Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nota panduan tatabahasa1

UPSR SJK

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Nota panduan tatabahasa1

 1. 1. SJK (T) SIMPANG MORIB சிம்பாங் ம ாரிப் மேசிய வகை ேமிழ்ப்பள்ளி NOTA RUJUKAN TATABAHASA BAHASA MELAYU (UNTUK MURID TAHAP II) 2016 DISEDIAKAN OLEH: SHANMUGAM KALEY (Guru Besar)
 2. 2. Kandungan 1. Kata nama am ms 1 2. Kata nama khas ms 2 3. Kata ganti nama tunjuk ms 3 4. Kata ganti nama diri ms 4 5. Kata adjektf ms 5 6. Kata bantu ms 6 7. Kata penegas ms 7 8. Kata tanya ms 8 9. Kata hubung ms 9 10. Kata perintah ms 10 11. Kata seru ms 11 12. Kata arah ms 12 13. Kata sendi nama ms 13 14. Kata penguat ms 14 15. Kata ganda ms 15 16. Imbuhan ms 16 17. Kata nafi ms 17 18. Kata pemeri ms 18 19. Kata bilangan ms 19 20. Kata majmuk ms 20 21. Jenis ayat ms 21 22. Susunan ayat ms 22 23. Ayat transitif ms 23 24. Ayat tak transitif ms 24
 3. 3. KATA NAMA AM orang benda haiwan tempat tumbuhan guru meja singa sekolah pokok pisang doktor kerusi kucing hospital serai adik pen ular taman sayur jurutera buku lalat sungai pokok bunga Nota : Kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada mana-mana bahagian ayat kecuali pada pangkal ayat. 1
 4. 4. KATA NAMA KHAS Orang Benda Haiwan Tempat Tumbuhan Ali Proton Waja Si Tompok Banting Pisang Emas Dato’ Seri (gelaran) Adidas Pak Belang Kampung Cantik Cili Padi Guru Besar (jawatan) John Master Sang Bedal Taman Negara Jambu Batu Encik Maniam Toshiba Sang Kancil Selangor Strawberi Nota : Kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada mana-mana bahagian ayat. 2
 5. 5. KATA GANTI NAMA TUNJUK Nota : Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kepada kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuki. Kata nama tunjuk tempat boleh digunakan bersama kata sendi nama ‘di’ dan ‘ke’ Kata ganti nama tunjuk umum Kata ganti nama tunjuk tempat ini (dekat) sini (dekat) itu (jauh) situ (agak jauh) sana (jauh) Ini kereta saya. Itu sekolah saya. Sini kawasan dilarang merokok. Situ kawasan pembuangan sampah. Tempat berkumpul peserta merentas desa situ. 3
 6. 6. KATA GANTI NAMA DIRI Nota : Kata ganti nama diri seperti hamba, tuan hamba, patik, beta, baginda, tuanku, putera, puteri , permaisuri tergolong dalam bahasa istana. Orang Pertama Orang Kedua Orang Ketiga saya, aku, hamba (t) kamu, engkau, anda (t) Ali (t) kami (j) kalian, saudara-saudari (j) dia, nya, beliau (t) kita (j) tuan, puan (t) mereka (j) beta (j) tuanku (t) baginda (t) patik (t) kau (singkatan) (t) putera, puteri (t) ku (singkatan) mu (singkatan) (t) permaisuri(t) 4
 7. 7. KATA ADJEKTIF keadaan warna ukuran bentuk waktu jarak cara perasaan Panca- indera baik merah panjang bulat cepat dekat cepat suka pahit gopoh, perang pendek bujur lambat jauh deras sedih manis cantik kuning tinggi leper pagi nyaris laju marah hanyir kasar hitam rendah lekuk petang hampir lambat takut hapak Nota : Kata adjektif terdiri daripada bentuk tunggal, terbitan, gandaan dan majmuk. Kata adjektif juga berpasangan dengan kata bantu seperti masih dan kata penguat seperti sungguh, amat, paling, sekali. 5
 8. 8. KATA BANTU akan belum telah boleh mesti masih sudah harus dapat hendak Nota : Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam yang berkaitan dengan perbuatan. sedang 6
 9. 9. KATA PENEGAS kah tah jua juga sahaja hanya memang lagi lah pun Nota : Kata penegas ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat. 7
