Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Coaching

1.543 visualizaciones

Publicado el

Coachinu definitsioon peab laiemasse pilti sobituma. Coachingu Karavani konverentsi materjale kaido vestbergi esitlusest.

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Coaching

 1. 1. kaido vestberg Juhtiv Partner Mercuri International Coachingu Karavan November 14, 2009 Coaching Mercuri praktikas
 2. 2. Coaching on imerohi enamike juhtimisalaste probleemide lahendamiseks Milleks meile coaching ? Raskel ajal pole aega coachida, tulistada tuleb. Suunamine ja Mentorlus on raske aja stiilid Täna tuleb eelkõige klientidega tegeleda, oma inimeste coachimine jääb tahaplaanile Coaching eeldab vastavat organisat s iooni kultuuri
 3. 3. Teemad <ul><li>Mercuri International’i praktika </li></ul><ul><li>Coaching’u mõiste </li></ul><ul><li>Coach-Compass™ </li></ul><ul><li>Coaching kui MI-Lead™ juhtimisstiil </li></ul><ul><li>Coaching ’u kursus </li></ul><ul><li>Kommentaare </li></ul>
 4. 4. Mercuri International <ul><li>Mercuri on rahvusvaheline koolitus- ja konsultatsioonifirma. </li></ul><ul><li>Oleme spetsialiseerunud firmade tulemuse parandamisele arendades juhtimise ja kliendisuhtluse valdkonna inimesi, protsesse ja süsteeme. </li></ul><ul><li>Mercuri tegutseb 44 riigis, Eestis tegutseb Mercuri aastast 1990 </li></ul><ul><li>Mercuril on kasutada nii kogu rahvusvahelise organisatsiooni tootearendus kui kogemused. Mercuri teeb koostööd eri maade ülikoolidega nagu St Gallen, Lund, Rotterdam </li></ul><ul><li>Strateegiline koostöö PMI-ga </li></ul><ul><li>Mercurile on esimese koolitusfirmana Eestis omistatud ISO9001:2008 kvaliteedisertifikaat. </li></ul>Konsultatsiooni- firmad Koolitus- firmad
 5. 5. kaido vestberg <ul><li>Üle 20 aasta juhtimiskogemust </li></ul><ul><li>9 aastat rahvusvahelise organisatsiooni juhtimise kogemust (Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Moldaavia) </li></ul><ul><li>Töötanud enne Mercurit tootmises vahetuse meistrina, infosüsteemide spetsialistina ja juhtimiskonsultandina </li></ul><ul><li>TTÜ doktorant </li></ul><ul><li>Mercuris alates 1990 aastast </li></ul><ul><li>Mercuri International juhtiv partner </li></ul><ul><li>Abielus, 2 tütart </li></ul><ul><li>Hobiks sport ja Hiiumaa talu </li></ul>
 6. 6. Teemad <ul><li>Mercuri International’i praktika </li></ul><ul><li>Coaching’u mõiste </li></ul><ul><li>Coach-Compass™ </li></ul><ul><li>Coaching kui MI-Lead™ juhtimisstiil </li></ul><ul><li>Coaching ’u kursus </li></ul><ul><li>Kommentaare </li></ul>
 7. 7. Lähtekoht <ul><li>Pole olemas õiget ja vale lähenemist Coachingule </li></ul><ul><li>On olemas üks ja teine lähenemine </li></ul><ul><li>Oluline on ühtse kontseptsiooni olemasolu </li></ul><ul><li>Oluline on meie jaoks rakendatavus </li></ul>
 8. 8. Mercuri arenguabinõud Töötuba Koolitus Coaching Juhendamine Treener Vestluspartner
