерувати енергію, що ллється через край, на корисніСкерувати енергію, що ллється через край, на корисні потрібні справи;потрібні справи; - Навчати обдумувати свої рішення, оцінювати запасНавчати обдумувати свої рішення, оцінювати запас своїх сил;своїх сил; - Виховувати наполегливість і стриманість, як потрібноВиховувати наполегливість і стриманість, як потрібно володіти собою, аби не дратуватися;володіти собою, аби не дратуватися; - У зародку блокувати будь – яку агресію;У зародку блокувати будь – яку агресію;
 9. -- Добирати спокійні ігри, у яких все залежить від уваги іДобирати спокійні ігри, у яких все залежить від уваги і потрібен мінімум емоцій;потрібен мінімум емоцій; - Не забувати, що безпосередність холерикаНе забувати, що безпосередність холерика найчастіше випливає у негативність і ображає людей;найчастіше випливає у негативність і ображає людей; - Навчати ввічливості і вимагати, щоб він таким став;Навчати ввічливості і вимагати, щоб він таким став; - Холерика не варто вмовляти, він реагує лише наХолерика не варто вмовляти, він реагує лише на вимоги.вимоги.
 10. Дорослі холерики мають:Дорослі холерики мають: - Неврівноважену поведінку, сильніНеврівноважену поведінку, сильні короткочасні емоції, переживання;короткочасні емоції, переживання; - Настрій нестійкий, з перевагою бадьорого,Настрій нестійкий, з перевагою бадьорого, мовлення голосне, різке, нерівномірне;мовлення голосне, різке, нерівномірне; - Мають добру адаптивну властивість, алеМають добру адаптивну властивість, але слабку терпимість;слабку терпимість; - Мають високу товариськість;Мають високу товариськість;
 11. - Агресивні в поведінці, дуже поганоАгресивні в поведінці, дуже погано відносяться до критики, добре сприймаютьвідносяться до критики, добре сприймають все нове;все нове; - Під час розмови жестикулюють, просто неПід час розмови жестикулюють, просто не можуть жити без товариства;можуть жити без товариства; - Коли в них немає справжньої справи, вониКоли в них немає справжньої справи, вони сумні та в'ялі;сумні та в'ялі; - Нерідко вони переоцінюють свої можливостіНерідко вони переоцінюють свої можливості та здібності.та здібності.
 12. Іван Павлов зауважив, що:Іван Павлов зауважив, що: ““це бойові типи темпераменту, завзяті,це бойові типи темпераменту, завзяті, легко і швидко роздратовуються”легко і швидко роздратовуються”
 13. Антон Павлович Чехов описувавАнтон Павлович Чехов описував цей тип темпераменту:цей тип темпераменту: ““Холерик:Холерик: жовчний, очі крутяться вжовчний, очі крутяться в орбітах, як голодні вовки. Дратівливий,орбітах, як голодні вовки. Дратівливий, глибоко впевнений, що зимою ”чорт знаглибоко впевнений, що зимою ”чорт зна як холодно”, а літом “чорт зна якяк холодно”, а літом “чорт зна як спекотно”. Жартів не розуміє. Як чоловікспекотно”. Жартів не розуміє. Як чоловік і приятель не можливий, як підлеглийі приятель не можливий, як підлеглий майже неможливий, як начальникмайже неможливий, як начальник нестерпний і небажаний.”нестерпний і небажаний.”
 14. Типи темпераменту:Типи темпераменту: Сангвінік:Сангвінік: • Сильний,Сильний, • Врівноважений,Врівноважений, • Рухливий.Рухливий.
 15. Позитивні риси:Позитивні риси: • Веселість,Веселість, • Життєрадісність,Життєрадісність, • Має організаторські здібності,Має організаторські здібності, • Товариськість,Товариськість, • Легкість,Легкість, • Усміхненість.Усміхненість.
 16. Негативні риси:Негативні риси: • Легковажність,Легковажність, • Не вміє доводити справу до кінця,Не вміє доводити справу до кінця, • Негативне ставлення до навчання,Негативне ставлення до навчання, • Переоцінення власних можливостей,Переоцінення власних можливостей, • Поверховість,Поверховість, • Непослідовність,Непослідовність, • Повітряність.Повітряність.
 17. Як краще виховувати сангвініка:Як краще виховувати сангвініка: - Виробляти стійкі інтереси;Виробляти стійкі інтереси; - Навчати терплячості, тому, що розпочату справуНавчати терплячості, тому, що розпочату справу потрібно доводити до кінця;потрібно доводити до кінця; - Більше хвалити за моральність вчинків;Більше хвалити за моральність вчинків; - Викорінити недбалість і поверховість при виконанніВикорінити недбалість і поверховість при виконанні завдання.завдання.
