Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

توصیه هایی برای بارگذاری سریع تر سایت

302 visualizaciones

Publicado el

پس از صرف زمان و هزینه بالاخره سایت شما رونمایی شده است و به دنبال بازدیدکنندگان جدید و مشتریان ثابت برای آن هستید نکته حیاتی اینجاست که فقط چند ثانیه فرصت دارید تا در اولین تجربه ورود به سایت‎تان نظر بازدیدکنندگان را جلب کنید؛ لحظه ای را تصور کنید که ثانیه‌ها به سرعت سپری می‌شوند و مخاطب از همه جا بی‌خبر هنوز چیزی از وب سایت شما را نمی‌بیند، احتمالاً زیرلب ناسزایی می‌گوید و پنجره مرورگر خود را می‌بندد و یا به سراغ یک سایت دیگر می‌رود. منتظر خبر بدتری از این بودید؟! هر چقدر هم سایت شما زیبا و جذاب باشد، اگر دیر نمایش داده شود ، قطعاً شما تنها بازدیدکننده ثابت وب سایت‎تان خواهید بود.

Publicado en: Software
 • Sé el primero en comentar

توصیه هایی برای بارگذاری سریع تر سایت

 1. 1. ‫ایران‬ ‫هاست‬ ‫توصیه‬‫هایی‬‫برای‬‫بارگذاری‬‫سریع‬‫تر‬‫سایت‬
 2. 2. ‫پس‬‫از‬‫صرف‬‫زمان‬‫و‬‫هزینه‬‫باالخره‬‫سایت‬‫شما‬‫رونمایی‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫به‬‫دنبال‬‫بازدیدکنندگان‬‫جدید‬‫و‬‫مشتریان‬‫ثابت‬‫برای‬‫آن‬‫هستید‬‫نکته‬‫حیاتی‬‫اینجاس‬‫ت‬‫که‬‫فقط‬‫چند‬ ‫ثانیه‬‫فرصت‬‫دارید‬‫تا‬‫در‬‫اولین‬‫تجربه‬‫ورود‬‫به‬‫سایت‬‫تان‬‫نظر‬‫بازدیدکنندگان‬‫را‬‫جلب‬‫کنید؛‬‫لحظه‬‫ای‬‫را‬‫تصور‬‫کنید‬‫که‬‫ها‬‫ثانیه‬‫به‬‫سرعت‬‫سپری‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫مخاطب‬‫از‬‫هم‬‫ه‬‫جا‬ ‫خبر‬‫بی‬‫هنوز‬‫چیزی‬‫از‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫بیند‬‫نمی‬،ً‫ال‬‫احتما‬‫زیرلب‬‫ناسزایی‬‫گوید‬‫می‬‫و‬‫پنجره‬‫مرورگر‬‫خود‬‫را‬‫بندد‬‫می‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫سراغ‬‫یک‬‫سایت‬‫دیگر‬‫رود‬‫می‬.‫منتظر‬‫خبر‬‫بدتری‬‫از‬ ‫این‬‫بودید؟‬!‫هر‬‫چقدر‬‫هم‬‫سایت‬‫شما‬‫زیبا‬‫و‬‫جذاب‬‫باشد‬،‫اگر‬‫دیر‬‫نمایش‬‫داده‬‫شود‬،ً‫ا‬‫قطع‬‫شما‬‫تنها‬‫بازدیدکننده‬‫ثابت‬‫وب‬‫سایت‬‫تان‬‫خواهید‬‫بود‬. ‫چرا‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫یک‬‫سایت‬‫مهم‬‫است؟