Discover Arbonne for Poland

Odkryj
Czy chcesz dokonywać prawdziwych zmian?
Za sprawą naszych zaangażowanych niezależnych
konsultantów, doskonałej jakości naszych produktów oraz
atrakcyjnego planu wynagradzania, osoby w wielu krajach
zmieniają na lepsze swoje życie oraz życie innych.
Kim jesteśmy i czym się zajmujemy
Jesteśmy firmą składającą się z osób oferujących ludziom
więcej wyborów i życiowych możliwości.
Czynimy to przez tworzenie sieci niezależnych konsultantów,
którzy korzystają z naszych produktów i sprzedają je oraz
pomagają innym robić to samo.
Przewaga marki Arbonne®
Nasze unikalne logo jest symbolem przewagi marki Arbonne.
•	 30 lat doświadczenia i tradycji
•	 Zdrowy styl życia i dobre samopoczucie zawsze stanowiły
nasz najważniejszy cel
•	 Badania naukowe i rozwój najnowocześniejszych produktów
•	 Świadomość marki w USA na poziomie 1%; wczesne etapy
ekspansji globalnej
•	 Zaangażowany i doświadczony zespół niezależnych
konsultantów w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii —
globalne możliwości rozwoju
•	 Atrakcyjny plan wynagrodzeń
•	 Na określonych poziomach menedżerskich biznes staje się
dziedziczny
•	 Doświadczony i zaangażowany zespół wspierający w
siedzibie głównej oraz nowoczesne centra dystrybucji i
obsługi klienta
US
CANADA
UK
POLAND
AUSTRALIA
Atutem i przewagą Arbonne® są
nasze produkty
•	 Szwajcarskie dziedzictwo
•	 Najwyższej jakości produkty oparte
na składnikach pochodzenia
roślinnego od 1980 r.
•	 Czyste, bezpieczne i skuteczne
•	 Certyfikowane produkty wegańskie
•	 Testowane dermatologicznie,
naukowo potwierdzone wyniki
badań klinicznych
•	 Produkty o właściwym pH/
hypoalergiczne
•	 Receptury niezawierające
produktów zwierzęcych lub
pochodzenia zwierzęcego i oleju
mineralnego
•	 Produkty konsumpcyjne o wysokim
zapotrzebowaniu
Atutem i przewagą
Arbonne® są również nasi
niezależni konsultanci
Pracujesz dla siebie, ale nie jesteś
w tym sam.
Prowadzą Cię najlepsi z
najlepszych w branży —
zaangażowany i doświadczony
zespół niezależnych konsultantów.
Naszym atutem są nasi
konsultanci - Ty nim będziesz!
Dlaczego marketing sieciowy?
Tradycyjny
handel
detaliczny
Marketing
sieciowy
PRODUCENT HURTOWNIK SKŁADOWANIE TOWARU SPRZEDAWCY SPRZEDAWCY DETALICZNI
NIEZALEŻNY KONSULTANTPRODUCENT
KONSUMENT
Marketing sieciowy to system dystrybucji, w którym produkty są
przekazywane bezpośrednio od producenta do użytkownika końcowego
za pośrednictwem niezależnego konsultanta.
Przeciętni ludzie zakładają firmy,
ludzie którzy odnoszą największe sukcesy tworzą sieci.
Wyłaniające się i zbieżne trendy
Uroda, zdrowy tryb życia i dobre
Samopoczucie
•	 Konsumenci wymagają produktów
dobrej jakości, które są czyste,
bezpieczne i skuteczne.
•	 Każdy chce wyglądać i czuć się jak
najlepiej.
Komunikacja i technologia
•	 Współczesna rewolucja technologiczna
ułatwiła prowadzenie biznesu na skalę
zarówno lokalną, jak i globalną
Marketing sieciowy
•	 Zapewnia swobodę i elastyczność w
życiu prywatnym przy jednoczesnej
możliwości prowadzenia dobrze
prosperującego biznesu.
Zainteresowanie tworzeniem
społeczności i rozwijaniem życia
rodzinnego
•	 Wszyscy pragną znaleźć sposób na
wywieranie korzystnego wpływu w
swoim środowisku i dokonywanie
pozytywnych zmian.
Branża zdrowia i urody gwałtownie się rozwija, marketing sieciowy odnotowuje
ogromny wzrost, a zaangażowane w nie osoby dokonują życiowych zmian.
Dlaczego Arbonne®?
•	 Produkty konsumpcyjne
•	 Popyt na rynku
•	 Odpowiedni czas i trendy
•	 Możliwość osiągnięcia maksymalnego efektu przy minimalnym
nakładzie osobistego czasu pracy.
Arbonne spełnia wszystkie wymienione kryteria
prowadzące do sukcesu!
Potencjał dochodowy
Arbonne spełnia wszystkie wymienione kryteria prowadzące do sukcesu!