 10. 10. Nota : Kata tanya pada pangkal ayat hendaklah disertai partikal –kah, ayat tanya boleh boleh dibina menggunakan kata tanya atau tanpa kata tanya. KATA TANYA Mengapa? Berapa? Di mana? Bila? Siapa? (untuk orang sahaja) Apa? (untuk selain orang) Bagaimana? 8
 11. 11. KATA HUBUNG K.Hubung Gabungan/Pancangan K.Hubung Berpasangan K.Hubung Terbitan agar, apabila, atau, bahawa, dan, jika, hingga, kecuali, jikalau, kecuali, kerana, lalu, manakala, sambil, serta, semenjak, sementara, manakala, sungguhpun, walaupun, tetapi baik..mahupun, bukan sahaja..malah, entah..entah, jangan..pun, sama ada..ataupun, sedangkan..inikan pula, semakin..semakin, sungguhpun..tetapi, walaupun...namun sementara, padahal, seharusnya, andaikata, semoga, sebaliknya, moga-moga, sedangkan, mudah-mudahan Nota : Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata dan ayat dengan ayat. 9
 12. 12. Nota : Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk mengarah atau meminta. Kata perintah boleh ditambah partikel –lah di belakangnya. 1. Jangan tolak meja itu ke situ. 2. Silalah datang ke rumah saya jika ada masa lapang. 3. Tolong buang sampah ke dalam tong sampah. KATA PERINTAH 10
 13. 13. Kata Seru Penggunaannya Ayat Contoh aduh untuk menyatakan perasaan sakit . 1. Aduh, sakitnya tanganku! aduhai untuk menyatakan perasaan sedih 1. Aduhai, malang sungguh nasibku! ah untuk menyatakan tidak setuju atau menolak sesuatu 1. Ah, saya tetap tidak mengaku bersalah! 2. Ah, alasan itu tidak dapat kuterima! amboi/wah untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum 1. Amboi, mahal betul kereta itu! 2. Wah, berani betul budak itu! cis/cih untuk menyatakan perasaan marah dan benci 1. Cis, berani dia menentangku! 2. Cih, mereka tidak kenal siapa aku! eh untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut 1. Eh, kamu sudah sampai! 2. Eh, tadi dia ada di sini! hai untuk menegur seseorang atau menarik perhatian 1. Hai, diamlah sikit! 2. Hai, sudah lama kita tidak bertemu! nah Untuk menegur orang yang menerima sesesuatu pemberian 1. Nah, terimalah hadiahku ini! 2. Nah, aku pulangkan pen kamu! syabas gembira, puas, memuji atau ucap tahniah 1. Syabas, awak berjaya! 2. Tahniah, kamu mendapat tempat pertama! KATA SERU 11
 14. 14. KATA ARAH kanan atas bawah tengah utara dasar tepi pangkal kiri tengah Nota : Kata Arah bermaksud arah sesuatu, didahului oleh kata sendi dan menunjukkan arah. hujung penjuru timur selatan barat dalam 12
 15. 15. KATA SENDI NAMA Nota : Kata sendi ialah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. 13
 16. 16. KATA PENGUAT Nota : Kata penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. 14
 17. 17. KATA GANDA seluruh semu separa ber- irama ber-imbuhan guru-guru kanak-kanak dedaun lauk-pauk tahu-menahu buku-buku jentik-jentik bebawang lalu-lalang tawar-menawar pokok-pokok agar-agar jejari batu-bata kejar-mengejar meja-meja layang-layang lelangit saudara- mara bantu-membantu Nota : Kata gandaan ialah satu proses pengulangan perkataan. Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu pada perkataan tersebut. Jika sesesuatu perkataan mengalami proses pengandaan maka perkataan itu juga berubah maknanya. 15
 18. 18. IMBUHAN awalan akhiran apitan sisipan membawa mulai membelikan telunjuk (el) dimakan nyanyian mempunyai gemuruh(em) berjalan biarkan kepunyaan seruling(er) terbaca masakan/masakkan ketakutan gerigi (er) terkecil setinggi Nota : Imbuhan mempunyai 3 fungsi : a] membentuk kata terbitan b] mengubah golongan kata c] mencipta perkataan baharu 16