‬ ‫بی‬‫شک‬‫نمایش‬‫تر‬‫سریع‬‫سایت‬،‫یکی‬‫از‬‫فاکتورهای‬‫مهم‬‫سئو‬‫و‬‫همچنین‬‫راهی‬‫برای‬‫فراهم‬‫آوردن‬‫تجربه‬‫کاربری‬(UX)‫دلچسب‬‫برای‬‫بازدیدکنندگان‬‫است‬.‫قرار‬‫نیست‬‫همه‬ ‫مثل‬‫شما‬‫اینترنت‬‫پرسرعت‬‫داشته‬‫باشند‬‫و‬‫سایتتان‬‫را‬‫در‬‫کسری‬‫از‬‫ثانیه‬‫ببینند‬! ‫اقداماتی‬‫که‬‫در‬‫ادامه‬‫بیان‬‫شود‬‫می‬‫تأثیر‬‫زیادی‬‫در‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سرعت‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫دارند‬.‫عالوه‬‫بر‬‫آن‬،‫از‬‫آنجایی‬‫که‬WordPress‫یکی‬‫از‬‫های‬‫سیستم‬‫مدیریت‬‫محتوای‬ ‫محبوب‬‫در‬‫دنیا‬‫به‬‫شما‬‫آید‬‫می‬‫که‬‫سهم‬‫زیادی‬‫از‬‫بازار‬CMS‫ها‬‫را‬‫به‬‫خود‬‫اختصاص‬‫داده‬‫است‬،‫ها‬‫توصیه‬‫و‬‫راهکارهای‬‫ویژه‬‫ای‬‫نیز‬‫مخصوص‬‫این‬CMS‫بیان‬‫خواهد‬‫شد‬. ‫البته‬‫الزم‬‫به‬‫ذکر‬‫است‬‫پالگین‬‫هایی‬‫که‬‫برای‬‫هر‬‫بخش‬‫معرفی‬‫شده‬‫اند‬،‫تنها‬‫معروف‬‫ترین‬‫های‬‫دنیای‬‫وب‬‫هستند‬‫و‬‫الزم‬‫است‬‫پیش‬‫از‬‫نصب‬،‫حتما‬‫در‬‫مورد‬‫آنها‬‫تحقیق‬‫نمایید‬ ‫تا‬‫با‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫تداخل‬‫نداشته‬‫باشد‬. .
 3. 3. ‫گام‬‫صفر‬-‫بررسی‬‫سرعت‬‫وب‬‫سایت‬ ‫اما‬‫پیش‬‫از‬‫هر‬‫اقدامی‬،‫باید‬‫درباره‬‫وضعیت‬‫سرعت‬‫وب‬‫سایتتان‬‫اطالعاتی‬‫کسب‬‫کنید‬،‫های‬‫سایت‬gtmetrix‫و‬pingdom‫و‬yslow‫و‬webpagetest‫و‬ developers.google‫های‬‫گزارش‬ً‫ا‬‫نسبت‬‫جامعی‬‫در‬‫اختیار‬‫شما‬‫قرار‬‫دهند‬‫می‬.
 4. 4. ‫انتخاب‬‫یک‬‫هاست‬‫خوب‬ ‫یکی‬‫از‬‫اولین‬‫کارهایی‬‫که‬‫برای‬‫ورود‬‫به‬‫فضای‬‫مجازی‬‫باید‬‫به‬‫آن‬‫توجه‬‫کنید‬،‫انتخاب‬‫یک‬‫هاست‬‫خوب‬‫است‬.‫فضای‬‫میزبانی‬‫وب‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫یک‬‫شرکت‬‫معتبر‬‫و‬‫با‬‫سابقه‬ ‫تهیه‬‫کنید‬.‫اگر‬‫جامعه‬‫هدف‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬ً‫ا‬‫اکثر‬‫کاربران‬‫ایرانی‬‫تشکیل‬‫دهند‬‫می‬‫توصیه‬‫کنیم‬‫می‬‫از‬‫سرورهای‬‫داخل‬‫ایران‬‫استفاده‬‫کنید‬‫تا‬‫زمان‬‫ارسال‬‫درخواست‬‫ب‬‫ه‬‫سایت‬ ‫شما‬‫به‬‫حداقل‬‫برسد‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬،‫کاربران‬‫داخل‬‫ایران‬‫تر‬‫سریع‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫ببینند‬.