Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Какво значи да си човек или Грехопадението на Архаите и Архангелите

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio

Какво значи да си човек или Грехопадението на Архаите и Архангелите

Descargar para leer sin conexión

Задълбочаване в трета лекция от книгата на Рудолф Щайнер "Духовните йерархии и тяхното отражение във физическия свят. Зодиак, планети, космос", GA-110
Цикъл от 10 лекции изнесени в Дюселдорф от 12 до 18. 4. 1909 г.

Задълбочаване в трета лекция от книгата на Рудолф Щайнер "Духовните йерархии и тяхното отражение във физическия свят. Зодиак, планети, космос", GA-110
Цикъл от 10 лекции изнесени в Дюселдорф от 12 до 18. 4. 1909 г.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Георги Календеров (20)

Anuncio

Какво значи да си човек или Грехопадението на Архаите и Архангелите

 1. 1. Върху 3 лекция на GA_110 Духовните йерархии 3 лекция ● 13 Април 1909, преди обяд - на немски ● Третий доклад - на руски ● GA_110 Духовните йерархии 3 лекция - на български
 2. 2. Примерен метод на работа 1. Четене на лекцията отзад напред; 2. Опитваме се да видим как са абзаците в оригинала; 3. Оригиналното съдържание на лекцията понякога, както е случаят с тази лекция, се различава от това в превода; 4. Разделяме лекцията на смислови части; 5. Отделяме цитатите, имагинациите и примерите, които могат да бъдат схематизирани; 6. Опитваме се да видим мисъл формата на цялата лекция; 7. Да влезем в контакт с нейната същност!
 3. 3. Съдържание в оригинала и в превода Съдържанието помага за виждането на мисъл- формата на цялата лекция.
 4. 4. Слайдовете помагат да видим цялата картина
 5. 5. 1. Архангелите
 6. 6. Архангели: Ангели- вестители на Началата “Ние бяхме предхождани от Началата, от Духовете на Личността. Като техни пратеници, излъчващи светлина, ние възвестяваме на Космоса някогашното битие на огнения, протъкан от вътрешна топлина, Сатурн. Ние сме пратениците, вестителите на Архаите.” Светлината е поток съобщения.
 7. 7. Планетарните печати: Излюпване на яйцата "Яйцата се излюпиха." Наистина възникна нещо, което би могло да бъде сравнено с един процес на сгъстяване, на втвърдяване. Както малкото пиленце излиза от кокошето яйце, така и от топлинните яйца възникнаха правилни, добре очертани газообразни, димни форми и тези добре очертани димни форми представляваха най-плътните тела, с които разполагаха Архангелите.”
 8. 8. Различия между Старото и сегашното Слънце. Следователно, при всяко издишване определено количество от тези правилни форми се включват в Слънчевата субстанция. Онова, което по-рано имаше просто яйцевидна форма, яйцата от топлина, сега се превръща във всевъзможни правилни форми.
 9. 9. За сметка на светлината Слънцето се пълни с дим При издишването Светлината се носи по всички посоки, но за сметка на това Слънцето се изпълва с дим. Тези димни, газообразни течения имат правилна форма.
 10. 10. Dunkel - отсъствие на светлина, а не същностен мрак Самото Старо Слънце притежаваше в себе си силата да бъде ту светло, ту тъмно, да поражда или сияние, или мрак, защото тъкмо в тези различни смени се състоеше неговото вдишване и издишване.
 11. 11. Двете основни състояния на Старото Слънце ● Веднъж Архангелите вдишваха целите газообразни формации и тогава настъпваше затишие, съпровождано от тъмнина; с една дума, настъпваше Слънчевата нощ. ● После те издишваха и тогава Слънцето се изпълваше с потоци от дим, като в същото време то започваше да свети; настъпваше Слънчевият ден.
 12. 12. Троичният организъм на архангела Огън (топлина), дух Живот, насочен навътре, уют на топлината Светлина, душа, душевно тяло Живот, насочен навън в мировото пространство, лъчезаряща светлина Дим (газ), физическо тяло Изживяват живота на самата планета- Слънце Навън
 13. 13. И Архангелите са вършили вид “глупости”, но мъдри ● Сблъсквайки се с определени външни формации, те успяха да пробудят своето себесъзнание. ● Предпочитаха да останат в това газообразно тяло. Защото на Старото Слънце тези Архангели можеха както да поглъщат целите газообразни формации в себе си, така и да ги излъчват навън в околното пространство. 1. Архаите намират огъня и топлината на стария Сатурн 2. Архангелите откриват светлината и дима на Старото Слънце “Грехопадението” на архангелите
 14. 14. ● Архангелите бяха съставени от въздух, ● а вътрешната им природа се състоеше от светлина. ● Естествено, тук беше и огненият елемент, защото тъкмо от него възникнаха димът и светлината. Външна и вътрешна природа на архангелите
 15. 15. Карма: Да се върнеш, когато не поемеш всичко в себе си ● Кармата е създаване на повод и причина да се върнеш отново тук; ● Възкръсналият Сатурн: Топлината се разделя надве: Светлина и дим; ● Светлината е по- висше състояние на топлината