•	 Dodatkowe dochody w razie potrzeby
•	 Silny, rozwijający się i dobrze prosperujący biznes
I o wiele więcej, w tym:
-- Program dodatku na zakup lub leasing samochodu Mercedes-Benz
-- Podróże i wczasy
-- Biżuteria
-- Uznawanie osiągnięć i nagrody
Wybór należy do Ciebie!
Ty podejmujesz decyzje...
Kupuj
•	 Przekieruj pieniądze,
które i tak już wydajesz.
•	 Używaj czystych,
bezpiecznych i
skutecznych produktów.
Oszczędzaj
•	 Klienci preferencyjni
otrzymują zniżkę na
produkty Arbonne.
•	 Gospodarze pokazów
otrzymują specjalne
nagrody i zniżki.
•	 Zarabiaj
•	 Zostań niezależnym
konsultantem firmy
Arbonne i zacznij rozwijać
swój biznes.
•	 Nie ograniczaj swoich
Marzeń! Spełniaj je!
Poznaj osobiście przewagę marki Arbonne.
Najczęstsze obawy i wahania
•	Nie mam wystarczająco czasu.
•	Nie mam wystarczająco pieniędzy.
•	Nie znam wystarczająco dużo osób.
•	Co ludzie o mnie pomyślą?
•	W co ja się angażuję?
Nie ograniczaj
swoich marzeń!
•	Miejsce w którym się dzisiaj
znajdujesz jest konsekwencją
wyborów których dokonałeś wczoraj.
•	Jeśli nadal będziesz robić to, co
robisz, gdzie będziesz za pięć lat?
•	Zamiast pytać, a co, jeśli to się nie
powiedzie, zadaj sobie pytanie: A co,
jeśli się uda?
OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE
Spółka Arbonne International, LLC wraz z podmiotami stowarzyszonymi („Arbonne”) to firma zajmująca się bezpośrednią sprzedażą produktów na terenie
Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady. Nasza sieć sprzedaży obejmuje około 560 tys. aktywnych niezależnych
konsultantów Arbonne i klientów preferowanych. Arbonne oferuje ekskluzywne, inspirowane naturą produkty do pielęgnacji skóry, zdrowia i urody, które
cechują się wysoką jakością, bezpieczeństwem i korzystnym działaniem. Arbonne jest członkiem Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (Direct Selling
Association — DSA) i sygnatariuszem Kodeksu etyki DSA dostępnego pod adresem www.dsa.org.uk.
NASI NIEZALEŻNI KONSULTANCI ARBONNE
Arbonne sprzedaje swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem sieci niezależnych konsultantów Arbonne, którzy uczestniczą w planie wynagradzania
o nazwie Arbonne SuccessPlan i kwalifikują się do otrzymywania prowizji, premii oraz dodatków premiowych od sprzedaży produktów marki Arbonne®.
Niezależni konsultanci przyłączają się do Arbonne w celu stworzenia źródła dochodu. Mogą także tworzyć organizację, sponsorując innych w celu wdrożenia
ich w działalność Arbonne i otrzymania większych korzyści finansowych. Oprócz możliwości stworzenia organizacji, niezależni konsultanci Arbonne mogą
także rejestrować klientów preferencyjnych i otrzymywać prowizję od zakupionych przez nich produktów.
PLAN WYNAGRADZANIA ARBONNE
Istnieją trzy sposoby, według których niezależni konsultanci Arbonne mogą uzyskać wynagrodzenie:
1. W postaci zysku ze sprzedaży detalicznej produktów zakupionych od Arbonne po niższej cenie.
2. W postaci prowizji od sprzedaży produktów klientom preferencyjnym.
3. W postaci prowizji, premii i dodatków premiowych wypłacanych od wolumenu sprzedaży produktów sprzedanych przez niezależnego konsultanta i
wolumenu sprzedaży innych niezależnych konsultantów w jego zespole (tzw. organizacji podrzędnej).
Arbonne umożliwia niezależnym konsultantom prowadzenie dobrze prosperującego biznesu na podstawie planu wynagradzania Arbonne SuccessPlan. Podobnie jak
w przypadku każdej innej działalności polegającej na sprzedaży, wynagrodzenia uzyskiwane przez niezależnych konsultantów Arbonne znacznie się różnią. Sukces lub
porażka poszczególnych niezależnych konsultantów Arbonne, tak jak w przypadku każdej innej działalności, zależą od osobistych umiejętności, wysiłku włożonego w
pracę, zaangażowania i motywacji. Nie ma żadnej gwarancji sukcesu finansowego, a zarobki wymienione w tym podsumowaniu planu wynagradzania nie stanowią
gwarancji ani prognozy rzeczywistych zarobków, jakie uzyska niezależny konsultant Arbonne w wyniku swojego uczestnictwa w planie Arbonne SucessPlan.
INDEPENDENT CONSULTANT COMPENSATION SUMMARY  |  U.K.
INDEPENDENT CONSULTANT COMPENSATION SUMMARY  |  U.K.