‫همچنین‬‫اگر‬‫با‬‫گستره‬‫عظیمی‬‫از‬‫مخاطبان‬‫در‬‫ارتباط‬‫هستید‬‫یا‬ً‫ا‬‫اصطالح‬‫یک‬‫سایت‬ ‫پربازدید‬‫دارید‬،‫استفاده‬‫از‬‫سرورهای‬‫مجازی‬(VPS)‫یا‬‫سرورهای‬‫اختصاصی‬‫پیشنهاد‬‫شود‬‫می‬‫تا‬‫در‬‫ساعات‬‫اوج‬‫بازدید‬،‫از‬‫دسترس‬‫خارج‬‫نشوید‬. ‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫شبکه‬‫تحویل‬‫محتوا‬(CDN) ‫فناوری‬CDN‫که‬‫مخفف‬‫کلمات‬Content delivery network‫و‬‫به‬‫معنای‬‫شبکه‬‫توزیع‬‫محتوا‬‫است‬.‫های‬‫شرکت‬‫بزرگ‬‫اینترنتی‬،‫برای‬‫کنترل‬‫ترافیک‬‫سایت‬‫و‬‫های‬‫سرویس‬ ‫اینترنتی‬‫خود‬‫از‬‫چندین‬‫سرور‬‫در‬‫نقاط‬‫مختلف‬‫جهان‬‫برای‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫و‬‫توزیع‬‫اطالعات‬‫خود‬‫در‬‫سراسر‬‫جهان‬‫استفاده‬‫کنند‬‫می‬.‫پاسخ‬‫به‬‫های‬‫درخواست‬‫کاربران‬‫از‬‫ترین‬‫نزدیک‬ ‫سرور‬‫پاسخ‬‫داده‬‫شود‬‫که‬‫این‬‫امر‬‫باعث‬‫افزایش‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫و‬‫نمایش‬‫سریعتر‬‫سایت‬‫می‬‫شود‬.‫امنیت‬،‫همیشه‬‫در‬‫دسترس‬‫بودن‬،‫پخش‬‫صحیح‬‫فشار‬‫بر‬‫روی‬‫چندین‬ ‫سرور‬‫از‬‫مزایای‬‫دیگر‬CDN‫است‬.
 5. 5. ‫فعال‬‫سازی‬g-zip g-zip‫در‬‫حقیقت‬‫یک‬‫الگوریتم‬‫فشرده‬‫سازی‬‫فایل‬‫است‬.‫اگر‬‫سرور‬‫سایت‬‫های‬‫پاسخ‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫الگوریتم‬gzip compress‫فشرده‬‫سازی‬‫کند‬‫حجم‬‫نهایی‬‫سایت‬‫کاهش‬‫پیدا‬ ‫خواهد‬‫کرد‬‫و‬‫محتوای‬‫سایت‬‫در‬‫زمان‬‫کمتری‬‫به‬‫نمایش‬‫در‬‫آید‬‫می‬،‫همچنین‬‫موجب‬‫کاهش‬‫پهنای‬‫باند‬‫مصرفی‬‫نیز‬‫شود‬‫می‬. ‫برای‬‫فعال‬‫کردن‬‫این‬‫قابلیت‬،‫فایل‬htaccess‫را‬‫که‬‫در‬‫ریشه‬‫هاست‬‫شما‬‫وجود‬‫دارد‬‫را‬‫باز‬‫کرده‬‫و‬‫دستورات‬‫زیر‬‫را‬‫برای‬‫فعالسازی‬‫کش‬‫به‬‫آن‬‫اضافه‬‫کنید‬: ‫برای‬‫وردپرس‬:‫پالگین‬‫های‬Check and Enable GZIP compression‫و‬GZip Ninja Speed Compression‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫پرطرفدار‬‫برای‬‫فعال‬‫سازی‬g-zip ‫هستند‬.