 18. Дорослі сангвініки:Дорослі сангвініки: - Життєрадісні, рухливі, товариські;Життєрадісні, рухливі, товариські; - Легко переключаються з однієї роботи наЛегко переключаються з однієї роботи на іншу, ненавидять одноманітність;іншу, ненавидять одноманітність; - Мають урівноважену поведінку,Мають урівноважену поведінку, життєрадісний настрій;життєрадісний настрій; - Вони в міру товариські і миролюбні;Вони в міру товариські і миролюбні; - Мають голосне і живе мовлення, поміркованеМають голосне і живе мовлення, помірковане терпіння;терпіння; - Спокійно відносяться до критики, зауважень;Спокійно відносяться до критики, зауважень;
 19. - Енергійні намагаються доводити справу доЕнергійні намагаються доводити справу до кінця;кінця; - Чесно обіцяють, але не дотримуються свогоЧесно обіцяють, але не дотримуються свого слова;слова; - Прагнуть, як найшвидше досягти результату,Прагнуть, як найшвидше досягти результату, минаючи можливі перешкоди;минаючи можливі перешкоди; - Достатньо добродушні, щоб допомагатиДостатньо добродушні, щоб допомагати іншому, але погані боржники;іншому, але погані боржники; - Милі співрозмовники, веселі, готові нічому вМилі співрозмовники, веселі, готові нічому в світі не придавати важливого значеннясвіті не придавати важливого значення;; - Робота швидко втомлює.Робота швидко втомлює.
 20. Антон Павлович Чехов описувавАнтон Павлович Чехов описував цей тип темпераменту:цей тип темпераменту: ““Сангвінік:Сангвінік: постійний у своїйпостійний у своїй непостійності. Усі враження діють нанепостійності. Усі враження діють на нього легко і швидко, звідси виникаєнього легко і швидко, звідси виникає легковажність, або взагалі нічого нелегковажність, або взагалі нічого не читає, або читає забоєм. Тільки те ічитає, або читає забоєм. Тільки те і робить, що любить. Одружуєтьсяробить, що любить. Одружується несподівано… Жінка – сангвінік –несподівано… Жінка – сангвінік – найкраща жінка, якщо вона не дурна.”найкраща жінка, якщо вона не дурна.”
 21. Типи темпераменту:Типи темпераменту: Флегматик:Флегматик: • Сильний,Сильний, • Врівноважений,Врівноважений, • Інертний.Інертний.
 22. Позитивні риси:Позитивні риси: • Повільність,Повільність, • Спокійність,Спокійність, • Наполегливість,Наполегливість, • Неквапливість,Неквапливість, • Посидючість,Посидючість, • Не схильність до афектів,Не схильність до афектів, • Гармонійність.Гармонійність.
 23. Негативні риси:Негативні риси: • Уповільнене переключення уваги,Уповільнене переключення уваги, • Стриманість у зовнішніх проявах,Стриманість у зовнішніх проявах, • Повільність,Повільність, • Не байдужість до комфорту,Не байдужість до комфорту, • Лінивість.Лінивість.
 24. Як краще виховуватиЯк краще виховувати флегматика:флегматика: - Виробляти допитливість та ініціативність;Виробляти допитливість та ініціативність; - Навчати, як правильно переключати увагу;Навчати, як правильно переключати увагу; - Не дратуватися черепашичним темпам;Не дратуватися черепашичним темпам; - Навчати повніше виявляти свої емоції таНавчати повніше виявляти свої емоції та почуття;почуття; - Пробуджувати кмітливість і уяву дитини.Пробуджувати кмітливість і уяву дитини.
 25. Дорослі флегматики:Дорослі флегматики: - Повільні та незворушні;Повільні та незворушні; - Розмірні;Розмірні; - Стійкі в своїх ідеалах, мають велике терпіння;Стійкі в своїх ідеалах, мають велике терпіння; - Мають невелику товариськість та стриманістьМають невелику товариськість та стриманість у поведінці, стійкі у настрою;у поведінці, стійкі у настрою; - Вони нелегко переходять до гніву, алеВони нелегко переходять до гніву, але спочатку коливаються.спочатку коливаються.
 26. Антон Павлович Чехов описувавАнтон Павлович Чехов описував цей тип темпераменту:цей тип темпераменту: ““Зовнішність звичайнісінькаЗовнішність звичайнісінька незграбність. Завжди серйозні, томунезграбність. Завжди серйозні, тому що ліньки сміятися. Неодмінні членищо ліньки сміятися. Неодмінні члени усіляких комісій, засідань на якихусіляких комісій, засідань на яких нічого не розуміє і дрімає безсовісно.нічого не розуміє і дрімає безсовісно. На все згодний, ні на що неНа все згодний, ні на що не скаржиться, податливий. На службі, -скаржиться, податливий. На службі, - щасливий.”щасливий.”
 27. Типи темпераменту:Типи темпераменту: Меланхолік:Меланхолік: • Слабкий,Слабкий, • Вразливий,Вразливий, • Задумливий.Задумливий.
 28. Позитивні риси:Позитивні риси: • Чуйність,Чуйність, • Відвертість,Відвертість, • Акуратність.Акуратність.