ZDOBYWANIE ODPISÓW I PREMII
Niezależny consultant Arbonne może uzyskać wynagrodzenie w postaci prowizji, dodatków premiowych i premii od zamówień klienta preferencyjnego3
(łącznie zwane „wynagrodzeniem”) w oparciu
o sprzedaż własną produktów oraz sprzedaż produktów przez sponsorowanych przez siebie niezależnych konsultantów należących do jego organizacji podrzędnej (downline) we wszystkich
autoryzowanych krajach. Arbonne sprzedaje także materiały promocyjne — zwane materiałami pomocniczymi — które nie generują wynagrodzenia dla niezależnych konsultantów, ponieważ
stanowią narzędzia pomocnicze, a nie produkty do odsprzedaży w 2012 r. aktywnym niezależnych konsultantów Arbonne na różnych szczeblach w Wielkiej Brytanii. Dane te nie uwzględniają
przychodów z prowizji za sprzedaż detaliczną. Kwoty zostały podane w funtach szterlingach (GBP). Nie wszyscy aktywni niezależni konsultanci Arbonne otrzymują odpisy, premie i prowizje, zatem
podane informacje dotyczą średnich zarobków wypłaconych osobom, które uzyskały takie świadczenia. W Wielkiej Brytanii w 2012 r. firma Arbonne współpracowała z 5514 aktywnymi niezależnmi
konsultantami. W ujęciu miesięcznym prowizję uzyskiwało średnio 1340 aktywnych niezależnych konsultantów Arbonne, czyli 24% wszystkich współpracujących konsultantów w Wielkiej Brytanii.
Ranga Średnie roczne zarobki4
Średni % aktywnych
niezależnych konsultantów
Arbonne5
Liczba miesięcy do awansu
do określonej rangi6
Średnia
Independent Consultants £425 16.6% N/A
District Managers £1,516 11.7% 5
Area Managers £7,016 2.8% 12
Regional Vice Presidents £28,220 0.6% 28
National Vice Presidents £110,717 0.1% 41
W 2012 r. średnia wysokość zarobków wypłaconych każdemu z aktywnych niezależnych konsultantów Arbonne w Wielkiej Brytanii wynosiła 58 GBP miesięcznie, czyli 696 GBP w ujęciu rocznym.7
Średnia miesięczna kwota wypłacona w Wielkiej Brytanii niezależnym konsultantom Arbonne, którzy zakwalifikowali się do odpisów i premii, wynosiła 226 GBP miesięcznie, czyli 2712 GBP rocznie.
Uwaga: Przedstawione wartości nie odzwierciedlają zysków niezależnych konsultantów Arbonne, ponieważ nie obejmują poniesionych przez nich wydatków na cele promocji
prowadzonej działalności.
1 Teren USA i ich terytoria obejmują Stany Zjednoczone, Portoryko oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.
2 „Aktywny niezależny konsultant Arbonne” oznacza: (a) konsultanta, którego wniosek o zawarcie umowy został zaakceptowany przez Arbonne w okresie ostatnich12 miesięcy kalendarzowych lub (b) konsultanta, który wznowił swoją współpracę z Arbonne
w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych i utrzymał rangę niezależnego konsultanta (dzięki Osobistym Punktom Detalicznym) na poziomie 1200 w każdym z następujących po sobie 12 miesiącach, w przypadku każdego niezależnego konsultanta,
który zarejestrował się w dniu 1 lutego 2009 r. lub po tej dacie, lub niezależnego konsultanta, który osiągnął rangę District Manager (Menedżera Okręgu), Area Manager (Menedżera Strefy),Regional Vice President (Dyrektora Regionu), or National Vice
President (Dyrektora Krajowego). Wartości dotyczące niezależnych konsultantów Arbonne nie obejmują kont klientów lub klientów preferencyjnych, którzy nie są uprawnieni do uczestnictwa w planie wynagradzania Arbonne SuccessPlan.
3 Prowizja od klientów preferowanych jest wypłacana z tytułu zamówień złożonych przez klientów preferowanych. Wysokość prowizji wynosi 15% sugerowanej ceny detalicznej zamówienia z wyłączeniem produktów objętych określonymi promocjami
specjalnymi, takimi jak Ultimate Value Pack, Host Rewards, oferta 65 GBP za 20 GBP oraz PwPs. Prowizja jest wypłacana miesięcznie pierwszemu Niezależnemu konsultantowi Arbonne znajdującemu się powyżej kupującego w organizacji w momencie
pełnej realizacji zamówienia. Klienci preferencyjni są rejestrowani w Arbonne w celu kupowania produktów marki Arbonne po obniżonej cenie. Klienci preferencyjni nie są niezaleznymi konsultantami Arbonne i nie są uprawnieni do otrzymywania
wynagrodzeń ani sponsorowania innych w ramach planu wynagradzania Arbonne SuccessPlan.
4 Przedstawione wynagrodzenia są obliczane przez pomnożenie średnich miesięcznych wynagrodzeń przez dwanaście (12) miesięcy.