 9. 9. Oma programmides kasutame koolituste, töötubade ja juhendamise sümbioosi <ul><li>Koolitus </li></ul><ul><li>Eesmärgiks on õppida </li></ul><ul><li>Valmis materjalid </li></ul><ul><li>Detailne läbiviimise juhend </li></ul><ul><li>Edukus sõltub läbiviijast </li></ul><ul><li>Põhjalik eeltöö </li></ul><ul><li>Kokkulepitud teemad tuleb läbi käia </li></ul><ul><li>Tagasiside on kvaliteedi näitaja </li></ul><ul><li>Osaleja vastutab juurutamise eest </li></ul><ul><li>Töötuba </li></ul><ul><li>Eesmärgiks on luua, välja selgitada, lahendada... </li></ul><ul><li>Materjalid luuakse osalejate poolt </li></ul><ul><li>Teada teemad ja üldloogika </li></ul><ul><li>Vastutus võrdselt kõigil osalejatel </li></ul><ul><li>Eeltöö on protsessi osa </li></ul><ul><li>Teemad sõltuvad osalejatest, huvigruppidest </li></ul><ul><li>Rahulolu protsessi käiguga pole omaette eesmärk </li></ul><ul><li>Juurutamine on protsessi osa </li></ul><ul><li>Juhendamine (coaching) </li></ul><ul><li>Eesmärgiks on aidata juhendataval ise jõuda järelduste/otsusteni </li></ul><ul><li>Personaalne vestlus konsultandi ja antud programmis osaleja vahel </li></ul><ul><li>Aitab mõista / kinnistada koolitusel/töötoas räägitut </li></ul>
 10. 10. Suunamine – Coachimine – Delegeerimine - Mentorlus A B Suunamine Delegeerimine Coachimine Mentor
 11. 11. Coachingu mõiste <ul><li>......aidata kedagi ennast arendada ja suunata etteantud raamides määratud eesmärgi suunas </li></ul><ul><li>Oleme keskendunud eelkõige tööalasele (Business Coaching) , mitte personaalsele coachingule (Life Coaching) </li></ul>
 12. 12. Coaching vestluse struktuur <ul><li>Eesmärk – Mida soovid saavutada? </li></ul><ul><li>Märksõnad – Kaota barjäärid, mõtle visioonides </li></ul><ul><li>Praegune olukord – Mis toimub? </li></ul><ul><li>Märksõnad – Ole neutraalne, faktidel põhinev, objektiivne… </li></ul><ul><li>Alternatiiv – Mida saad teha? </li></ul><ul><li>Märksõnad – Näe võimalusi, ajurünnak </li></ul><ul><li>Soov – Mida tahad teha? </li></ul><ul><li>Märksõnad – Ole aus, tunneta, milliseid eeliseid / puudusi näed? </li></ul><ul><li>Garantii – Kui tõenäoline on, et…? </li></ul><ul><li>Märksõnad – kindlusta heakskiit, kui kindel oled et … </li></ul>
 13. 13. Teemad <ul><li>Mercuri International’i praktika </li></ul><ul><li>Coaching’u mõiste </li></ul><ul><li>Coach-Compass™ </li></ul><ul><li>Coaching kui MI-Lead™ juhtimisstiil </li></ul><ul><li>Coaching ’u kursus </li></ul><ul><li>Kommentaare </li></ul>
 14. 14. MI-Coach Compass™ kui töövahend
 15. 15. Teemad <ul><li>Mercuri International’i praktika </li></ul><ul><li>Coaching’u mõiste </li></ul><ul><li>Coach-Compass™ </li></ul><ul><li>Coaching kui MI-Lead™ juhtimisstiil </li></ul><ul><li>Coaching ’u kursus </li></ul><ul><li>Kommentaare </li></ul>
 16. 16. Coaching kui MI-Lead ™ juhtimisstiil Kuidas peaks juht käituma, et tema töötaja täidaks tööülesande hästi? Joonisel toodud alad kujutavad kolme erinevat juhtimisstiili, mida juhil on võimalik kasutada, aitamaks inimesel või firmal igapäevaseid ülesandeid täita ja probleeme lahendada Mentorlus Juhendamine Suunamine Ressursid olukorras + Tahe olukorras + Mentoring Coaching Supervision