 6. 6. ‫فعال‬‫کردن‬Cache ‫استفاده‬‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫کش‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫سرعت‬‫سایت‬‫شما‬‫افزایش‬‫یابد‬‫به‬‫طوری‬‫که‬‫با‬‫هر‬‫بار‬Load‫سایت‬‫شما‬‫توسط‬‫کاربر‬‫محتوای‬‫سایت‬‫شما‬‫به‬‫صورت‬‫کش‬‫شده‬ ‫بارگذاری‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫عناصر‬‫و‬‫محتوای‬‫ثابت‬‫نیازی‬‫به‬‫بارگذاری‬‫مجدد‬‫ندارد‬. ‫برای‬‫وردپرس‬:‫پالگین‬‫های‬W٣Total Cache‫و‬WP Super Cache‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫پرطرفدار‬‫برای‬‫َش‬‫ک‬‫کردن‬‫یک‬‫سایت‬‫وردپرسی‬‫هستند‬.‫همچنین‬‫به‬‫کمک‬‫قابلیت‬ browser caching‫یا‬‫کش‬‫مرورگر‬‫توانید‬‫می‬‫با‬‫ذخیره‬‫کردن‬‫ها‬‫فایل‬‫بر‬‫روی‬‫مرورگر‬‫کاربران‬،‫تمامی‬‫های‬‫فایل‬‫موجود‬‫در‬‫سایت‬‫اعم‬‫از‬‫تصاویر‬،‫های‬‫فایل‬‫جاوا‬‫اسکریپ‬‫ت‬‫و‬ ‫های‬‫فایل‬‫استایل‬،‫طبق‬‫زمانی‬‫که‬‫شما‬‫برای‬‫آن‬‫مشخص‬‫کنید‬‫می‬،‫ذخیره‬‫نمایید‬‫تا‬‫در‬‫بازدید‬‫بعدی‬‫کاربر‬،‫با‬‫سرعت‬‫بیشتری‬‫آن‬‫صفحه‬‫را‬‫مشاهده‬‫نماید‬. ‫برای‬‫فعال‬‫کردن‬‫این‬‫قابلیت‬‫در‬‫وردپرس‬،‫فایل‬htaccess‫را‬‫که‬‫در‬‫ریشه‬‫هاست‬‫شما‬‫وجود‬‫دارد‬‫را‬‫باز‬‫کرده‬‫و‬‫دستورات‬‫زیر‬‫را‬‫برای‬‫فعالسازی‬‫کش‬‫به‬‫آن‬‫اضافه‬‫کنید‬:
 7. 7. ‫فشرده‬‫سازی‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬css‫و‬js ‫یکی‬‫از‬‫‌هایی‬‫م‬‫آیت‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬‫‌های‬‫ت‬‫سای‬‫بررسی‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫وب‬‫سایت‬،‫در‬‫مورد‬‫آن‬‫تذکر‬‫بدهند‬،‫حجم‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬CSS‫و‬JS‫است‬.‫با‬‫فشرده‬‫سازی‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫حجم‬‫این‬‫‌ها‬‫ل‬‫فای‬‫را‬‫کاهش‬ ‫دهید‬‫و‬‫گامی‬‫دیگر‬‫در‬‫بارگذاری‬‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬‫وب‬‫سایتتان‬‫بردارید‬.‫ابزارهای‬‫آنالینی‬‫نظیر‬csscompressor‫و‬jscompress‫وجود‬‫دارند‬‫که‬‫با‬‫قرار‬‫دادن‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬CSS‫و‬JS‫سایت‬‫خود‬‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬،‫کار‬‫فشرده‬‫سازی‬‫را‬‫انجام‬‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬.‫دقت‬‫کنید‬‫که‬‫این‬‫ابزارها‬‫همیشه‬‫خالی‬‫از‬‫اشکال‬‫نیستند‬‫و‬‫ممکن‬‫است‬‫پس‬‫از‬‫فشرده‬‫سازی‬‫‌ها‬‫ل‬‫فای‬،‫شاهد‬‫بهم‬‫خوردن‬‫ظاهر‬‫و‬‫عملکرد‬‫‌هایی‬‫ش‬‫بخ‬‫از‬‫س‬‫ایت‬ ‫باشید‬.