 19. 19. KATA NAFI Nota : Kata nafi ‘bukan’ menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama manakala kata nafi ‘tidak’ menjadi unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. BUKAN TIDAK Makanan itu bukan untuk ayah. Adik tidak ke sekolah. Buku itu bukan buku saya. Ayah tidak makan pada hari ini. Guru itu bukan abang saya. Guru tidak mengajar pada hari ini. Mereka bukan adik-beradik saya. Saya tidak mempunyai adik-beradik. Budak itu bukan pencuri. Budak itu tidak mencuri. Bunga merah itu bukan bunga hidup. Bunga itu tidak berbau. 17
 20. 20. KATA PEMERI Nota : Kata pemeri ‘ialah’ hadir di hadapan frasa nama manakala kata pemeri ‘adalah’ hadir di hadapan frasa sendi nama dan frasa adjektif. ialah adalah Makanan itu ialah masakan ibu. Makanan itu adalah baik untuk kamu. Buku itu ialah buku saya. Budak itu adalah dari kampung itu. Beliau ialah seorang guru. Buku itu adalah untuk adik sahaja. Bunga Raya ialah bunga kebangsaan kita. Kereta baharu itu adalah lebih laju daripada kereta lama itu. Sekolah ialah tempat menimba ilmu. Tangga itu adalah untuk naik ke atas. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsan kita Kerusi itu adalah mahal berbanding dengan kerusi ini. 18
 21. 21. KATA BILANGAN Tentu Tak tentu Himpunan Pisahan Pecahan dua, tiga … segala beratus-ratus masing- masing setengah dua puluh ringgit semua berbulan- bulan setiap sepertiga sejuta orang para guru berguni-guni tiap-tiap seperempat satu meter banyak Berhari-hari separuh Nota : Kata bilangan membawa maksud jumlah atau bilangan. 19
 22. 22. KATA MAJMUK Nota : Kata nama majmuk dieja terpisah dan berfungsi sebagai satu perkataan yang membawa maksud tertentu. Pengecualian : bumiputera, kakitangan, tandatangan, kerjasama, jawatankuasa, setiausaha, warganegara, olahraga, matahari, tanggungjawab, sukarela, suruhanjaya BEBAS ISTILAH KIASAN guru besar deria rasa kepala batu meja bulat cari gali kaki bangku kipas angin temu duga kaki ayam Jam tangan temu janji buah hati urus setia segi tiga anak emas atur cara telefon dail terus duit kopi 20
 23. 23. JENIS AYAT Nota : Ayat perintah boleh diucapkan dalam bentuk suruhan, larangan, silaan atau permintaan. JENIS CONTOH AYAT PENYATA Taman permainan itu bersih. TANYA Siapakah nama guru kamu? (dengan kata tanya) Nama guru kamu? (tanpa kata tanya) PERINTAH Jangan berludah di sini. SERUAN Aduh, sakitnya tanganku! 21
 24. 24. SUSUNAN AYAT Nota : Ayat aktif terbahagi kepada dua jenis: 1. Ayat aktif transitif 2. Ayat aktif tak transitif. JENIS CONTOH AYAT AKTIF/BIASA Ali menendang bola itu. PASIF Bola itu ditendang oleh Ali. SONGSANG Ditendang oleh Ali bola itu. (atau )Menendang bola itu Ali. 22
 25. 25. JENIS AYAT – AYAT TRANSITIF Nota : Ayat transitif memerlukan objek sebagai pelengkap ayat. Subjek Predikat Kata kerja transitif Objek 1. Ramu memetik bunga. 2. Ibu memandikan adik. 3. Ayah mencuci kereta. 4. Ular mengejar tikus. 23
 26. 26. JENIS AYAT – AYAT TAK TRANSITIF Nota : Ayat TAK transitif TIDAK memerlukan objek sebagai pelengkap ayat. Subjek Predikat Kata kerja tak transitif Objek 1. Kanak-kanak sedang mandi. 2. Ibu sedang tidur. 3. Ayah tersenyum lebar. 4. Ayam jantan sedang berkokok. 24
 27. 27. SHAN/GB/BM/T6/2016
 28. 28. SHAN/GB/BM/T6/2016

×