 17. 17. Juhtimisvajadus erinevate ülesannete ja olukordade puhul Töökeskkond Tahe Ressursid <ul><li>Teemad, mis on seotud töötajate </li></ul><ul><li>tahte ja motivatsiooniga </li></ul><ul><li>Ülesande tähtsus isiklikust aspektist </li></ul><ul><li>Suhtumine ülesandesse </li></ul><ul><li>Enesekindlus </li></ul><ul><li>Enesemotiveering </li></ul><ul><li>Vajadus tagasiside järele </li></ul><ul><li>Kokkulepitud töömeetodite kasutamine </li></ul><ul><li>Soov vastutada </li></ul><ul><li>Soov tööga hästi toime tulla ja areneda </li></ul><ul><li>Püüd iseseisvuse järele </li></ul><ul><li>Teemad, mis on seotud töötajate </li></ul><ul><li>ressurssidega </li></ul><ul><li>Teadmised/kogemused, mida ülesanne ja valdkond nõuavad </li></ul><ul><li>Varasemad kogemused </li></ul><ul><li>Olemasolevad vahendid ja aeg ülesande täitmiseks </li></ul><ul><li>Töömeetodid </li></ul><ul><li>Oskus töö eest vastutada </li></ul><ul><li>Probleemide lahendamise oskus </li></ul><ul><li>Oma oskuste realistlik hindamine </li></ul><ul><li>Oskus ülesandes ekspertide abi ära kasutada </li></ul><ul><li>Oskus õppida ja uusi lahendusi leida </li></ul>Juhtimisvajadus tähendab muutust, mida juhtimine peaks tekitama töötaja käitumises
 18. 18. MI-Lead™ juhtimisstiilide viis võimalikku juhirolli Suunamine Ressursid olukorras + Tahe olukorras + Juhendamine Mentorlus Mentor Treener Instruktor Innustaja Vestlus- partner
 19. 19. Viie juhirolli selgitused <ul><li>Innustaja </li></ul><ul><li>Põhjendab kõne all olevat ülesannet hästi ja annab selle kohta juhiseid. Motivaator on selgesõnaline ja järjekindel. Ta põhjendab, miks nii tuleb teha </li></ul><ul><li>Instruktor </li></ul><ul><li>Jagab teadmisi ja kogemusi. Aitab töötajal näha, kuidas ülesannet täita. Ütleb töötajale, mida teha </li></ul><ul><li>Vestluspartner </li></ul><ul><li>Kuulab arvamusi ja suhtumisi. Tugevdab enesekindlust. Ärgitab töötajat mõtlema ja erinevaid lahendusi nägema. Vestluspartner laseb töötajal endal otsustada MIKS? </li></ul><ul><li>Treener </li></ul><ul><li>Arutab töötajaga tolle arengut ja tõekspidamisi. Jälgib tegevust ja annab nõu. Aitab töötajal otsida ja täiustada õigeid töömeetodeid. Lihtsustab käesoleva ülesande täitmist KUIDAS? </li></ul><ul><li>Mentor </li></ul><ul><li>Lepib kokku eesmärgid ja kontrollvormi. Laseb töötajal endal vahendid valida. Ärgitab töötajat: Mis siis, kui …? Tugevdab iseseisvust </li></ul>Juhendamine ehk Coaching
 20. 20. Teemad <ul><li>Mercuri International’i praktika </li></ul><ul><li>Coaching’u mõiste </li></ul><ul><li>Coach-Compass™ </li></ul><ul><li>Coaching kui MI-Lead™ juhtimisstiil </li></ul><ul><li>Coaching ’u kursus </li></ul><ul><li>Kommentaare </li></ul>
 21. 21. M üü gik ä itumise Coachimise arendamise aspektid Coachimise oskused Ideaalne m üü gik ä itumine Müügikäitumise coachimine Kohanemine erinevate profiilidega Piisava aja leidmine õigel viisil
 22. 22. Teemad <ul><li>Mercuri International’i praktika </li></ul><ul><li>Coaching’u mõiste </li></ul><ul><li>Coach-Compass™ </li></ul><ul><li>Coaching kui MI-Lead™ juhtimisstiil </li></ul><ul><li>Coaching ’u kursus </li></ul><ul><li>Kommentaare </li></ul>
 23. 23. Ettepanekud, soovitused <ul><li>Coachimine eeldab sotsiaalset küpsust </li></ul><ul><li>Coaching pole alati sobivaim juhtimisviis </li></ul><ul><li>Coaching on aeganõudev </li></ul><ul><li>Coching eeldab kogemuse olemasolu </li></ul><ul><li>Coaching eeldab valdkonna tundmist, ei piisa juhi coachimisel reeglina vaid enda muu valdkonna juhtimise kogemusest </li></ul><ul><li>Coachimine on nn. hea aja meetod  </li></ul>
 24. 24. Kuidas ma saan Teid aidata Teie unistuste täitumisel? [email_address] 56 80 68 68

×