‫پس‬‫با‬‫احتیاط‬‫از‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫استفاده‬‫کنید‬‫و‬‌‫حتما‬‫پیش‬‫از‬‫هر‬‫اقدامی‬‫یک‬‫نسخه‬‫پشتیبان‬‫از‬‫‌ها‬‫ل‬‫فای‬‫و‬‫وب‬‫سایت‬‫خود‬‫بگیرید‬. ‫برای‬‫وردپرس‬:‫پالگین‬‫های‬WP Minify Fix‫و‬WP Super Minify‫و‬Better WordPress Minify‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫پرطرفدار‬‫برای‬‫فشرده‬‫سازی‬‫‌های‬‫ل‬‫فای‬‫سی‬‫اس‬‫اس‬‫و‬‫جاوا‬‫اسکریپت‬ ‫هستند‬. ‫واحد‬‫طراحی‬‫و‬‫توسعه‬‫ی‬‫هاست‬‫ایران‬
 8. 8. ‫بهینه‬‫سازی‬‫و‬‫استفاده‬‫درست‬‫از‬‫تصاویر‬ ‫حجم‬‫تصاویر‬‫از‬‫مواردی‬‫است‬‫که‬‫تأثیر‬‫زیادی‬‫در‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫سایت‬‫دارند‬.‫با‬‫بهینه‬‫سازی‬‫تصاویر‬‫سایت‬‫خود‬‫توانید‬‫می‬‫تا‬‫حد‬‫چشم‬‫گیری‬‫حجم‬‫کلی‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫کاهش‬ ‫دهید‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫کاربران‬‫توانند‬‫می‬‫سایت‬‫شما‬‫تر‬‫سریع‬‫ببینند‬.‫امروزه‬‫های‬‫تکنولوژی‬‫طراحی‬‫وب‬‫به‬‫حدی‬‫پیشرفت‬‫اند‬‫کرده‬‫که‬‫نیازی‬‫نیست‬‫برای‬‫نمایش‬‫هر‬‫شکل‬‫و‬‫ظاهری‬ ‫از‬‫تصاویر‬‫با‬‫های‬‫فرمت‬JPG‫و‬PNG‫استفاده‬‫کنید‬،‫بلکه‬‫های‬‫فرمت‬‫برداری‬‫مثل‬SVG،‫کدهای‬CSS‫و‬‫های‬‫فونت‬‫تصویری‬،‫بسیاری‬‫از‬‫نیازهای‬‫بصری‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫برآورده‬ ‫کنند‬‫می‬. ‫استفاده‬‫از‬‫تصاویر‬‫بزرگ‬‫به‬‫جای‬‫تصاویر‬‫بندانگشتی‬Thumbnail‫یکی‬‫دیگر‬‫از‬‫اشتباهی‬‫است‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫طراحان‬‫وب‬‫مرتکب‬‫آن‬‫شوند‬‫می‬.‫اگر‬‫به‬‫جای‬‫یک‬‫تصویر‬‫بند‬ ‫انگشتی‬۱۰۰‫در‬۱۰۰‫پیکسل‬‫یک‬‫تصویر‬۵۰۰‫در‬۵۰۰‫پیکسل‬‫یا‬‫تر‬‫بزرگ‬‫استفاده‬‫کنید‬،ً‫ال‬‫عم‬‫از‬‫یک‬‫تصویر‬‫با‬‫حجم‬‫باالتر‬‫استفاده‬‫کرده‬‫اید‬‫که‬‫بر‬‫سرعت‬‫بارگذا‬‫ری‬‫سایت‬ ‫شما‬‫تأثیر‬‫خواهد‬‫گذاشت؛‬‫از‬‫این‬‫رو‬‫در‬‫هر‬‫قسمت‬‫از‬‫سایت‬‫خود‬،‫از‬‫تصاویر‬‫با‬‫اندازه‬‫مناسب‬‫بهره‬‫ببرید‬. ‫همچنین‬‫سعی‬‫کنید‬‫تعداد‬‫در‬‫ها‬‫خواست‬‫به‬‫سرور‬‫را‬‫برای‬‫فراخوانی‬‫تصاویر‬‫به‬‫حداقل‬‫برسانید‬،‫استفاده‬‫از‬Sprites‫یکی‬‫از‬‫راهکارهای‬‫مناسب‬‫و‬‫اصولی‬‫است‬.‫برای‬‫مثال‬‫به‬ ‫جای‬‫ارسال‬۵‫درخواست‬‫به‬‫سرور‬‫برای‬‫نمایش‬۵‫آیکون‬‫توانید‬‫می‬‫این‬۵‫آیکون‬‫را‬‫همگی‬‫در‬‫قالب‬‫یک‬‫تصویر‬‫قرار‬‫دهید‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬css،‫فقط‬‫آن‬‫یک‬‫تصویر‬‫را‬ ‫فراخوانی‬‫نمایید‬.‫این‬‫کار‬‫ضمن‬‫افزایش‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬،‫موجب‬‫صرفه‬‫جویی‬‫در‬‫پهنای‬‫باند‬‫سایت‬‫شود‬‫می‬.‫های‬‫سایت‬spritecow‫و‬spritegen‫از‬‫ابزارهای‬‫آنالینی‬‫هستند‬ ‫که‬‫برای‬‫شما‬‫یک‬Sprite‫سازند‬‫می‬.
