Más contenido relacionado

Fitxa 68 tour eiffel

 1. FITXA 68: TOUR EIFFEL Júlia López Valera
 2. FITXA TÈCNICA Edifici Torre Eiffel Autor Alexandre Gustave Eiffel (Dijon, 1832 – París, 1923) Cronologia 1887-1889 Tipologia Monument commemoratiu Material Ferro forjat Estil Arquitectura del ferro Localització Champs de Mars (París) Júlia López Valera
 3. BIOGRAFIA DE L’AUTOR Alexandre Gustave Eiffel (Dijon,1832-París,1923)  Enginyer francès. El 1855 es graduà a l'escola d'arts i oficis de París.  El nucli central dels seus treballs fou la construcció de ponts metàl·lics, entre els quals cal remarcar els de la Garona (1858) i el Duero (1876) a Bordeus i Porto, respectivament, i els de la xarxa de ferrocarrils francesa a Capdenac i Florac. Dirigí les obres de construcció d'una sèrie de viaductes amb pilars metàl·lics a Tardes, Cubzac i Garabit. Dissenyà i dirigí la construcció de l'estació ferroviària del Staatsbahn (Budapest), dels pavellons de les exposicions del 1867 i 1878 a París, de l'estructura interna de l'estàtua de la llibertat al port de Nova York i de la torre que du el seu nom, la qual, construïda a París amb motiu de l'exposició universal del 1889, sintetitzà la seva llarga experiència en construcció de ponts per a erigir el monument més representatiu de l'enginyeria civil dins el s XIX. Prengué part en els treballs de construcció del canal de Panamà, i es veié implicat en l'escàndol polític i financer que originà la cancel·lació de les obres (1893).  Dedicà els darrers anys de la seva vida a estudiar els efectes de l'aire sobre els avions, i fundà el laboratori aerodinàmic d'Auteuil (1912), en el túnel de proves del qual foren assajats diversos prototips d'aeronaus. Júlia López Valera
 4. Júlia López Valera
 5. Context històric: Exposició universal de París de 1889. S’organitzà per celebrar l’aniversari de la presa de la Bastilla (1789). La torre d’Eiffel fou el símbol d’aquesta Exposició, i servia com a arc d’entrada a la fira. L’Exposició cobrí una extensió de 96 ha, incloent-hi el Camp de Mart (panoràmica de la foto) i altres zones de París. 35 països hi varen participar. CONTEXT HISTÒRIC Júlia López Valera
 6. Està formada per prop de 18.000 peces de ferro, i 2,5 milions de reblons (cargols de ferro per unir 2 peces) per mantenir-la ferma.  4 grans pilars.  4 grans arcs que s’hi recolzen. L’entramat de les bigues era per donar-li estabilitat davant els forts cops de vent. Considerada un prototipus de simetria. Fou possible gràcies als progressos en la siderúrgia del segle XIX. DESCRIPCIÓ FORMAL Elements de suport i suportats Júlia López Valera
 7. peces prefabricades de ferro encasellades per nombrosos cargols com si fos un mecano gegant la construcció es reduí a un simple muntatge DESCRIPCIÓ FORMAL Júlia López Valera
 8. DESCRIPCIÓ FORMAL Per les seves característiques és impossible distingir els espais. Té 3 plataformes o pisos: Tercer pis a 274 m de terra.  Segon pis a 115 m. Primer pis a 57 m. La forma piramidal potencia la sensació de verticalitat. Espai exterior i interior Els quatre pilars situats als vèrtex d’un gran quadrat van corbant-se cap a l’interior a mesura que s’eleven, i acaben convertint-se en un únic element. Júlia López Valera
 9. Els pilars estan orientats als quatre punts cardinals i estan inscrits en un quadrat de 125 m. de costat Treball d’un dels pilars Forma parabòlica Quatre enormes arcs S’aixeca sobre quatre grans pilars Júlia López Valera
 10. CURIOSITATS Mesures 1889 (amb la bandera) : 312,27 m 1991 (amb l’antena) : 317,96 m 1994 (amb l’antena) : 318,70 m 2000 (amb l’antena de telecomunicacions) : 324,00m 50 enginyers dissenyaren 5300 dibuixos 100 obrers van fondre 18038 peces de ferro 121 operaris treballaren damunt l’estructura Fins la construcció l’any 1930 de l’edifici Chrysler a Nova York, la Torre fou el monument més alt del món. Es pinta cada 7 anys i es fan servis 60 tones de pintura. Júlia López Valera
 11. CONSTRUCCIÓ DE LA TORRE EIFFEL DES DEL 10 D’OCTUBRE DEL 1887 FINS EL 12 MARÇ DEL 1889 Júlia López Valera
 12. INTERPRETACIÓ  La Torre Eiffel és el màxim exponent de l’arquitectura metàl·lica i havia de ser el símbol de l’Exposició de París de 1889, que celebrava el centenari de la Revolució Francesa.  Es convocà un concurs per seleccionar construccions representatives dels nous temps i guanyà Eiffel amb el seu projecte.  La França del moment encara es ressentia de la desfeta de Sedan i la pèrdua d'Alsacià i Lorena. La República sorgida aleshores era feble, i necessitava fer quelcom important per l’Exposició de 1889, programada el 1878 pel govern de Jules Ferry.  Des de 1883, dos enginyers de l’empresa d’Eiffel, E. Nouguier i M. Koechlin, idearen una torre metàl·lica, idea de la qual s’apropià Eiffel. Sembla que primer la proposà a l’ajuntament de Barcelona, que havia de fer una Exposició el 1888, però fou rebutjat. Llavors buscà la publicitat i contactes a França per aconseguir que li aprovessin el projecte.  Es decidí construir-la a la vora del Sena, i la construcció començà el 1887. Els habitants de París varen assistir meravellats a la ràpida elevació de la Torre. Al mateix lloc es feia l'assemblatge dels seus elements, que eren fabricats als tallers d’Eiffel, el qual vigilava dia i nit la construcció. S’hagué d’enfrontar als obrers que volien guanyar més pels riscos que corrien en l’obra, i Eiffel els pagà el que demanaven.  El 14 de juliol de 1888 el segon pis s’havia aixecat, i el març de 1889 el tercer s’acabà. En 26 mesos s’havia aixecat la torre més alta del món. Júlia López Valera
 13.  La Torre deixa a la vista els elements de la seva estructura. Vol ser el símbol del progrés i la modernitat que porta la tècnica, valors molt arrelats en la burgesia francesa de l’època.  Al principi no fou ben acollida, sobre tot pels artistes i intel·lectuals francesos, els mateixos que uns quants anys després s’oposaren a que fos desmuntada. FUNCIÓ Reproducció del despatx d’Eiffel al tercer pis de la Torre. Júlia López Valera
 14. MODELS I INFLUÈNCIES  Durant la Revolució Industrial, el ferro i el vidre van començar a utilitzar-se com a material arquitectònic i això va afavorir la construcció d’edificis amb grans espais interiors (estacions de ferrocarril, mercats o biblioteques), com el Crystal Palace de Joseph PAXTON.  L’ús d’aquests materials també va permetre edificar pont i viaductes molt agosarats. Aquesta novetat va ser majoritàriament impulsada pels enginyers, mentre que els arquitectes construïen edificis seguint els models del passat.  En aquest context, la torre Eiffel és el paradigma del futur de l’arquitectura basada en l’enginyeria, en contraposició a la mirada inerta de l’arquitectura historicista envers el passat. Júlia López Valera