Publicidad

Configuració d'entorns personals d'aprenentatge per a col·lectius professionals

. en Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
22 de Feb de 2010
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a Configuració d'entorns personals d'aprenentatge per a col·lectius professionals(20)

Más de Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.(20)

Publicidad

Configuració d'entorns personals d'aprenentatge per a col·lectius professionals

 1. Aprenent a configurar entorns personalitzats d’aprenentatge per a col·lectius professionals Departament de Justícia, CEJFE 22 de gener de 2010 Dolors Reig Hernández
 2. Noves abundàncies Abundància informativa, diversitat de fonts, de continguts, interdisciplinarietat Abundància de contextos en els quals es produeix l’aprenentatge Abundància de passió Abundància de possibilitats de comunicació – conversa Abundància de poder (Autocomunicació de masses, Castells 2009). Canvi de poder dels mitjans a les audiències. Abundància de recursos per a l’aprenentatge. Abundància – augment de les capacitats cognitives: - com a individus - com a comunitat (intel·ligència col·lectiva)
 3. La web com a plataforma de coneixement líquid i abundant
 4. La web al quadrat http://www.intheair.es/
 5. El kulturometer, que mesura les inversions en cultura a la ciutat de  Madrid. • Fluflux, un projecte de visualització que mostra la relació entre pandèmies  globals, viatges d’avió internacionals, la representació de la malaltia als  mitjans i les respostes individuals en línia. • In the air: La representació dels diferents nivells de contaminants a la  ciutat de Madrid es transformarà en una visualització en tres dimensions.  La intenció és formar una malla de punts de dades a la ciutat per fer‐ne  una superfície visualitzable. Aquestes dades es refresquen diàriament,  setmanalment i mensualment a través de la web municipal. És un projecte  de visualització que té per objecte fer visible els agents microscòpics i  invisibles de l’aire a Madrid (gasos, partícules, pol∙len, malalties, etc.), per  planificar actuacions, reaccionar‐hi. 
 6. Abans… Ara… Coneixement líquid
 7. Aprenentatge informal ABANS ARA Educació formal Educació informal Educació no formal Pot ser planificada (J. Cross)
 8. Un bon sistema educatiu hauria de tenir tres propòsits: - proveir, els que vulguin aprendre, de recursos disponibles en qualsevol moment de les seves vides; - empoderar qui vulgui compartir el que sap per trobar-se amb aquells que vulguin aprendre d’ell; - donar l’oportunitat a tot aquell que vulgui presentar quelcom al públic general perquè el seu objectiu sigui conegut. Ivan Illich (1971)
 9. Aprenentatge a la web (com a plataforma): Entrar i sortir del flux continu de coneixement (Downes, 2005)
 10. Eines…
 11. Dics al mar: Entorns personalitzats
 12. El coneixement no és poder. L’ accés al coneixement és poder. “Tota proposta educativa, més que identificar continguts Competències: concrets, ha de definir capacitats aplicables en contextos diferents” Mentalitat de recerca, (Stiefel, 2008; Bauman, 2006). de filtratge, no d’emmagatzematge de la informació. Knowledge was once an internal property of a person, and focus on the task at hand could be imposed externally, but with the Internet, knowledge can be Networking com supplied externally, but focus must be skill forced internally. David Dalrymple (2009)
 13. El coneixement és a les connexions. La resta és informació http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2009/01/14/conectivismo-siemens/
 14. Aprofitar el potencial de les xarxes socials /  d’interessos i les comunitats professionals De les CoP a les xarxes personals d’aprenentatge (PLN) Gràfic, Dolors Reig: Necessitat d’obertura:OEB2009
 15. Què cal crear? PLE, PLN… - PLE per a les PLN existents - Ampliar les PLN - Complements de vigilància estratègica / Business Intelligence PLN: Grup de persones que crea, comparteix, dóna suport i estudia recursos d’aprenentatge en un domini de coneixement específic. Rob Koper, Open University of the Netherlands
 16. Criteris de filtratge en la web contextual (determinen enfocament i elecció d’eines) – Comportamental (eines intel·ligents i/o semàntiques) – Social (PLN) : Contactes també com a Content Curators (peer assessment) – Geolocalització (GPS, reconeixement visual de patrons són importants en realitat augmentada) – Real time web (RSS, microblogging)
 17. Proposta inicial: pàgines d’inici per  Netvibes, Pageflakes, Symbaloo especialitat professional
 18. Complements: intel∙ligència competitiva
 19. SOCIAL: xarxes, CoP internes o existents http://www.guadalinfo.es
 20. SOCIAL: xarxes professionals, grups d’interès com a  oportunitats per a participants i organització
 21. SOCIAL: xarxes de comunitats
 22. Les xarxes socials consisteixen en gent que es connecta al voltant d’ un objecte social compartit Engestorm, 2005 Part específica  cada CoP Part comuna: competències, eines. Part específica  cada CoP Part específica  Part específica  cada CoP cada CoP
 23. Equip humà per a CONTENT CURATION DIGITAL • Expert en entorn web i eines tecnològiques: - Pàgines d’inici - Alertes, eines de vigilància, Business intelligence - SMO, social media, xarxes - Competències digitals • Expert en la matèria concreta (psicòleg, educador, criminòleg, treballador social, etc.) • Expert en documentació • Participants (personal proactiu-personalització)
 24. PLE juristes criminòlegs
 25. Dolors Reig Hernández Gràcies dreig01@gmail.com http://www.dreig.eu/caparazon
Publicidad