5 Te wartości procentowe są obliczane przez uwzględnienie średniej całkowitej miesięcznej liczby aktywnych niezależnych konsultantów Arbonne kwalifikujących się do poszczególnych rang, którzy otrzymali wynagrodzenia, i podzielenie jej przez całkowitą
miesięczną liczbę aktywnych niezależnych konsultantów.
6 Średni czas w miesiącach do uzyskania awansu na określony szczebel podano na podstawie wszystkich awansów, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii w 2012 roku.
7 Wielkości te uzyskano przez podzielenie całkowitej sumy wypłaconych miesięcznych wynagrodzeń przez miesięczną liczbę aktywnych Niezależnych Konsultantów Arbonne oraz podano w skali rocznej przez pomnożenie tak uzyskanych średnich
miesięcznych wynagrodzeń przez dwanaście (12) miesięcy.
NAJNOWSZE ZESTAWIENIE WYNAGRODZEN DLA NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW ARBONNE MOŻNA RÓWNIEŻ UZYSKAĆ, TELEFONUJĄC POD NUMER 0800 977 5721 LUB ODWIEDZAJĄC PORTAL THE
SOURCE I WYSZUKUJĄC HASŁO: „INDEPENDENT CONSULTANT COMPENSATION SUMMARY” (ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ DLA NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW).
NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI W ZAKRESIE DOCHODÓW, A SUKCES LUB PORAŻKA
KAŻDEGO NIEZALEŻNEGO KONSULTANTA ARBONNE, TAK JAK W PRZYPADKU KAŻDEJ
INNEJ DZIAŁALNOŚCI, ZALEŻY OD OSOBISTYCH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WŁOŻONEGO
WYSIŁKU. NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ WYNIKÓW INNYCH NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW
ARBONNE JAKO SPODZIEWANYCH WIELKOŚCI WŁASNEGO WYNAGRODZENIA.
FIRMA ARBONNE PUBLIKUJE PODSUMOWANIE ŚREDNICH KWARTALNYCH PROWIZJI
WYPŁACANYCH NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW ARBONNE. INFORMACJE TE SĄ
AKTUALIZOWANE CO ROKU I UDOSTĘPNIANE W INTERNECIE NA STRONIE WWW.
ARBONNE.COM/COMPANY/ICCS.ASP. MOŻNA TAKŻE OTRZYMAĆ KOPIĘ NAJNOWSZEGO
PODSUMOWANIA WYNAGRODZEŃ NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW ARBONNE,
TELEFONUJĄC DO ARBONNE POD NR 0800 977 5721.
Nakłanianie przez promotora lub uczestnika struktury handlowej kogokolwiek do dokonania
płatności na podstawie obietnic zysków wynikających z przystąpienia innych osób do takiej
struktury jest niezgodne z prawem. Nie należy dawać wiary obietnicom łatwego osiągnięcia
wysokich zysków. Promotorem tej oferty sprzedaży bezpośredniej w Wielkiej Brytanii jest firma
Arbonne Europe Sàrl („Arbonne”) z siedzibą pod adresem Bösch 71, Postfach 663, CH —
6331 Hünenberg, Szwajcaria. Towarami sprzedawanymi w ramach tej oferty są produkty do
pielęgnacji skóry i cery albo inne towary i usługi wytwarzane, dostarczane lub wprowadzane od
czasu do czasu na rynek przez firmę Arbonne.
W celu uzyskania kompletnych informacji na temat programu i szczegółów
dotyczących ofert motywacyjnych, należy zapoznać się z planem wynagradzania
Arbonne SuccessPlan.
Wszystkie kwoty zostały podane w funtach szterlingach (GBP).
