Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Tema 5.

 1. 1. A UNIÓN EUROPEA
 2. 2. A NECESIDADE DUN BLOQUE COMERCIAL EUROPEO Mercado común europeo-> Tratado de Roma. Tratado de Roma: *Unidade política e económica. *Libre circulación de bens, servizos… *Liberdade de competencia. *Desenvolvemento de leis comúns. Existencia de economías de escada.
 3. 3. O Tratado da Unión Europea firmouse en Maastricht en 1992. Unión Económica e Monetaria -> EURO.
 4. 4. Todos os paises da UE teñen que seguir uns valores fundamentais. *Gran potencial económico. *Debilidades moi significativas. *Politica exterior libre.
 5. 5. *Impulso do progreso económico e social. *Afirmación da identidade europea no ámbito internacional. *Implantación dunha cidadanía europea. *Desenvolvemento dun espazo de liberdade,seguridade e xustiza. *Mantemento e desenvolvemento do sentido comunitario.
 6. 6. UE-> conxunto heteroxéneo de Estado. *Nivel de desenvolvemento desigual. *Diversidade cultural. *Redución das disparidades rexionais. *Problema da identidade nacional.
 7. 7. Fondos estructurais e decohesión. *Préstamos para investimentos nas rexións pobres. *Creación de infrastructuras de transporte e subministración de europa. *Obras públicas. *Políticas comúns (cultura, educación..) *Crear postos de traballo. *Axudas a agricultura e ao sector pesqueiro.
 8. 8. O CONSELLO EUROPEOO CONSELLO EUROPEO Composición: Xefes de Estado ou de Goberno dos paises membros e mais o seu Presidente e o Presidente da Comisión Europea. Funcións: Definir as orientacións xerais. De actuación e desenvolvemento.
 9. 9. Composición Un ministro de cada pais membro. Funcións Tómanse as decisións máis importantes e coordínanse as actuacións dos distintos Estados da UE.
 10. 10. Composición: Está formado polos eurodiputados que son escollidos nos seus paises. Funcións: Función lexislativa e aproba os orzamentos da UE.
 11. 11. Composición: O Presidente e os Comisarios . Funcións: Función executiva.
 12. 12. Composición : Está formado por un xuíz de cada pais membro. Funcións: Función xudicial.
 13. 13. Composición: Este cargo é elixido polos cidadáns. Funcións: Atender a todos os cidadáns que se considere que foron tratados inxustamente por algunha institución da UE.
 14. 14. *Banco Central Europeo. *Tribunal de Contas. *Comité das Rexións. *Banco Europeo de Investimentos. *Comité Económico e Social. COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL
 15. 15. UNHA POLÍTICA AGRARIA COMÚN *Buscan poder autoabastecerse. *Modernización. *Agricultura intensiva. *Concentración das explotacións. *Asegurar un prezo interesante. *Limitación das importacións. *Gran importancia nos orzamentos comunitarios.
 16. 16. *Aumento da produción. *Manter as rentas agrarias. *Reducir a superficie dedicada ao cultivo. *Transformación de terras de cultivo en zonas forestaís. *Fomentar as prácticas agrícolas sustentables. *Adaptación as novas demandas das comunidades. FEOGA-> Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria.
 17. 17. A importancia da dimensión marítima da UE. PPC-> Política Pesqueira Común. *Limitar os lugares de pesca. *O control do volume e o tamaño do pescado. *Tratados e acordos de pesca con estados que non son da UE. *Evitar a sobrepesca. *Control das técnicas de pesca. Acuicultura-> cultivo de especies en cautividade.
 18. 18. O 25% da poboación activa traballa neste sector. Principal zona industrial europea: Sueste do Reino Unido, o val do Rin en Alemaña e norte de Italia. Dentro desta zona hai: Industrias tradicionais, industrias de alta tecnoloxía e zonas moi urbanizadas. Outras zonas industriais: O resto de Reino Unido, España e paises do leste de Europa.
 19. 19. AREAS E SECTORES INDUSTRIAIS DA UNIÓN EUROPEA
 20. 20. *Desestructuración industrial: repartición do proceso productivo en diversas fases e lugares. *Deslocalización industrial: translado das fábricas a cidades e países con condicións productivas, laborais ou xurídicas máis apropiadas. Falta de recursos enerxéticos.
 21. 21. CARA A UNHA ECONOMÍA DE SERVIZOS O 70% da poboación activa traballa no sector dos servizos. Causa principal do desenvolvemento do sector de servizos: Desenvolvemento tecnolóxico. Causa secundaria: Novas actividades de sociedades avanzadas. SECTOR TERCIARIO
 22. 22. TRANSPORTES NA UNIÓN EUROPEA
 23. 23. A unión Europea é a primeira potencia comercial do mundo.
 24. 24. Necesidade de mellora e actualización a devadita rede e homoxeneizala. Gran importancia ao translado por estrada. Aumentou a rede ferroviaria. Transporte marítimo e aéreo-> Gran importancia.
 25. 25. A ENTRADA DE ESPAÑA NA UE A dictadura de Franco retrasou a entrada de España na Unión Europea. Adapatación da economía española. A CEE E A UE TRAS A INCORPORACIÓN ESPAÑOLA España entrou na UE no ano 1986. España conta cun único Comisario e 54 diputados no Parlamento Europeo.
 26. 26. BALANCE DA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA Á UE Aumentou a renta per cápita en toda España. Tivo un balance positivo.
 27. 27. GALICIA NA UNIÓN EUROPEA,GALICIA EGALICIA NA UNIÓN EUROPEA,GALICIA E A UEA UE Galicia é unha rexión de converxencia. Os fondos europeos en Galicia Aumentou a renta per cápita. *Fondo europeo de Pesca (FEP). *Fondo Social Europeo (FSE). *Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER).

×