Publicidad

Avaluació del procés participatiu. Blanca Rodà

. en Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
25 de May de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Avaluació del procés participatiu. Blanca Rodà(20)

Más de Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.(20)

Publicidad

Avaluació del procés participatiu. Blanca Rodà

 1. Avaluació del procés participatiu Blanca Rodà II Jornada de la Taula de Participació Social en l’àmbit d’execució penal 2016
 2. Diagnosi participativa de les TPS Objectius del procés participatiu • Les vivències dels integrants de les TPS ajuden a perfilar un DAFO més acurat. • La definició col·lectiva de les línies d’actuació té com a resultat colateral un enfortiment dels lligams dels membres de la TPS • Els objectius particulars posats en comú acaben creant la missió i els valors que han de tenir les TPS • L’ experiència dels integrants serveix per valorar les TPS com a eina de millora de la prestació dels serveis públics. Conèixer la percepció sobre la utilitat de les TPS Definir els principals valors i motius que impulsen les TPS Definir les oportunitats i reptes de les TPS Establir línies estratègiques per a la millora de les TPS
 3. Diagnosi participativa de les TPS Fases del procés participatiu
 4. Diagnosi participativa de les TPS  La diagnosi es centra en 13 centres (12 sessions, CO1-CO2 Barcelona es van fer junts, el CP Mas d’Enric i el pavelló hospitalari de Terrassa no hi van participar)  Hi estaven convidats a participar el personal del CP (directius, equip multidisciplinari, interior, gestió) i les entitats voluntàries i col·laboradores dels centres.  Han participat 172 persones, entre les quals membres de 58 entitats diferents. Qui ha participat?
 5. Diagnosi participativa de les TPS Destaca una presència clarament femenina en les sessions, la franja d’edat més nombrosa es situa entre els 50 i 54 anys. Qui ha participat?
 6. Diagnosi participativa de les TPS Qui ha participat?
 7. Diagnosi participativa de les TPS Qui ha participat?
 8. Diagnosi participativa de les TPS Valoració de la participació
 9. Diagnosi participativa de les TPS Valoració de la participació
 10. Diagnosi participativa de les TPS Valoració de la participació
 11. Diagnosi participativa de les TPS Valoració de la participació
 12. Diagnosi participativa de les TPS • Cal incorporar diferents sectors de la societat per tenir més diversitat de punts de vista: • Dels homes, per equilibrar la participació dels dos sexes. • Dels nascuts a l’estranger (tenint en compte que dels destinataris d’aquestes polítiques públiques el 43,2% ha nascut a l’estranger1) • De persones amb nivells formatiu més diversos. • La difusió prèvia, els materials de suport adients i els objectius clars són els principals ítems que cal millorar per a que els ciutadans es sentin cridats a participar. • La presència de membres de l’AAPP promotora als tallers podria contribuir positivament a les sessions, per resoldre dubtes i dotar de més proximitat les relacions entre AAPP i ciutadania. • Continuar amb la tasca de gestió público-cívica dels serveis públics. 1 El 43,2%, segons dades de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Descriptors estadístics de serveis penitenciaris i rehabilitació. Consulta en línia 25 d’abril de 2016 http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/8_pob.html Conclusions- Eixos de millora
 13. gencat.cat
Publicidad