1 de 17

Recomendados

Arbone PolishArbone Polish
Arbone PolishPaulina Jawor
97 vistas15 diapositivas
Arbonne 15 Min PresentationArbonne 15 Min Presentation
Arbonne 15 Min PresentationKat Bamford
5.9K vistas11 diapositivas
Hupp  5Hupp  5
Hupp 5p_andora
1.5K vistas24 diapositivas
Discover arbonne  Discover arbonne
Discover arbonne danashalit
7.7K vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Discover Arbonne for Poland

Wprowadzenie do sbc biWprowadzenie do sbc bi
Wprowadzenie do sbc bimichalmosiejko
385 vistas23 diapositivas
SBCSBC
SBCmichalmosiejko
531 vistas32 diapositivas
Przewodnik przedstawicielaPrzewodnik przedstawiciela
Przewodnik przedstawicielaAgnieszka Kruk
599 vistas13 diapositivas
Biznes XXI WiekuBiznes XXI Wieku
Biznes XXI WiekuLembol
862 vistas23 diapositivas
Oriflame warszawaOriflame warszawa
Oriflame warszawaaniulanos
677 vistas11 diapositivas

Similar a Discover Arbonne for Poland(20)

Wprowadzenie do sbc biWprowadzenie do sbc bi
Wprowadzenie do sbc bi
michalmosiejko385 vistas
SBCSBC
SBC
michalmosiejko531 vistas
Przewodnik przedstawicielaPrzewodnik przedstawiciela
Przewodnik przedstawiciela
Agnieszka Kruk599 vistas
Biznes XXI WiekuBiznes XXI Wieku
Biznes XXI Wieku
Lembol862 vistas
Oriflame warszawaOriflame warszawa
Oriflame warszawa
aniulanos677 vistas
Informacje o BNIInformacje o BNI
Informacje o BNI
BNI Poland Sp.z.o.o.148 vistas
Przewodnik przedstawicielaPrzewodnik przedstawiciela
Przewodnik przedstawiciela
Borek12345466 vistas
Przewodnik przedstawicielaPrzewodnik przedstawiciela
Przewodnik przedstawiciela
Direct Sales253 vistas
Polish Opportunity SlidesPolish Opportunity Slides
Polish Opportunity Slides
Reliv International378 vistas
Plan marketingowy polski_10.2009Plan marketingowy polski_10.2009
Plan marketingowy polski_10.2009
jungalski431 vistas
Budowanie biznesuBudowanie biznesu
Budowanie biznesu
MagdaSzewczuk637 vistas
Przewodnik przedstawicielaPrzewodnik przedstawiciela
Przewodnik przedstawiciela
Agnieszka Kruk158 vistas
Przewodnik przedstawicielaPrzewodnik przedstawiciela
Przewodnik przedstawiciela
Agnieszka Kruk169 vistas
Opportunity Slides PolishOpportunity Slides Polish
Opportunity Slides Polish
Reliv International3 vistas
Calivita Nowa Jakość ŻyciaCalivita Nowa Jakość Życia
Calivita Nowa Jakość Życia
Suplementy Calivita1.3K vistas
Atuty planu marketingowego BetterwareAtuty planu marketingowego Betterware
Atuty planu marketingowego Betterware
Marcin Rosiak363 vistas
Atuty planu marketingowego BetterwareAtuty planu marketingowego Betterware
Atuty planu marketingowego Betterware
AdrianDrabot148 vistas

Discover Arbonne for Poland

 • 1. Odkryj Czy chcesz dokonywać prawdziwych zmian?
 • 2. Za sprawą naszych zaangażowanych niezależnych konsultantów, doskonałej jakości naszych produktów oraz atrakcyjnego planu wynagradzania, osoby w wielu krajach zmieniają na lepsze swoje życie oraz życie innych.
 • 3. Kim jesteśmy i czym się zajmujemy Jesteśmy firmą składającą się z osób oferujących ludziom więcej wyborów i życiowych możliwości. Czynimy to przez tworzenie sieci niezależnych konsultantów, którzy korzystają z naszych produktów i sprzedają je oraz pomagają innym robić to samo.
 • 4. Przewaga marki Arbonne® Nasze unikalne logo jest symbolem przewagi marki Arbonne. • 30 lat doświadczenia i tradycji • Zdrowy styl życia i dobre samopoczucie zawsze stanowiły nasz najważniejszy cel • Badania naukowe i rozwój najnowocześniejszych produktów • Świadomość marki w USA na poziomie 1%; wczesne etapy ekspansji globalnej • Zaangażowany i doświadczony zespół niezależnych konsultantów w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii — globalne możliwości rozwoju • Atrakcyjny plan wynagrodzeń • Na określonych poziomach menedżerskich biznes staje się dziedziczny • Doświadczony i zaangażowany zespół wspierający w siedzibie głównej oraz nowoczesne centra dystrybucji i obsługi klienta US CANADA UK POLAND AUSTRALIA
 • 5. Atutem i przewagą Arbonne® są nasze produkty • Szwajcarskie dziedzictwo • Najwyższej jakości produkty oparte na składnikach pochodzenia roślinnego od 1980 r. • Czyste, bezpieczne i skuteczne • Certyfikowane produkty wegańskie • Testowane dermatologicznie, naukowo potwierdzone wyniki badań klinicznych • Produkty o właściwym pH/ hypoalergiczne • Receptury niezawierające produktów zwierzęcych lub pochodzenia zwierzęcego i oleju mineralnego • Produkty konsumpcyjne o wysokim zapotrzebowaniu
 • 6. Atutem i przewagą Arbonne® są również nasi niezależni konsultanci Pracujesz dla siebie, ale nie jesteś w tym sam. Prowadzą Cię najlepsi z najlepszych w branży — zaangażowany i doświadczony zespół niezależnych konsultantów. Naszym atutem są nasi konsultanci - Ty nim będziesz!
 • 7. Dlaczego marketing sieciowy? Tradycyjny handel detaliczny Marketing sieciowy PRODUCENT HURTOWNIK SKŁADOWANIE TOWARU SPRZEDAWCY SPRZEDAWCY DETALICZNI NIEZALEŻNY KONSULTANTPRODUCENT KONSUMENT Marketing sieciowy to system dystrybucji, w którym produkty są przekazywane bezpośrednio od producenta do użytkownika końcowego za pośrednictwem niezależnego konsultanta.
