Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.(20)

Publicidad

Aprenentatge social i obert a les administracions públiques (Dolors Reig). Reunió d'experts 10.7.2009

 1. Programa Compartim Open Social Learning a les AP Dolors Reig Hernández (dreig): http://www.dreig.eu/caparazon El caparazón
 2. Aprenentatge social • Comunitats de pràctica / virtuals: Etienne Wenger, Nancy White. Aprenentatge informal (Jay Cross, 2006) • El 70-90% de l’aprenentatge en empreses – organitzacions és informal. • Pot ser intencional / Planificat. • Oldenburg (1989): importància dels tercers llocs, no reglats ni regulats, ambients no formals, en l’aprenentatge. • Teemu Arina (2008): “Serendipity learning”, ampliant la concepció de l’home: “homo contextus”, integral i determinat per múltiples contextos en què aprendre. • Localitzat vs. distribuït. • Cultura expandida (Zemos98), EDUPUNK (i EDUPOP): aprenentatge com a experiència conscient o insconscient que pot donar-se en qualsevol moment o lloc. Institucional vs. Do it yourself (Brian Lamb, Jim Groom, Nodos Ele). • Top-down vs. Bottom up. Catedral vs. Basar.
 3. Aprenentatge autònom • Gràcies a les tecnologies ampliem les nostres capacitats cognitives, som més independents i menys necessitats de línies mestres. Adaptació progressiva al caos, augment de la tolerància i capacitat de gestionar-lo, en un món cada cop més complex. • Formació + millora de l’experiència d’usuari + motivació + personalització= ap. autònom. • Institucions: importants en el procés, no en el resultat. No en els continguts. Disparar l’interès + guiar en la personalització.
 4. Lifelong learning • Lifestreaming, aprenentatge continu, permanent, IMMERSIU. Resultat vs. Procés. • Entorns lliures i personalitzables en el domini públic estarien oferint una oportunitat única per al desenvolupament d’un aprenentatge més sostenible, independent de les institucions.
 5. Canvi de rols • Alumne - participant El procés involucra la • Professor – interacció entre Facilitador, Orientador, l’estudiant, els Conductor, “Curator”, professors, l’entorn. Dinamitzador Els continguts són el • Informació: beta menys important ( perpètua. David Wiley) Reelaboració constant dels continguts.
 6. Entorns personals d’aprenentatge Espais adequats a la conversa i la interacció en un entorn distribuït, que pot integrar aprenentatge formal i informal (entorns 2.0), i que requereix l’aportació activa (compartir) de coneixements i/o fonts d’interès.
 7. Avantatges a l’organització • Portafoli per a l´individu /per a l’organització. • Alfabetització tecnològica: competència o actitud laboral o professional bàsica i transversal avui. (Universities UK, 2008; ECAR, 2007; Theil, 2008). • Establir connexions interessants a nivell global. • Escalabilitat: rendibilitat a llarg termini. • Excel·lència: tot i que poden suposar corbes d’aprenentatge més pronunciades, la sostenibilitat dels entorns ho compensa. • Millora del clima laboral. • Desenvolupament professional continu, gestió del talent, carrera professional (AP).
 8. Evolució natural de l’aprenentatge al programa Potenciació treball col·laboratiu (CoP virtuals) PLE Identitat digital Treball col·laboratiu (CoP) Software social Aprenentatge en xarxa Dreig, http://www.dreig.eu/caparazon 2009
 9. REQUISITS, variables a tenir en compte en l’organització (línies d’investigació actual) (Downes 2004) National Research Council de Canadà: -Agregar dades i documents (incloent-hi elements de recomanació, mineria de dades i extracció automàtica de metadades). -REMESCLAR: de forma creativa i proactiva. -EDITAR. -GENERAR nous entorns o "mashups”
 10. Usabilitat social + altres requisits -Integració d’espais actuals (calendari, bibliografia) -Integració de processos de l’organització (fluxos del coneixement) -Integració de processos personals actuals (fluxos de coneixement actuals) -Continuïtat (streaming) -Simplicitat -Negociats -Distribució -Col·laboració -Seguretat, privacitat -Personalitzables, moldejables (Shirky, metàfora del jardiner) -Multimèdia -Interoperabilitat (linked data web) -Escalabilitat (millor sistemes lliures) -Mètriques, control -Ubiquïtat (cloud computing, mòbils) -Proactivitat (blocs) -Sistemes de coopetició – visibilitat als espais de l’organització
 11. Compartim Interessos personals E-portafolis Web social, social media
 12. -Part pública CoP: treball CoP e-catalunya -Part pública Internet: extensions professionals -Social media Compartim. -Altres comunitats afins. -E-portafoli. -Part individual / privada
 13. ENTORNS PERSONALS, XARXES PERSONALS CONEIXEMENT Un Personal Learning Environment (PLE) és una col·lecció autodefinida de serveis, eines i dispositius que ajuda els estudiants a construir les seves xarxes personals de coneixement (PKN), posant en comú nodes http://mohamedaminechatti.blogspot.com/200 de coneixement tàcit (persones) i nodes de 9/04/ple-pkn.html coneixement explícit (ex. informació).
 14. Possibles e-portafolis (públics, estandarditzats) Model d’e-portafoli http://www.theknownet.com/writing/weblogs/Graham_Attwell/entries/9661551102
 15. Avaluació E-competències -Satisfacció personal-professional -Rendiment laboral
 16. Dolors Reig Hernández (dreig): http://www.dreig.eu/caparazon http://elcaparazon.net
Publicidad