Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Sovellusmodernisoinnin webinaarisarja, osa 2: liiketoimintasovelluksen modernisointi(20)

Más de Karl Ots(20)

Publicidad

Sovellusmodernisoinnin webinaarisarja, osa 2: liiketoimintasovelluksen modernisointi

 1. SOVELLUSMODERNISOINNIN WEBINAARISARJA OSA 2: LIIKETOIMINTASOVELLUKSEN MODERNISOINTI
 2. KARL OTS • Managing Consultant, Kompozure Oy • Työskennellyt päätoimisesti Azuren parissa vuodesta 2011 • Kokemusta kymmenistä pilviprojekteista asiakkaissa startupeista suurimpiin pörssiyrityksiin • Azure-tapahtuma Iglooconf.fi:n pääjärjestäjäkarl.ots@kompozure.com @fincooper
 3. WEBINAARIN SISÄLTÖ • Yksittäisen liiketoimintasovelluksen modernisointi. • Mitä vaihtoehtoja Azure tarjoaa? • Oikean Azure-palvelun valinta sovelluksesi laskenta-alustaksi. • Oikean Azure-palvelun valinta sovelluksesi tietokanta-alustaksi.
 4. AZURE COMPUTE • Virtuaalikoneet: o Paljon konesalipuolelta tuttuja vaihtoehtoja käsin pystytetystä virtuaalikoneesta ARM-mallien, Scale Settien ja Managed Diskien avulla skaalaavaan klusteriin. • Mikropalvelut: o Azure Container Service ja Service Fabric. o Modernia, mutta vaatii huomattavaa uudelleenkirjoitusta, jotta hyödyt saadaan lunastettua. • Azure App Service
 5. AZURE APP SERVICE • Enterprise-tason globaalisti skaalaava sovellusalusta palveluna. • ISO, SOC ja PCI-yhteensopiva • Backup, staging, load balancing ja autoskaalaus nappia painamalla. • Erikseen räätälöidyt palvelut webbisovelluksille, API-sovelluksille, mobiilisovelluksille ja serverless-sovelluksille. • Tukee suoraan: o .NET-, Node-, PHP-, Java- ja Python –sovelluksia o Bash-, CMD-, ja Powershell-skriptejä o Docker -kontteja o Azure AD -kirjautumista.
 6. AZURE DATA TIER • Binääritiedostojen tallennus: o Azure Files – tiedostonjakoa SMB-protokollan yli o Azure BLOB Storage ja CDN – staattisen sisällön jakoon • Relaatiotietokannat: o IaaS ja Marketplace: SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MariaDB… o DBaaS: Azure SQL Database o App Service MySQL in-app • NoSQL: o Table Storage o DocumentDB
 7. NYKYISTEN TIETOKANTOJEN KÄYTTÖ • Uusimpien ajurien avulla Azure SQL:ään saadaan tuki seuraaville: o PHP:lle o JDBC:lle o ODBC:lle • DocumentDB: o Protokollatuki MongoDB:lle
 8. DEMO
 9. ESIMERKKEJÄ • Sovellus, ei pääsyä enää lähdekoodiin, data levyjaolla: o Azure IaaS + Azure Files. • Tomcat –paketoitu Java –sovellus, tietokantana Oracle: o App Service Web App+ Oracle Marketplacesta. • ASP.NET-sovellus, tietokantana SQL Server: o App Service Web App + Azure SQL Database / SQL Server Marketplacesta. • CRON-ajastettu Bash-skripti: o Azure Functions.
 10. MATERIAALEJA • Understanding Operational Data Services on Azure: o https://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Techdays-2016-The- Netherlands/Closing-keynote-Resetting-Your-Defaults-IT-Innovation- in-the-Modern-World • Understand the future of software development in the cloud with the Azure Application Platform: o https://myignite.microsoft.com/videos/20705 • Master modern PaaS for the Enterprise with Azure App Service o https://myignite.microsoft.com/videos/3172 • Microsoft Learning MOOC Courses: o https://openedx.microsoft.com/
 11. WEBINAARISARJA JATKUU! • 30.3 klo 9: Osa #3 - modernisoidun sovelluksen integraatiot ja tietoturva o Mitä vaihtoehtoja Azure tarjoaa sovellusintegraatioon? o Oikean pääsynhallintapalvelun valinta modernisoitavalle sovellukselle o Tietoturva

Notas del editor

 1. Autoskaalaus Tuetut middleware-frameworkit MySQL in-app
 2. Sarjan kolmannessa jaksossa käydään modernisoidun sovelluksen integrointi osaksi yrityksen nykyisiä järjestelmiä.
Publicidad