 • 8. Przeciętni ludzie zakładają firmy, ludzie którzy odnoszą największe sukcesy tworzą sieci.
 • 9. Wyłaniające się i zbieżne trendy Uroda, zdrowy tryb życia i dobre Samopoczucie • Konsumenci wymagają produktów dobrej jakości, które są czyste, bezpieczne i skuteczne. • Każdy chce wyglądać i czuć się jak najlepiej. Komunikacja i technologia • Współczesna rewolucja technologiczna ułatwiła prowadzenie biznesu na skalę zarówno lokalną, jak i globalną Marketing sieciowy • Zapewnia swobodę i elastyczność w życiu prywatnym przy jednoczesnej możliwości prowadzenia dobrze prosperującego biznesu. Zainteresowanie tworzeniem społeczności i rozwijaniem życia rodzinnego • Wszyscy pragną znaleźć sposób na wywieranie korzystnego wpływu w swoim środowisku i dokonywanie pozytywnych zmian. Branża zdrowia i urody gwałtownie się rozwija, marketing sieciowy odnotowuje ogromny wzrost, a zaangażowane w nie osoby dokonują życiowych zmian.
 • 10. Dlaczego Arbonne®? • Produkty konsumpcyjne • Popyt na rynku • Odpowiedni czas i trendy • Możliwość osiągnięcia maksymalnego efektu przy minimalnym nakładzie osobistego czasu pracy. Arbonne spełnia wszystkie wymienione kryteria prowadzące do sukcesu!
 • 11. Potencjał dochodowy Arbonne spełnia wszystkie wymienione kryteria prowadzące do sukcesu! • Dodatkowe dochody w razie potrzeby • Silny, rozwijający się i dobrze prosperujący biznes I o wiele więcej, w tym: -- Program dodatku na zakup lub leasing samochodu Mercedes-Benz -- Podróże i wczasy -- Biżuteria -- Uznawanie osiągnięć i nagrody Wybór należy do Ciebie!
 • 12. Ty podejmujesz decyzje... Kupuj • Przekieruj pieniądze, które i tak już wydajesz. • Używaj czystych, bezpiecznych i skutecznych produktów. Oszczędzaj • Klienci preferencyjni otrzymują zniżkę na produkty Arbonne. • Gospodarze pokazów otrzymują specjalne nagrody i zniżki. • Zarabiaj • Zostań niezależnym konsultantem firmy Arbonne i zacznij rozwijać swój biznes. • Nie ograniczaj swoich Marzeń! Spełniaj je! Poznaj osobiście przewagę marki Arbonne.
 • 13. Najczęstsze obawy i wahania • Nie mam wystarczająco czasu. • Nie mam wystarczająco pieniędzy. • Nie znam wystarczająco dużo osób. • Co ludzie o mnie pomyślą? • W co ja się angażuję?
 • 14. Nie ograniczaj swoich marzeń! • Miejsce w którym się dzisiaj znajdujesz jest konsekwencją wyborów których dokonałeś wczoraj. • Jeśli nadal będziesz robić to, co robisz, gdzie będziesz za pięć lat? • Zamiast pytać, a co, jeśli to się nie powiedzie, zadaj sobie pytanie: A co, jeśli się uda?
 • 15. OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE Spółka Arbonne International, LLC wraz z podmiotami stowarzyszonymi („Arbonne”) to firma zajmująca się bezpośrednią sprzedażą produktów na terenie Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady. Nasza sieć sprzedaży obejmuje około 560 tys. aktywnych niezależnych konsultantów Arbonne i klientów preferowanych. Arbonne oferuje ekskluzywne, inspirowane naturą produkty do pielęgnacji skóry, zdrowia i urody, które cechują się wysoką jakością, bezpieczeństwem i korzystnym działaniem. Arbonne jest członkiem Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (Direct Selling Association — DSA) i sygnatariuszem Kodeksu etyki DSA dostępnego pod adresem www.dsa.org.uk. NASI NIEZALEŻNI KONSULTANCI ARBONNE Arbonne sprzedaje swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem sieci niezależnych konsultantów Arbonne, którzy uczestniczą w planie wynagradzania o nazwie Arbonne SuccessPlan i kwalifikują się do otrzymywania prowizji, premii oraz dodatków premiowych od sprzedaży produktów marki Arbonne®. Niezależni konsultanci przyłączają się do Arbonne w celu stworzenia źródła dochodu. Mogą także tworzyć organizację, sponsorując innych w celu wdrożenia ich w działalność Arbonne i otrzymania większych korzyści finansowych. Oprócz możliwości stworzenia organizacji, niezależni konsultanci Arbonne mogą także rejestrować klientów preferencyjnych i otrzymywać prowizję od zakupionych przez nich produktów. PLAN WYNAGRADZANIA ARBONNE Istnieją trzy sposoby, według których niezależni konsultanci Arbonne mogą uzyskać wynagrodzenie: 1. W postaci zysku ze sprzedaży detalicznej produktów zakupionych od Arbonne po niższej cenie. 2. W postaci prowizji od sprzedaży produktów klientom preferencyjnym. 3. W postaci prowizji, premii i dodatków premiowych wypłacanych od wolumenu sprzedaży produktów sprzedanych przez niezależnego konsultanta i wolumenu sprzedaży innych niezależnych konsultantów w jego zespole (tzw. organizacji podrzędnej). Arbonne umożliwia niezależnym konsultantom prowadzenie dobrze prosperującego biznesu na podstawie planu wynagradzania Arbonne SuccessPlan. Podobnie jak w przypadku każdej innej działalności polegającej na sprzedaży, wynagrodzenia uzyskiwane przez niezależnych konsultantów Arbonne znacznie się różnią. Sukces lub porażka poszczególnych niezależnych konsultantów Arbonne, tak jak w przypadku każdej innej działalności, zależą od osobistych umiejętności, wysiłku włożonego w pracę, zaangażowania i motywacji. Nie ma żadnej gwarancji sukcesu finansowego, a zarobki wymienione w tym podsumowaniu planu wynagradzania nie stanowią gwarancji ani prognozy rzeczywistych zarobków, jakie uzyska niezależny konsultant Arbonne w wyniku swojego uczestnictwa w planie Arbonne SucessPlan. INDEPENDENT CONSULTANT COMPENSATION SUMMARY  |  U.K.