 9. 9. ‫عالوه‬‫بر‬‫ها‬‫این‬‫نیازی‬‫به‬‫آن‬‫نیست‬‫که‬‫کل‬‫تصاویر‬‫سایت‬‫در‬‫ابتدا‬‫بارگذاری‬‫و‬‫نمایش‬‫داده‬‫شوند؛‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫قابلیت‬LazyLoad‫زمانی‬‫که‬‫مرورگر‬‫کاربر‬‫به‬‫محلی‬‫رسد‬‫می‬ ‫که‬‫آن‬‫عکس‬‫قرار‬‫دارد‬،‫آن‬‫عکس‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬‫در‬‫نتیجه‬‫سرعت‬‫نمایش‬‫سایت‬‫بیشتر‬‫شود‬‫می‬. ‫تصاویر‬“Gravatar” (‫همان‬‫تصویر‬‫کوچکی‬‫در‬‫کنار‬‫نام‬‫افراد‬‫در‬‫قسمت‬‫نظرات‬‫دیده‬‫شود‬‫می‬)‫تا‬‫حدی‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫صفحه‬‫را‬‫پایین‬‫آورند‬‫می‬‫توصیه‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫ها‬‫آن‬‫را‬‫به‬ ‫صورت‬‫کش‬‫شده‬‫نمایش‬‫دهید‬‫و‬‫یا‬‫از‬‫تصویر‬‫پیش‬‫فرض‬‫استفاده‬‫کنید‬. ‫برای‬‫وردپرس‬:‫پالگین‬‫های‬WP Smush‫و‬EWWW Image Optimizer‫از‬‫پالگین‬‫های‬‫پرطرفدار‬‫برای‬‫بهینه‬‫سازی‬‫و‬‫کاهش‬‫حجم‬‫تصاویر‬‫به‬‫شمار‬‫آید‬‫می‬‫و‬‫برای‬‫بارگذاری‬ ‫تصاویر‬‫بصورت‬LazyLoad‫پالگین‬‫های‬Lazy Load‫و‬BJ Lazy Load‫محبوب‬‫هستند‬.‫برای‬‫تغییر‬‫و‬‫مدیریت‬‫تصاویر‬‫گرآواتار‬‫دو‬‫پالگین‬WP User Avatar‫و‬Avatar Manager‫بیشترین‬‫کاربرد‬‫را‬‫دارند‬. ‫واحد‬‫طراحی‬‫و‬‫توسعه‬‫ی‬‫هاست‬‫ایران‬
 10. 10. ‫بهینه‬‫سازی‬‫برای‬‫های‬‫دستگاه‬‫مختلف‬ ‫طراحی‬‫موبایل‬‫پسند‬(Mobile Friendly)،‫یکی‬‫از‬‫اصول‬‫مهم‬‫در‬‫طراحی‬‫و‬‫سازی‬‫بهینه‬‫سایت‬‫وب‬‫در‬‫های‬‫سال‬‫اخیر‬‫است‬.