Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Dia de las ciencias
Dia de las ciencias
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

Anuncio

Perdagangn f5

  1. 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) JALAN RAYA BARAT, 41 000 KLANG PERDAGANGAN TINGKATAN 5 UJIAN BULANAN 1 2012 NAMA : .............................................................. TINGKATAN.................................................................... Arahan: Jawab semua soalan 1. Terangkan 2 fungsi bank pusat (4 Markah) i- _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ii- _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Nyatakan 3 jenis perkhidmatan yang disediakan bank perdagangan (3 Markah) i- _______________________________________________________________________ ii- _______________________________________________________________________ iii- _______________________________________________________________________ 3. Bandingkan sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan islam dari aspek berikut i- Faedah (2 markah) : _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ii- Pelaburan (2 markah) : _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
  2. 2. 4. Terangkan secara ringkas prinsip mudharabah dalam skim perbankan islam. (3 Markah) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Terangkan jenis kemudahan Bank Perdagangan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah berikut : i- En Azman perlu membayar gaji bulanan kepada ramai pekerja yang masing-masing mempunyai akaun bank. (3 Markah) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ii- Syarikat NRI Notun Jaya ingin membuat pembayaran bulanan kepada syarikat insurans. (3 Markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ iii- Puan Zara iaitu pemilik kilang kain terpaksa membuat bayaran setiap hari tetapi hendak mengelakkan menggunakan tunai. (3 Markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ iv- Seorang suri rumah tangga takut barang kemasnya dicuri (3 Markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
  3. 3. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ v- Seorang pengimport hendak membayar sejumlah bayaran kepada pengeksport di luar negara dengan segera ( 3 Markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. a) Gambar 1 menunjukkan satu cek. Encik Sim Kok Boon, seorang petani sayur telah menerima sekeping cek daripada Encik Chua, seorang pegerai sayur, sebagai bayaran untuk sayur-sayuran yang dibekalkan olehnya. Berikut ialah cek yang diterimanya. i- Apakah kesan palang atas cek itu? (2 markah) ______________________________________________________________________ ii- Bolehkan cek tersebut dipindah milik kepada orang lain? Kemukan alasan anda. (4 markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
  4. 4. iii- Siapakah pihak pesuruh bayar bagi cek itu? (1 markah) _________________________________________________________________ iv- Bagaimanakah Encik Sim Kok Boon boleh mendapatkan bayaran bagi ceknya? (4 markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ v- Apakah kebaikan kepada Encik Chua yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran berbanding jika dia menggunakan kad kredit? (6 markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b) Ah Seng menyerahkan sekeping cek kepada Ramli untuk menjelaskan hutangnya. Ramli memasukkan cek itu ke dalam akaun bank. Tiga hari kemudian, cek itu ditolak oleh bank dan dihantar balik kepada Ramli. Mengapakah bank bertindak sedemikian? Berikan empat sebab. i. ____________________________________________________________________ ii. ____________________________________________________________________ iii. ____________________________________________________________________ iv. ____________________________________________________________________ Disediakan dan disemak oleh : ………………………………….. (Pn Raudhah Bt Sharan)

×