 • 16. INDEPENDENT CONSULTANT COMPENSATION SUMMARY  |  U.K. ZDOBYWANIE ODPISÓW I PREMII Niezależny consultant Arbonne może uzyskać wynagrodzenie w postaci prowizji, dodatków premiowych i premii od zamówień klienta preferencyjnego3 (łącznie zwane „wynagrodzeniem”) w oparciu o sprzedaż własną produktów oraz sprzedaż produktów przez sponsorowanych przez siebie niezależnych konsultantów należących do jego organizacji podrzędnej (downline) we wszystkich autoryzowanych krajach. Arbonne sprzedaje także materiały promocyjne — zwane materiałami pomocniczymi — które nie generują wynagrodzenia dla niezależnych konsultantów, ponieważ stanowią narzędzia pomocnicze, a nie produkty do odsprzedaży w 2012 r. aktywnym niezależnych konsultantów Arbonne na różnych szczeblach w Wielkiej Brytanii. Dane te nie uwzględniają przychodów z prowizji za sprzedaż detaliczną. Kwoty zostały podane w funtach szterlingach (GBP). Nie wszyscy aktywni niezależni konsultanci Arbonne otrzymują odpisy, premie i prowizje, zatem podane informacje dotyczą średnich zarobków wypłaconych osobom, które uzyskały takie świadczenia. W Wielkiej Brytanii w 2012 r. firma Arbonne współpracowała z 5514 aktywnymi niezależnmi konsultantami. W ujęciu miesięcznym prowizję uzyskiwało średnio 1340 aktywnych niezależnych konsultantów Arbonne, czyli 24% wszystkich współpracujących konsultantów w Wielkiej Brytanii. Ranga Średnie roczne zarobki4 Średni % aktywnych niezależnych konsultantów Arbonne5 Liczba miesięcy do awansu do określonej rangi6 Średnia Independent Consultants £425 16.6% N/A District Managers £1,516 11.7% 5 Area Managers £7,016 2.8% 12 Regional Vice Presidents £28,220 0.6% 28 National Vice Presidents £110,717 0.1% 41 W 2012 r. średnia wysokość zarobków wypłaconych każdemu z aktywnych niezależnych konsultantów Arbonne w Wielkiej Brytanii wynosiła 58 GBP miesięcznie, czyli 696 GBP w ujęciu rocznym.7 Średnia miesięczna kwota wypłacona w Wielkiej Brytanii niezależnym konsultantom Arbonne, którzy zakwalifikowali się do odpisów i premii, wynosiła 226 GBP miesięcznie, czyli 2712 GBP rocznie. Uwaga: Przedstawione wartości nie odzwierciedlają zysków niezależnych konsultantów Arbonne, ponieważ nie obejmują poniesionych przez nich wydatków na cele promocji prowadzonej działalności. 1 Teren USA i ich terytoria obejmują Stany Zjednoczone, Portoryko oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. 2 „Aktywny niezależny konsultant Arbonne” oznacza: (a) konsultanta, którego wniosek o zawarcie umowy został zaakceptowany przez Arbonne w okresie ostatnich12 miesięcy kalendarzowych lub (b) konsultanta, który wznowił swoją współpracę z Arbonne w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych i utrzymał rangę niezależnego konsultanta (dzięki Osobistym Punktom Detalicznym) na poziomie 1200 w każdym z następujących po sobie 12 miesiącach, w przypadku każdego niezależnego konsultanta, który zarejestrował się w dniu 1 lutego 2009 r. lub po tej dacie, lub niezależnego konsultanta, który osiągnął rangę District Manager (Menedżera Okręgu), Area Manager (Menedżera Strefy),Regional Vice President (Dyrektora Regionu), or National Vice President (Dyrektora Krajowego). Wartości dotyczące niezależnych konsultantów Arbonne nie obejmują kont klientów lub klientów preferencyjnych, którzy nie są uprawnieni do uczestnictwa w planie wynagradzania Arbonne SuccessPlan. 