 29. Негативні риси:Негативні риси: • Сором'язливість,Сором'язливість, • Емоційна вразливість,Емоційна вразливість, • Пригніченість,Пригніченість, • Похмурість,Похмурість, • Недовіра,Недовіра, • Самотність.Самотність.
 30. Як краще виховувати меланхоліка:Як краще виховувати меланхоліка: - Не потрібно вимагати неможливого;Не потрібно вимагати неможливого; - Підтримувати, схвалювати;Підтримувати, схвалювати; - Скерувати на посильні завдання;Скерувати на посильні завдання; - Навчати, як перемагати сором'язливість;Навчати, як перемагати сором'язливість; - Підтримувати самостійність;Підтримувати самостійність; - Навчати хоробрості і допомагати позбутисяНавчати хоробрості і допомагати позбутися страхів;страхів; - Не лякати;Не лякати; - Викликати якомога більше позитивних емоцій;Викликати якомога більше позитивних емоцій;
 31. Дорослі меланхоліки:Дорослі меланхоліки: - Надзвичайно вразливі, тихі, несміливі;Надзвичайно вразливі, тихі, несміливі; - Швидко засмучуються та люблять самотність;Швидко засмучуються та люблять самотність; - Кожну невдачу сприймають, як власнуКожну невдачу сприймають, як власну трагедію;трагедію; - Мають нестійкий настрій у якому переважаєМають нестійкий настрій у якому переважає песимізм, глибоко та довго переживаютьпесимізм, глибоко та довго переживають неприємності;неприємності;
 32. - Майже ніколи не дають обіцянок, тому що неМайже ніколи не дають обіцянок, тому що не впевнені, чи зможуть їх виконати;впевнені, чи зможуть їх виконати; - Часто втрачають почуття людинолюбства,Часто втрачають почуття людинолюбства, тому що той хто сам може обходитися безтому що той хто сам може обходитися без радощів, навряд чи побажає їх оточуючим;радощів, навряд чи побажає їх оточуючим; - Для меланхоліків потрібне свіже повітря,Для меланхоліків потрібне свіже повітря, сонячне світло та помірні фізичнісонячне світло та помірні фізичні навантаження. Для них є важливимнавантаження. Для них є важливим позитивний психологічний клімат колективу.позитивний психологічний клімат колективу. Для їх здоров'я шкідливим є сидячий спосібДля їх здоров'я шкідливим є сидячий спосіб життя та тривала розумова напруга.життя та тривала розумова напруга.
 33. Організація взаємодії з класомОрганізація взаємодії з класом
 34. Організація взаємодії зОрганізація взаємодії з класомкласом
 35. Під час закріплення місця у класній кімнатіПід час закріплення місця у класній кімнаті потрібно враховувати,потрібно враховувати, щощо • XX ++ XX не можна садовити разом;не можна садовити разом; • С/Х - з Ф;С/Х - з Ф; • С/Ф можна садовити будь з ким;С/Ф можна садовити будь з ким; • Ф/М - з С або з М;Ф/М - з С або з М; • М - або за його вибором, або одного.М - або за його вибором, або одного.
 36. Під час опитуванняПід час опитування • першими краще викликати С абопершими краще викликати С або XX,, якщо той піднімає руку;якщо той піднімає руку; • Ф - необхідно попередити проФ - необхідно попередити про опитування, щоб він міг заспокоїтися таопитування, щоб він міг заспокоїтися та зібратися з думками;зібратися з думками; • М - краще працює по картці, сидячи заМ - краще працює по картці, сидячи за першою партою (або на своєму місці).першою партою (або на своєму місці).
 37. Під час уроку:Під час уроку: • С - працює рівно, запитує про незрозуміле;С - працює рівно, запитує про незрозуміле; • XX - працює ривками. Відволікається від роботи, на зауваження- працює ривками. Відволікається від роботи, на зауваження бурхливо ображається, викрикує з місця; любить, коли йогобурхливо ображається, викрикує з місця; любить, коли його хвалять; при одноманітності може не працювати, заважати;хвалять; при одноманітності може не працювати, заважати; • Ф - працює повільно. Зразу засвоїти нове не може (маєФ - працює повільно. Зразу засвоїти нове не може (має додатково попрацювати з підручником, або необхідне ще однедодатково попрацювати з підручником, або необхідне ще одне пояснення). Важко переключається з одного виду діяльності напояснення). Важко переключається з одного виду діяльності на інший. Біля дошки довго зосереджується. Під час швидкогоінший. Біля дошки довго зосереджується. Під час швидкого темпу опитування може взагалі не дати відповіді.темпу опитування може взагалі не дати відповіді. • М - дуже вразливий. Додаткові запитання іноді тількиМ - дуже вразливий. Додаткові запитання іноді тільки заважають. Дуже чутливий до реакції класу;заважають. Дуже чутливий до реакції класу; • Ф та М - для з'ясування якості знань краще опитувати наодинці іФ та М - для з'ясування якості знань краще опитувати наодинці і обов'язково доброзичливо.обов'язково доброзичливо.
Publicidad