Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Sessió d'investigació "Presó, tractament i reinserció". Reinsercioó de les persones que finalitzen condemna regim ordinari (21.11.17)(20)

Más de Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.(20)

Publicidad

Sessió d'investigació "Presó, tractament i reinserció". Reinsercioó de les persones que finalitzen condemna regim ordinari (21.11.17)

 1. LA REINSERCIÓ DE LES PERSONES QUE FINALITZEN CONDEMNA EN RÈGIM ORDINARI Aina Ibàñez i Roig Josep Cid Moliné 21 de novembre de 2017
 2. PUNT DE PARTIDA LA TEORIA El procés de rehabilitació i reinserció s’inicia a la presó i acaba a la comunitat partint de determinar les necessitats bàsiques de rehabilitació i el risc de reincidència i quan aquestes milloren, s’avança cap als permisos, el 3r grau i la llibertat condicional, comptant amb un professional que acompanya, supervisa i ajuda a superar obstacles. LA PRÀCTICA Forma de finalització de les condemnes de presó. Catalunya, any 2016. 19,2% 36,7% 12,0% 32,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 3. OBJECTIUS Conèixer la perspectiva dels professionals que intervenen en l’execució penal sobre la reinserció de les persones que finalitzen la condemna en segon grau sobre:  per què hi ha persones que no arriben al règim obert i la llibertat condicional,  quines són les millors pràctiques per aconseguir que progressin en aquesta direcció,  si identifiquen elements del model penitenciari que dificulten la realització dels objectius de rehabilitació i reinserció social, i d’accés al règim obert,  i plantejar vies de solució.
 4. MÈTODE Àrea Personal i Formativa Àrea d’Inserció Social Disseny i implementació de polítiques Òrgans de control Educadors Psicòlegs Juristes Treballadors socials Entitats comunitàries DGSP DireccióCP Fiscalia JVP 22 entrevistes en profunditat a professionals de 3 centres penitenciaris diferents (homes, dones, joves) analitzades a través d’anàlisi de contingut basat en categories
 5. RESULTATS SISTEMA PROFESSIÓ INTERN ENTORN
 6. SISTEMA Programa Individual de Tractament Objectius Temporalització Finalitat Dirigit cap a l’exterior Permisos i sortides Tercer grau Llibertat definitiva des del segon grau Elements pertorbadors Estrangeria Expedients disciplinaris Incompliment del tractament Responsabilitat civil SISTEMA PROFESSIÓ INTERN ENTORN
 7. PROFESSIÓ Aprenentatges Companys Formació Experiència Relacions Amb superiors Amb altres professionals Amb entitats comunitàries Dificultats Ràtio interns Burocràcia Desconnexió SISTEMA PROFESSIÓ INTERN ENTORN
 8. INTERN Elements de tractament i de sistema Atenció individualitzada Objectius assumibles Dificultat del procés Elements de relació amb professionals Vincle Acompanyament Motivació Confiança Adults Instruments Elements referents a l’intern Edat Agents del propi canvi Responsabilitzar-se El moment del canvi Expectatives SISTEMA PROFESSIÓ INTERN ENTORN
 9. ENTORN Comunitat Recursos Voluntariat Família Intervenir amb les famílies Incorporar a les famílies en la intervenció Detectar problemàtiques SISTEMA PROFESSIÓ INTERN ENTORN
 10. VIES DE SOLUCIÓ 1 REFORÇAR EL MODEL PROGRESSIU ROL DEL PROFESSIONAL INTERN NO MOTIVAT ELEMENTS PERTORBADORS DEL SISTEMA Visualitzar i estendre bones pràctiques Suport extern per aconseguir la motivació Noves polítiques en estrangeria, sancions i responsabilitat civil
 11. VIES DE SOLUCIÓ 2 QUÈ PODEM FER AMB LES PERSONES QUE NO PROGRESSEN Fomentar que la comunitat s’involucri més en la reinserció? Projecte de recerca “DE LA PRESÓ A LA COMUNITAT” (2015-2017) (Finançat pel programa RecerCaixa, impulsat per l’Obra Social de “la Caixa” i en col·laboració amb l’ACUP)
 12. EL PLANTEJAMENT DE LA RECERCA 1. Acompanyament d’un mentor a un participant. 2. Acompanyament durant un any (4 mesos a presó i 8 mesos a la comunitat). 3. Mentor que forma part d’una entitat, amb un coordinador, que rep formació en la filosofia del projecte i que compta amb una guia de recursos de reinserció per desenvolupar la seva tasca. 4. Comparació amb uns participants en el projecte que no disposen de mentor. Estudi de reinserció i de reincidència. Recerca experimental. VINCLE MENTOR- PARTICIPANT SUPORT EMOCIONAL I INSTRUMENTAL DESISTIMENT I REINSERCIÓ
 13. EL FUNCIONAMENT DE LA RECERCA MENTOR CONTROL TOTAL N % N % N % PARTICIPANTS - PRIMERA AVALUACIÓ (6 mesos abans d'acabar condemna) 118 127 245 PARTICIPANTS SEGUITS (exclou baixes) 84 112 196 PARTICIPANTS - SEGONA AVALUACIÓ (4 mesos després acabar condemna) 41 49 42 38 83 42 PARTICIPANTS - TERCERA AVALUACIÓ (8 mesos després d'acabar condemna) 30 36 39 35 69 35 SEGUIMENT TOTES LES FASES 29 35 29 26 58 30
 14. EL FUNCIONAMENT DE LES MENTORIES N % MENTORIES APARELLADES 118 MENTORIES A LA PRESÓ (exclou baixes en el període de presó) 84 MENTORIES A LA COMUNITAT 62 74 MENTORIES COMPLETADES 41 49
 15. ÉS UNA SOLUCIÓ? 1. No podem donar encara resultats sobre si les persones amb mentor han millorat la seva reinserció i han pogut desistir del delicte. L’equip de recerca espera poder donar resultats en els propers mesos. 2. Sí que sabem que els mentors han complert amb escreix amb els objectius del projecte i que els participants avaluen molt positivament la relació amb el mentor. 3. Si el resultat tingués resultats positius, ens indicaria que seria positiu reforçar el rol de la comunitat en la reinserció, i esperem poder donar eines per a construir aquest model de participació.
 16. UNA VISIÓ DEL PROJECTE Aquest és un projecte en què moltes institucions i persones hi han estat involucrades: universitats, entitats del tercer sector, Direcció General de Serveis Penitenciaris, CEJFE, mentors i participants. La nostra companya Esther de la Encarnación és l’autora d'aquest vídeo que tracta de donar una visió del projecte:
 17. Grup de Recerca en Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció  http://criminologia.uab.cat/  Aina.Ibanez@uab.cat Josep.Cid@uab.cat
Publicidad