Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

แบบฝึก8

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

แบบฝึก8

  1. 1. คำชี้แจง ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบติการจัดการ Widget ดังต่อไปนี้ ั 1. ให้นกเรี ยนเพิ่ม Widget ลิงก์ แล้วเชื่อมโยงลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่ได้เพิ่ม ั เนื้อหาไว้แล้วในแบบฝึ กปฏิบติที่ 4 ได้แก่ เว็บบล็อกกลุ่มอื่น และเว็บไซต์ที่นกเรี ยน ั ั ประทับใจ 2. ให้นกเรี ยนเพิ่ม Widget RSS ในเว็บบล็อก ั 3. ให้นกเรี ยนเพิ่ม Widget ข้อความในเว็บบล็อก ั

×