Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Källkritik

1.345 visualizaciones

Publicado el

Digitala läromedel och källkritik, skola, Webbpublicering, webbstjärnan,

 • Tänkvärt!, och snygga foton! Hittade hit via en kurs i källkritik på Webbstjärnan http://www.pinterest.com/pin/199636195958093832/
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Källkritik

 1. 1. Källkritik och digitala läromedel Kristina.alexanderson@iis.se
 2. 2. Att lära sighantera digitala källor
 3. 3. Att besöka en roman
 4. 4. http://attbesokaenroman.se
 5. 5. Syfte: skapa webbplatssynliggöra skolarbete
 6. 6. Vad är en källa?
 7. 7. Källan är platsen eller stället där vi hämtat en uppgift
 8. 8. En källa utgörgrunden för vårkunskap om något
 9. 9. Genom Webbstjärnan skapar elever källor
 10. 10. Hur hanterar vi källor?
 11. 11. Hur hanterarelever källor…
 12. 12. Plagiat
 13. 13. Citat
 14. 14. Referat
 15. 15. Reflektion
 16. 16. Analys
 17. 17. Polemik
 18. 18. Vikten av att härma
 19. 19. Inspired by the work ofkalexanderson I thought Id try apicture of my own.Needless to say I cannot achieve thesame beautiful effects askalexanderson, but her work hasbeen able to inspire my photographyand that is the real magic.
 20. 20. Bliss Lamplight av LEGO Mandalorian
 21. 21. Out on town – Acrylic Canvas av Håkan Canberger efter ett foto av Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)
 22. 22. Vikten av att härmaMan måste öva
 23. 23. Handleda, stödja, följa upp
 24. 24. – Jag har lärt mig att fotografera genomatt läsa på google.
 25. 25. Vad är
 26. 26. Google – en källa?
 27. 27. Sökstrategier
 28. 28. Redan i mitt första inläggtalade jag om att jag älskargoogle.Googla en fråga och du fårupp ett svar – enklare kandet inte bli!
 29. 29. Källa - kanal
 30. 30. Hur fungerar Google?
 31. 31. Internets infrastruktur - länkar
 32. 32. Val av källa beror påvilken uppgift vi har
 33. 33. En webbplats som Wikipedia, där alla kanbidra med innehåll, skapar andraförutsättningar än en där innehålletproduceras av några få utvalda experter.Wikipedia är inte svaret på allt.Om det är svaret på allt, är det kanske snararefel på frågan! Olof Sundin
 34. 34. Wikipedia är tillförlitligt så länge läsaren ärmedveten om dess brister. I det här inläggetdiskuterar jag Wikipedias pålitlighet.Redan i mitt första inlägg talade jag om att jagälskar google. Googla en fråga och du får uppett svar – enklare kan det inte bli! Oftahänvisar google till Wikipedia som också harsvar på allt, och jag är återigen i sjundehimlen. Frågan är bara hur pålitliga de svarenär?
 35. 35. Jag tycker precis som du, Wikipedia är TOPPEN!!men som du påstår så är allt de skriver intepålitligt och jag har faktiskt ett roligt exempel påjust detta. /…/på Enskilda Gymnasiets sida på engelskaWikipedia, och där stod det en del roanda saker.Det står bla “The school also has several sportingteams among them are: the golf team, thehorseback riding team, the soccer team, theswimming team and the hockey team. ” Sen närhar vi ett simlag och hockeylag?
 36. 36. Jämföra versioner
 37. 37. Bloggar
 38. 38. bloggen som källa så är jag villig att påstå attbloggen är en rätt osäker källa. När man bloggarhar man rätta att skriva vad du vill och hur du vill.Och det finns ingen lag på att man måste ha ettunderlag till det man påstår eller att man måstevara källkritiskt till sina bloggar. Därför kan det vararätt svårt att lite på det som folk har skrivit på sinabloggar.Men just Mogi och de delarna från hennes bloggsom jag har tagit åt mig av litar jag på. Hon skrevinlägget för att hjälpa sina läsare och harerfarenhet i det ämnet hon pratar om.
 39. 39. Vad är en blogg?
 40. 40. Akademiska bloggar Företagsbloggar Modebloggar Familjebloggar etc
 41. 41. Källor
 42. 42. Trovärdighet
 43. 43. OM-sidan
 44. 44. Kontaktuppgifter
 45. 45. http://attbesokaenroman.se
 46. 46. Att lära sig hantera digitala källor
 47. 47. Handlar om att ha kunskaper
 48. 48. Om man inte har ordentligakunskaper, är det helt enkelt svårtatt bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt. Sven Erik Liedman
 49. 49. Kunskap om mediet
 50. 50. Kunskaper om kanalen
 51. 51. Kunskap i ämnet
 52. 52. Om mina bilder och presentationen Foto Aron Alexanderson © http://flickr.com/kalexanderson http://slideshare.net/kalexanderson

×