 16. 16. Газът прави светлината видима! “И ако сега бихте предприели едно пътешествие в пространството, където някога се намираше Старото Слънце, Вие щяхте да възприемате онова, което се носеше там като светлина, твърде отдалеч, понеже на преден план изпъкваше не друго, а димът.” “На днешните Слънца се разиграват същите процеси: Вътрешно те са съставени от газообразни формации, а външно от газообразните формации се поражда светлината и те я разпръскват в мировото пространство.”
 17. 17. Да се научим да откриваме архангелите в светлината: “И наистина, ако бихте се приближили до Слънцето, така, както прави това ясновидецът, Вие щяхте да възприемете не просто светлината, която струи от Слънцето, а в светлината на Слънцето Вие щяхте да различите действията на Архангелите.”
 18. 18. 2. Пралайя
 19. 19. Пралайя. Себесъзнанието променя реалността ● Съществуването се продължава, когато оставим част от своята собствена същност [навън]. ● Който постигне определена степен на себесъзнание, вече няма нужда от предишните опитности [ситуации]. Себесъзнанието променя реалността; ● Престолите осъществяват Пралайя, като разтварят всичко. Това е обратният процес на издишването. Те вдишват вселената. По-нататъшното развитие изискваше нещата да преминат в една по-низша степен на съществуванието. Еволюцията се движи в посока на все по-голямо сгъстяване и пропадане (“грехопадение”) в степените на съществуване.
 20. 20. Една алхимична формула Разтваряне (разреждане) Сгъстяване (коагулация) Вдишване Издишване Пралайя Манвантара
 21. 21. Какво значи да си човек? ● Да достигнеш себесъзнание, да се разграничиш от обекта. Да се разделиш на субект и обект; ● Да оставиш “вън” нещо от себе си, което да ти оказва съпротивление; ● Това съпротивление има пробуждащо действие. Ние се пробуждаме в Азовото си съзнание; ● Създаденото от нас царство е отражение на самите нас (реалността); ● То е и причината да се върнем след Пралайя. Човек се става, докато спиш и после се “сгъстяваш”
 22. 22. 3. Архаите, Духове на Личността
 23. 23. Медитация на древните Риши ● При издишването на огъня Духовете на личността образуват топлинни тела; ● При вдишването му той се превръща в Азова субстанция. Затова и архаите се наричат Духове на личността; ● Част от топлината на архаите остава вън в сатурновите яйца; Това предопределя бъдещето на планетата, която не изчезва напълно след края на времето си;
 24. 24. За да се съхраниш, трябва да се пожертваш “Духовете на Личността, така да се каже, са съхранявали за себе си част от издишваната топлина, като са я оставяли във външния план.“
 25. 25. Актуалност на Сатурн ● В оригинала не пише за сгъстяване на топлината, когато изчезва. Тя се сгъстява, когато се превръща в светлина и дим. ● Бил съм на този Стар Сатурн и понякога отново отивам там. Това е препоръчителна медитация: Архаите издишват яйца Човекът - ларинкс на Бога
 26. 26. Чувството от червения цвят, но без червен цвят! “Замислете се върху тези чувства, които биха се породили в човешката душа при вида на червения цвят какъвто тогава, естествено, не е имало и се опитайте да усетите аналогичното чувство, пробудено обаче не от червения цвят, а от една приятна топлина.” Чувството за душевна топлота поражда усещането за наблюдаване на червен цвят. Препоръчителна медитация Выделение чувств
 27. 27. Имагинация: Как детето се превръща в зрял човек Дете Всевъзможни перипетии Зрял човек Вътрешно, уютно топли Духове на Личността Топлината започва да се проявява външно Топлината намира тяло, възможност за въплъщаване
 28. 28. Имагинация: Коагулация Носейки се над топлината, Духовете, като един вид квачки, мътеха първите огнени тела. В мировото пространство бяха измътени първите огнени тела. Или, ако бихме могли да си послужим с този израз, външните "яйца от топлина" претърпяха един вид коагулация в мировото пространство под въздействието на идващият отвътре огън.
 29. 29. Хераклит, огненият философ ● Защо божествената къпина гори, но не изгаря? Защото самата тя е от топлина; ● За да изгори нещо, то трябва да има някой от другите три елемента, те изгарят, огънят - не; ● Хераклит: “Всичко е възникнало от огъня!”. Огънят не само не изгаря, но той е източник на всичко;
 30. 30. Структура на лекцията Архаите Пралайа Архангелите 1. Повторното въплъщение на земята в нови планетарни състояния. 2. Задачата на земята е да доведе до човешко въплъщение като аз-същество. 3. Последователност на божествените същества. 4. Пътищата на Сатурн от вътрешната топлина на душата към външно доловимата топлина; неговото огнено вдишване и издишване. 5. Обективизиране на част от издишания топлинен елемент от Духовете на личността. 6. Те достигат до егото си, като оставят отражението си зад себе си. 7. Разпадането на планетата от царството на троновете. 8. Планета нощ, планета сутрин. 9. Състояние на слънцето. 10. Въплъщение на архангелите на древното слънце в душевно тяло от светлина, във външно тяло от въздух. 11. Вдишването и издишването на цялата заобикаляща ги огнена мъгла от архангелите предизвиква светлина и дим – слънчева нощ и слънчев ден – процесът на дишане на цялото слънчево тяло. (Гугъл транслейт)

×