Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.(20)

Publicidad

El sistema de justícia penal vist per les víctimes

  1. EL SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL VIST PER LES VÍCTIMES Carolina Villacampa Barcelona, 5 maig 2011
  2. Introducció  Prevenció victimització secundària: opinió víctimes  Avaluacions: països anglosaxons  ICVS  EU ICS  BCS  Espanya: poc generalitzats  Observatorio de la Delincuencia Andalucía  Catalunya  enquesta seguretat Barcelona  Enquestes ICVS
  3. Objectius estudi  Opinió víctimes sobre la manera com han estat tractades  Conèixer com els agents del sistema penal les informen sobre els seus drets  Grau coneixement víctimes OAV  Informació sobre població atesa OAV  Conèixer grau satisfacció víctimes OAV  Conèixer emocions experimentades víctimes
  4. Metodologia: 2 grups  Grup 1: atesos OAV  Grup 2: denunciants  278 subjectes  330 subjectes  192 entrevistes  182 entrevistes  Qüestionari telefònic: 10 min.  Notificació anterior carta  Contingut qüestionari
  5. Població atesa
  6. Valoració atenció OAV  Valoració mitjana: 6,8  71%: entre 5 i 8  9,7%: inferior a 5  L’OAV els ha estat útil?  59,6% molt o bastant  40,4% poc o gens  El treball que s’hi fa és útil o necessari?  62,9% afirmatiu  37,1% negatiu
  7. Contacte amb altres operadors  Policia  100% denuncia (83,8 % ME)  Satisfacció declarada (mitjana 8,2)  Jutjats  Gairebé la totalitat de víctimes  Vegades que varen acudir al jutjat:  98,4% al menys un cop  53,6% entre 3-5 vegades  52,1% judici oral  Mediació  només 1,6% víctimes la coneixen
  8. Emocions durant el procés
  9. Capacitat OAV disminució impacte psíquic  No acreditat intervenció OAV suposi millora rellevant  Correlació contacte amb OAV/sentiments negatius  Valoració sentiment satisfacció personal
  10. Conclusions 1. OAV 1. atenen nombre petit víctimes 2. Atenció preferent violència gènere 3. Existència OAV poc coneguda 4. Resultats intervenció OAV dubtosos 2. Valoració positiva atenció policial víctimes 3. Efecte victimitzador contacte jutjats 4. Emocions predominants: negatives
Publicidad