3 Prowizja od klientów preferowanych jest wypłacana z tytułu zamówień złożonych przez klientów preferowanych. Wysokość prowizji wynosi 15% sugerowanej ceny detalicznej zamówienia z wyłączeniem produktów objętych określonymi promocjami specjalnymi, takimi jak Ultimate Value Pack, Host Rewards, oferta 65 GBP za 20 GBP oraz PwPs. Prowizja jest wypłacana miesięcznie pierwszemu Niezależnemu konsultantowi Arbonne znajdującemu się powyżej kupującego w organizacji w momencie pełnej realizacji zamówienia. Klienci preferencyjni są rejestrowani w Arbonne w celu kupowania produktów marki Arbonne po obniżonej cenie. Klienci preferencyjni nie są niezaleznymi konsultantami Arbonne i nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzeń ani sponsorowania innych w ramach planu wynagradzania Arbonne SuccessPlan. 4 Przedstawione wynagrodzenia są obliczane przez pomnożenie średnich miesięcznych wynagrodzeń przez dwanaście (12) miesięcy. 5 Te wartości procentowe są obliczane przez uwzględnienie średniej całkowitej miesięcznej liczby aktywnych niezależnych konsultantów Arbonne kwalifikujących się do poszczególnych rang, którzy otrzymali wynagrodzenia, i podzielenie jej przez całkowitą miesięczną liczbę aktywnych niezależnych konsultantów. 6 Średni czas w miesiącach do uzyskania awansu na określony szczebel podano na podstawie wszystkich awansów, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii w 2012 roku. 7 Wielkości te uzyskano przez podzielenie całkowitej sumy wypłaconych miesięcznych wynagrodzeń przez miesięczną liczbę aktywnych Niezależnych Konsultantów Arbonne oraz podano w skali rocznej przez pomnożenie tak uzyskanych średnich miesięcznych wynagrodzeń przez dwanaście (12) miesięcy. NAJNOWSZE ZESTAWIENIE WYNAGRODZEN DLA NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW ARBONNE MOŻNA RÓWNIEŻ UZYSKAĆ, TELEFONUJĄC POD NUMER 0800 977 5721 LUB ODWIEDZAJĄC PORTAL THE SOURCE I WYSZUKUJĄC HASŁO: „INDEPENDENT CONSULTANT COMPENSATION SUMMARY” (ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ DLA NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW).
 • 17. NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI W ZAKRESIE DOCHODÓW, A SUKCES LUB PORAŻKA KAŻDEGO NIEZALEŻNEGO KONSULTANTA ARBONNE, TAK JAK W PRZYPADKU KAŻDEJ INNEJ DZIAŁALNOŚCI, ZALEŻY OD OSOBISTYCH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WŁOŻONEGO WYSIŁKU. NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ WYNIKÓW INNYCH NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW ARBONNE JAKO SPODZIEWANYCH WIELKOŚCI WŁASNEGO WYNAGRODZENIA. FIRMA ARBONNE PUBLIKUJE PODSUMOWANIE ŚREDNICH KWARTALNYCH PROWIZJI WYPŁACANYCH NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW ARBONNE. INFORMACJE TE SĄ AKTUALIZOWANE CO ROKU I UDOSTĘPNIANE W INTERNECIE NA STRONIE WWW. ARBONNE.COM/COMPANY/ICCS.ASP. MOŻNA TAKŻE OTRZYMAĆ KOPIĘ NAJNOWSZEGO PODSUMOWANIA WYNAGRODZEŃ NIEZALEŻNYCH KONSULTANTÓW ARBONNE, TELEFONUJĄC DO ARBONNE POD NR 0800 977 5721. Nakłanianie przez promotora lub uczestnika struktury handlowej kogokolwiek do dokonania płatności na podstawie obietnic zysków wynikających z przystąpienia innych osób do takiej struktury jest niezgodne z prawem. Nie należy dawać wiary obietnicom łatwego osiągnięcia wysokich zysków. Promotorem tej oferty sprzedaży bezpośredniej w Wielkiej Brytanii jest firma Arbonne Europe Sàrl („Arbonne”) z siedzibą pod adresem Bösch 71, Postfach 663, CH — 6331 Hünenberg, Szwajcaria. Towarami sprzedawanymi w ramach tej oferty są produkty do pielęgnacji skóry i cery albo inne towary i usługi wytwarzane, dostarczane lub wprowadzane od czasu do czasu na rynek przez firmę Arbonne. W celu uzyskania kompletnych informacji na temat programu i szczegółów dotyczących ofert motywacyjnych, należy zapoznać się z planem wynagradzania Arbonne SuccessPlan. Wszystkie kwoty zostały podane w funtach szterlingach (GBP).