‫با‬‫طراحی‬‫و‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سایت‬‫خود‬‫در‬‫های‬‫دستگاه‬ ‫گوناگون‬‫نظیر‬‫موبایل‬‫و‬‫تبلت‬‫و‬‫های‬‫رایانه‬‫شخصی‬،‫تجریه‬‫ای‬‫خوشایند‬‫را‬‫برای‬‫کاربران‬‫خود‬‫فراهم‬‫کنید؛‬‫ها‬‫آن‬‫دوست‬‫دارند‬‫در‬‫ترین‬‫کوتاه‬‫زمان‬‫ممکن‬،‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫به‬ ‫شیوه‬‫زیبا‬‫و‬‫مناسب‬‫در‬‫گوشی‬‫یا‬‫تبلت‬‫خود‬‫ببینند‬.‫توانید‬‫می‬‫برای‬‫نمایش‬‫تر‬‫سریع‬‫و‬‫زیباتر‬‫وب‬‫سایتتان‬‫در‬‫موبایل‬‫یا‬‫تبلت‬،‫برخی‬‫از‬‫جزییات‬‫و‬‫عناصر‬‫غیر‬‫ضروری‬‫در‬‫استایل‬ ‫مخصوص‬‫موبایل‬‫حذف‬‫نمایید‬‫و‬‫یا‬‫از‬‫های‬‫قالب‬‫ریسپانسیو‬‫یا‬‫واکنش‬‫گرا‬‫استفاده‬‫کنید‬. ‫بهینه‬‫سازی‬‫جداول‬(‫وردپرس‬ ‫ویژه‬) ‫هر‬‫سیستم‬‫وردپرسی‬‫یک‬‫پایگاه‬‫داده‬MySQL‫استفاده‬‫کند‬‫می‬‫که‬‫شامل‬‫تمامی‬‫اطالعات‬‫سایت‬،‫از‬‫نام‬‫گرفته‬‫تا‬‫تمامی‬‫ها‬‫نوشته‬‫است‬.‫دیتابیس‬MySQL‫تمامی‬‫اطالعات‬‫را‬ ‫در‬‫جداول‬‫جداگانه‬‫ای‬‫ذخیره‬‫سازماندهی‬‫کند‬‫می‬.‫اگر‬‫تغییری‬‫در‬‫قالب‬‫یا‬‫محتوای‬‫سایت‬‫ایجاد‬‫یا‬‫افزونه‬‫ای‬‫حذف‬‫شود‬،‫با‬‫وجود‬‫اینکه‬‫دیگر‬‫اثر‬‫آن‬‫افزونه‬‫یا‬‫قالب‬‫در‬‫سای‬‫ت‬ ‫دیده‬‫شود‬‫نمی‬،‫اما‬‫ممکن‬‫است‬‫اطالعاتی‬‫از‬‫ها‬‫آن‬‫هنوز‬‫در‬‫سایر‬‫جداول‬‫باقی‬‫بماند‬.‫به‬‫مرور‬‫این‬‫اطالعات‬‫قدیمی‬‫باعث‬‫پر‬‫شدن‬‫فضای‬‫دیتابیس‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫از‬‫سرعت‬‫آن‬ ‫کاهد‬‫می‬،‫در‬‫نتیجه‬‫ها‬‫درخواست‬‫با‬‫سرعت‬‫کمتری‬‫پردازش‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫سرعت‬‫بارگذاری‬‫کاهش‬‫یابد‬‫می‬.‫پالگین‬‫های‬WP-Optimize‫و‬WP-DBManager‫از‬‫پالگین‬‫های‬ ‫پرطرفدار‬‫برای‬‫بهینه‬‫سازی‬‫دیتابیس‬‫وردپرس‬‫محسوب‬‫شوند‬‫می‬.
 11. 11. ‫واحد‬‫طراحی‬‫و‬‫توسعه‬‫ی‬‫هاست‬‫ایران‬

×